ennl           

Seminar

Sociale Media en Onderbouwing van Gemeentebeleid


Training seminar over de inzet van sociale media bij de vormgeving van doelmatig beleidsonderzoek en goed onderbouwd beleid.

Almere, 5 maart 2015

Over het seminar

 • Klik hier voor de presentaties van het afgelopen seminar

  De sociale media heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een medium waar we niet langer om heen kunnen. Ook gemeenten beginnen steeds meer gebruik te maken van sociale media. Het is niet langer de afdeling communicatie die hierover de regie voert. Sociale media zijn steeds vaker ingebed in andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Hierdoor kunnen de sociale media ook binnen andere afdelingen een belangrijke rol spelen.
  Juist voor het verkrijgen van informatie en data kunnen sociale media een groot verschil maken. Onderzoekers en beleidsmakers bij de gemeenten kunnen hiervan profiteren. Welke kansen liggen er voor deze onderzoekers en beleidsmakers in de context van de sociale media bij de vormgeving van doelmatig beleidsonderzoek en goed onderbouwd beleid?
  Over deze vragen ging dit training seminar. Zowel beleidsonderzoekers als beleidsmakers waren actief betrokken worden bij de vraag hoe zij concreet gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden van sociale media. Het ochtendprogramma stond in het teken van de beleidsonderzoeker met de vraag: hoe kan de beleidsonderzoeker gebruik maken van sociale media? In het middagprogramma werd het gebruik van sociale media voor het onderbouwen van gemeentebeleid belicht.


  Dank voor uw aanwezigheid!


 • Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het voorlopige programma

  Sociale-Media
 • Bezoekadres
  Stadhuisplein 1,
  1315 HR Almere Stad

  Routebeschrijving per trein U stapt uit op station Almere Centrum, en loopt vanaf het Stationsplein de Stationsstraat in. U loopt deze winkelstraat uit tot het Stadhuisplein. Het stadhuis ligt dan gelijk links aan het Stadhuisplein. De Burgerzaal is bereikbaar via de ingang Landdroststraat.

  Routebeschrijving per auto Vanaf de snelweg A6 neemt u de afslag Almere Stad/S103. U rijdt richting het centrum via de Veluwedreef. Na circa 2 km slaat u linksaf richting centrum (Cinemadreef). Bij het derde stoplicht gaat u linksaf (Landdroststraat, net na het rode gebouw).
 • DATUM: Donderdag 5 maart 2015

  LOCATIE: Almere

  AANMELDING: U kunt zich aanmelden via de congreswebsite.Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

  KOSTEN: Kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 395,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal.

  Kortingen:
  - €295,- excl. BTW i.c.m. lidmaatschap van VSO, VBO, NVRR


  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 23 februari 2015, bij annulering vóór deze datum wordt € 45,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.


Partners


VSO De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van organisaties die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek. Deze bureaus zijn van oorsprong verbonden aan gemeenten, provincies of semi-overheidsinstellingen. In het algemeen gaat het om bureaus voor onderzoek en statistiek van de grotere gemeenten in Nederland.

Vereniging voor Beleidsonderzoek2 De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus.

NVRR_logo De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Sprekers

 • David Kok

  David Kok is na het afronden van zijn studie Communicatiewetenschap in 2002 voor de gemeente Amsterdam gaan werken. Binnen Amsterdam heeft hij onder andere gewerkt als adviseur financiën, beleidsmedewerker Sport en Kunst en Cultuur, directiesecretaris en adviseur nieuwe media bij de Dienst Advies en Onderzoek. Na elf jaar heeft hij van Amsterdam afscheid genomen. Sinds 1 juli 2013 werkt hij voor de raadsgriffie van de gemeente Almere als communicatieadviseur / social media manager.

 • Frank Bruijninckx

  FrankBruijninckxFrank Bruijninckx heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van klantcontact (web, e-mail, call) en onderzoek. Hij heeft gewerkt in veel branches, maar heeft de afgelopen jaren gekozen om zich op de publieke sector te richten. Vanuit deze rol heeft Frank ca. 100 overheden ondersteund, veel gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties. Hij benadert dit soort vraagstukken in de volle breedte: van visie en beleid naar klantgerichte operaties, van processen tot medewerkers, van besturing tot informatie. De afgelopen jaren heeft Frank de stap gezet naar sociale media en open data. Vanuit HowAboutYou ondersteunt Frank ca. 50 overheden met het monitoren van de online media. Waar gaan gesprekken over? Wie voeren het woord? Welke relaties legt men (oorzaak/gevolg)? Wat is hun impact? Hoe groot is het gesprek?
 • Hans Donkers

  Hans-DonkersHans Donkers is in 1988 afgestudeerd als economisch geograaf aan de KUN. Sinds 1988 heeft hij verschillende (management) functies in zowel markt- als beleidsonderzoekbureaus bekleed. Sinds 2012 is hij managing director van Panteia. Binnen Panteia (en haar voorlopers) is hij pionier geweest in het opzetten van online dataverzameling en -terugkoppeling, het ontwikkelen van interactieve online dashboards en het analyseren en integreren van social media in onderzoek. Tevens is hij docent elektronische dataverzameling en -analyse voor de Masteropleiding Beleidsonderzoek, een initiatief van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdams Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (RISBO).
 • Geert van der Wilt

  van-der-Wilt Geert van der Wilt heeft sociale geografie gestudeerd in Utrecht en is onderzoeker bij Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam. Naast het doen van onderzoek, vooral op het gebied van wonen, houdt hij zich de laatste tijd vooral bezig met sociale media, het vernieuwen van de onderzoeksproducten van OBI en de ontwikkeling van de app Rotterdam Onderzoek.

 • Margriet Heessels

  Hans-DonkersMargriet Heessels heeft Verkeerskunde gestudeerd in Breda en daarna sociale geografie in Utrecht. Zij is onderzoeker bij Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam. Zij doet onder meer onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer, de binnenstad, lokale media en de openbare ruimte. De laatste tijd houdt zij zich ook bezig met monitoring van sociale media en het vernieuwen van de onderzoeksproducten van OBI.
 • André Peters

  PeterAndré Peters is beleidsonderzoeker bij Onderzoek&Informatie, gemeente Breda. Voor onderzoek worden verschillende instrumenten gebruikt om ervaringen en meningen van bewoners en organisaties op te halen. Met de tool van How About You is er een aanvullend instrument om sneller up-to-date berichtgeving vanuit sociale media op te halen voor analyseren en monitoring van beleid. In de presentatie wordt ingegaan op:
  - Monitoring dak- en thuislozen
  - Analyse berichtgeving Armoede en transities Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ
  - Leefbaarheid, initiatieven en burgerparticipatie in wijken
 • Johannes van Raaij

  Johannes van Raaij is beleidsonderzoeker bij de Gemeente Utrecht. ZIjn presentatie zal gaan over buurtmonitors: Voor een buurtmonitor is er een verkenning gedaan wat er op sociale media gebeurt. Welke onderwerpen worden besproken, wie zijn de belangrijkste bijdragers in de buurt. Een voorbeeld hoe op een snelle en duidelijke manier inzicht te krijgen is over sociale media.