ennl           
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Titel
Organisatie
Functie
Telefoonnummer
Mobiel
Email
Naam assistent
Telefoonnummer assistent
Emailadres assistent
Wanneer u een PowerPoint presentatie heeft ter ondersteuning van uw bijdrage, verzoeken wij u gebruik te maken van de aanwezige laptop met Windows & PowerPoint. Gelieve uiterlijk maandag 24 juni uw presentatie in te leveren. In elke zaal is uiteraard een beamer aanwezig. Indien u specifieke AV ondersteuning gebruikt kunt u dat hier aangeven:
Anders:
U bent van harte uitgenodigd voor alle programmaonderdelen van het congres. Hieronder kunt u aangeven welke u wenst te bezoeken.
In het eerste blok [11.30-12.45] gaat mijn voorkeur uit naar de volgende workshop:
In het tweede blok [13.45-15.00] gaat mijn voorkeur uit naar de volgende workshop:
Welke programmaonderdelen wilt u verder bezoeken?
Dieetwensen
Overige opmerkingen
Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.