ennl           

Congres

Van Publieke Data tot Innovatie

Verwerking van overheidsdata door ondernemers en wetenschap
tot nieuwe diensten en producten

crowd_conference
Donderdag, 24 november 2016
De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
Het Plein, Den Haag

Over het Congres

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 24 november 2016. Dank voor uw aanwezigheid!

  publiek

  Impressie van het congres 'Van Publieke Data tot Innovatie'


  Tijdens het congres 'Betere Data, Beter Beleid' op 30 april vorig jaar werd inzicht verschaft in de kansen van het gebruik van data voor zowel burger als beleid. In 2016 zal ScienceWorks, in samenwerking met Leiden Centre of Data Science (LCDS), de mogelijkheden voor effectieve ontsluiting van data verder stimuleren en operationaliseren.

  Dit jaar zal de focus vooral gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op basis van overheidsdata. Tijdens het congres ‘Van Publieke Data tot Innovatie’ zal vooral besproken worden wat de wetenschap kan bijdragen aan de betere analyse van publieke data en de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken daartoe. Daarnaast zal commercieel ondernemerschap noodzakelijk zijn om tot nieuwe producten te komen op basis van publieke data. Vaak zal dit tot stand komen in vorm van startups.

  Maatschappelijke meerwaarde
  Als overheids- en kennisinstellingen hun data met elkaar delen en vrijgeven, is het mogelijk toepassingen te ontwikkelingen op basis van grotere databestanden. Het delen en beter gebruik maken van elkaars data gebeurt tot op heden nog in beperkte mate. Uiteindelijk zou ook de koppeling van databestanden waardevol kunnen zijn, omdat hiermee nauwkeuriger gedifferentieerd kan worden naar bepaalde maatschappelijke groepen. Door het beschikbaar stellen, bewerken en verwerken van data van overheids- en kennisinstellingen, kunnen initiatieven worden ontwikkeld om specifieke maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. De best practices van verschillende maatschappelijk en commerciële toepassingen kunnen als voorbeeld dienen voor het grijpen van kansen voor effectief gebruik van data.

  Rol van de wetenschap en studenten
  Op dit congres komt aan de orde met welke randvoorwaarden en maatregelen deze innovaties het meest effectief tot stand komen. De wetenschap speelt hierin een dubbelrol. Enerzijds ontwikkelen en hanteren zij de meest fundamentele methoden en technieken om vanuit publieke data de meest betekenisvolle informatie te destilleren. Anderzijds zijn universiteiten en hogescholen ook de spil in het ecosysteem waarbinnen de meest getalenteerde studenten en afgestudeerden acteren die – al of niet met ICT-technieken – gestimuleerd kunnen worden om hun creativiteit kunnen aanwenden om publieke data om te zetten in nieuwe applicaties. De vraag is op welke wijze universiteiten gestimuleerd kunnen worden om beide rollen in dit innovatieproces actief op te pakken.

  Overheidsregels en ondernemerschap
  Daarnaast speelt de vraag wat de overheid kan doen om haar data effectiever tot nieuwe applicaties te brengen. Enerzijds spelen daar zaken op het gebied van privacy die mogelijkheden voor innovaties sterk kunnen beïnvloeden. Daarnaast speelt de vraag hoe de mate van “openbaarheid” van publieke data zich verhoudt tot de mogelijkheden voor innovaties. Vaak zal de overheid haar data alleen aan ondernemers ter beschikking willen stellen als de data uiteindelijk voor iedereen gratis beschikbaar komen. De vraag is dan hoe commerciële ondernemers deze openbaarheid kunnen combineren met de ontwikkeling van producten die tegen betaling beschikbaar moeten komen. Ook de modellen voor “open innovatie” kunnen hier soms bruikbaar zijn, soms juist niet. Op het congres zullen de beste en nieuwste ervaringen met betrokkenheid van wetenschap en ondernemerschap bij het ontsluiten, verwerken en bewerken van data, worden gedeeld.
 • Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het programma

  Voorkant-KB
 • Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het manifest.

  Voorkant-KB
 • Alle foto’s © Hans Tak Fotografie

   SW20161124191 SW20161124100 SW20161124102 SW20161124102 SW20161124103 SW20161124104 SW20161124106 SW20161124107 SW20161124108 SW20161124110 SW20161124111 SW20161124116 SW20161124117 SW20161124121 SW20161124125 SW20161124127 SW20161124128 SW20161124131 SW20161124132 SW20161124133 SW20161124134 SW20161124135 SW20161124136 SW20161124137 SW20161124138 SW20161124139 SW20161124141 SW20161124142 SW20161124143 SW20161124144 SW20161124145 SW20161124146 SW20161124147 SW20161124148 SW20161124149 SW20161124151 SW20161124153 SW20161124154 SW20161124155 SW20161124156 SW20161124157 SW20161124159 SW20161124160 SW20161124161 SW20161124162 SW20161124163 SW20161124164 SW20161124165 SW20161124167 SW20161124169 SW20161124170 SW20161124171 SW20161124173 SW20161124174 SW20161124175 SW20161124176 SW20161124177 SW20161124179 SW20161124180 SW20161124182 SW20161124183 SW20161124184 SW20161124185 SW20161124186 SW20161124187 SW20161124188 SW20161124189 SW20161124190 SW20161124192 SW20161124193 SW20161124194 SW20161124195 SW20161124196 SW20161124198 SW20161124199 SW20161124200 SW20161124201 SW20161124202 SW20161124203 SW20161124204 SW20161124205 SW20161124206 SW20161124207 SW20161124208 SW20161124209 SW20161124210 SW20161124211 SW20161124212 SW20161124214 SW20161124215 SW20161124216 SW20161124217 SW20161124218 SW20161124219 SW20161124221 SW20161124223 SW20161124224 SW20161124225 SW20161124226 SW20161124227 SW20161124051 SW20161124052
 • Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik is hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden en Universiteit Tilburg. Hij is voorztitter van bestuur van het Leiden Centre of Data Science (LCDS). Zijn onderzoek richt zich op intelligente systemen, data management, data protection, big data en social innovation.
  Bernard Steunenberg Prof. dr. Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 1999. Hij doet onderzoek naar Europese politiek en Europese beleidsvorming. Ook onderzoekt hij de relatie tussen de EU en haar lidstaten in het kader van de transpositie en implementatie van Europees beleid.
  Carlien Roodink Carlien Roodink is zelfstandig consultant, auteur van het boek ‘Nederland Opent’ en bestuurslid van de Open State Foundation. Zij heeft een speciale interesse in: Alternative Finance & Crowdfunding, FinTech & Blockchain, Sharing Economy, Community & Virtual Currencies, GovTech, Open Data & Smart Cities.
  Frank Bruijninckx Frank Bruijninckx is de oprichter van HowAboutYou en heeft een paar honderd organisaties ondersteund op het gebied van klantcontact (web, e-mail, call) en onderzoek. Hij heeft gewerkt in veel branches, maar richt zich sinds enkele jaren op de publieke sector. Vanuit deze rol ondersteunt Frank ca. 250 overheden, veel gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties.
  Bert Mulder Bert Mulder werkte als informatieadviseur van de Tweede Kamer en is lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool. Het lectoraat houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van kennis- en informatiesystemen die de kernactiviteiten van de zorgsector, het openbaar bestuur en de cultuursector ondersteunen.
  Paul Suijkerbuijk Paul Suijkerbuijk is de drijvende kracht achter open data bij de Nederlands overheid. Hij helpt overheidsorganisaties met het openen van data door ondersteuning te geven op het vlak van organisatie, beleidsvraagstukken en techniek. Op Europees gebeid werkt Paul als innovatie expert voor de Europese Commissie. Hij werkt mee aan evaluaties en reviews van Horizon 2020 gefinancierde projecten.
 • LCDS Het Leiden Centre of Data Science (LCDS) is een netwerk van onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, die gebruik maken van innovatieve methodes voor het omgaan met hoeveelheden data. Samenwerking tussen deze onderzoekers leidt tot nieuwe oplossingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke kwesties. Het LCDS is opgericht in 2014, als initiatief van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.


  Delft Data Science Delft Data Science (DDS) is TU Delft’s coordinating initiative for research, education and training in data science and technology. The mission of DDS is to ensure that data scientists at TU Delft can perform state of the art data science research and engineering that contribute to unravelling real-world big data challenges. In close collaboration with stakeholders in various domains, DDS will supply research-based solutions. DDS will also play a unique role in bridging the gap between development and actual implementation of these new technologies.


  Platform Linked Data Nederland Platform Linked Data Nederland is een netwerk van experts op het gebied van linked data afkomstig uit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid. Het Platform is de ontmoetingsplaats waar we kennis delen en verdiepen. Dat gebeurt zowel online in discussiegroepen als offline in Platform bijeenkomsten.

  Op vrijdag 2 december sluit het Platform Linked Data Nederland het jaar af met een inspirerend internationaal symposium bij Waternet in Amsterdam. Voor meer info kijk op de website.  Open State Foundation Open State Foundation werkt aan digitale transparantie door publieke informatie als open data beschikbaar te krijgen en deze toegankelijk te maken voor her-gebruikers. We zijn er van overtuigd dat dit de democratie versterkt en wezenlijke maatschappelijke en economische waarde creëert.  CrowdfundingHub CrowdfundingHub is the European Expertise Centre on Alternative Finance and Community Finance. With a core team in Amsterdam and local experts throughout Europe, we are a research and consultancy network of crowdfunding and alternative finance experts. CrowdfundingHub is initiated in 2015 by Ronald Kleverlaan, an advisor to the European Commission and co-founder of the European Crowdfunding Network.


  Big Data Alliance Big Data Alliance (BDA) is opgericht in 2015 en is een gezamenlijke initiatief op het gebied van Big Data tussen bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Initiatiefnemer van de BDA en partner bij ORTEC is Albert Bogaard. Hij zag de noodzaak om tal van partijen en prominenten te verenigen in de BDA. ORTEC werkt al langere tijd samen met universiteiten in heel Nederland. Naast de Amsterdamse universiteiten UvA en VU hebben Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Wageningen zich aangesloten naast kennisinstellingen als het Centrum voor Wiskunde en Informatice en SURFsara. De verwachting is dat nog meer universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven zich zullen aansluiten en zitting zullen nemen in het bestuur van de BDA.


  CIONET CIONET is the biggest community of IT executives worldwide. With a membership of over 5500 CIOs, CTOs and IT Directors across Europe and South America, CIONET has the expertise and pioneering vision to solve or address any IT management challenge. These 5000 IT executives, each in charge of a department of 10’s to 1000’s of IT experts, together form a collective, organic brain of 100000’s IT management specialists.


  ITWNET ITWENT (also known as ITWorldNET) aims at bringing together all involved active stakeholders, under the premise that by joining efforts and leaving divisions aside we will all benefit. Not by replacing the activities of existing stakeholders, but by offering them an environment where they can flourish, connect with their targeted audience, reach out to others over the fence of their own domain, and profit from each other's networks and knowledge. We are a fast growing family of realists, that like to get things done! With our sister community CIONET (more than 6.000 CIOs in 18 countries), our LinkedIN groups and Twitter followers, we are reaching hundreds of thousands of professionals.


  Target Target is one of the largest ongoing public-private projects in the Netherlands in the area of large-scale data management and information systems. The project focuses on research and development of innovative intelligent information systems that can efficiently process data and extract information from extremely large and structurally diverse datasets. Based on the partnership of research institutions, local and global IT businesses, Target has set up an expertise center in Groningen for data management of (inter)national science projects in the area of astronomy, life sciences and artificial intelligence, as well as a number of innovative commercial applications in the field of information technologies. Target also manages and maintains the second largest academic computer center in the Netherlands hosted by the Donald Smits Center for Information Technology at the University of Groningen.


  VBeleidsonderzoek De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. VBO ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus.


   HowAboutYou HowAboutYou ondersteunt ruim 200 overheden bij de inzet van social media, webcare, monitoring, omgevingsanalyses, reputatiemanagement en online campagnes. Onze klanten binnen de publieke sector zijn: gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, veiligheidsregio's, politie, brandweer, GGD/GHOR en anderen.


   DSlogix DSlogix is an enterprise data science platform for business innovation where the power of big data is combined with networks of data scientists. The DSLogix platform leverages the knowledge and experience of hundreds of data scientists and data analysts working on business challenges at the same time. The platform enables people to tap directly into a vast global network of thousands of data scientists. Data Science London -our strategic partner- reaches out to +4,500 data scientists in Europe.

 • Datum: Donderdag, 24 november 2016

  Locatie: De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte

  Adres: Plein 24, 2511 CS Den Haag

  Kosten: Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  - deelname leden VBO, Platform Linked Data Nederland, Big Data Alliance, CIONET of ITWNET: € 245,- (excl. 21% BTW)
  - deelname medewekers universiteiten: € 195,- (excl. 21% BTW)

  Betaling: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering: Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 6 november 2016. Bij annulering vóór deze datum wordt € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.

Woord van de Dagvoorzitter

AF Innovatie en Data zijn op een speciale manier gekoppeld. Innovatie is essentieel voor het bedrijfsleven en de overheid. Twee duidelijke voorbeelden zijn zelfsturende auto’s en block chains (het kasboekregister voor bitcoins). De regering kijkt met argusogen naar deze en andere (big)data-ontwikkelingen en is hard bezig het zich eigen te maken evenals de wetenschap en het bedrijfsleven. Diverse ministeries hebben grote belangstelling voor Data Science en implementeren cursussen voor hun talentvolle medewerkers. De “zieners” op de ministeries hebben vrij baan, de ontwikkelingen gaan snel, en de juiste technologieën vallen niet vanzelf op hun plaats. Er is kennis nodig, veel kennis, van data en big data.

Het effectieve gebruik van overheidsdata door wetenschap en ondernemers gaat de samenleving versterken en verbeteren. Ontsluiting, analyse en samenwerking op het gebied van data gebeurt door Big data, Open data en Linked Data. Het leidt tot BOLD cities. Op het congres komen de beste en nieuwste ervaringen vanuit de overheidsdata richting wetenschap en bedrijfsleven aan de orde.

Voor een effectieve ontsluiting en toepassing van overheidsdata denken we aan de volgende benaderingen: waardevermeerdering door het delen van data, kansen voor maatschappelijke en commerciële toepassingen van (big) data, gebruik van data van ‘buitenaf’ alsook data betreffende de burger (d.w.z. over, voor en door de burger). Om het congres nader te structureren hebben we sessies ingericht over data vanuit de nationale overheid en sessies over data vanuit de lokale en regionale overheid.

Wij zien er naar uit u op 24 november te mogen ontvangen in Den Haag!

Jaap van den Herik,
Dagvoorzitter, hoogleraar Recht en Informatica (Universiteit Leiden) en voorzitter Leiden Centre of Data Science (LCDS).

Sprekers

 • Jaap van den Herik

  Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  Klik hier voor de presentatie.

 • Harry van Dorenmalen

  Harry van Dorenmalen Harry van Dorenmalen is momenteel algemeen directeur IBM Nederland en Chairman van IBM Europa. Hij bekleedde de afgelopen jaren de functie van General Manager van IBM België, Nederland en Luxemburg. Tot juli 2005 was hij Vice President van de Industriële Sector, IBM Europe, Middle East & Africa (EMEA), hieronder vallen grote industriesectoren zoals de auto-industrie en elektronica. Hiervoor was hij bij IBM de managing director voor Koninklijke Philips Electronics in Nederland. Een eerdere functie van hem was directeur van de Service Delivery Organisatie van Europa. In deze rol heeft hij verschillende consolidaties van data centers en IT optimalisatie bereikt voor IBM en voor klanten. Daarvoor vervulde hij diverse lokale en internationale functies op het gebied van professional services, productie, applicatie ontwikkeling en consultancy.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Eric van Tol

  Eric van Tol Eric van Tol heeft verschillende managementfuncties bij NCR, Olivetti en Ordina vervuld, alvorens hij Andarr oprichtte; een adviesorganisatie gespecialiseerd in ICT migraties en transities van complexe infrastructuren. Na zijn studies Natuurkunde en Wiskunde startte hij als technisch consultant. Momenteel is hij directeur van het Fontys Expertisecentrum Big Data en bestuurder bij Floridata (een onafhankelijk dataplatform van en voor handelaren in de sierteeltsector). Als lector geeft hij presentaties bij onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties. Op het gebied van Big Data is hij actief in het verspreiden van kennis en het stimuleren van bedrijvigheid.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Ingrid van Engelshoven

   Ingrid van Engelshoven Ingrid van Engelshoven is wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Onderwijs en Jeugd van Den Haag en is tevens verantwoordelijk voor de stadsdelen Haagse Hout en Loosduinen. Ingrid was in 2007-2013 voorzitter van D66 en is sinds mei 2010 wethouder in Den Haag. Zij was directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) en werkte als partner bij adviesbureau Dröge & Van Drimmelen. Eerder was zij onder meer secretaris van de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Zij studeerde beleids- en bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Nederlands recht aan de Universiteit Leiden.

 • Anne-Wil Lucas

   Anne-Wil Lucas Anne-Wil Lucas was van 17 juni 2010 tot 7 september 2016 Tweede Kamerlid voor de VVD. Zij werkte daarvoor als ruimtelijk adviseur bij ingenieursbureau Oranjewoud en was eerder onder meer in dienst van de Vereniging Natuurmonumenten. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met onderwijs, economische topsectoren, technologie, innovatie, wetenschapsbeleid, biotechnologie en regionaal beleid. Sinds september 2016 is zij programmamanager Talent, Knowledge & Skills bij Startup Delta, het Nederlandse programma voor startups. Onder de noemer StartupDelta2020 zal het programma de komende 4,5 jaar worden voortgezet. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden zal als special envoy en de komende anderhalf jaar aan het roer van StartupDelta2020 staan.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Jan Wester

   Jan Wester Jan Wester is momenteel directeur van het Big Data Value Center in Almere en sinds januari 2011 is hij werkzaam als hoofd strategie bij TNO. Tegelijkertijd is hij lid van de Raad van Bestuur van het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA). Jan heeft verschillende management functies gehad bij het ministerie van Economische Zaken (van 2001 tot 2008) alsook bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (van 1995 tot 1999).

  Klik hier voor de presentatie.

 • Mark Bressers

   Mark Bressers Drs. Mark Bressers is per 17 februari 2014 directeur Regeldruk en ICT-beleid bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Sinds 2010 is hij plaatsvervangend directeur van de directie Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij EZ, BZK en de stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU). In zijn tijd bij ICTU werd Mark uitgeroepen tot jonge ambtenaar van het jaar. Hij studeerde Public Administration aan de Radboud Universiteit.

 • Erwin Folmer

   Erwin Folmer Dr. ir. Erwin Folmer ontving in 1999 zijn MSc Technische Bedrijfskunde (Industrial Engineering) aan de Universiteit Twente. Van 1999 tot 2001 was Erwin als innovator bij KPN Research betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 werd hij senior wetenschapper bij TNO. Sinds 2009 is hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente waar hij in 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift “Quality of Semantic Standards”. In 2013-2014 werd Erwin gastonderzoeker aan ERCIS / Universiteit van Munster. Sinds 2015 is hij als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen werkzaam bij Kadaster. Erwin leidt sinds 2012 het Platform Linked Data Nederland dat opgericht is door Geonovum, TNO, SLO, Forum Standaardisatie, Ordina, Ministerie van IenM, Kadaster, Belastingdienst, DANS, DEN, Ministerie van BZK en Rijkswaterstaat.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Alexander Rinnooy Kan

  Alexander Rinnooy Kan Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan is sinds 1 september 2012 hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij werkte o.a. aan de Universiteit Delft en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1980 hoogleraar Operationeel Onderzoek werd, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 rector magnificus. Tussendoor bekleedde hij gasthoogleraarschappen in o.a. Californië (Berkeley), Boston (MIT) en Philadelphia (Wharton School). In 2007 werd hij benoemd tot honorair hoogleraar Policy Analysis in the Private and Public Sectors aan de UvA. Na zijn voorzitterschap van VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) trad Alexander in 1996 toe tot de raad van bestuur van bank/verzekeraar ING, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde. Hij was van 2006 tot 2012 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Alexander is voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en houdt zich verder onder meer bezig met financieel-economische zaken. Per 9 juni 2015 is hij lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

 • Jan van den Bos

   Jan van den Bos Jan van den Bos is sinds 1 januari 2016 inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij inspecteur-generaal van de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van maart tot augustus 2014 was hij waarnemend secretaris-generaal SZW. Eerder was hij o.a. directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand, plaatsvervangend inspecteur-generaal Werk en Inkomen en directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van SZW. Jan was ook werkzaam bij het ministerie van Financiën en bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkte een aantal jaar op gemeentelijk niveau. Jan studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Robert van der Drift

   Robert van der Drift Dr. Robert van der Drift is disciplinehoofd Informatica en lid van het managementteam van Chemische en Exacte Wetenschappen van NWO. Momenteel is Robert secretaris van IPN, een landelijk platform voor het Nederlandse ICT-onderzoeksveld. Daarnaast is Robert lid van het operationele team van Team ICT. Team ICT is door de minister van Economische Zaken ingesteld om onderlinge verbanden tussen de topsectoren te stimuleren, het beleid voor de sector te versterken en ICT-innovaties te laten functioneren als drijver voor economische groei. Het operationele team bestaat uit de directeuren van (ICT-afdelingen van) NWO, TNO, Nederland ICT, het CIO Platform Nederland, ECP en het ministerie van Economische Zaken.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Kees Verhoeven

 • Albert Bogaard

   Albert Bogaard Albert Bogaard, oprichter van Parkmobile International, heeft meer dan 25 jaar ervaring in telecommunicatie, ICT integrators, mobiele applicaties, mobiele betalingen, business analytics en big data applicaties. Momenteel is hij partner bij ORTEC, een marktleider op het gebied van Big Data en Advanced Analytics. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Big Data Alliance. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende senior executive posities bekleed bij internationale bedrijven zoals Lucent Technologies, Volmac Software Group, KPN Nederland, en BCD Management NV. Albert heeft een Master in Business Administration van de Erasmus Universiteit Rotterdam en volbracht het Stanford Executive Program. Hij studeerde cum laude af aan de Koninklijke Militaire Academie en diende als kapitein bij de koninklijke luchtmacht in Nederland.

 • Bernard Steunenberg

   Bernard Steunenberg Prof. Bernard Steunenberg is Professor in Public Administration aan de Universiteit Leiden en Ad Personam Jean Monnet Chair in European Politics. Hij doet onderzoek naar Europese politiek en Europese beleidsvorming. Ook onderzoekt hij de relatie tussen de EU en haar lidstaten in het kader van de transpositie en implementatie van Europees beleid. De perspectieven waarmee hij deze onderwerpen benadert zijn afkomstig uit de speltheorie, deliberatieve theorie, publieke keuzetheorie en analytische politieke theorie. Naast het doen van onderzoek organiseert Bernard regelmatig nationale en internationale discussies met betrekking tot de EU. Hij haalde zijn Bachelorsdiploma Bestuurskunde (1979) en zijn Masterdiploma Bestuurskunde (1983) aan de Universiteit Twente. In 1989 promoveerde hij hier ook in de Bestuurskunde.

 • Frits Bussemaker

   Frits Bussemaker Frits Bussemaker studeerde aan de TU Delft en is sinds de jaren ’80 werkzaam in de ICT. Hij richt zich op het snijvlak van informatie technologie, innovatie en impact. Hij is voorzitter van het internationale perscentrum voor de Tweede Kamer, iPoort, waar communicatie over ICT en maatschappelijke toepassingen centraal staat. Hij is tevens secretaris-generaal en partner bij CIONET en ITWNET. Daarnaast werkt Frits als zelfstandig programmamanager en coach voor organisaties en is hij lid van diverse taskforces op gebied van eLeadership, eSkills en ‘IT imago’ bij de Europese Commissie en de Nederlandse overheid.

 • Frank van Harmelen

   Frank van Harmelen Prof. dr. Frank van Harmelen is hoogleraar Representation & Reasoning binnen het Computer Science-afdeling van de Vrije Universiteit Amsterdam, gastprofessor aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Wuhan, China en wetenschappelijk directeur van The Network Institute. Sinds 2000 heeft hij een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van het Semantic Web en de laatste jaren heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige reasoning engines. Frank is o.a. lid van de Cie ethische, juridische en veiligheidsaspecten big data en informaticaonderzoek en van de wetenschapscommissie IISG-KNAW binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

  Klik hier voor de presentatie.

 • Carin Kruiskamp - van der Ploeg

   Carin Kruiskamp Carin Kruiskamp - van der Ploeg is programmamanager Urban Data Centers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij speelt een centrale rol in het opzetten van deze Centers. Het CBS gaat in deze Centers intensief samenwerken met gemeenten. De samenwerking is gericht op verbreding, verdieping en verbetering van gemeentelijke statistieken. Dit samenwerkingsverband combineert de kennis van CBS over o.a. data-infrastructuur, dataverwerking en privacy met de ambitie van de gemeenten om zich te ontwikkelen tot een data-gestuurde smart society. Tevens is ze programmamanager van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden. Eerder was zij projectleider van diverse andere projecten voor het CBS. Zij studeerde bedrijfswiskunde en informatica en politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Glenn Vancauwenberghe

   Glenn Vancauwenberghe Dr. Glenn Vancauwenberghe is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Open Data van de TU Delft. Zijn onderzoek is gefocust op de uitwisseling en het gebruik van geografische data binnen de overheid, en de ontwikkeling van geografische data-infrastructuren in het bijzonder. In het Kenniscentrum Open Data werken wetenschap en praktijk nauw samen aan bestuurlijk-juridische vraagstukken rond beschikbaarheid van geografische overheidsdata. Bestuurlijke onderwerpen zijn de rol van het opendatabeleid binnen de ontwikkeling van een informatie infrastructuur, de effecten van een opendatabeleid, de ontwikkeling van raamwerken voor de beoordeling van informatie infrastructuren, en de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven bij het optimaliseren van open data. In zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven onderzocht Glenn hoe overheden gebruik kunnen maken van verschillende coördinatiemechanismen en -instrumenten bij het opzetten van geografische data-infrastructuren.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Mark van der Net

  Mark van der Net Mark van der Net is oprichter van Open Source City (OSCity), dat zich bezighoudt met het transparant maken van stedelijke kennis op basis van open source (data). Hier worden nieuwe initiatieven ontplooid om met open data en big data smart cities realiteit te maken. OSCity maakt informatie inzichtelijk door deze in verschillende lagen op een kaart van Nederland te projecteren. Door verschillende informatielagen te combineren ontstaan nieuwe inzichten en relaties. OSCity werkt samen met- of voor diverse overheidspartijen, bedrijven, platforms en onderzoeksinstituten met een nadruk op gemeenschappelijke doelen, engagement en transparantie.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Kars Veling

   Kars Veling Kars Veling is een techneut en ondernemer uit Den Haag. In 2000 richtte hij Q42 op, een strategisch technisch internet bureau van nu 70 engineers met kantoren in Amsterdam, Den Haag en Mountainview. Naast het ontwikkelen van grotere technische projecten vanuit Q42 (zoals Philips HUE, Staatsloterij, Mazda, Tate Museum) is Kars steeds meer bezig om startups en grotere bedrijven te helpen innovatie structureel een plek te geven en nieuwe business modellen in beweging te krijgen. Naast Q42 is Kars CTO coach in Google's Launchpad programma en is hij de medeoprichter van LessonUp: een nieuw, open lesplatform. Hij programmeert sinds hij 10 jaar oud was, en startte twee jaar geleden Stichting CodeUur om de nieuwe generatie te laten beginnen met programmeren (op dit moment meer dan 50.000 kinderen een programmeer-les kunnen geven met de hulp van honderden vrijwilligers).

 • Timo Erinkveld

  Timo Erinkveld Timo Erinkveld is adviseur Geo-informatie bij de Gemeente Den Haag. Hij zet zich in om gemeentelijke processen en afdelingen te ondersteunen door het inzetten van (geo-) informatie. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied hebben zijn interesse waarbij hij de link probeert te leggen tussen mogelijke eindgebruikers en het product. Als verbinder is hij actief om de integratie van informatiebronnen binnen en buiten de organisatie te stimuleren. De laatste jaren is hij betrokken bij de ontwikkeling van 3 dimensionele geo-informatie en draait mee met landelijke onderzoeken over dit onderwerp.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Edwin Valentijn

  Edwin Valentijn Prof. Edwin Valentijn is hoogleraar astronomische informatietechnologie op het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij leidt het OmegaCEN data center dat sinds 2001 Europees gedistribueerde Big Data informatie systemen ontwerpt en uitrolt voor de astronomie. Valentijn leidt ook het Target project, een 32 miljoen Euro programma met een publiek-private samenwerking tussen het RUG rekencentrum, UMCG, Kunstmatige Intelligentie, OmegaCEN, Astron en private partijen zoals IBM, Oracle en MKBs (o.a. Target Holding). Het programma heeft een ambitieuze economische spin-off agenda. Target ontwikkelt zich nu verder in publiek-private samenwerkingen met MKBs in voornamelijk Noord Nederland, waarbij de expertise opgedaan bij lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de data handling van de Europese Euclid satelliet en genoom analyse ook voor bedrijven wordt ingezet. Valentijn’s onderzoek richt zich op “extreme data lineage” en de rol van informatie in ons Universum: “the Information Universe”.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Rutger Krans

  Rutger Krans Rutger Krans is coördinerende / specialistische adviseur bij Rijkswaterstaat, afdeling Strategie en Beleid van de Centrale InformatieVoorziening (CIV). Daarbij is hij clustermanager IV-innovatie bij het Corporate InnovatieProgramma van Rijkswaterstaat. Innovatiethema’s zijn data, inwinning, nieuwe ICT, cybersecurity en industriële automatisering van RWS-objecten. Na zijn studie en promotie experimentele natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en het FOM-instituut AMOLF is hij begonnen bij Rijkswaterstaat aan asfaltonderzoek en -testontwikkeling, in samenwerking met de TU Delft en het bedrijfsleven. Gezamenlijke datageneratie en data-analyse speelde hier al een grote rol. Vervolgens was hij onder meer innovatiemanager onderhoudsvrije weg bij Wegen naar de Toekomst, projectmanager A4 Delft-Schiedam waarbij de impasse werd doorbroken door samenwerking met regiopartijen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, en projectmanager data en meetsystemen voor watermanagement en wegen. In zijn huidige functie adviseert hij mede de CIO, CDO en CTO van Rijkswaterstaat.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Francien Dechesne

  Francien Dechesne Dr. Francien Dechesne is onderzoeker in het Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij (eLaw) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde wiskunde en wijsbegeerte en werkte enkele jaren als mainframe-beheerder in de financiële sector. Terug in de academische wereld onderzocht ze formele verificatiemethoden in de informatica, in het bijzonder voor computerbeveiliging. Door dit laatste thema raakte ze geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken omtrent informatietechnologie. In haar huidige onderzoeksproject SCALES staat maatschappelijk verantwoorde innovatie met data centraal. Met een aantal partners uit verschillende sectoren richt dit onderzoek zich op de complexe balans tussen publieke, commerciële en individuele belangen bij innovaties met data analytics.

  Francien vervangt Bibi van den Berg.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Ron van der Lans

  Ron van der Lans Ron van der Lans werkt al enkele jaren als programma manager Open & Big Data voor de gemeente Amsterdam en voor Amsterdam Smart City. Binnen de gemeente werkt hij binnen het team van de Chief Technical Officer Ger Baron aan het open (met de “markt”) delen van data. Het eerst intern delen met collega’s blijkt hierbij een belangrijke tussenstap. Tevens geeft hij leiding aan de unieke samenwerkingen met Google en TomTom. Binnen Amsterdam Smart City werkt hij aan verschillende initiatieven om data gecontroleerd te delen met en tussen partners van de stad. Het is zijn visie dat een smart city niet het resultaat is van plannen van de overheid maar van een slimme en tactvolle samenwerking tussen bedrijfsleven en (semi)overheid. Data is daarbij een cruciale bron. Structuur en inhoud gaan hierbij succes en tempo bepalen. Structuren die gemeenten en sectoren overstijgen. Waar ook ruimte is om zowel de kwaliteit en de beschikbaarheid van data te verbeteren (cruciaal voor de volwassenheid van Big Data). Ron voltooide eerder studies aan de TU Delft, KU Leuven en VU Amsterdam.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Michiel Borgers

  Michiel Borgers Michiel Borgers is verantwoordelijk voor het verbeteren van het integrale gegevenslandschap van de overheid. Deze verbetering wordt doorgevoerd langs drie lijnen: kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid. Hiermee zorgt de overheid voor zowel meer gemak voor burgers en bedrijven als voor een effectievere en efficiëntere overheid. Dit alles doet hij als programmamanager ‘Gegevenslandschap overheid’ op verzoek van alle overheidspartijen: gemeentes, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en departementen. Het is een overheidsbreed programma, waarbij de uitvoering van de overheid ‘in de lead’ is: ten slotte moet de verandering direct zichtbaar worden in de maatschappij. Voor deze functie was Michiel o.a. Chief Architect en adjunct directeur CIO Office bij de Belastingdienst.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Frans de Graaf

  Frans de Graaf Frans de Graaf is programmamanager Transparante en Open Provincie (TOP) binnen de provincie Zuid-Holland en geeft leiding aan de opgave om van Zuid-Holland de meest transparante en open provincie te maken. De ambitie is om alle data en documenten die niet geheim zijn, op een toegankelijke, vindbare en herbruikbare wijze te ontsluiten. Eerder was Frans in diverse functies binnen de provincie Zuid-Holland actief. Daarin ontdekte hij dat de provincie een schat aan gegevens heeft en dat samenwerking met partners nodig is om hier maximale meerwaarde uit te halen. In zijn vrije tijd is Frans gemeenteraadslid in Den Haag.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Henk Burgering

  Henk Burgering Henk Burgering is al 10 jaar werkzaam bij de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie de meest transparante en open provincie te willen worden. Hoe haken we als overheid in op de veranderende informatiebehoefte van de maatschappij, medeoverheden, stakeholders en last but not least de burger? Wat doet dat met onze communicatie naar buiten? Dat zijn vraagstukken waar Henk zich graag mee bezighoudt. Henk heeft binnen de overheid diverse managementfuncties vervuld op gemeentelijk-, provincie- en Rijksniveau. Communicatie vormt daarbij de rode draad.

  Klik hier voor de presentatie.

In samenwerking met

Den Haag
PZH
IenM
LCDS
Delft Data Science

Platform Linked Data Nederland
Open State Foundation
CrowdfundingHub
Big Data Alliance

CIONET

ITWNET

Target

VBeleidsonderzoek

 HowAboutYou
 DSlogix