ennl           

Congres

De Maatschappelijke Impact van
Alfa- en Gammawetenschappen

Maatschappelijke uitdagingen als inspiratie voor wetenschappelijk onderzoek

crowd_conference

Donderdag 7 december 2017
Universiteit van Amsterdam

Over het congres


 • Het congres in Amsterdam is de vierde editie van het jaarlijkse “Alfa- Gamma Valorisatie Congres” dat de afgelopen jaren steeds weer veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Met de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda waarin de alfa-gammawetenschappen een zeer zichtbare plek hebben gekregen, krijgt de maatschappelijke impact een nieuwe impuls.

  Tijdens het congres zullen deelnemers en sprekers vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven ingaan op het thema Maatschappelijke uitdagingen voor wetenschappelijk onderzoek. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen . De vraag is daarbij vooral:

  - Hoe kunnen we succesvol zijn in het vormgeven van samenwerking tussen maatschappij en wetenschap?
  - Welke rollen kunnen onderzoekers en hun maatschappelijke partners zoal innemen?
  - Hoe zit vraagsturing eruit op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau?

 • Klik op de afbeelding om het programma als PDF te downloaden.

  />

 • Datum: Donderdag 7 december 2017

  Locatie: Het congres vindt plaats op de Universiteit van Amsterdam in de Oude Lutherse Kerk

  Universiteit van Amsterdam, Oude Lutherse Kerk

  Taal: Nederlands & Engels

  Kosten:Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Korting; Deelnemers van academische instellingen betalen een gereduceerd tarief van € 195- (excl. 21% BTW).

  Betaling: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen, en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 15 november, dan worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €75,- (excl. BTW). Na 15 november zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.


 • Klik hier om u aan te melden

Voorwoord dagvoorzitter


Met de onderzoeksvragen die voortkwamen uit de Nationale Wetenschapsagenda heeft de Maatschappelijke impact van wetenschap een nieuwe impuls gekregen. Het grote belang van Alfa-en Gammawetenschappen kwam hiermee duidelijk naar voren. Dit jaar zal dit congres zich nader buigen over de wijze waarop vragen vanuit de maatschappij kunnen worden opgenomen in het Alfa-en Gamma onderzoek. Het vereist concrete ervaring en ambitie om deze vraagsturing vanuit de samenleving degelijk en op het juiste niveau te organiseren zodat het recht doet aan maatschappelijke èn wetenschappelijke ambities. Juist binnen de Alfa-en Gammawetenschappen is het van groot belang om inspirerende voorbeelden van Impact zichtbaar te krijgen. Op het congres zullen deelnemers en sprekers vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven op een heel concreet niveau ingaan op het thema ‘Maatschappelijke uitdagingen als inspiratie voor wetenschappelijk onderzoek’. Deelnemers en sprekers zullen zich concentreren op hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en kwalitatief hoogwaardig onderzoek vanuit de alfa- en gammawetenschappen. Dat is van belang voor ons allemaal.

Ik zie er daarom naar uit om u op 7 december in Amsterdam te mogen verwelkomen!

Alexander Rinnooy Kan, Universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde, UvA en kwartiermaker van de Nationale wetenschapsagenda

Sprekers

 • Karen Maex

  Karen Maex is Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam
 • Erik Gerritsen

  Erik Gerritsen Secretaris Generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mirjam Leloux

  Mirjam Leloux Directeur IXA UvA-HvA
 • Rick Delbridge

  Rick Delbridge is Dean of Research, Innovation and Enterprise aan de University of Cardiff in Wales, Verenigd Koninkrijk
 • Wim Hupperetz

  Wim Hupperetz is directeur van het Allard Pierson Museum en Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuur aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
 • Jean Tillie

  Jean Tillie is Hoogleraar Political Science, Diversity and Political Integration aan de Universiteit van Amsterdam
 • Martien Kuitenbrouwer

  Martien Kuitenbrouwer is programmadirecteur van het Public Mediation Programme aan de Universiteit van Amsterdam
 • Carolien Nevejan

  Carolien Nevejan is Chief Science Officer (CSO) van de gemeente Amsterdam
 • Jan Willem Duyvendak

  Jan Willem Duyvendak is Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens voorzitter van de Nederlandse Sociologische Vereniging
 • Stefania Milan

  Stefania Milan is Associate Professor in New Media and Digital Culture aan de Universiteit van Amsterdam
 • Meredith Glaser

  Meredith Glaser PhD Candidate, Urban Cycling Institute, UvA
 • Wijnand Mijnhardt

  Wijnand Mijnhardt is Hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis en een van de initiatiefnemers van Science in Transitition
 • Geert ten Dam

  Geert ten Dam is Voorzitter College van Bestuur, Hoogleraar onderwijskunde, Kroonlid van de SER en lid van de Amsterdam Economic Board
 • Matthijs ten Berge

  Matthijs ten Berge is Directeur van Amsterdam Creative Industries
 • Annemiek Galema

  Annemiek Galema is Directeur Research en Valorisatie Rijksuniversiteit Groningen & Northern Knowledge
 • Jack Spaapen

  Jack Spaapen is Impact expert KNAW en vice-chair ENRESSH
 • Martine Gosselink

  Martine Gosselink is Hoofd van de afdeling Geschiedenis, Rijksmuseum Amsterdam
 • Barend van der Meulen

  Barend van der Meulen is Bijzonder hoogleraar Kennis voor Wetenschapsbeleid bij het CWTS, Voorzitter van het Landelijk Autorisatie Panel, QRIH & Hoofd Onderzoek van het Rathenau Instituut
 • Ruard Ganzevoort

  Ruard Ganzevoort is Hoogleraar Praktische Theologie en Decaan bij de theologische faculteit, VU en lid van de Eerste kamer
 • Henri Lenferink

  Henri Lenferink is Burgermeester van Leiden en Voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland
 • Pieter Duisenberg

  Pieter Duisenberg is voorzitter van de Vereniging van Universiteiten

In samenwerking met:

 

Partners: