ennl           

Congres

Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Onderbouwing van beleid met kennis & informatie
in het post-truth tijdperk

crowd_conference
Donderdag, 22 juni 2017
Den Haag

Over het Congres

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 22 juni 2017  Congres "Vormgeving van Evidence-Informed Beleid" 22 juni 2017


  Op 22 juni organiseert het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in samenwerking met ScienceWorks het congres Vormgeving van Evidence-Informed Beleid. Het congres stelt de interactie tussen kennis en beleid centraal, en zal zich richten op de vraag hoe wetenschap, kennis en onderzoek kunnen worden ingezet voor kwalitatief beter beleid.

  Onder andere in het rapport “van Saldosturing naar Stabilisatie” van juli 2016 wordt bepleit dat de overheid meer gebruik moet maken van bestaande kennis en expertise om zo de kwaliteit van de overheidsuitgaven te verhogen. Dit wordt eveneens onderschreven in het rapport Duurzame Groei, ook van juli 2016, waarin het belang van kennisdeling wordt benadrukt en in kader hiervan het Engelse voorbeeld van de What Works Networks wordt aangehaald.

  Tijdens het congres zal worden onderzocht hoe kennisinstellingen beter kunnen inspelen op de beleidsbehoefte en wat de overheid hierin zelf kan verbeteren. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de vraag hoe er kaders kunnen worden ontwikkeld voor de inhoudelijke onderbouwing van beleid en politiek.

 • Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het programma.
 • Peter van der Knaap Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting. Per 19 januari is hij de nieuwe voorzitter van Vide.


  Peter van HoeselPeter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online.V oorafgaand aan zijn aanstelling bij de EUR was hij werkzaam bij Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies en was hij algemeen directeur van Economisch Instituut voor het MKB (dat sinds 2005 de naam Panteia draagt).


  Marco BikMarco Bik is sinds 1 januari 2017 kenniscoördinator en (aankomend) onderzoeksprogrammamanager bij de Onderzoek en Business Intelligence afdeling (OBI) van de gemeente Rotterdam. Tevens is hij sinds 2014 bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).
  Ton KleinTon Klein is sinds 2005 werkzaam bij Oberon, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van met name onderwijs. Sinds 2014 is hij tevens lid van de directie. Daarnaast maakt Ton Klein onderdeel uit van het bestuur van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO).


  Jan Maarten van SonsbeekJan Maarten van Sonsbeek is sinds april 2016 Chief Science Officer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2011 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op een proefschrift over microsimulatiemodellen in sociale zekerheidsbeleid.  Daniel van VuurenDaniel van Vuuren is sinds 2014 hoofd van de sector Arbeid, Onderwijs en Pensioenen bij het Centraal Planbureau. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam op het CPB, met name op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid (2002-2014). Sinds 2017 doceert hij arbeidseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Hij was als onderzoeker en docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1997-2007). Zijn onderzoek richt zich onder andere op de arbeidsmarkt voor ouderen, arbeidsongeschiktheid en hervormingen in de sociale zekerheid. Van Vuuren studeerde econometrie en promoveerde in 2002 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.


 • Hier vindt u alle presentaties van de congresdag. Door op de betreffende spreker te klikken komt u bij de presentatie.

  Plenair Ochtendprogramma
  Sandra Groeneveld
  David Medina
  Laura van Geest
  Ken Gibb

  Kennisinfrastructuur voor Gemeenten en Provincies
  Natalie Burgers
  Eefke de Haan
  Marco Bik

  Effectief aanbesteden van onderzoek en dataverzameling
  Thijs Kirchner
  Martin Damen

  Implementing What Works & RCT’s
  Eva van den Broek
  Dimiter Toshkov

  Rendement van onderzoek en kennis voor beleid
  Annemarie Sipkes
  Hans Peter Benschop

  Effectief organiseren van kennis door de ambtenaar zelf
  Enno Ebels
  Frenk Bekkers

  Vormgeving van proactieve beleidsevaluatie
  Jan de Ridder
  Peter van der Knaap
  Bernard Steunenberg

  Plenair Slotprogramma
  Aanbevelingen uit de parallelsessies
  Frans Brom
 • Datum:
  Donderdag, 22 juni 2017

  Locatie:
  Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven te Den Haag

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Leden van de NVRR, VSO, VBO, Vereniging voor Bestuurskunde of Vide kunnen deelnemen voor € 265,50 (excl. 21% BTW).
  Deelnemers vanuit Universiteiten kunnen tegen het gereduceerde tarief van € 195,- (excl. 21% BTW) deelnemen.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 4 juni 2017. Bij annulering vóór deze datum wordt € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.

  AanmeldingsformulierWoord van de Dagvoorzitter

Peter van der KnaapTijdens het congres staat de vraag centraal hoe wetenschap, onderzoek en kennis kunnen bijdragen aan kwalitatief beter beleid en waarom dat belangrijk is. Onder andere de opkomst van termen als post-truth en alternative facts onderstreept de relevantie van een bezinning op de rol van wetenschappelijke kennis - maar ook de betekenis van nieuwe kennis uit big data en de kennis van practitioners hierbij - in de context van beleid en politiek.

Het is van belang dat onderzoek en kennis worden aangewend om de kwaliteit van beleid te waarborgen. Zowel vanuit de kant van onderzoekers als de overheid zal worden verkend hoe de aansluiting tussen onderzoek, beleid en politiek kan worden verbeterd. In de werkgroepen zal aandacht worden besteed aan verschillende thema’s, waaronder het effectief uitbesteden van kennisontwikkeling en het monitoren van beleidseffectiviteit. Middels inspirerende voorbeelden en hoogwaardige sprekers uit Nederland en de Verenigde Staten zal tijdens het congres gepoogd worden tot nieuwe inzichten en aanbevelingen te komen voor het versterken van de verbinding tussen wetenschap en beleid in Nederlandse context.

Ik zie ernaar uit u op 22 juni te mogen verwelkomen!

Peter van der Knaap
Dagvoorzitter
Voorzitter Vide en Directeur-bestuurder SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Sprekers

 • David Medina

  David MedinaDavid Medina currently serves as the COO and Co-Founder for Results for America, which is improving outcomes for young people, families and communities by driving public resources toward solutions that use data and evidence to get better results. He previously served in the Obama Administration as First Lady Michelle Obama’s deputy chief of staff and as the Peace Corps’ public engagement director. He received his B.A. from the University of Chicago and his M.P.P. from Harvard’s Kennedy School of Government.

 • Laura van Geest

  Laura van GeestLaura van Geest graduated  in General  Economics (1989) and  Public Administration (1992) from the Erasmus University Rotterdam. She first worked as a policy advisor at the Ministry of Finance in the realm of Foreign Financial Relations, specifically the International Monetary Fund (IMF) and the Economic and Monetary Union (EMU).  In 1995, she moved to Washington DC to work as an advisor to the Dutch executive director at the IMF. In 1998, she returned to the Ministry of Finance, this time to work on domestic  economic issues. She became Treasurer General in 2006, dealing with issues as government debt, financial markets, public-private partnerships,  state-owned enterprise, foreign financial relations and domestic  economic policy. She took up the position of director-general  for the Budget in 2008.

 • Manon Leijten

  Manon LeijtenManon Leijten is secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Eerder was Leijten directeur-generaal van het bureau Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor was zij onder andere directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. Manon Leijten studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Annemarie Sipkes

  Annemarie SipkesAnnemarie Sipkes studeerde algemene economie en cultuur- en wetenschapstudies aan de Universiteit Maastricht. Tussen 1996 en 2003 was zij eerst als econoom verbonden aan De Nederlandsche Bank en later als consultant aan KPMG. Van oktober 2003 tot juni 2008 was zij senior adviseur en van juni 2008 tot juni 2012 afdelingshoofd FEZ bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds juni 2012 is Sipkes Directeur Kennis bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De directie Kennis bevordert en ondersteunt evidence-informed beleid op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Directie Kennis verbindt wetenschappelijke theorie, inzichten uit de praktijk en wensen vanuit beleid/politiek op allerlei manieren.

 • Daniel van Vuuren

  Daniel van VuurenDaniel van Vuuren is sinds 2014 hoofd van de sector Arbeid, Onderwijs en Pensioenen bij het Centraal Planbureau. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam op het CPB, met name op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid (2002-2014). Sinds 2017 doceert hij arbeidseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Hij was als onderzoeker en docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1997-2007). Zijn onderzoek richt zich onder andere op de arbeidsmarkt voor ouderen, arbeidsongeschiktheid en hervormingen in de sociale zekerheid. Van Vuuren studeerde econometrie en promoveerde in 2002, beide aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Ken Gibb

  Ken GibbKen Gibb is a professor of housing economics at the University of Glasgow. He is Director of Policy Scotland, and co-director of What Works Scotland, where he co-leads the Governance workstream in collaboration with Oliver Escobar. From August 1, Ken will be Principal Investigator and Director of CaCHE, the Collaborative Centre for Housing Evidence. CaCHE is a consortium of nine universities and four non-academic professional bodies in a major research programme examining the UK’s housing system. The five years programme will seek to influence future housing policy at all levels.
 • Reinier Koppelaar

  Reinier KoppelaarReinier Koppelaar is werkzaam als clustercoördinator Strategie en Kennis bij de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is tevens plaatsvervangend afdelingshoofd Algemeen Economisch Beleid. Hiervoor was hij werkzaam als coördinator Marktordening bij hetzelfde ministerie, daarvoor was hij uitgezonden als VWS-attaché op de Nederlandse ambassade in Beijing. Onder het kabinet Balkenende-IV was hij politiek assistent. Hij studeerde Internationale economie & economische geografie aan de Universiteit van Utrecht.
 • Martin Damen

  Martin DamenMartin Damen is directeur van RIGO Research & Advies. Martin is tevens vicevoorzitter van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. RIGO verricht markt- en beleidsonderzoek en ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en strategie. Onze expertise is de woon-, werk- en leefomgeving, met aandachtsgebieden als wonen, bouwen, milieu, leefbaarheid en zorg. Door onderzoek, kennisontwikkeling en beleidsondersteuning dragen we bij aan de kwaliteit van de besluitvorming. Martin houdt zich bij RIGO bezig met kwantitatieve risicoanalyse, met name op het gebied van arbeidsveiligheid, toepassing van beslissingsondersteunende instrumenten technologieverkenningen. Zijn achtergrond als informaticus (Universiteit van Amsterdam) komt hierbij van pas.
 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting. In 1997 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op “Lerende overheid, intelligent beleid”, over de bijdragen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering aan het leervermogen van de overheid. Sinds januari 2016 is hij de voorzitter van Vide.

 • Pieter Duisenberg

  Pieter Duisenberg Pieter Duisenberg heeft opleidingen gevolgd tot register controller en talenspecialist Russisch en heeft een doctoraal macro en monetaire economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam behaald. Duisenberg heeft, voor zijn zitting in de Tweede Kamer namens de VVD, 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, onder andere bij Shell, McKinsey en Eneco. Toen hij in Australië woonde en werkte, heeft hij gezien dat de combinatie van eigen verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en een grote onderlinge betrokkenheid heel goed kan werken. Dat sprak hem aan. Weer terug in Nederland vond hij bij de VVD ditzelfde gedachtegoed en is lid geworden.

 • Bernard Steunenberg

  Bernard Steunenberg Bernard Steunenberg is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen, waarbij vooral wordt gelet op de wijze waarop Euopees beleid door lidstaten wordt gevormd en uitgevoerd. Het doet onderzoek naar Europese besluitvorming, de omzetting van richtlijnen door lidstaten en de uitvoering van dit beleid binnen de nationale context. Daarbij wordt gebruikt onder meer gemaakt van speltheorie, institutionele en deliberatieve benaderingen van bestuur. Steunenberg heeft hierover veel gepubliceerd. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.

 • Eefke de Haan

  Eefke de Haan Eefke de Haan Eefke de Haan is sinds 2008 strateeg bij de gemeente Leiden. In die functie is zij onder meer secretaris en ambtelijk voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland, een samenwerkingsverband van de twaalf universiteitssteden en hun universiteiten, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en Kences. Ook is zij de coördinator voor Leiden van de G32. Daarvoor werkte zij voor de gemeenten Leiden en Amsterdam in diverse functies in de volkshuisvesting. Ook trad zij op als docent aan de Bestuursacademie Nederland en aan de Leidse Academie. Eefke de Haan studeerde Geschiedenis en Nederlands aan de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam.

 • Dimiter Toshkov

  Dimiter Toshkov Dimiter Toshkov Dr. Dimiter Toshkov is Associate Professor at the Institute of Public Administration at Leiden University. His research interests cover comparative public policy, European integration, and research methodology. His research has been funded by the Dutch Organization for Scientific Research (NWO), the EU’s FP-7 and Horizon 2020 programs, and other organizations. He has recently published the book ‘Research Design in Political Science’ (2017, Palgrave Macmillan) and is also teaching on this subjects for the Ph.D. students at the Dutch School of Government (NIG). Since 2017, he is acting as an academic advisor for the European Asylum Support Office (EASO).

 • Marco Bik

  Marco BikMarco Bik is sinds 1 januari 2017 kenniscoördinator en (aankomend) onderzoeksprogrammamanager bij de Onderzoek en Business Intelligence afdeling (OBI) van de gemeente Rotterdam. Hij was daarvoor proceseigenaar onderzoek en (beleids)informatie en heeft in die functie de onderzoek- en informatiefunctie van de gemeente heringericht, als onderdeel van de bredere, lokale kennisinfrastructuur van de stad, met kennispartners als de EUR, Inholland en Hogeschool Rotterdam. Het permanent ontmoeten van onderzoekers en beleidsmensen in themagroepen en Kenniswerkplaatsen is daarbij cruciaal. Sinds 2014 is Marco ook algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO); met taakvelden: positionering VSO-bureaus, methoden, benchmarks en Big/open data. Voorheen was hij strategisch adviseur onderzoek, onderzoekmanager en onderzoeker/projectleider ook binnen Gemeente Rotterdam waar hij achttien jaar aan de slag is.

 • Douwe Grijpstra

  Douwe GrijpstraDouwe Grijpstra is sinds 2013 voorzitter van de Vereniging voor Beleidsonderzoek VBO. Hij is sinds 1987 werkzaam bij het onderzoeksbureau Panteia en de voorganger daarvan Research voor Beleid. Op dit moment is hij met name verantwoordelijk voor beleidsonderzoek op het gebied van arbeidsmarkt, beroepsonderwijs, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Hij heeft meer dan 500 beleidsonderzoeken begeleid en uitgevoerd in opdracht van bijna alle ministeries, Arbeidsvoorziening/CWI/UWV, kenniscentra/Colo/SBB, de DG’s EMPL, EAC, REGIO en HR en de agentschappen Eurofound, Cedefop en ETF van de Europese Commissie, brancheorganisaties en vakbonden, provincies en gemeenten en individuele bedrijven.
 • Frans Brom

  Frans BromFrans Brom is directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Hoogleraar normatieve aspecten van wetenschappelijke beleidsadvisering aan de Universiteit Utrecht. Van 2007 tot 2015 werkte hij als Hoofd Technology Assessment bij het Rathenau Instituut. Van 2010 tot 2015 was hij hoogleraar Ethiek van Technology Assessment aan de Universiteit Utrecht en van 2004 tot 2009 was hij hoogleraar Ethiek van de Levenswetenschappen in Wageningen. Brom studeerde ethiek aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam met een bijvak rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Onherstelbaar verbeterd. Biotechnologie bij dieren als een moreel probleem.
 • Sandra Groeneveld

  Sandra GroeneveldSandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Bestuurskunde. Zij onderzoekt de inrichting en het management van publieke organisaties, waarbij zij zich in het bijzonder richt op vragen over organisatieverandering, leiderschap en management van diversiteit. Naast haar expertise op het terrein van het management van publieke organisaties verzorgt zij onderwijs in methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek.
 • Jan Paternotte

  Jan PaternotteJan Paternotte is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Eerder was hij actief in de gemeentelijke politiek. In 2006 werd Jan duolid in de Amsterdamse gemeenteraad en daarmee onderdeel van de kleinste fractie in de gemeenteraad. Hij kreeg de portefeuilles algemene zaken, veiligheid, economische zaken en onderwijs. In 2011 werd Jan fractievoorzitter van D66 in de Amsterdamse gemeenteraad. Jan behaalde aan de Universiteit van Amsterdam een bachelor Internationale Betrekkingen en een master European Union Law.
 • Enno Ebels

  Enno EbelsEnno Ebels is manager bij de afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek van de gemeente Den Haag (Stedelijke Ontwikkeling). Hij is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van de dienst. Hij is tevens strategisch adviseur op het gebeid van stedelijke ontwikkeling en koppelt onderzoek en kennisontwikkeling aan de strategische opgaven en vraagstukken. Hij is voorzitter van het concernbrede onderzoeksoverleg en werkt in die rol de aan de integrale samenwerking op het gebied van onderzoek tussen de verschillende diensten en beleidsvelden.
 • Thijs Kirchner

  Thijs KirchnerThijs Kirchner is senior beleidsmedewerker bij de directie Mededinging en Consumenten van het Ministerie van Economische Zaken. De afgelopen jaren heeft hij meerdere onderzoeken laten uitvoeren, bijvoorbeeld naar de prijzen van levensmiddelen op Caribisch Nederland, de evaluatie van de Winkeltijdenwet, en de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. Bij een groot deel van de onderzoeken speelt zowel bestaande data als te vergaren data een belangrijke rol. Hij zal op het congres zijn ervaringen vertellen aan de hand van de aanbesteding naar de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012.
 • Frenk Bekkers

  Frenk BekkersFrenk Bekkers werkt als senior beleidsmedewerker bij het bureau Verkenning en monitoring van de provincie Zuid-Holland. Van daaruit leidt hij projecten  op het snijvlak van beleid en onderzoek. Actuele voorbeelden zijn de concernbrede agenda voor onderzoeken en verkenningen, de “ToekomstAgenda”, en een voorverkenning naar een ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie op de schaal van de “Eurodeltametropool”. Daarvoor bekleedde hij bij de provincie diverse beleids- en leidinggevende functies op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing en wonen. Ook was hij als onderzoeker verbonden aan de TU Delft.
 • Eva van den Broek

  Eva van den BroekEva van den Broek is gedragseconoom bij Wageningen Economic Research. Zij ondersteunt beleidsmakers, –uitvoerders en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, TNO en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde Kunstmatige Intelligentie en is gepromoveerd in Experimentele Economie.
 • Jan de Ridder

  Jan de RidderJan de Ridder is directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). De grote diversiteit in onderwerpen en het ondersteunen van de gemeenteraad bij haar controlerende taak maakt het rekenkameronderzoek voor hem uitdagend en inspirerend. De Ridder is na zijn doctoraal Politicologie/Methoden en Technieken gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen op computergestuurde tekstanalyse. De Ridder is lange tijd verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam als universitair (hoofd) docent bij de afdeling Communicatiewetenschap.
 • Hans Peter Benschop

  Hans Peter Benschop Hans Peter Benschop leidt het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau maakt toekomstverkenningen voor de (politieke) besluitvorming in Overijssel. Het wordt gefinancierd door de provincie maar aangestuurd door een onafhankelijke programmaraad. Eerder werkte Benschop voor de gemeente Apeldoorn als coördinator strategie en op diverse plekken bij de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat. Hij studeerde filosofie in Utrecht en Parijs en is in Leiden gepromoveerd op de achttiende-eeuwse wijsbegeerte in Ierland.
 • Natalie Burgers

  Natalie BurgersNatalie Burgers is plaatsvervangend Directeur van de Programmadirectie Stad binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het programma Stad is een interbestuurlijk programma waarin steden, rijk, bedrijven en maatschappelijke organisatie samenwerken aan inhoudelijk transitiethema’s ter versterking van de economische groei, innovatie en leefbaarheid.

In Samenwerking met

VIDE Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden is één van de grootste en oudste instituten voor academisch onderzoek en onderwijs op het gebied van Bestuurskunde in Nederland en is gevestigd in Den Haag. Het instituut combineert een wereldwijd goede academische reputatie met een centrale positie voor internationale, nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen in Den Haag.

PARTNERS

VSO De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van gemeentelijke en provinciale organisaties die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek op de uiteenlopende beleidsvelden waarop gemeenten en provincies actief zijn. Binnen de VSO zijn verschillende platforms actief. Deze platforms sluiten aan bij de gemeentelijke beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, economie en wonen. Ook is een aantal platforms gericht op methoden en technieken van (beleids)onderzoek. De VSO ondersteunt haar leden bij hun interne en externe positionering en organiseert de toegang tot databronnen. Daarnaast onderhoudt de VSO namens haar leden contact met een aantal strategische partners.

VBeleidsonderzoek De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. VBO ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus.

VIDE Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhaving acties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.

VB De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het openbaar bestuur door vervulling van een brugfunctie tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de bestuurspraktijk. De Vereniging voor Bestuurskunde draagt op verschillende manieren bij aan het bestuurskundig debat in Nederland.

NK