ennl           

ScienceWorks is een bureau in het centrum van Den Haag, dat is opgericht om wetenschap en praktijk te verbinden. We maken gebruik van bestaande expertise uit binnen- en buitenland met behulp van onze adviesraad. Onze diensten richten zich primair op advieswerkzaamheden, projectontwikkeling en kennisoverdracht. Een karakteristiek van onze wijze van werken is dat ScienceWorks vaak bereid is om zelf risico te dragen bij de realisatie van nieuwe projecten. Voor elk project beoordelen wij de wenselijkheid hiervan afzonderlijk. Voor een toelichting op deze diensten zie opdrachten.

Onze Medewerkers

Frank Zwetsloot

De oprichter van ScienceWorks. Met twintig jaar aan ervaring bij de Erasmus Universiteit en Science Alliance mag je gerust stellen dat kennis delen onderdeel is geworden van Franks karakter. In deze periode heeft hij bijna tien organisaties opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft onder andere ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa en Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s. Bij Scienceworks heeft hij diverse meetsystemen ontworpen, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier) en voor het doorlichten van regionale innovatiesystemen. Het meest recente netwerk betreft AESIS, een netwerk dat de impact van wetenschap meet en stimuleert. Zijn motto: “Één ontdekking kan duizend nieuwe realiteiten creëren”

[e-mail]

Anika Duut van Goor

Als Manager Societal Impact Unit is Anika verantwoordelijk voor het uitbreiden van het AESIS Network en het organiseren van het Impact of Science congres, cursussen en andere evenementen m.b.t. valorisatie. Haar achtergrond in Politicologisch onderzoek en evenement coördinatie worden gereflecteerd in de combinatie van zakelijkheid en enthousiasme die ze uitstraalt. Haar motto: “Tomorrow is too late, yesterday is over. Now is exactly the right time!”

[e-mail]

 

Ivo Wildenberg

Ivo werkt sinds 1986 als dealmaker en strategisch adviseur. Het meeste werk  doet hij in media, havenontwikkeling en de automobielindustrie. In 1995 is hij zijn firma Bridgecraft begonnen. Hij heeft samengewerkt met ScienceWorks sinds de oprichting en heeft aan vele projecten zijn bijdrage geleverd. Hij heeft brede ervaring op het gebied van business development en financiering. Zijn motto: ‘Eenvoud is een deugd’.

[e-mail]

 

 

Tomas van den Broeke

Na het behalen van zijn masters in politicologie, werkt Tomas sinds 2018 bij Scienceworks, eerst als project manager en tegenwoordig als unit manager Kennis, Data & Beleid. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de inhoudelijke en communicatieve zaken omtrent verscheidene (inter)nationale projecten en evenementen. Met zijn filosofische en politieke achtergrond, streeft Tomas naar het organiseren van inzichtvolle en impactvolle projecten. Zijn motto: ‘He who only knows his side of the case knows little of that’.

[e-mail]

 

 

Dewi Oostdam

Sinds april werkt Dewi als Office- en Conference Manager bij Scienceworks. Haar achtergrond ligt in het onderwijs waar zij in de afgelopen 10 jaar werkzaam is geweest met een uitdagende doelgroep. Culturele en maatschappelijke thema’s vormen een groot deel van haar interesses. De samenhang van deze thema’s en diversiteit van evenementen zorgen ervoor dat ze met veel plezier deze uitdaging aangaat. Dewi is een hands-on probleemoplosser, leg het bij haar neer en zij regelt het. Haar motto: ‘Zo niet, dan toch.’.

[e-mail]

 

 

Eline Hietbrink

Als project manager is Eline verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten van het AESIS Network en voor het uitbreiden van dit netwerk. Eline heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en specialiseerde zich in veiligheidsvraagstukken en de Latijns-Amerikaanse regio. Ze streeft ernaar om met het AESIS Network zoveel mogelijk individuen te verbinden en zo de impact van wetenschap te vergroten. Haar motto: “Do what is right, not what is easy nor popular.”

[e-mail]

 

 

Dion Koerntjes

Dion werkt sinds juli als projectmanager bij ScienceWorks. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het ondersteunen en organiseren van verschillende congressen en leergangen, zoals het congres ‘Vormgeving van Informatiegedreven Criminaliteitsbeheersing’ in september en de beleidsleergang in november.  Zijn achtergrond ligt in de politicologie en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Zijn motto: ‘Nothing ventured, nothing gained’ .

[e-mail]

 

 

 

Koray Tunc

Koray werkt sinds maart als Assistant Conference Manager bij ScienceWorks. Hier biedt hij ondersteuning bij de organisatie van verscheidene (inter-) nationale activiteiten zoals congressen, cursussen en andere bijeenkomsten. Koray heeft een achtergrond in International Bussiness & Management Studies
Zijn motto: ‘It’s not about what you achieve, but about the choices you make’.

[e-mail]

 

 

 

 

Julia Straatman

Julia versterkt sinds augustus het ScienceWorks team als Project Manager. Met haar Bachelor Filosofie net op zak is ze een nieuwe en enthousiaste medewerker, klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Haar hoofdtaken omvatten de communicatie en de inhoud van aankomende internationale congressen, waaronder het MIAG congres in december 2019. Haar motto: ‘This world is but a canvas to our imagination’.

[email]

 

 

Vaishnavi Raghunathan

Waar ze oorspronkelijk een moleculair biologe is, versterkt Vaish nu het ScienceWorks team sinds augustus als Project Manager. Haar taken omvatten de communicatie en de inhoud van internationale cursussen en conferenties. Hoewel haar kennis over Chromatin Immunoprecipitation Assay niet heel relevant is voor haar baan, houdt ze van schrijven en organiseren. Met een doctoraat in Molecular Biology hoopt ze  onderzoek te ondersteunen met een significante impact op de maatschappij. Haar motto: ‘Work hard while there is still coffee left in the pot’.

 

[email]