ennl           

Presentaties van het congres 'Vormgeving van Informatiegedreven Criminaliteitsbeheersing'

Over de inzet van wetenschap, technologie en publiek-private samenwerking voor effectieve criminaliteitsbestrijding


Dit congres heeft plaatsgevonden op 25 september 2019