ennl           

ScienceWorks is een bureau in het centrum van Den Haag, dat is opgericht om wetenschap en praktijk te verbinden. We maken gebruik van bestaande expertise uit binnen- en buitenland met behulp van onze adviesraad. Onze diensten richten zich primair op advieswerkzaamheden, projectontwikkeling en kennisoverdracht. Een karakteristiek van onze wijze van werken is dat ScienceWorks vaak bereid is om zelf risico te dragen bij de realisatie van nieuwe projecten. Voor elk project beoordelen wij de wenselijkheid hiervan afzonderlijk. Voor een toelichting op deze diensten zie opdrachten.

Onze Medewerkers 

Frank Zwetsloot

De oprichter van ScienceWorks. Met twintig jaar aan ervaring bij de Erasmus Universiteit en Science Alliance mag je gerust stellen dat kennis delen onderdeel is geworden van Franks karakter. In deze periode heeft hij bijna tien organisaties opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft onder andere ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa en Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s. Bij Scienceworks heeft hij verscheidene meetsystemen ontworpen, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier) en voor het doorlichten van regionale innovatiesystemen. Zijn motto: “Één ontdekking kan duizend nieuwe realiteiten creëren”

[e-mail]

 

 

AnikaAnika Duut van Goor

Als Manager Societal Impact Unit is Anika verantwoordelijk voor het uitbreiden van het AESIS Network en het organiseren van het Impact of Science congres, cursussen en andere evenementen m.b.t. valorisatie. Haar achtergrond in Politicologisch onderzoek en evenement coördinatie worden gereflecteerd in de combinatie van zakelijkheid en enthousiasme die ze uitstraalt. Haar motto: “If you love your work share it with the world. You might piss people off, but others will be grateful.”

[e-mail]

 

 

Eline Kemperman

Als Conference- en Office Manager houdt Eline zich  bezig met de logistieke voorbereiding en organisatie van  alle  activiteiten en secretariële werkzaamheden. Haar opleiding International Facility Management en haar werkervaring in de horeca, maken haar een gastvrouw voor zowel binnen als buiten de muren van kantoor. Haar motto: “Your only limit is you.”

[e-mail]

 

 

 

Tim Reijnders

Met een studie politicologie op zak is Tim aan het werk gegaan als projectleider bij ScienceWorks. Binnen het thema ‘Kennis en Beleid’ is hij verantwoordelijk voor het dichter bij elkaar brengen van wetenschap en beleidsmakers, om datagedreven beleidsontwikkeling en innovatie in beleidsonderzoek te stimuleren. Zijn motto: ‘Het grootste risico is dat je geen enkel risico durft te nemen’.

[e-mail]

 

 

 

 

Maarten Dinkelberg

Na het afronden van zijn studie politicologie is maarten aan de slag gegaan als project manager bij ScienceWorks. Als project manager Measuring Impact of Science houdt Maarten zich vooral bezig met de uitvoering van het onderzoek voor de Valorisatie-ranking, het organiseren van een internationaal Webinar en trainingscursus, en de dagelijkse werkzaamheden van het AESIS netwerk. Zijn motto: “Als je iets wilt; doe het”.

[e-mail]

 

 

 

 

 

Olivier van Hoore

In de eindfase en afronding van Latijns-Amerikaanse studies gaat Olivier aan de slag als project manager bij ScienceWorks. Olivier is steeds weer opnieuw geïnteresseerd en geïnspireerd in de verbinding tussen de alfa-en gammawetenschappen en de maatschappij en wat voor verrassende nieuwe mogelijkheden en inzichten het biedt. Hij zal zich daarom bezighouden met het organiseren van het congres “Optimaliseren van Impact door Alfa-en Gammawetenschappen, welke zal plaatsvinden op 7 december aan de Universiteit van Amsterdam. Bij ScienceWorks blijft Olivier bij de realiteit met zijn motto: ”Zoek en ontdek altijd oneindig ook al denk je het niet te kunnen of te vinden, het is er wel”

[e-mail]

 

 

 

 

Mariëlle Nijholt

Mariëlle is vanaf september begonnen binnen ScienceWorks als Assistent Conference- en Office Management. Haar focus binnen ScienceWorks is het ondersteunen van de organisatie van alle activiteiten en het office management gerelateerde zaken. Mariëlle kan haar opleiding in Facility Management hierbij goed inzetten. Haar motto: ”Alles is mogelijk, als je maar durft.”

[e-mail]

 

 

 

 

Nick van Impelen

Na het voltooien van zijn studies in Filosofie en Politicologie aan de UU en de UvA is Nick bij ScienceWorks binnengekomen als Project Manager om mee te helpen met het organiseren van de Student Research Conference 2017. In deze context bestaat Nick zijn werk voornamelijk uit de dagelijkse activiteiten rond dit project, het uitnodigen van sprekers, en het werven van mogelijke partners. Zijn motto: “Wees nieuwsgierig, grijp kansen, ervaar zoveel mogelijk.”  [e-mail]

 

 

 

 

Tomek Diederen

Tomek heeft recent zijn MSc Biotechnologie behaald, en zal bij ScienceWorks als project manager aan de slag gaan met het jaarlijkse ‘Impact of Science’ congres dat door AESIS wordt georganiseerd, en dat plaats vindt in Ottawa, Canada. Verder zal hij zich bezig houden met het nieuwe Network of Global Entrepreneurial Technology Spots (GETS), en het dagelijkse reilen en zeilen van AESIS. Zijn motto: ”De beste manier om de toekomst te voorspellen is om deze zelf te creëren.” [e-mail]

 

 

 

 

 

Ivo Wildenberg

 Ivo werkt sinds 1986 als dealmaker en strategisch adviseur. Het meeste werk  doet hij in media, havenontwikkeling en de automobielindustrie. In 1995 is hij      zijn firma Bridgecraft begonnen. Hij heeft samengewerkt met ScienceWorks sinds de oprichting en heeft aan vele projecten zijn bijdrage geleverd. Hij heeft brede ervaring op het gebied van business development en financiering.

Zijn motto: “Eenvoud is een deugd.”