ennl           

ScienceWorks is een bureau in het centrum van Den Haag, dat is opgericht om wetenschap en praktijk te verbinden. We maken gebruik van bestaande expertise uit binnen- en buitenland met behulp van onze adviesraad. Onze diensten richten zich primair op advieswerkzaamheden, projectontwikkeling en kennisoverdracht. Een karakteristiek van onze wijze van werken is dat ScienceWorks vaak bereid is om zelf risico te dragen bij de realisatie van nieuwe projecten. Voor elk project beoordelen wij de wenselijkheid hiervan afzonderlijk. Voor een toelichting op deze diensten zie opdrachten.

Onze Medewerkers 

Frank Zwetsloot

De oprichter van ScienceWorks. Met twintig jaar aan ervaring bij de Erasmus Universiteit en Science Alliance mag je gerust stellen dat kennis delen onderdeel is geworden van Franks karakter. In deze periode heeft hij bijna tien organisaties opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft onder andere ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa en Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s. Bij Scienceworks heeft hij diverse meetsystemen ontworpen, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier) en voor het doorlichten van regionale innovatiesystemen. Het meest recente netwerk betreft AESIS, een netwerk dat de impact van wetenschap meet en stimuleert. Zijn motto: “Één ontdekking kan duizend nieuwe realiteiten creëren”

[e-mail]

 

 

Cheyen Bannenberg

Na zijn opleiding Politicologie en Europees Recht, is Cheyen aan de slag gegaan als Projectleider Kennis en Beleid bij Scienceworks. Hij heeft een grote belangstelling voor de uitdagingen waarmee de wereld van politiek en beleid wordt geconfronteerd, en helpt graag dergelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Als Projectleider brengt Cheyen wetenschappers en beleidsmakers samen om zo bij te dragen aan het vormgeven van evidence informed beleid en stimuleert hij de maatschappelijke impact van wetenschap. Zijn motto: “Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt zij geridiculiseerd. Vervolgens wordt zij tegengewerkt. Dan wordt zij beschouwd alsof zij altijd al vanzelfsprekend was”

[e-mail]

 

Marjolein Crooijmans

Als project manager binnen ScienceWorks is Marjolein verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende congressen en cursussen binnen het ‘Kennis en Beleid’ thema. Met haar Biotechnologie achtergrond houdt zij zich voornamelijk bezig met het kennis-deel van deze evenementen. Het organiseren van het congres “Vormgeving van experimenten voor beter beleid” dat zal plaatsvinden in juni 2018 is haar primaire focus. Haar motto: “Great things never came from comfort zones.”

[e-mail]

 

 

Claar-Els van Delft

Al 18 jaar is Claar-els bezig met het managen van netwerken en organiseren van congressen op het raakvlak van wetenschap en samenleving. Tegenwoordig is zij voor twee dagen in de week verbonden aan ScienceWorks als Netwerkmanager. Dit maal slooft zij zich graag uit voor twee van haar favoriete congressen, de Student Research Conference als ook de Cambridge Council. Haar motto: “A leap in cold water makes the day.”

[e-mail]

 

 

Anika Duut van Goor

Als Manager Societal Impact Unit is Anika verantwoordelijk voor het uitbreiden van het AESIS Network en het organiseren van het Impact of Science congres, cursussen en andere evenementen m.b.t. valorisatie. Haar achtergrond in Politicologisch onderzoek en evenement coördinatie worden gereflecteerd in de combinatie van zakelijkheid en enthousiasme die ze uitstraalt. Haar motto: “If you love your work share it with the world. You might piss people off, but others will be grateful.”

[e-mail]

 

 

Anton Heesakkers

Als Assistent Conference en Office management biedt Anton ondersteuning in het organiseren van alle activiteiten van ScienceWorks en AESIS. Denk vooral aan on-site management en logistieke planning. Anton studeert International Real Estate and Facility Management en met 6 jaar ervaring in de hotel en hospitality industrie is hij een gedreven gastheer. Zijn motto: “Gastvrijheid is geen luxe, maar een noodzaak.”

 

 

[e-mail]

 

Eline Kemperman

Als Conference manager is Eline verantwoordelijk voor de logistieke voorbereiding, organisatie en on-site management van  alle  activiteiten van ScienceWorks en AESIS. Als Office Manager houdt ze zich bezig met secretariële werkzaamheden, HRM en de inkoop. Daarnaast is Eline project leider van de Student Research Conference, een jaarlijks terugkerend evenement voor studenten waar opzoek wordt gegaan naar het beste bachelor onderzoek van Nederland en België. Haar opleiding International Facility Management en haar werkervaring in de horeca, maken haar een gastvrouw voor zowel binnen als buiten de muren van kantoor. Haar motto: “Your only limit is you.”

[e-mail]

 

 

Thom Murray

Thom  is recentelijk aan de slag gegaan als Project Manager bij ScienceWorks. Hier houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van, een bij Science Works nieuw, congres “Innovatie binnen de Misdaadbestrijding”. Zijn ervaring als politicoloog, maar ook vanuit zijn tijd bij de Koninklijke Marine, zorgen voor een grote interesse in veiligheidsvraagstukken, een basis van kennis en karakter die bij ontwikkeling van een nieuw congres komen kijken. Zijn motto: “voorwaarts!”

[e-mail]

 

 

Aram Swinkels

Aram is eind januari begonnen als projectmanager van de Student Research Conference (SRC), een conferentie waarin het bachelor onderzoek in de schijnwerpers wordt gezet. Hij zal zich voornamelijk bezighouden met het vergroten van de bekendheid van de SRC. Daarnaast richt hij zich op andere dagelijkse taken zoals de communicatie. Hij is begonnen bij ScienceWorks na zijn master biologie waar hij ervaring op heeft gedaan als onderzoeker. Zijn motto: “Curiosity both fuels answers and raises questions.”

[e-mail]

 

 

Peter-Jan van der Veek

Als projectmanager is Peter Jan verantwoordelijk voor de organisatie van cursussen, conferenties en evenementen rondom Impact of Science. Verder houdt hij zich bezig met projecten binnen AESIS om het netwerk te versterken en contacten uit te breiden. Tijdens zijn master biotechnologie heeft hij ervaring opgedaan met wetenschappelijk onderzoek. Nu richt hij zich op de impact van wetenschappelijk onderzoek op het bedrijfsleven en de maatschappij. Zijn motto: “Knowledge speaks, wisdom listens”

[e-mail]

 

 

Debbie Vermond

In de eindfase van haar studie Biomedische Wetenschappen met een specialisatie in wetenschapscommunicatie gaat Debbie aan de slag als projectmanager bij ScienceWorks. Zij houdt zich bezig met de organisatie van het congres “Regionale Impact van Hogescholen”. Daarnaast richt zij zich op het opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar communicatie binnen Nederlandse ziekenhuizen – ten behoeve van het congres “Communicatie binnen ziekenhuizen”, dat in februari 2019 zal plaatsvinden. Haar motto: ‘Positiviteit is altijd een optie’.

[e-mail]

 

 

Woutje van Wiggen

Met sinds kort een liberal arts and sciences bachelor in Philosophy, Politics and Economics (PPE) op zak, werkt Woutje nu bij ScienceWorks als project manager voor het AESIS Netwerk. Haar primaire focus is het managen van het jaarlijkse congres van AESIS over de ‘Impact of Science’, wat dit jaar zal plaatsvinden in Ottawa, Canada. Verder richt ze zich op de dagelijkse werkzaamheden die deel zijn van het groeiende AESIS Netwerk. Haar motto: ‘Don’t think outside the box; think as if there is no box.’

[e-mail]

 

 

Ivo Wildenberg

Ivo werkt sinds 1986 als dealmaker en strategisch adviseur. Het meeste werk  doet hij in media, havenontwikkeling en de automobielindustrie. In 1995 is hij zijn firma Bridgecraft begonnen. Hij heeft samengewerkt met ScienceWorks sinds de oprichting en heeft aan vele projecten zijn bijdrage geleverd. Hij heeft brede ervaring op het gebied van business development en financiering. Zijn motto: ‘Eenvoud is een deugd’.

[e-mail]