ennl           

In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel heeft ScienceWorks het innovatiebeleid in Oost-Nederland geëvalueerd en toekomstige kansen en mogelijkheden geïdentificeerd.

Wij hebben deze opdracht uitgevoerd met de Raad van Adviesleden: Professor Peter Nijkamp, Professor Frans van Vught en Professor André Oosterlinck. Meer dan 40 betrokken partijen zijn geïnterviewd, waaronder de bestuurders van de universiteiten van Twente, Nijmegen en Wageningen, clustermanagers van de clusters ‘Food Valley’, ‘Health Sciences’ en Innovatieplatform Twente en de betrokken partijen binnen de industrie en overheid. Aan de hand van het Technopolicy Model heeft ScienceWorks de prestaties van regionale innovatie onderzocht en afgezet tegen de vergelijkbare regio’s Øresund, Noord-Brabant en Vlaanderen.

De ‘Regional Innovation System’ analyse is voor deze opdracht uitgevoerd voor de clusters: Health Valley (regio Nijmegen), Food Valley (regio Wageningen) and Technology Valley (regio Twente). Op de website van de provincie Gelderland zijn de expertvisies en het eindrapport van deze opdracht in te zien:

Expert studie naar het Innovatiebeleid ScienceWorks (pdf)
Essays and Regional Innovation System analysis ScienceWorks (pdf)
Wetenschappelijke publicatie naar aanleiding van ons onderzoek