ennl           

Voorbeelden van opdrachten die de experts van ScienceWorks hebben uitgevoerd: 

  • De tweejaarlijkse valorisatieranking in samenwerking met Elsevier.
  • Expertstudie naar het innovatiebeleid van Oost-Nederland, in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel. Dit betrof een systematische evaluatie van het innovatiebeleid uitgevoerd met behulp van het Technopolicy Model. ScienceWorks heeft deze opdracht uitgevoerd met de Raad van Adviesleden: Prof. Peter Nijkamp, Prof. Frans van Vught en Prof. André Oosterlinck. Meer informatie.
  • Analyse van ‘best practices’ van incubators binnen Europa en Israel, voor het Deense Ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie. Hiertoe zijn acht verschillende ‘best practice incubators’ in zeven Europese landen en Israel geanalyseerd. De inzichten uit de analyse hebben geleid tot verbetering van de incubatorprocessen.
  • Onderzoek naar kennisoverdracht bij Europese universiteiten. Een onderzoek is uitgevoerd om de prestaties van Europese universiteiten op het gebied van valorisatie te meten. De studie leidde tot een ranking van ruim 100 universiteiten.
  • Analyse van instrumenten ter stimulering van wetenschappelijke ondernemerschap. Voor zes Nederlandse universiteiten zijn het beleid en de instrumenten ter bevordering van wetenschappelijk ondernemerschap verkent en aanbevelingen gedaan voor het creëren van aantrekkelijk en geïntegreerd onderwijs op het gebied van ondernemerschap.
  • Het ontwikkelen en duurzaam vormgeven van netwerken waarin samenwerking tussen wetenschap en praktijk centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn ASTP (de Europese beroepsvereniging voor “knowledge transfer”), Dutch Clinical Trial Foundation (waarin nationale koepels samenwerken voor klinisch onderzoek) en het programma ” Wetenschap voor Patiënten“.
  • Talloze conferenties en cursussen waarin de samenwerking tussen wetenschap en praktijk vorm krijgt.