ennl           

Congres

Valorisatie door Hogescholen

Duurzame doorwerking en Impact van praktijkgericht onderzoek

crowd_conference
Domstad, Utrecht
11 mei 2016

Over het Congres

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 11 mei 2016

  Chardin

  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  Sinds de invoering van de lectoraten in 2001 is het onderzoek binnen hogescholen structureel verankerd. In het verlengde van deze onderzoektaak komt als vanzelf het vraagstuk naar “Valorisatie door hogescholen” aan de orde. Valorisatie, ofwel het “tot maatschappelijke waarde brengen van kennis”, moet een eigen invulling krijgen voor de hogescholen. Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in 2016 meer duidelijkheid moet zijn over de vormgeving daarvan. Met behulp van het meest recente BKO en de werkset valorisatie indicatoren kan daar verder invulling aan worden gegeven.

  Chardin

  Onderzoek aan hogescholen is per definitie praktijkgericht. De notie dat de hogeschool van nature dichtbij de maatschappij staat, komt daarnaast ook voort uit het praktijkgericht onderwijs en worteling in stad en regio waarbij veel wordt samengewerkt met maatschappelijke partners die dicht bij de hogeschool staan. Het inrichten van het onderzoek-systeem en het aantonen van de maatschappelijke impact ervan blijft een uitdaging. Die uitdaging ligt bij het zichtbaar maken van de waarde van het onderzoek voor zowel het onderwijs als voor haar maatschappelijke partners. Daarbij is de vraag aan de orde hoe deze “doorwerking” geoptimaliseerd kan worden, in een proces van continue kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen.

  Tijdens het congres zal ook aan de orde komen in welke mate onderzoek aan hogescholen deels gefinancierd kan worden vanuit zowel de regio, nationale instellingen als de Europese Unie. De sterke groei van het onderzoek aan hogescholen biedt vele kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen.

  publiek

  ...ScienceWorks organiseert vele congressen over valorisatie...

 • Alle foto’s © Hans Tak Fotografie

  SW20160511001 SW20160511180 SW20160511179 SW20160511178 SW20160511177 SW20160511176 SW20160511175 SW20160511174 SW20160511173 SW20160511172 SW20160511171 SW20160511170 SW20160511169 SW20160511168 SW20160511167 SW20160511166 SW20160511165 SW20160511164 SW20160511163 SW20160511162 SW20160511161 SW20160511160 SW20160511159 SW20160511158 SW20160511157 SW20160511156 SW20160511155 SW20160511154 SW20160511153 SW20160511152 SW20160511151 SW20160511150 SW20160511149 SW20160511148 SW20160511147 SW20160511146 SW20160511145 SW20160511144 SW20160511143 SW20160511142 SW20160511141 SW20160511140 SW20160511139 SW20160511138 SW20160511137 SW20160511136 SW20160511135 SW20160511134 SW20160511133 SW20160511132 SW20160511131 SW20160511130 SW20160511129 SW20160511128 SW20160511127 SW20160511126 SW20160511125 SW20160511124 SW20160511123 SW20160511122 SW20160511121 SW20160511120 SW20160511119 SW20160511118 SW20160511117 SW20160511116 SW20160511115 SW20160511114 SW20160511113 SW20160511112 SW20160511111 SW20160511110 SW20160511109 SW20160511108 SW20160511107 SW20160511106 SW20160511105 SW20160511104 SW20160511103 SW20160511102 SW20160511101 SW20160511100 SW20160511099 SW20160511098 SW20160511097 SW20160511096 SW20160511095 SW20160511094 SW20160511093 SW20160511092 SW20160511091 SW20160511090 SW20160511089 SW20160511088 SW20160511087 SW20160511086 SW20160511085 SW20160511084 SW20160511083 SW20160511082 SW20160511081 SW20160511080 SW20160511079 SW20160511078 SW20160511077 SW20160511076 SW20160511075 SW20160511074 SW20160511073 SW20160511072 SW20160511071 SW20160511070 SW20160511069 SW20160511068 SW20160511067 SW20160511066 SW20160511065 SW20160511064 SW20160511063 SW20160511062 SW20160511061 SW20160511060 SW20160511059 SW20160511058 SW20160511057 SW20160511056 SW20160511055 SW20160511054 SW20160511053 SW20160511052 SW20160511051 SW20160511050 SW20160511049 SW20160511048 SW20160511047 SW20160511046 SW20160511045 SW20160511044 SW20160511043 SW20160511042 SW20160511041 SW20160511040 SW20160511039 SW20160511038 SW20160511037 SW20160511036 SW20160511035 SW20160511034 SW20160511033 SW20160511032 SW20160511031 SW20160511030 SW20160511029 SW20160511028 SW20160511027 SW20160511026 SW20160511025 SW20160511024 SW20160511023 SW20160511022 SW20160511021 SW20160511020 SW20160511019 SW20160511018 SW20160511017 SW20160511016 SW20160511015 SW20160511014 SW20160511013 SW20160511012 SW20160511011 SW20160511010 SW20160511009 SW20160511008 SW20160511008 - kopie SW20160511007 SW20160511006 SW20160511005 SW20160511004 SW20160511003 SW20160511002
 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 11 mei 2016
  Dank voor uw aanwezigheid!


  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  Congresprogramma
 • eepa Naast het reguliere programma kunt u tijdens het congres ook de Nederlandse voorronde van de European Enterprise Promotion Awards bezoeken. Als congresdeelnemer bent u van harte uitgenodigd om de pitches bij te wonen. Vooraf aan het plenaire slotdebat worden de winnaars bekend gemaakt!

  Tijdens het congres presenteren vijf ondernemerschap stimulerende projecten zich tegenover een jury, welke vervolgens twee initiatieven selecteert die Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens de EEPA finale op de SME Assembly in Bratislava op 30 november 2016. De EEPA zijn bedoeld voor openbare instanties en publiek-private samenwerkingsverbanden. Het doel van de projecten is ondernemerschapsbevordering.

  Aaike van Vugt , CEO en medeoprichter van VSParticle, zal als gastspreker de voorronde openen. In 2015 won VSParticle de TU Delft-MIT Startup competitie van het Valorisatieprogramma TechnoSprong. De winnaar mag deelnemen aan het MIT Global Founders' Skills Accelerator (MIT GFSA) programma. Elk jaar selecteert een jury behalve 10 teams van MIT ook 4 teams van andere universiteiten. Van juni tot en met augustus worden deze teams klaargestoomd voor het bedrijfsleven en begeleid in het ontwikkelen van hun start-up. Begin september presenteren de teams hun start-up aan grote investeerders uit het Amerikaanse bedrijfsleven. Zij hopen genoeg startkapitaal te verwerven voor een vliegende start van hun onderneming. Van Vugt komt vertellen over zijn ervaring en wat het VSParticle opgeleverd heeft.

  De EEPA jury voor de nationale voorronde van 2016 is bekend!

  Paul Thewissen (voorzitter): Manager Ondernemerschap, DG for Enterprise and Innovation, Ministerie van Economische Zaken
  Hendrik Halbe : Ondernemer, Get in the Ring, Global Entrepreneurship week, SMO
  Toon Buddingh : Programma Manager (kwartiermaker) bij Buccaneer Delft • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 11 mei 2016
  Dank voor uw aanwezigheid!


  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  Het samenstellen van een divers en relevant programma is ambitieus, en vergt aandacht en expertise. Om die reden is een adviesraad samengesteld met experts op het gebied van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek en valorisatie & impact door hogescholen. We zijn trots om de leden van de adviesraad van de eerste editie van het congres Valorisatie door Hogescholen hieronder te presenteren:

  - Huug de Deugd (College van Bestuur, Inholland)
  - Peter van Dongen (College van Bestuur, Van Hall Larenstein)
  - Anton Franken (College van Bestuur, Hogeschool Utrecht)
  - Helma Kaptein (Directeur Generade, Centre of Expertise voor genomics in Leiden)
  - Rob van Lambalgen (Directeur Domein Business, Media en Recht, Windesheim)
  - Daan Andriessen (Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek, Hogeschool Utrecht & vicevoorzitter VvL)
  - Johannes van der Vos (Senior beleidsadviseur en Coördinator Onderzoeksbeleid, Vereniging Hogescholen)

  We danken hen allen hartelijk voor hun input en bereidheid hun expertise te willen delen bij de vormgeving van het congres. Een aantal van hen zal op het congres als spreker een bijdrage leveren.
 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 11 mei 2016
  Dank voor uw aanwezigheid!


  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  HU Hogeschool Utrecht - Centre of Expertise U Create
  Hoe zorg je dat je product, dienst of campagne ècht het beoogde gedragsveranderende effect heeft? Het project Touchpoints heeft een brug geslagen tussen de wereld van de gedragswetenschap en de ontwerppraktijk.

  Via deze link vindt u meer informatie over het Centre of Expertise!

  HU One Stop Shop springplank voor valorisatie
  Het begon met de vraag van een bedrijf BJW wonen dat een concept in de markt wilde zetten voor energieneutraal renoveren van woningen van particuliere huiseigenaren. Studenten groepen van Hogeschool Utrecht ontwikkelden samen met onderzoekers en bedrijven uitgewerkte renovatieprototypes. Dit hielp huiseigenaren om gemakkelijker de beslissing te nemen tot duurzaam renoveren. De One Stop Shop ontwikkelde ook bijzondere businessmodellen, waarmee de woningrenovatie kostenneutraal uitpakt voor de eigenaren: een nul op de meter (NOM) renovatie. De eerste NOM renovaties zijn inmiddels uitgevoerd. In de workshop wordt ingegaan op het toepassen en verbreden van deze aanpak die leidt tot producten en diensten die bedrijven in de markt kunnen zetten.

  Nadia Verdeyen (directeur kenniscentrum Technologie en Innovatie , Hogeschool Utrecht) vertelt op 11 mei meer over de One Stop Shop in het programmaonderdeel Bètatechniek

  KC_HR Kenniscentrum Zorginnovatie - Hogeschool Rotterdam
  Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) onderzoekt en ontwikkelt innovaties voor en mét de beroepspraktijk en werkt hierbij samen met toekomstige professionals in de gezondheidszorg. Een voorbeeld van een inspirerend project is het RAAK-PRO onderzoeksprogramma SPIL (Self-management & Participation Lab) dat zich richtte op het versterken van zelfmanagement en participatie van jongeren met chronische aandoeningen. Hierin evalueerden wij o.a. een interventie om deze jongeren te ondersteunen bij het vinden van werk, onderzochten we de effectiviteit van transitiepoli’s en ontwikkelden we de Transitie Toolkit op http://www.opeigenbenen.nu. SPIL werd genomineerd voor de RAAK-Award Praktijkgericht Onderzoek 2015. Lees meer informatie over het kenniscentrum

  Via deze link vindt u de abstract van de presentatie van dr. AnneLoes van Staa en dr. Mariette Lusse tijdens het programmaonderdeel Interne & Externe Verantwoording.

  Hanze Centre of Expertise Healthy Ageing
  Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is een duurzaam samenwerkingsverband van circa 150 partnerorganisaties. Het realiseert productieve en constructieve publiek-private samenwerking in tientallen innovatiewerkplaatsen. Daar werken onderzoekers, studenten, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven - samen met de doelgroep - aan praktijkgerichte innovaties in de vorm van producten, diensten en onderwijs(vernieuwing). Het start met een vraag uit de praktijk. Het CoE HA helpt de juiste partners bij elkaar te brengen en ondersteunt het proces van praktijkgericht onderzoek, ontwikkeling en implementatie van de innovatie en tot slot de marktintroductie.

  Het CoE HA helpt lokale initiatieven te laten groeien en op te schalen naar regionaal en (inter)nationaal niveau. Door deze werkwijze realiseert het CoE HA zowel economische als maatschappelijke opbrengsten.

  Via deze link vindt u meer informatie over het Centre of Expertise!

  Hanze Innovatiewerkplaats - ‘Maatschappelijke Participatie van mensen met psychische beperking’
  In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanwege bezuinigingen een overstap gemaakt naar meer extramurale zorg (ambulantisering). Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop de huidige GGZ zorg verleent aan mensen met een psychiatrische aandoening. De innovatiewerkplaats 'Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking' combineert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met implementatie van nieuwe interventies en scholing van professionals, met als doel meer inzicht in de succesfactoren en belemmeringen van cliënten wanneer zij (gaan) participeren in de maatschappij.
  De innovatiewerkplaats ontwikkelt innovatieve instrumenten voor de uitvoering van dit proces en draagt bij aan bestaande en nieuwe scholingsprogramma's. Een succesvol voorbeeld is de ‘Woonschool’, waar cliënten leren hoe ze weer op eigen benen kunnen staan.

  Via deze link vindt u meer informatie over de Innovatiewerkplaats!

  Hanze Pt-Global app - Innovatie in de voedingszorg
  De meertalige Pt-Global app is gebaseerd op de oorspronkelijk door dr. Faith Ottery ontwikkelde Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA©FD Ottery, 2005, 2015, 2016) en is ontwikkeld in samenwerking met Tizin Mobile. Door wetenschappelijk onderzoek vanuit het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing en de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen is de gevalideerde en wereldwijd gebruikte PG-SGA in 2013 met behulp van een cross-culturele adaptatie geschikt gemaakt voor de Nederlandse setting. Met de PG-SGA kan niet alleen worden gescreend op ondervoeding, maar juist ook ondervoeding worden vastgesteld en gemonitord. Daarnaast biedt het handvatten voor symptoombestrijding en (voedings)interventies.

  Via deze link vindt u meer informatie over de app!

  HZ HZ Smart Services Boulevard
  De HZ Smart Services Boulevard is het loket waar u moet zijn voor het opstarten van een innovatieproject en zorgt voor het projectmanagement, relatiebeheer en begeleiding van het proces.

  Via deze link vindt u meer informatie over de Smart Service Boulevard!

  HZ HZ Studenten werken aan praktijkopdrachten bij gemeente Veere
  In het eerste semester van collegejaar 2015-2016 gingen ongeveer 100 studenten aan de slag bij de Gemeente Veere. In het programma ‘Science in Residence’ zetten studenten hun kennis en vaardigheden in om praktijkgericht onderzoek te doen naar actuele vraagstukken binnen de gemeente Veere. HZ-studenten Communicatie werkten een communicatiestrategie uit die burgers stimuleert hun woning te verduurzamen. Eerder deden Bouwkundestudenten hier onderzoek naar. HZ-studenten Pedagogiek onderzochten de effecten van het alcoholbeleid op de Walcherse jeugd en hun ouders. Studenten Economie onderzochten weer met een lokale ondernemer hoe Zeeuws haver, een oud streekproduct opnieuw tot waarde gebracht kan worden.

  HZ Cross-overs in gezondheidzorg en toerisme levert nieuwe kansen op voor Zeeuwse regio
  Hoe zijn toeristen bezig met gezondheid in Zeeland en wordt Zeeland gezien als een bestemming om op vakantie gezond bezig te zijn? Het lectoraat Healthy Region en het kenniscentrum Kusttoerisme hebben recent onderzoek gedaan naar perspectieven van gasten over Zeeland als bestemming voor gezondheidstoerisme. Over het onderzoek is deze themapublicatie geschreven. In deze publicatie wordt ook de cross-over tussen gezondheid en toerisme op het gebied van dagrecreanten en verblijfsgasten in Zeeland beschreven. Dit levert nieuwe kansen op voor ondernemers om hun producten en diensten te vernieuwen.

  Via deze link vindt u meer informatie!

  HZ Rijke dijken: meer natuur op de dijk!
  Dijken en vooroevers worden tegenwoordig, naast hun belangrijkste functie als bescherming tegen hoogwater, ook gezien als multifunctionele constructies. De doelstelling van het project Building for Nature is om het ontwerpproces en de constructie van dijken en vooroevers te innoveren waardoor een meerwaarde wordt gecreëerd voor de natuur en voor gebruikers zoals duikers, sportvissers, schelpdierkwekers en dergelijke. Dit creëren van een bepaald ecosysteem door geselecteerde materialen in speciale vormen te gebruiken, wordt Building for Nature genoemd (BfN). Onderzoeksgroep Building with Nature van HZ University of Applied Sciences doet hier onderzoek naar.

  Via deze link vindt u meer informatie!

  NHL Vital Regions - Talmalectoraat
  Een groeiend aantal mensen met een verstandelijke beperking wordt zodanig oud dat ze dementie ontwikkelen. In de ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking wordt goede zorg aan mensen met dementie daarom steeds meer een vraagstuk. Binnen de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn wordt door het NHL Talmalectoraat in een vierjarig RAAK Pro onderzoek antwoord gezocht op dit vraagstuk in samenwerking met het werkveld. Dat gebeurt door van een bestaande methode uit de reguliere ouderenzorg, Dementia Care Mapping (DCM), te onderzoeken of en hoe het toegepast kan worden in de begeleiding van ouderen met een verstandelijke beperking en dementie. Tevens wordt onderzocht in welke mate het gebruik van DCM leidt tot een betere kwaliteit van leven van de cliënten en een hogere arbeidstevredenheid van de zorgprofessionals. Dit gebeurt in samenwerking met vijftien partners, waaronder zes organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, Rijksuniversiteit Groningen/UMCG, Vrije Universiteit, University of Worcester en Verstandelijk Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

  Via deze link vindt u meer informatie over het lectoraat!

  NHL Smart Sustainable Industries – lectoraat computer vision
  Na een pioniersfase is het commercieel gebruik in civiele toepassingen van Unmanned Aerial Vehicles (UAVs, ook wel drones genoemd) sterk in opmars. Het lectoraat focust op het toevoegen van meerwaarde door geautomatiseerd, waarnodig on-board, intelligent gebruik van computer vision technologie op UAVs. Hierdoor kunnen UAVs met een grote mate van autonomie beter en/of sneller hun taak uitvoeren. Bovendien kan informatie geautomatiseerd uit de beelden worden geëxtraheerd. Op basis daarvan kunnen adviezen worden gegeven of beslissingen worden genomen. Voorbeelden van toepassingen zijn: inspectie van windturbines, de detectie en inspectie van vuurhaarden, de inspectie van landbouwgronden en het schouwen van sloten.

  Via deze link vindt u meer informatie over het lectoraat!

  NHL Leeuwarden culturele hoofdstad 2018
  In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Een enorme impuls voor de stad, de omgeving en organisaties. Maar welk effect, economisch of maatschappelijk, heeft Culturele Hoofdstad nu precies? Wat levert dit op? NHL Hogeschool is samen met Stenden Hogeschool daarom een onderzoekslijn geformuleerd: het Monitoring & Evaluatieprogramma. In dit onderzoek staan drie thema’s centraal die overeenkomen met de beoogde resultaten van Culturele Hoofdstad 2018: participatie, werkgelegenheid & onderwijs. NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool onderzoeken hiermee de legacy van Culturele Hoofdstad 2018.

  Via deze link vindt u meer informatie over onderzoek door NHL Hogeschool!

  HHS Hague Security Delta
  In juni 2012 is The Hague Security Delta (HSD) gestart, het grootste Europese cluster op het gebied van veiligheid. In deze ‘delta’ werken overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen op het gebied van innovatie en kennis(deling) ten aanzien van cyber security, nationale en stedelijke veiligheid, veiligheid van infrastructuren en forensisch onderzoek. Met een gemeenschappelijk doel: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld.
  De Haagse Hogeschool neemt, als grote speler in de IT-sector in de regio Haaglanden, deel vanuit met name cyber security. De Haagse heeft namelijk als enige hbo-instelling in Nederland een volledig op cyber security gerichte bacheloropleiding en een lectoraat ‘Cyber security & safety’ . En sinds 2015 bestaat het Centre of Expertise Cyber Security . Bovendien is De Haagse één van de grondleggers van de Cyber Security Academy.

  HHS Lectoraat Financial Inclusion en New Entrepeneurship
  Veranderingen in de samenleving door globalisering, internet, verhoogde mobiliteit en connectiviteit bieden nieuwe kansen voor ondernemende mensen, die steeds vaker voor nieuwe (meng)-vormen van ondernemen kiezen. Part-time ondernemen, studeren en ondernemen, werken in loondienst combineren met ondernemen (hybride ondernemer), intermittent ondernemen, sociaal ondernemen; allemaal nieuwe vormen van ondernemen voor Nederland (New Entrepreneurship).

  Nederland en andere Europese landen kunnen veel leren van de ontwikkelingen die door microfinanciering in ontwikkelingslanden zijn ingezet. Door terugkoppeling (Reversed Transfer of Knowledge South – North) kan deze kennis bijdragen aan de totstandkoming van meer klantgerichte financiële diensten voor ondernemende mensen, ongeacht hun nationaliteit of sociaal-economische status.

  Via deze link vindt u meer informatie over het lectoraat en haar doelstellingen!

  HHS Als onderdeel van het Expertisecentrum Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS) van De Haagse Hogeschool, faciliteert Betafactory het samenwerkingsverband dat noodzakelijk is om projecten voor onderwijs en bedrijfsleven tot een succes te maken. Ondernemerschap en realisatie van innovatie staan centraal. Betafactory is de projectbouwomgeving die binnen de verschillende thema’s fungeert als test- en ontwikkelomgeving.

  Via deze link vindt u meer informatie over Betafactory!

  Windesheim Windesheim – Gezondheid en Welzijn
  Onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie, naar ICT-Innovaties in de zorg, naar het bevorderen van gezond gedrag of naar verslavingspreventie: het zijn slechts enkele voorbeelden van de verschillende onderzoekslijnen waarmee het Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn wil bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van diverse groepen en individuen in de samenleving. De focus ligt op jongeren, ouderen, verslaving & psychiatrie en techniek in de zorg. Het kenniscentrum werkt met drie overkoepelende strategische thema’s: de verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, het verminderen van maatschappelijke ongelijkheid en het verbinden van verschillende generaties.

  Meer weten over ons onderzoek op het gebied van Gezondheid en Welzijn? Klik hier!

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 11 mei 2016
  Dank voor uw aanwezigheid!


  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  sessie_Alfagamma

  DATUM: 11 mei 2016
  U bent welkom vanaf 09.00. Het programma vangt om 9.30 aan. Het programma wordt om 17.00 afgesloten met een receptie.

  LOCATIE: Het congres vindt plaats in Cursus- en Vergadercentrum Domstad, nabij Utrecht Centraal Station.

  Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ, Utrecht

  Voor meer informatie over de locatie bezoekt u deze website

  KOSTEN: Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  KORTING: Medewerkers van hogescholen betalen een verlaagd tarief van € 195,- (excl. BTW).

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen. Daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 24 april 2016, dan worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €75,- (excl. BTW). Na 24 april 2016 zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.

Dagvoorzitter

AF Valorisatie is een thema dat vele vragen en beelden oproept. In het onlangs door de Vereniging van Hogescholen gepubliceerde Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek voor de periode 2016-2021 is onder meer een standaard opgenomen voor onderzoekseenheden van hogescholen om met als doel de resultaten en impact te meten van het praktijkgerichte onderzoek. De mate waarin onderzoeksresultaten worden benut hangt nauw samen met de vormgeving van praktijkgericht onderzoek en de wijze waarop onderwijs en beroepspraktijk hierbij betrokken is. Ondanks het feit dat het praktijkgerichte onderzoek zijn plek heeft verworven binnen de hogescholen in de afgelopen tien jaar, kunnen we nog veel doen om de impact of te wel de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten.

Dit congres zal inzicht geven in de wijze waarop de impact van praktijkgericht onderzoek verder vergroot kan worden. Niet alleen de doorwerking van het onderzoek naar de maatschappij en de beroepspraktijk maar ook naar het beroepsonderwijs zal hierbij aan de orde komen. Centraal zal de vraag staan hoe wij samen met onze docenten, studenten, lectoren, andere kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke partners en bedrijven het onderzoek het best kunnen inrichten om maximaal effect te kunnen sorteren.

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten op deze uitdagende dag in Utrecht!

Anton Franken
Dagvoorzitter en Lid College van Bestuur, Hogeschool Utrecht

Bevestigde Sprekers

 • Thom de Graaf

  Thom de Graaf Thom de Graaf is voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De Graaf heeft grote bestuurlijke ervaring op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. Hij was vice-ministerpresident, Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en burgemeester van Nijmegen. Op dit moment is hij fractie-voorzitter van D66 in de Eerste Kamer.
 • Anton Franken

  Anton Franken Dr. Ir. Anton Franken MBA is sinds 1 september 2013 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

  Voordat Anton Franken de overstap naar Hogeschool Utrecht maakte was hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar beheerde hij o.a. de portefeuilles valorisatie, personeel, ICT, vastgoed en faciliteiten. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering hoopt Anton Franken Hogeschool Utrecht verder te ontwikkelen als een ondernemende organisatie die uitstekende studenten opleidt die succesvol zijn op de arbeidsmarkt.

  Anton Franken studeerde plantenziektekunde in Wageningen en was van 1984 tot 1992 onderzoeker in bacteriologie en virologie. In 1992 promoveerde hij in de landbouw- en milieuwetenschappen. Van 1994 tot 2001 vervulde hij diverse directiefuncties binnen wat nu Wageningen UR heet. Hierna was hij tot 2004 werkzaam als business development manager binnen Wageningen UR. Van 2004 tot en met 2007 was hij directeur van de technologiestichting STW.
 • Daan Andriessen

  Daan Andriessen Dr. Daan Andriessen is per 1 september 2013 lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Dit nieuwe, HU-brede lectoraat houdt zich bezig met de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. Het lectoraat doet onderzoek naar goede methoden en technieken voor praktijkgerichte onderzoek. Ook wordt onderzocht wat goede manieren zijn om studenten en docenten te leren onderzoek te doen.

  Daan Andriessen was tien jaar lector Intellectual Capital aan de Hogeschool Inholland. Methoden van onderzoek zijn altijd een belangrijk aandachtspunt voor hem geweest. Hij is lid geweest van het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek dat drie jaar fungeerde als platform voor de lectoren in Nederland. Binnen het forum was hij verantwoordelijk voor vraagstukken rond de methodologie van onderzoek en verspreiding van onderzoeksresultaten. Onder zijn verantwoordelijkheid is er een Gedragscode voor Praktijkgericht Onderzoek in het hbo opgesteld. Hij treedt heel regelmatig op als spreker op congressen en geeft trainingen en workshops aan docenten over onderzoek en afstudeerbegeleiding.
 • Marlon Baarends

  Marlon Baarends Marlon Baarends is Manager Smart Services Boulevard bij HZ University of Applied Sciences. Baarends is bedrijfskundige met passie voor Innovatie, Samenwerking en Organisatie-ontwikkeling.

  De HZ Smart Services Boulevard (HZ SSB) legt de verbinding tussen HZ en de beroepspraktijk, met als doel om vanuit duurzame relaties te komen tot (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie. De HZ SSB vervult een loketfunctie voor binnenkomende innovatievraagstukken en helpt initiatiefnemers die kansen zien om een winning team te formeren dat die kansen verzilvert.

  De HZ SSB faciliteert en initieert innovatie-activiteiten (onderzoeksprojecten, workshops, masterclasses, open innovatie sessies etc.) voor opleidingen en lectoraten waarin studenten en docentonderzoekers van de HZ, bedrijfs-vertegenwoordigers en experts van kennispartners samen werken aan concrete vernieuwingen. De HZ SSB heeft een belangrijke rol in het coördineren en regisseren van multidisciplinaire projecten waarin meerdere opleidingen/lectoraten tegelijkertijd of opvolgend aan elkaar werken aan maatschappelijke relevante vraagstukken. De HZ SSB faciliteert de lectoraten en opleidingen door middel van ondersteuning in de projecten in relatiebeheer, projectbeheer, procesbegeleiding en toegang tot een breed netwerk.
 • Guy Bauwen

  Guy Bauwen Dr. Guy Bauwen is directeur van het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is een internationale innovatie expert met twintig jaar internationale bedrijfservaring bij Alcatel Lucent, General Electric (GE), als adviseur buitenlandse handel bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België en in zijn eigen onderneming. Met zijn ervaring in praktijkgericht onderzoek weet hij cruciale problemen rond innovatie en ondernemerschap bloot te leggen. Daarnaast weet hij als ondernemer, consultant, docent, auteur en coach zijn theorie in de praktijk om te zetten. Zo kan hij de garantie geven dat zijn modellen werken.
 • Hans Biesheuvel

  Hans Biesheuvel Hans Biesheuvel is initiatiefnemer van ONL voor Ondernemers, ondernemer en bestuurder. Hij groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep. In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om samen met Mirjam Bink ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen de brug te slaan naar de politiek.
 • Robert-Jan de Boer

  Robert-Jan de Boer Robert-Jan de Boer was trained as an aerospace engineer at Delft University of Technology. He majored in man-machine systems and graduated cum laude in 1988 on the thresholds of the vestibular organ. After gaining experience in line management and consulting he joined Fokker Technologies in 1999. Here he was asked to develop the Program Management methodology for Fokker in compliance with aerospace requirements, as a prerequisite for Fokker to participate on the A380 program. This led to the appointment as the Director of Engineering in 2002. In this role he supported and guided an increasing number of engineers (up to 300) occupied in a large number of new design projects across the globe.
  These experiences inspired his current scientific interest in team collaboration, cumulating in a PhD (achieved in May 2012) at the Delft University of Technology. Since September 2009 Robert is appointed as Professor ("lector") of Aviation Engineering at the Amsterdam University of Applied Science (Hogeschool van Amsterdam). In this role he executes applied research in the field of aviation, with a focus Human Factors & safety, MRO process improvement and condition monitoring.
 • Ronald de Boer

  Ronald de Boer Dr. ir. Ronald de Boer is associate lector Supply Chain Finance aan het Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap van de Hogeschool Windesheim te Zwolle. In deze rol is hij verantwoordelijk voor diverse nationale en internationale onderzoeksprogramma’s die als doel hebben bedrijfsketens gezonder, efficiënter en duurzamer te maken door samenwerking tussen bedrijven te verbeteren. Hierbij werkt Ronald nauw samen met grote multinationals, waaronder Heineken, Philips en Unilever, maar ook met mkb-ers uit diverse regio’s. Tevens leidt Ronald een onderzoeksprogramma dat recent is opgestart met Universiteiten van Dortmund, Milan, St. Gallen en Warwick.

  Na afronding van de studies Technische Bedrijfskunde en International Business (Universiteit Twente en Lougborough University, resp.) is Ronald gepromoveerd op het gebied van Operations Management & Logistics bij de Koninklijke Marine.

  Zijn werkervaring omvat een verscheidenheid aan rollen op het gebied van Supply Chain Management, ERP en Consultancy. In zijn meest recente rol als Global Program Manager bij Procter en Gamble was hij verantwoordelijk voor de implementatie van Advanced Planning & Scheduling oplossingen over productielocaties wereldwijd.
 • Daniëlle de Boer

  Daniëlle de Boer Danielle de Boer is Public Affairs Manager voor Fontys Hogescholen en partner bij ICODA European Affairs te Brussel, voor de sector onderwijs. Momenteel geeft ze vorm aan de hogeschoolbrede EU-strategie van Fontys Hogescholen. Ze adviseert en begeleidt de eerste EU-pilots van het KennisDC Logistiek en het Expertise-centrum voor Gezondheid & Technologie (Fontys EGT) van Fontys Hogescholen. Eerder werkte zij - bij Fontys Hogescholen - als opleidingsmanager, docent-onderzoeker en consultant. Bij het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) werkte zij als onderwijsinnovatie-adviseur. Toonaangevende projecten zijn 'Het Nationaal actieplan Alfabetisering' met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien van Oranje; De EU-implementatie van de Europese Taalniveaus (het zogenaamd Common European Framework of Reference, CEF) in landen als Verenigd Koninkrijk, Finland, Spanje, Duitsland, Estland en Polen en het 'Inburgeringstraject voor Spiritueel leiders' bijv. Turkse en Marokkaanse imams voor Ministerie van Justitie. Eerder was zij ook voorzitter en bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Hoger Onderwijs Onderzoek en zette zij het honours-netwerk op waar alle Nederlandse hogescholen en universiteiten tegenwoordig in zijn verenigd. De rode draad in haar carrière is onderwijsinnovatie, deze strategisch vormgeven, complexe innovatie-processen begeleiden, onderzoeken en 'human capital' voor verandering inspireren en laten leren.
 • Ernest van den Boezem

  Ernest van den Boezem Ernest van den Boezem werkt sinds het voorjaar van 2007 bij CAH Vilentum in Dronten. Hij geeft daar leiding aan het Programma Ondernemerschap van de Groene Kenniscoöperatie en versterkt de relatie tussen CAH Vilentum en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd bewaakt hij de profilering van CAH Vilentum als ondernemende instelling. De kern van Van den Boezems werk is het ontwikkelen en opzetten van projecten om ondernemerschap in het Groene domein te versterken. U kunt hem overal tegenkomen waar iets ondernomen gaat worden of waar mensen samen werken aan nieuwe initiatieven. Ondernemerschap is iets dat Van den Boezem boeit. Mensen die een idee hebben en daar vorm aan willen geven spreken hem zeer aan. Als ze daarbij ook nog innovatief en creatief zijn dan is Ernest van den Boezem de eerste die met ze wil samenwerken.
 • Jeroen Bos

  Jeroen Bos Jeroen Bos is sinds 1 november 2015 directeur van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Bos richt zich op verbinding: “Een goede verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven levert meerwaarde op en groei op langere termijn.”

  Voordien was hij directeur Dienstverlening bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor was hij 11 jaar werkzaam als adjunct-directeur en senior adviseur bij Bureau Blaauwberg. Hij gaf advies op het gebied van regionale economie en onderwijs-arbeidsmarkt en kwam in die rol veelvuldig in aanraking met het middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Bos studeerde Sociologie aan Tilburg University en volgde onder meer deelopleidingen op het gebied van geschiedenis en management bij verschillende internationale universiteiten in Denemarken en IJsland.
 • Jan Anthonie Bruijn

  J.A. Bruijn Prof.dr. Jan Anthonie Bruijn is lid van de Eerste Kamer voor de VVD en is vicevoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  De heer De Bruijn was tevens voorzitter van de onderzoekscommissie Externe Validering Examens Hogescholen.
 • Hans de Bruin

  Hans de Bruin Hans de Bruin is lector ICT en onderzoeker bij HZ University of Applied Sciences. Hiervoor heeft hij gewerkt als Head of Department Information & Communication aan dezelfde hogeschool en als docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 1987 afgestudeerd als informaticus aan de TU Delft en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1995. Naast zijn werk aan universiteiten en de HZ heeft hij 15 jaar ervaring opgedaan als software engineer en consultant in het bedrijfsleven. Zijn interesse ligt bij het praktisch toepasbaar maken van geavanceerde ICT technologieën in multi-disciplinaire toepassingsgebieden.
 • Eppo Bruins

  Eppo Bruins Eppo Bruins is sinds 2015 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en is woordvoerder van (onder meer) onderwijs en wetenschap.

  Voordien was Bruins directeur van Technologiestichting STW.
 • Olivier van Buren

  Olivier van Buren Van jongs af aan is geschiedenis mijn grootste interesse geweest. Mijn studie archeologie en cultuurgeschiedenis van Indiaans-Amerika heeft mij opgeleid in de historische methode; tegelijkertijd hebben mijn onderzoek en mijn veelvuldige verblijf in Mexico mij bewust gemaakt van de vele aannames die wij elke dag doen. Zo heb ik geleerd dat mensen (ik dus ook) de gebeurtenissen om zich heen direct interpreteren vanuit hun eigen kader, waardoor goede samenwerking makkelijk gefrustreerd wordt. Als trainer draaien al mijn werkzaamheden om het onderzoeken van en het werken aan deze aannames. Zo ook bij History@work, waarbij het verleden de spiegel is die licht werpt op hoe wij denken en werken.
 • Patrick Cramers

  Patrick Cramers Patrick Cramers is programma-manager Kunst en Cultuur -Nationaal Regie-orgaan Praktijkgericht onderzoek SIA

  Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Het regieorgaan heeft een plaats binnen NWO. Voor hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, voor het onderwijs en de beroepspraktijk.
 • Joost Degenaar

  Joost Degenaar Joost Degenaar is al ruim vijf jaar programmadirecteur Healthy Ageing bij de Hanzehogeschool Groningen en sinds 2012 ook directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA), een netwerkorganisatie voor publiek-private samenwerking. In het CoE HA werken meer dan 150 partnerorganisaties samen in 25 innovatiewerkplaatsen (IWP’s) in Noord-Nederland aan innovatie in zorg en welzijn.
  Hij is een actieve partner in het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) en betrokken bij het Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden (EIP AHA). Van 2004 - 2010 was hij directeur van Onderwijs en Onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen. Daarvoor werkte hij twintig jaar in verschillende innovatie- en managementfuncties in het hoger onderwijs, op het gebied van gezondheid en techniek.
 • Peter van Dongen

  Peter van Dongen Peter van Dongen is voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Van Hall Larenstein. Hij was eerder werkzaam als voorzitter van het CvB van de HZ University of Applied Sciences. Daarvoor heeft Peter van Dongen geruime tijd gewerkt bij ROC A12, als laatste als vicevoorzitter van het College van Bestuur.
 • Stéfan Ellenbroek

   Stéfan Ellenbroek Stéfan Ellenbroek heeft ruim 15 jaar werkervaring in publiek-private samenwerking in het medisch-technologische domein. Zo stond hij vanuit zijn functies bij ZonMw & NWO aan de wieg van de programma’s rond Tissue Engineering, Electro-Magnetische Velden en Gezondheid en het TopInstituut Pharma en was hij actielijnmanager van de BioPartner First Stage Grant (gericht op het oprichten van nieuwe bedrijven in de life sciences). Daarna was hij vanuit zijn functie bij het LUMC onder andere betrokken bij het oprichten van het Netherlands Centre for ElectroNanoscopy (een PPS), was hij bestuurslid van Medical Delta en was hij projectleider van de implementatie van het onderzoeksinformatiesysteem Converis, wat hij vervolgens vanuit het door hem opgerichte branche office AVEDAS Netherlands verkocht en implementeerde op de Nederlandse markt. Op dit moment is hij Manager van het Centre of Expertise Cyber Security (een PPS) bij De Haagse Hogeschool.
 • Kim van Gennip

  Kim van Gennip Kim van Gennip is beleidsadviseur onderzoek bij de Vereniging Hogescholen. Zij is secretaris van de werkgroep Kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en het lectoraat. In het verlengde van het nieuwe Brancheprotocol Onderzoek (BKO) zal deze werkgroep (minimale) kwaliteitscriteria ontwikkelen ten aanzien van het praktijkgericht onderzoek. Deze kwaliteitscriteria leveren een stevige fundament voor de verdere uit- en opbouw van het praktijkgericht onderzoek in de komende jaren.

  Via deze link vindt u de abstract van de presentatie van Kim van Gennip tijdens het programmaonderdeel Interne & Externe Verantwoording.
 • Marcel de Haas

  Marcel de Haas Marcel de Haas is strategisch adviseur onderzoek aan De Haagse Hogeschool. Eerder was hij secretaris van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Marcel de Haas heeft tevens diverse functies binnen de Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad) vervuld, zo was hij Projectmanager Kwaliteitszorg Onderzoek, en adjunctdirecteur Onderwijsvisitaties. Tevens was De Haas Directeur Onderwijs en Studentzaken aan De Haagse Hogeschool, manager Beleid, Kwaliteit en IR aan Hogeschool Inholland en onderzoeker aan de Universiteit Leiden.
 • Tjeerd de Jong

   Tjeerd de Jong Tjeerd de Jong is van huis uit bewegingswetenschapper. Een groot deel van zijn loopbaan speelt zich af in het (hoger) onderwijs. Zo werkte hij als directeur van HAN Sport en Bewegen en is hij op dit moment directeur van de Fontys Paramedische Hogeschool. In beide functies combineerde hij verantwoordelijkheid voor bachelor-opleidingen met verantwoordelijkheid voor de inrichting van expertisecentra en de ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s in nauwe samenwerking met regionale partners.

  Tjeerd de Jong kent de wereld van de georganiseerde sport goed. Enerzijds door zijn dienstverband bij NOC*NSF, anderzijds door zijn eigen sportloopbaan en de diverse advies- en bestuursfuncties (o.a. voorzitterschap branche organisatie van commerciële sport- en bewegingscentra) die hij vervulde.
 • Peter Joore

  Peter Joore Dr. ir. Peter Joore is lector Open Innovatie aan de NHL Hogeschool. Het lectoraat heeft als ambitie dat de NHL zich ontwikkelt tot dé ‘innovatieversneller’ van Noord-Nederland. Daarom ontwikkelt het lectoraat kennis en expertise die innovatieve professionals in staat stelt om op een systematische, ontwerpgerichte wijze nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, zodanig dat de gerealiseerde vernieuwing bijdraagt aan een slimme, duurzame en inclusieve samenleving. Hij is initiator van de Frisian Design Factory, een ‘passion based co-creatie platform’ dat is gevestigd in de voormalige Blokhuispoort gevangenis in Leeuwarden en onderdeel is van het Design Factory Global Network. Het lectoraat werkt bij haar onderzoek nauw samen met universiteiten zoals de TU Delft en Aalto Universiteit in Helsinki. Lector Peter Joore heeft een achtergrond als industrieel ontwerper en was betrokken bij de ontwikkeling van een breed scala van innovaties zoals vliegveld check-in desks, tracking systemen voor dwalende personen en interactieve buitenspeelobjecten.

 • Helma Kaptein

  Helma Kaptein Helma Kaptein is directeur van Generade Centre of Expertise Genomics Leiden. Kaptein studeerde Moleculaire Wetenschappen en BioProcestechnologie en behaalde een PhD in de medische wetenschappen. Later richtte zij een biotech bedrijf op in Hong Kong. Tevens werkte zij voor Technology Transfer, onder meer in Engeland. Voordat zij haar huidige functie bij Generade ging bekleden werkte ze in licensing en projectmanagement bij een grote agribusiness.

 • Albert Kraaij

  Albert Kraaij Mijn naam is Albert Kraaij. Sinds januari 2008 ben ik werkzaam bij De Haagse Hogeschool als docent bij de opleiding Small Business en retail Management. Twee dagen in de week werk ik als onderzoeker bij het lectoraat Financial Inclusion en New Entrepreneurship (FINE). Na mijn studie Bedrijfseconomie heb ik enkele financiële functies bekleed tot ik op veertigjarige leeftijd de overstap maakte naar het onderwijs. Ik heb exploratief onderzoek gedaan naar innovatie bij het midden en klein bedrijf. Ik heb een methodiek ontwikkeld om het innovatieve vermogen van ondernemingen meetbaar te maken en te verhogen. Recentelijk heb ik onderzoek gedaan naar banencreatie door ondernemers. Hierover heb ik samen met Elisa Elbers, een studente van de Haagse Hogeschool, een paper gepubliceerd in het International Review of Entrepreneurship. Als HBO docent stel ik mijzelf ten doel om onderzoek te doen samen met studenten

 • Fried Kramer

  Fried Kramer Fried Kramer is de directeur van Neth-ER. Hij bepaalt met het bestuur de strategie van de Vereniging en vertaalt de grote lijnen naar concrete projecten. De komende jaren wil Fried ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van de Nederlandse kennisinstellingen in ‘Brussel’ verder zal toenemen door ervoor te zorgen dat in Nederland de kennis van en begrip van de Europese (kennis) programmering op een hoger niveau komt. Als afgeleide hiervan zou de Nederlandse invloed op de Europese beleidsvorming op de gebieden Onderwijs, Onderzoek en Innovatie groter moeten worden en kan de Nederlandse deelname aan de Europese kennisprogramma’s op het huidige hoge niveau worden gehandhaafd.
 • Golda Krijger

  Golda Krijger Golda Krijger is trainer en eigenaar van History@Work. Ze is een historicus/ pedagoog met ruim 25 jaar ervaring in het werken met groepen onderwijs en organisaties. Zij is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs & trainingsprogramma's waar het 'streven naar beter' centraal staat. Ze doe dit door te werken met een combinatie van de volgende elementen: kritisch denken, excelleren, (kunst) geschiedenis & groepsdynamiek.
 • Paul de Krom

  Paul de Krom Paul de Krom is bestuursvoorzitter van TNO. De Krom was eerder staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Tweede Kamerlid voor de VVD. Ook was hij vicepresident Human Resources Shell International Renewables in Londen.

 • Rob van Lambalgen

  Rob van Lambalgen

  Rob van Lambalgen is actief op het gebied van innovatie, kennisvalorisatie en regionaal economische structuurversterking. Rob is sinds juni 2015 directeur van het Domein Business, Media en Recht van Hogeschool Windesheim en voordien directeur van de faculteit Economie en Management van Hogeschool Utrecht. Hij werkte van 2006 tot 2013 in Twente als directeur van het Innovatieplatform Twente (IPT) en als directeur van VentureLab Twente (VLT). IPT initieerde een regionaal innovatieprogramma van €165mln in 5 kennisclusters. VLT is een high tech high growth business support programma dat 230 bedrijven ondersteunde in het realiseren van hun groeiambitie. Rob bekleedde management functies bij Capgemini, B&A groep en Gist-brocades/DSM. Rob is afgestuurd als bioloog en is gepromoveerd aan de medische faculteit in Leiden. Hij lid van diverse adviesraden en raden van toezicht in de gezondheidszorg.

 • Miriam Losse

   Miriam Losse Miriam Losse studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente met als afstudeerrichting Methoden & Technieken van onderzoek. Zij heeft vanaf 1996 als zelfstandig onderzoeker gewerkt en heeft sinds 2004 een methodologiewinkel: www.methodologiewinkel.nl. Zij coacht onderzoekers bij hun onderzoeksprojecten, onder andere met probleemanalyse, onderzoeksdesign en data-analyse. Vanuit het lectoraat heeft zij de docententraining Onderzoeksvaardigheden ontwikkeld die via Saxion Academy wordt aangeboden aan docenten binnen Saxion. Voor deze training heeft zij het boek 'Onderzoeksvaardigheden voor docenten' geschreven.

  Als onderzoeker verricht Miriam onderzoek naar veiligheid van ondernemingen en naar de mogelijkheden om criminaliteit tegen te gaan door middel van pro-actief ontwerpen van de leefomgeving: crime prevention through environmental design (CPTED).
 • Mariëtte Lusse

  Mariëtte Lusse Dr. Mariëtte Lusse is lector 'ouders in Rotterdam Zuid' bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. In 2013 promoveerde zij op ontwerpgericht onderzoek naar de vraag hoe scholen in het grootstedelijke vmbo de samenwerking met ouders zo vorm kunnen geven dat dit bijdraagt aan de preventie van schooluitval. In nauwe samenwerking met praktijkpartners werkt haar onderzoeksgroep aan het verbeteren van de samenwerking met ouders en het versterken van opvoedkracht van ouders in achterstandssituaties.Onderbouwde en in de praktijk beproefde producten uit dit onderzoeksprogramma worden onder andere in een 'gereedschapskist' aangeboden aan professionals in het educatieve en sociale domein en benut in het onderwijs aan aanstaande professionals. Mariëtte Lusse is bestuurslid van de Design Science Research Group, een groep die vragen over valorisatie en doorwerking van onderzoek hoog op de agenda heeft staan.

  Via deze link vindt u de abstract van de presentatie van dr. AnneLoes van Staa en dr. Mariette Lusse tijdens het programmaonderdeel Interne & Externe Verantwoording.
 • Eric van de Luytgaarden

  Eric van de Luytgaarden Eric van de Luytgaarden is lector aan de Hogeschool Zuyd en voorzitter van de Vereniging van Lectoren. Hij studeerde filosofie en Nederlands recht in Groningen, waar hij in 1987 zijn doctoraal behaalde, op het thema sociale grondrechten filosofisch gefundeerd in de theorieën van Kant en Hegel.

  Eric werkte vanaf 1987 tot 1999 aan de Universiteit Utrecht en gaf vele colleges aan buitenlandse universiteiten, daarnaast was hij rechter-plaatsvervanger. Van 2000-2006 was hij organisatieadviseur bij het Nederlands Pedagogisch Instituut in Zeist. Van 2004-2010 is hij tevens lector geweest aan de Hogeschool Utrecht met als leeropdracht de beroepsuitoefening van juristen. Vanaf 2011 is hij lector bij Zuyd Hogeschool met als leeropdracht Recht in Europa. Sinds december 2014 is hij voorzitter van de Vereniging van Lectoren. Deze vereniging heeft als doelstelling "Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te bevorderen". Zie het artikel over de oprichting van deze vereniging op de website van de Vereniging van Hogescholen. Daarnaast is hij Lid van de Commissie van Toezicht op de opleidingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en Lid van de examencommissie van de Mediation Federatie Nederland.
 • Gert-Jan van der Maas

  Gert-Jan van der Maas Gert-Jan van der Maas is verbonden aan het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie. Dit is een door de Hogeschool Rotterdam geïnitieerde, aan Rotterdam Zuid verbonden netwerkorganisatie die werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

  Vanuit zijn accounting- en onderwijsachtergrond heeft hij verschillende functies bekleed bij de Hogeschool Rotterdam als docent bestuurlijke informatievoorziening, minor coördinator Controlling, interne auditor en e –learning adviseur.

  Als programmaleider bij het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie is Van der Maas o.a. verantwoordelijk voor:

  - bevorderen van publiek –private samenwerkingen;
  - organisatieontwikkelaar van een publiek –private samenwerking;
  - aansturing verbetertraject onderwijslogistiek als gevolg van een publiek –private samenwerking;
  - onderzoeken naar maatschappelijke vraagstukken i.s.m. docenten en studenten bij overheidsinstellingen, bedrijfsleven, wijkinitiatieven en bewoners;
  - het ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken samen met publiek – private samenwerkingsverbanden.
 • Iris Meerts

  Iris Meerts Drs. Iris Meerts is sinds 1 september 2015 programmacoördinator van het onderzoeksplatform ‘Goed bestuur voor een veilige wereld’ aan De Haagse Hogeschool. In dit platform werken verschillende lectoraten samen aan onderzoek op de thema’s grote steden, veiligheid, wereldburgerschap, migratie en nieuwe vormen van governance.

  Meerts is bestuurskundige en was van 2007 – 2014 directeur van Stichting Zelforganisatie, een stichting die als doel heeft het promoten en praktisch toepassen van kennis over complexe adaptieve systemen (voorbeelden hiervan zijn onze hersenen, mierenhopen en zwermen). Meerts was voorheen werkzaam bij onder meer research bedrijf Almende, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en OntwikkelingsBedrijf Rotterdam. Ook was ze lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
 • Desiree Meurs

  Desiree Meurs Desiree Meurs is als docent-onderzoeker verbonden aan Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap aan Hogeschool Rotterdam. Dit is de kennisplek op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Sinds 2013 is Desiree vanuit haar sociologische achtergrond betrokken bij verschillende onderzoeken op het gebied van sociaal ondernemerschap. Naast haar functie als onderzoeker is Desiree ook als docent betrokken bij de opleiding 'Marketing of Social Business' waarbij zij zorgt voor verankering van onderzoeksresultaten in het onderwijs.
 • Ronald Mooijer

  Ronald Mooijer Ronald Mooijer is the business development manager at UvA/HvA. He advises high tech startups on commercialization and licensing opportunities. He was director of Betronic (hard- and software development) responsible for development and company strategy. He is also the founder/co-owner of Ditems Group; a holding company with several daughter companies, active in product development/manufacturing and leisure industry.
 • Willem den Ouden

  Willem den Ouden Willem den Ouden is Managing Director van het Centre of Expertise Delta Technology en Dean van de Delta Academy aan de HZ University of Applied Sciences.

  Het CoE Delta Technology richt zich op een geïntegreerde benadering van de civiele infrastructuur (waterkeringen en kustontwikkeling), de ecologie (aquacultuur, bouwen met natuur) en de governancance (veiligheid en gebiedsontwikkeling).
  Het CoE DT ontwikkelt zich door richting het Delta Platform.

  Het platform verbindt eigenaren van complexe deltavraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Door een integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het delta-onderwijs. Het Delta Platform is daarmee een katalysator voor internationale delta-innovaties en een living lab voor onderzoekers, docenten en studenten.
 • Nico Persoon

  Nico Persoon Nico Persoon is coördinator van Betafactory, onderdeel van het expertisecentrum van de Academie voor Technologie, Innovatie & Samenleving van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde deeltijd werktuigbouwkunde aan De Haagse Hogeschool en management consultancy aan de Erasmus Universiteit.

  Nico doet geregeld workshops met externe partijen waarbij hij gebruik maakt van in het lectoraat ontwikkelde tools. Zo heeft hij met de raad van advies van de faculteit TIS in 2015 een serie van workshops gedaan om de toekomst van het onderwijs in beeld te brengen.
 • Raymond Pieters

  Raymond Pieters Dr. Raymond Pieters is sinds 2008 verbonden aan Hogeschool Utrecht als lector. Pieters studeerde Biologie in Groningen en Utrecht en specialiseerde zich in de richting van de Immunologie en Toxicologie. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de effecten van chemicaliën op het ontwikkelende immuunsysteem.

  Na zijn promotie zette hij zijn werk bij het IRAS (voormalig RITOX) voort om leiding te gaan geven aan de onderzoeksgroep Immunotoxicologie. Deze onderzoeksgroep is gespecialiseerd op het gebied van de allergie (als gevolg van voeding, medicijnen of luchtvervuiling).
 • Han de Ruiter

  Han de Ruiter Mijn naam is Han de Ruiter en nu werkzaam als lid van de directie van de Hanzehogeschool Groningen. Ik ben opgeleid algemeen en psychiatrisch verpleegkundige. Tussentijds ben ik socioloog geworden en heb ik onderzoek gedaan naar sociale relaties en kwaliteit van leven bij mensen met kanker. Op dat onderwerp ben ik gepromoveerd. Nadien heb ik mij bij het UMCG enige jaren beziggehouden met het regionaal versterken en verbeteren van de zorg voor mensen met een chronische ziekte (in samenwerking met de Nationale Commissie Chronisch Zieken). Daarbij had ik veel aandacht voor “transmurale zorg”.

  Sinds 2006 ben ik werkzaam bij de Hanzehogeschool. Eerst als dean van de Academie voor Sociale Studies, daarna als hogeschool bestuurder en nu als directeur van strategisch programma “healthy ageing” ofwel “langer gezond leven”. Voorts heb ik nog twee toezichthoudende functies in de noordelijke regio en ben ik bij ZonMW betrokken als voorzitter van de programmacommissie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.

  Ik ben dus gepokt en gemazeld in de zorg en deels in het onderwijs.
 • Cees van der Schans

  Cees van der Schans Cees van der Schans is lector Healthy Aging Allied Health Care and Nursing aan de Hanzehogeschool Groningen en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde/paramedische zorgverlening aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij studeerde fysiotherapie en epidemiologie. Zijn interesse is breed maar ligt vooral op het gebied van frailty fitheid en veroudering
 • Michiel Schuijer

  Michiel Schuijer Michiel Schuijer is lector en studieleider Compositie, Directie en Muziektheorie aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 1999 richtte hij met een aantal collega's de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Muziektheorie op; tevens was hij redacteur en hoofdredacteur van het "Tijdschrift voor Muziektheorie". Schuijer is buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

  Zijn eigen onderzoek situeert Schuijer op het grensvlak van de muziektheorie en de historische musicologie. Zijn boek "Analyzing Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and Its Contexts" verscheen in 2008 bij de University of Rochester Press. Op dit moment werkt hij aan een project over het conservatorium als sociaal en cultureel fenomeen. Daarnaast coördineert hij een onderzoek naar de effecten van de toepassing van trainingstechnieken uit de sport door musici; dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Anneloes van Staa

  Anneloes van Staa Dr. Anneloes van Staa is lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast werkt zij als universitair docent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam).

  AnneLoes van Staa leidde het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen en hun transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg. Naast kennisontwikkeling is er veel aandacht voor ontwikkeling van praktisch bruikbare interventies. In het aansluitende Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! werkten zorgverleners in 30 instellingen aan verbetering van het zorgaanbod. Verbetering van de organisatie ging hierin samen met zelfmanagement en participatie van jongeren.

  Via deze link vindt u de abstract van de presentatie van dr. AnneLoes van Staa en dr. Mariette Lusse tijdens het programmaonderdeel Interne & Externe Verantwoording.
 • Lex van Teeffelen

  Lex van Teeffelen Lex van Teeffelen is lector Financiële en Economische Advisering bij de HU. Hij leidt samen met collega Hans Duits een onderzoeksgroep van 15 personen op het gebied van mkb financiering, governance, advisering en groei. Hij is direct betrokken bij innovaties en (Europees) onderzoek in de fintech en digital matching. Tevens is hij Academic Chair van Transeo, de Europese organisatie voor bedrijfsoverdrachten. Tot slot is hij initiator van evidence-based onderwijsprogramma’s in overnemerschap.
 • Nadia Verdeyen

  Nadia Verdeyen Drs. Nadia I.J. Verdeyen studeerde chemie aan de KU Leuven (B). Ze was acht jaar werkzaam in de Democratische Republiek Congo (voorheen Zaïre genoemd) en heeft daar mbo-docenten gecoacht in het ontwikkelen van een onderwijsprogramma. Sinds 1991 werkt ze bij Hogeschool Utrecht. Als docent bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving, heeft ze voor (toekomstige) professionals onderwijs op gebied van duurzaamheid ontwikkeld en verzorgd. Daarna was ze opleidingsmanager van een cluster van vier gebouwde omgeving opleidingen en heeft leiding gegeven aan de ontwikkeling van interdisciplinair projectonderwijs. Ze is nu directeur van het kenniscentrum Technologie en Innovatie, in die rol voegde ze vier kenniscentra samen tot één kenniscentrum. Deze functie heeft ze gedurende vier maanden gecombineerd met die van waarnemend manager van het onderwijs voor professionals van de Faculteit Natuur en Techniek. Ze maakt deel uit van het HU Ureka Mega Challenge-team.
 • Tommy Visscher

  Tommy Visscher Tommy Visscher is gezondheidswetenschapper en epidemioloog en werkzaam aan hogeschool Windesheim als Associate lector bij Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ).

  De onderzoeksfocus van Visscher ligt op de onderwerpen ketenzorg chronische ziekten, determinanten en gevolgen van obesitas, voorkómen van obesitas en preventie & gezondheidsbevordering.

  Tommy Visscher studeerde Biomedische Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting epidemiologie, aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Daarnaast heeft hij een studie Epidemiology afgerond aan het Netherlands Institute for Health Sciences van het Erasmus Medisch Centrum.

  In 2001 promoveerde hij aan de Wageningen Universiteit op het proefschrift 'The public Health impact of obesity'.

 • René Penning de Vries

   René Penning de Vries René Penning de Vries behaalde zijn PhD in Natuurkunde aan de Universiteit van Twente en werkte tot 2012 bij Philips Semiconductors en NXp semiconductor, meest recentelijk als CTO en CEO NXP Nederland. Op dit moment heeft René meerdere rollen, zoals voorzitter van Healthvalley, Boegbeeld ICT en is lid van het Raad van Toezicht van BOM (Brabantse Onwikkel Maatschappij), Neways en QuTech; het Nederlandse icoon project over quantum computing.
 • Jan Welmers

  Jan Welmers Jan Welmers is lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor de primaire processen Onderwijs (kwaliteitszorg gerelateerde zaken) en Onderzoek. En voor de ondersteunende processen Personeel & Organisatie, Audit & Kwaliteitszorg, Juridische zaken en Mediavoorzieningen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de instituten in de domeinen Mens en maatschappij, Economie en Gezondheidszorg, met als externe focus regio Tilburg.
 • Ilya Zitter

  Ilya Zitter Ik werk als Hogeschoolhoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht (HU). Mijn focus is op praktijkgericht onderzoek en docentprofessionalisering rond het thema ‘Ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen’ (in mbo en hbo). Voor de helft van mijn tijd begeleid ik promotieonderzoek en docentonderzoekers. De andere helft van mijn tijd ben ik docentopleider en coördinator bij het Expertisecentrum docent Hbo, een hogeschoolbrede voorziening voor de professionalisering van Hbo-docenten. Ook ben ik Kerndocent bij de Master Expertdocent Beroepsonderwijs, de enige masteropleiding speciaal voor docenten beroepsgerichte vakken in mbo en hbo. Meer informatie is te vinden via ilyazitter.hu.nl of volg het Lectoraat Beroepsonderwijs via Twitter
  @LectBeroepsondw

Partners

HU Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Windesheim
HR
HZ
NHL
HHS
Fontys
Vereniging van Lectoren
Thema