ennl           

Welkom bij ScienceWorks

ScienceWorks is een bureau dat valorisatie van wetenschappelijke kennis ondersteunt. Valorisatie is het proces van waarde creatie uit wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van economie en maatschappij. Valorisatie impliceert kennisoverdracht naar de praktijk. In veel gevallen vereist valorisatie de ontwikkeling van complexe samenwerkingsvormen en verbindt het tegengestelde belangen. Met goede samenwerking en inzet van de juiste instrumenten, kan maximaal rendement worden verkregen. Wij richten ons op zowel de exacte wetenschappen als de sociale- en geesteswetenschappen.

Wij ondersteunen (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven bij het analyseren en ontwikkelen van hun onderlinge samenwerkingsverbanden of hun kennisoverdracht. Desgewenst brengen we nieuwe verbanden tot stand. Wij doen dit desgewenst aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts uit onze Adviesraad.

Wij ondersteunen:
  • Effectieve overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk
  • Vormgeven valorisatieprocessen voor wetenschap, overheid en bedrijf
  • Optimalisatie van regionale innovatie door het betrekken van wetenschappelijke partijen
  • Clustervorming op diverse niveaus (regionaal, nationaal, internationaal)
  • Ontwikkeling van wetenschappelijke Incubators & Science Parks
  • Projectontwikkeling vanuit universitair onderzoek voor zowel overheid als bedrijfsleven

Overzicht van onze diensten, de activiteiten die we organiseren en de netwerken die we beheren.

 

Nieuws

Nieuwe publicatie: ‘Maak bedrijfsinvesteringen in universitair onderzoek inzichtelijk’

In de meest recente uitgave van het vaktijdschrift Thema Hoger Onderwijs (3de editie, jaargang 2016) heeft ScienceWorks meegewerkt aan de publicatie van het artikel ‘Maak bedrijfsinvesteringen in universitair onderzoek inzichtelijk’.

Het artikel stelt de discrepantie tussen verschillende inventarisaties van bedrijfsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek aan de kaak. Internationale samenwerking en een transparante definiëring, kunnen deze gegevens waardevoller en beter bruikbaar maken, stellen Frank Zwetsloot (CEO ScienceWorks), Ivo de Nooijer en Robert Tijssen.

Het artikel kunt u hier vinden.

via: www.themahogeronderwijs.org

 

 

Valorisatieranking 2015

groepvalor2015Op 2 december 2015 presenteerde ScienceWorks de tweejaarlijkse valorisatieranking van de Nederlandse universiteiten, waarbij de best samenwerkende, best communicerende en meest ondernemende universiteiten werden uitgeroepen. Meer informatie is beschikbaar via dit persbericht en deze algemene beschrijving.