ennl           

ScienceWorks is een bureau in het centrum van Den Haag, dat is opgericht om wetenschap en praktijk te verbinden. We maken gebruik van bestaande expertise uit binnen- en buitenland met behulp van onze adviesraad. Onze diensten richten zich primair op advieswerkzaamheden, projectontwikkeling en kennisoverdracht. Een karakteristiek van onze wijze van werken is dat ScienceWorks vaak bereid is om zelf risico te dragen bij de realisatie van nieuwe projecten. Voor elk project beoordelen wij de wenselijkheid hiervan afzonderlijk. Voor een toelichting op deze diensten zie opdrachten.

Onze Medewerkers 

Frank Zwetsloot

De oprichter van ScienceWorks. Met twintig jaar aan ervaring bij de Erasmus Universiteit en Science Alliance mag je gerust stellen dat kennis delen onderdeel is geworden van Franks karakter. In deze periode heeft hij bijna tien organisaties opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft onder andere ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa en Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s. Bij Scienceworks heeft hij verscheidene meetsystemen ontworpen, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier) en voor het doorlichten van regionale innovatiesystemen. Zijn motto: “Één ontdekking kan duizend nieuwe realiteiten creëren”

[e-mail]

 

 

AnikaAnika Duut van Goor

Als Manager Societal Impact Unit is Anika verantwoordelijk voor het uitbreiden van het AESIS Network en het organiseren van het Impact of Science congres, cursussen en andere evenementen m.b.t. valorisatie. Haar achtergrond in Politicologisch onderzoek en evenement coördinatie worden gereflecteerd in de combinatie van zakelijkheid en enthousiasme die ze uitstraalt. Haar motto: “If you love your work share it with the world. You might piss people off, but others will be grateful.”

[e-mail]

 

 

Eline Kemperman

Als Conference- en Office Manager houdt Eline zich  bezig met de logistieke voorbereiding en organisatie van  alle  activiteiten en secretariële werkzaamheden. Haar opleiding International Facility Management en haar werkervaring in de horeca, maken haar een gastvrouw voor zowel binnen als buiten de muren van kantoor. Haar motto: “Your only limit is you.”

[e-mail]

 

 

 

 

Jan Debets

Nadat hij zijn studie geschiedenis heeft afgerond is Jan aan de slag gegaan als Project Manager voor ScienceWorks. Hij zet zich met name in voor Academion; een spannend project waarin investeerders, universiteiten en start-ups bij elkaar aan tafel gezet worden. Zijn motto: “If you will it, it is no dream.”

[e-mail]

 

 

 

 

Thiebault Oudendijk

Als project manager van het AESIS netwerk houdt Thiebault zich bezig met de voorbereiding van de seminar “Impact of Science” welk dit jaar in Stockholm zal worden gehouden. Een van de grote vragen die op dit congres zullen worden gesteld is: Hoe verhouden de maatschappelijke impact van de wetenschap en de kwaliteit van de wetenschap zich tot elkaar? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk iedereen die hier belang bij heeft te horen en samen tot een oplossing te komen. Met een vooropleiding in de criminologie is Thiebault in staat het effect van wetenschappelijk onderzoek op de samenleving nauwkeurig in te schatten. “Curiousness makes everything possible”

[e-mail]

 

 

 

Anne van der Geest

Als assistent Conference- en Office Management, is Anne verantwoordelijk voor een optimale ondersteuning en uitvoering van alle taken die uitgevoerd moeten worden ten aanzien van congressen en andere evenementen. Door haar motivatie en leergierigheid worden er mooie kansen gecreëerd voor Scienceworks en haarzelf. Haar motto: “A goal is a dream with a deadline

[e-mail]

 

 

 

 

Isabelle van Elzakker

Isabelle van Elzakker is sinds februari werkzaam als project manager Kennis en Beleid bij ScienceWorks. Ze houdt zich onder andere bezig met de organisatie van het congres “Vormgeving van Evidence-Based Beleid”. Dit sluit naadloos aan bij haar achtergrond in politicologie en afstudeerrichting Science & Public Policy, alsmede haar passie voor de interactie tussen (wetenschappelijke) kennis en beleid. Motto: “Where there is an open mind, there will always be a frontier”.

[email]

 

 

 

 Alexandra Bot

Als projectmanager is Alexandra verantwoordelijk voor de organisatie en voorbereidingen van de Student Research Conference 2017, en voor alles wat hierbij komt kijken. Door haar ambities en opleiding Urban Studies – Bestuurskunde/Overheidsmanagement kijkt zij vanuit diverse invalshoeken naar maatschappelijke en stedelijke vraagstukken en weet zij hoe je verschillende partijen bij elkaar brengt door samen te werken, netwerken en helder te communiceren. Haar motto: “Failure is an option. If things are not failing sometimes, you are not innovating enough”.

[email]

 

 

 

Leontien Draper

In de laatste fase van haar studie Pedagogische Wetenschappen besloot Leontien dat er ruimte was voor een stage als project manager bij ScienceWorks. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van het congres ‘Vormgeving van Maatschappelijke Impact door Hogescholen’. Met haar eigen ervaring op de Hogeschool en haar interesse voor onderzoek sluit zij goed aan bij het thema van het congres. Haar motto: “De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken”.

[email]

 

 

 

 

Ivo Wildenberg

Ivo werkt sinds 1986 als dealmaker en strategisch adviseur. Het meeste werk doet hij in media, havenontwikkeling en de automobielindustrie. In 1995 is hij zijn firma Bridgecraft begonnen. Hij heeft samengewerkt met ScienceWorks sinds de oprichting en heeft aan vele projecten zijn bijdrage geleverd. Hij heeft brede ervaring op het gebied van business development en financiering.

Zijn motto: “Eenvoud is een deugd.”