ennl           

ScienceWorks streeft bij het vervullen van opdrachten naar een zo veel mogelijk methodische en kwantitatieve aanpak. Zo hanteren wij voor het meten van de sterktes en zwakten van innovatiecapaciteit van een regio onder meer het Technopolicy Model (ook wel genoemd ‘RIS (Regional Innovation System) Analyse Model’). Dit model is ontwikkeld door Professor Peter Nijkamp (Vrije Universiteit, Amsterdam) en Professor Roger Stough (George Mason University, Washington).

Voorbeeld van een opdracht waarin het Technopolicy Model is toegepast