ennl           

Op 6 Februari 2014 zal ScienceWorks, in combinatie met de VSO, de training seminar ‘Sociale Media en Onderbouwing van Gemeentebeleid’ organiseren.

Het training seminar richt zich op de inzet van sociale media bij de vormgeving van doelmatig beleidsonderzoek en goed onderbouwd beleid. Gemeenten beginnen steeds meer gebruik te maken van sociale media. Het is niet langer de afdeling communicatie die hierover de regie voert. Sociale media zijn steeds vaker ingebed in andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Hierdoor kan sociale media ook binnen andere afdelingen een belangrijke rol spelen. Voor het verkrijgen van informatie en data kunnen sociale media een groot verschil maken. Onderzoekers en beleidsmakers bij gemeenten kunnen hiervan profiteren. Welke kansen liggen er voor de onderzoekers en beleidsmakers in de context van de sociale media bij de vormgeving van doelmatig beleidsonderzoek en goed onderbouwd beleid?

Meer informatie over het programma, de inhoud en de sprekers is te vinden in de brochure: Training Seminar Sociale Media en Onderbouwing van Gemeentebeleid

REGISTREREN