ennl           
Voornaam
Achternaam
Tussenvoegsel
Titel
Organisatie
Functie
Telefoonnummer
Mobiel
Email
Naam Assistent
Telefoonnummer assistent
Emailadres assistent
Wanneer u een PowerPoint presentatie heeft ter ondersteuning van uw bijdrage, verzoeken wij u gebruik te maken van de aanwezige laptop met Windows & PowerPoint. Gelieve uiterlijk vrijdag 22 november uw presentatie in te leveren. In elke zaal is uiteraard een beamer aanwezig. Indien u specifieke AV ondersteuning gebruikt kunt u dat hier aangeven:
Anders:
Graag zouden wij uw presentatie na het congres in PDF-bestand delen, zodat deelnemers en andere sprekers de mogelijkheid hebben om uw presentatie nogmaals in te zien. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.
U bent van harte uitgenodigd voor alle programmaonderdelen van het congres. Hieronder kunt u aangeven welke u wenst te bezoeken.
In het eerste blok [11:30-12:45] gaat mijn voorkeur uit naar de volgende workshop:
In het tweede blok [13:45-15:00] gaat mijn voorkeur uit naar de volgende workshop:
Welke programmaonderdelen wilt u verder bezoeken?
Dieetwensen
Overige opmerkingen
Tijdens het congres kunnen er foto's gemaakt worden. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.