ennl           

Welkom bij ScienceWorks

ScienceWorks is een bureau dat valorisatie van wetenschappelijke kennis ondersteunt. Valorisatie is het proces van waarde creatie uit wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van economie en maatschappij. Valorisatie impliceert kennisoverdracht naar de praktijk. In veel gevallen vereist valorisatie de ontwikkeling van complexe samenwerkingsvormen en verbindt het tegengestelde belangen. Met goede samenwerking en inzet van de juiste instrumenten, kan maximaal rendement worden verkregen. Wij richten ons op zowel de exacte wetenschappen als de sociale- en geesteswetenschappen.


Wij ondersteunen (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven bij het analyseren en ontwikkelen van hun onderlinge samenwerkingsverbanden of hun kennisoverdracht. Desgewenst brengen we nieuwe verbanden tot stand. Wij doen dit desgewenst aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts uit onze Adviesraad.Wij ondersteunen:
- Effectieve overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk
- Vormgeven valorisatieprocessen voor wetenschap, overheid en bedrijf
- Optimalisatie van regionale innovatie door het betrekken van wetenschappelijke partijen
- Clustervorming op diverse niveaus (regionaal, nationaal, internationaal)
- Ontwikkeling van wetenschappelijke Incubators & Science Parks
- Projectontwikkeling vanuit universitair onderzoek voor zowel overheid als bedrijfsleven.


Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van al onze projecten.

Nieuwsbrief

Nieuws

 • Publicatie: Impact Ranking Universiteiten 2017 bekendgemaakt en toegelicht

  Universiteit Twente wint de prijs Hoogste Impact van Nederland. Victor van der Chijs nam de award in ontvangst.

  De Universiteit van Amsterdam is de Meest Maatschappelijke Universiteit. President Geert ten Dam (rechts) nam de award in ontvangst.

  Wageningen Universiteit is de Best Samenwerkende Universiteit. Rector Arthur Mol (rechts) nam de award in ontvangst.

  Tilburg University is de Best Communicerende Universiteit. Rector Emile Aarts (rechts) nam de award in ontvangst.

  De Universiteit Twente is de Meest Ondernemende Universiteit. Director Strategic Business Development Kees Eijkel (rechts) nam de award in ontvangst.

  Deze week presenteerde ScienceWorks de Impact Ranking 2017. Op 7 december presenteerde ScienceWorks de tweejaarlijkse valorisatieranking van de Nederlandse universiteiten, waarbij de best samenwerkende, best communicerende, meest ondernemende en meest maatschappelijke universiteiten werden uitgeroepen.

  Het tijdschrift Elsevier publiceerde deze week een uitgebreid artikel over de ranking. Deze is hier te lezen. Een presentatie met de uitgebreide uiteenzetting van de ranking treft u hier.

  Datum: 07-12-2017

  Universiteit Twente wint de prijs Hoogste Impact van Nederland. Victor van der Chijs nam de award in ontvangst.

  De Universiteit van Amsterdam is de Meest Maatschappelijke Universiteit. President Geert ten Dam (rechts) nam de award in ontvangst.

  Wageningen Universiteit is de Best Samenwerkende Universiteit. Rector Arthur Mol (rechts) nam de award in ontvangst.

  Tilburg University is de Best Communicerende Universiteit. Rector Emile Aarts (rechts) nam de award in ontvangst.

  De Universiteit Twente is de Meest Ondernemende Universiteit. Director Strategic Business Development Kees Eijkel (rechts) nam de award in ontvangst.

  Deze week presenteerde ScienceWorks de Impact Ranking 2017. Op 7 december presenteerde ScienceWorks de tweejaarlijkse valorisatieranking van de Nederlandse universiteiten, waarbij de best samenwerkende, best communicerende, meest ondernemende en meest maatschappelijke universiteiten werden uitgeroepen.

  Het tijdschrift Elsevier publiceerde deze week een uitgebreid artikel over de ranking. Deze is hier te lezen. Een presentatie met de uitgebreide uiteenzetting van de ranking treft u hier.

  Datum: 07-12-2017
 • Samenwerking met de praktijk binnen HBO-onderzoek

  In de meest recente editie van het Hoger Onderwijs Management Magazine is het onderzoek over de samenwerking met de praktijk binnen HBO-onderzoek, welke is uitgevoerd door Scienceworks, gepubliceerd.

  Het artikel kunt u hier vinden.

  Datum: 03-10-2017
 • Interview congrespreker uit Washington in Binnenlands Bestuur

  ‘Onderzoeken wat werkt moet normaal worden bij het opstellen van beleid’, zegt David Medina in de augustus-editie van het magazine Binnenlands Bestuur. De Amerikaan sprak afgelopen juni op het ScienceWorks-congres over Evidence Informed Beleid en daaruit vloeide het stuk voort. Lezen kan op de website van Binnenlands Bestuur, of hier.

  Datum: 21-08-17
 • ‘Maak bedrijfsinvesteringen in universitair onderzoek inzichtelijk’

  In het vaktijdschrift Thema Hoger Onderwijs (3de editie, jaargang 2016) is het onderzoek van ScienceWorks gepubliceerd in het artikel ‘Maak bedrijfsinvesteringen in universitair onderzoek inzichtelijk’.

  Het artikel stelt de discrepantie tussen verschillende inventarisaties van bedrijfsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek aan de kaak. Internationale samenwerking en een transparante definiëring, kunnen deze gegevens waardevoller en beter bruikbaar maken. Frank Zwetsloot (CEO ScienceWorks) heeft het onderzoek gedaan in samenwerking met Ivo de Nooijer (LURIS) en Robert Tijssen (CWTS).

  Hier kunt u het artikel vinden

  via: www.themahogeronderwijs.org

Volg ons!

Twitter ScienceWorks
Twitter
Netwerken van ScienceWorks
Onze netwerken
LinkedIn ScienceWorks
LinkedIn