ennl           

Welkom bij ScienceWorks

ScienceWorks is een bureau dat valorisatie van wetenschappelijke kennis ondersteunt. Valorisatie is het proces van waarde creatie uit wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van economie en maatschappij. Valorisatie impliceert kennisoverdracht naar de praktijk. In veel gevallen vereist valorisatie de ontwikkeling van complexe samenwerkingsvormen en verbindt het tegengestelde belangen. Met goede samenwerking en inzet van de juiste instrumenten, kan maximaal rendement worden verkregen. Wij richten ons op zowel de exacte wetenschappen als de sociale- en geesteswetenschappen.

Wij ondersteunen (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven bij het analyseren en ontwikkelen van hun onderlinge samenwerkingsverbanden of hun kennisoverdracht. Desgewenst brengen we nieuwe verbanden tot stand. Wij doen dit desgewenst aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts uit onze Adviesraad.

Wij ondersteunen:
- Effectieve overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk
- Vormgeven valorisatieprocessen voor wetenschap, overheid en bedrijf
- Optimalisatie van regionale innovatie door het betrekken van wetenschappelijke partijen
- Clustervorming op diverse niveaus (regionaal, nationaal, internationaal)
- Ontwikkeling van wetenschappelijke Incubators & Science Parks
- Projectontwikkeling vanuit universitair onderzoek voor zowel overheid als bedrijfsleven

Agenda

Leergang: Beleidsonderzoek met Impact
3,10 & 17 november 2017, Utrecht
Zie de website voor meer informatie
Congres: Student Research Conference
15 november 2017, University College Roosevelt Middelburg
Zie de website voor meer informatie
Leergang: Toegang tot EU onderzoek voor Hogescholen
23 november – 24 december 2017, Brussel, België
Zie de website voor meer informatie
Congres: Data gedreven Beleidsontwikkeling
28 november 2017, Den Haag
Zie de website voor meer informatie
Winter Course: Integrating Societal Impact in a Research Strategy
29 november – 01 december 2017, Wenen, Oostenrijk
Georganiseerd door het AESIS Netwerk
Congres: De Maatschappelijke Impact van Alfa en-Gammawetenschappen
7 december 2017, Universiteit van Amsterdam
Zie de website voor meer informatie

Een overzicht van al onze voorgaande activiteiten kunt u hier vinden.

Nieuws

 • Nieuwe publicatie: Samenwerking met de praktijk binnen HBO-onderzoek

  In de meest recente editie van het Hoger Onderwijs Management Magazine is het onderzoek over de samenwerking met de praktijk binnen HBO-onderzoek, welke is uitgevoerd door Scienceworks, gepubliceerd.

  Het artikel kunt u hier vinden.

  Datum: 03-10-2017
 • Interview congrespreker in Binnenlands Bestuur

  ‘Onderzoeken wat werkt moet normaal worden bij het opstellen van beleid’, zegt David Medina in de augustus-editie van het magazine Binnenlands Bestuur. De Amerikaan sprak afgelopen juni op het ScienceWorks-congres over Evidence Informed Beleid en daaruit vloeide het stuk voort. Lezen kan op de website van Binnenlands Bestuur, of hier.

  Datum: 21-08-17
 • Nieuwe publicatie:

  ‘Maak bedrijfsinvesteringen in universitair onderzoek inzichtelijk’
  In de meest recente uitgave van het vaktijdschrift Thema Hoger Onderwijs (3de editie, jaargang 2016) heeft ScienceWorks meegewerkt aan de publicatie van het artikel ‘Maak bedrijfsinvesteringen in universitair onderzoek inzichtelijk’.

  Het artikel stelt de discrepantie tussen verschillende inventarisaties van bedrijfsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek aan de kaak. Internationale samenwerking en een transparante definiëring, kunnen deze gegevens waardevoller en beter bruikbaar maken, stellen Frank Zwetsloot (CEO ScienceWorks), Ivo de Nooijer en Robert Tijssen.

  Hier kunt u het artikel vinden

  via: www.themahogeronderwijs.org
 • Valorisatie Ranking 2015

  Op 2 december 2015 presenteerde ScienceWorks de tweejaarlijkse valorisatieranking van de Nederlandse universiteiten, waarbij de best samenwerkende, best communicerende en meest ondernemende universiteiten werden uitgeroepen.

  Hier kunt u het persbericht vinden en de algemene beschrijving

Vacatures

Functie:
- Project Leider: Kennis & Beleid
per januari 2018

Stages AESIS Network:
- Project Manager: Impact of Science
Start: Januari/Februari 2018

ScienceWorks:
- Project Manager: Student Research Contest
Start: Januari 2018
- Medewerker: Kennis & Beleid
Start: Januari 2018
- Project Manager: Maatschappelijke Impact van Wetenschap
Start: Januari 2018
- Assistent: Conference/Facility Management
Start: Februari 2018