ennl           

Congres

Regionale impact van Hogescholen

Hoe een gezamenlijke aanpak van hoger onderwijsinstellingen
maatschappelijke en economische impact bevordert voor de regio


Hogeschool van Amsterdam
27 juni 2018

Over het Congres


 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 27 juni 2018.

  De derde editie van het “Impactcongres voor Hogescholen” zal zich richten op de vraag hoe Hogescholen hun Maatschappelijke Impact kunnen vergroten door samenwerkingen binnen de regio. Zowel de Centres of Expertise als de Valorisatieprogramma’s hebben hier de afgelopen jaren goede ervaring mee opgedaan. Het is nu aan de Hogescholen om hier een vervolg aan te geven. Daarbij is de vraag wat de succesfactoren zijn van deze samenwerkingsvormen en hoe ook andere Hogescholen daar hun voordeel mee kunnen doen. Op de achtergrond speelt ook de vraag op welke wijze de Rijksoverheid deze samenwerking gaat ondersteunen en welke rol de regio’s hierbij gaan spelen.

  In de afgelopen jaren zijn veel samenwerkingsvormen van de grond gekomen waar veel van geleerd kan worden. De wijze waarop Hogescholen hun onderzoek positioneren speelt daarbij ook een rol. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen hierover. Er zal voldoende ruimte zijn om uw eigen inzichten te delen over dit belangrijke onderwerp.

 • Klik op onderstaande afbeelding om het programma te openen.

  Conceptprogramma

 • Het samenstellen van een divers en relevant programma is ambitieus, en vergt aandacht en expertise. Om die reden is een adviesraad samengesteld met experts op het gebied van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek en valorisatie & impact door hogescholen en universiteiten. We zijn trots om de leden van de adviesraad van de derde editie van het congres Valorisatie door Hogescholen hieronder te presenteren:


  Andre Roos Andre Roos is sinds 15 augustus 2016 begonnen bij Saxion, waar hij directeur is van het Saxion Centrum voor Ondernemerschap (SCvO) en lid van het management team van Novel-T. Hij is binnen Saxion verantwoordelijk voor het faciliteren van ondernemerschap en valorisatie. Roos heeft inmiddels een incubator bij Saxion gerealiseerd in 2017, waar de studentondernemers van Saxion hun bedrijven starten.

  Hiervoor was Roos ook al betrokken bij ondernemerschap én onderwijs. Hij was beleidsadviseur Ondernemerschapsonderwijs en Valorisatie bij het Ministerie van Economische Zaken. Vanuit deze functie stond hij aan de basis van het nationale platform Dutch Centers for Entrepreneurship, was hij verantwoordelijk voor het Nationale Valorisatieprogramma en heeft hij het investeringsfonds voor vroege fase financiering opgezet. Roos werkte sinds 2001 bij het ministerie en bekleedde er diverse functies rond innovatie en ondernemerschap.


  Ronald Mooijer Ronald Mooijer is Business Development Manager van de HvA/IXA en adviseert high-tech start ups over commercialisering en licentiemogelijkheden. Mooijer heeft na zijn studie negen jaar gewerkt als consultant bij het Innovatie centrum, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, nu bekend als Syntens. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het samenbrengen van innovatieve producten en ideeën vanuit bedrijven.

  Vanuit zijn posities bij het Innovatie centrum en bij IXA weet hij veel van het initiëren van netwerken en het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten, kennis en technologieën voor innovatie met maatschappelijke impact. Tevens is Mooijer mede-oprichter van Ditems Group; een holding met meerdere dochterbedrijven, actief in productie en ontwikkeling door onder meer het leveren van innovatie ideeën en het bieden van een excellent kennisnetwerk.


  Caroline Nevejan Caroline Nevejan is een onderzoeker die al sinds de jaren 80 betrokken is bij de opkomende digitale cultuur en netwerkmaatschappij. Ze is adviseur voor nationale en Europese beleidsmakers, en is een vaste spreker en presentator op nationale en internationale fora.

  Per april 2017 is dr. Caroline Nevejan benoemd tot Chief Science Officer van de stad Amsterdam Met een klein team zorgt ze ervoor dat ambtenaren en onderzoekers met elkaar in contact komen en dat ze samen nieuwe werkwijzen uitvinden. Tussen 2004 en 2006 was Nevejan verbonden aan de Amsterdam School of Communication Research van de Universiteit van Amsterdam(ASCOR), waar ze werkte aan de realisering en totstandkoming van het proefschrift ‘Presence and the design of Trust’.


  Dymph van Outersterp Dymph van Outersterp is sinds 2008 teamleider en beleidsadviseur onderzoek bij de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Ze houdt zich bezig met Strategisch onderzoeksbeleid en alles wat daar bij komt kijken. Belangrijk aandachtspunt voor haar is het vergroten van de zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek en een grotere impact van het onderzoek.

  In maart 2017 ontving zij onder meer de maandelijkse HBOAward voor haar betrokkenheid bij het creëren en implementeren van nieuw open access beleid van HvA publicaties. Dit moet er voor gaan zorgen dat de resultaten van onderzoek 100% open acces zijn en onbelemmerd gevonden worden door beroepspraktijk, onderzoekers en een breder publiek. Tevens is Van Outersterp lid van de adviescommissie HKI (hogeschool kennisinfrastructuur) en van de stuurgroep platform praktijkgericht onderzoek (SIA, SURF, VH, HKI).


  Helma Kaptein Helma Kaptein faciliteert organisaties om maatschappelijke impact te creëren door het oplossen van praktijkvraagstukken met inzet van onderzoek. Zij heeft hiervoor Science2Change opgericht. Zij zet haar kennis op het gebied van business development, intellectueel eigendom en alliance management in bij het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden. Kaptein heeft ruime ervaring en een sterk netwerk, mede uit haar vorige nationale en internationale posities, waaronder directeur van ‘Generade’, het Centre of Expertise Genomics, licensing manager bij Syngenta en Technology Transfer Manager bij het Nederlands Kanker Instituut.


  Mariska van der Giessen Mariska van der Giessen is sinds november 2017 lector International Ondernemen aan de NHLStenden in Leeuwarden waar zij zich richt op regionaal vergelijkend onderzoek in internationaal perspectief en exportinnovatie. Voordat zij naar het Noorden wisselde was zij ruim 4 jaar als lector International Business verbonden aan de Fontys International Business School in Venlo. In haar positie als lector in Leeuwarden en ook in haar vorige positie heeft zij voor al haar (onderzoeks)activiteiten steeds de verbinding naar het regionale (werk)veld gezocht en gevonden. Voor haar is de regio de basis om vanuit Nederland internationaal te gaan opereren, zowel voor de hogescholen in de rol van kennisinstellingen, voor de bedrijven als ook voor de regionale en nationale overheid.

  Naast haar lectoraat is Mariska verbonden als senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht (ITEM) . Hier concentreert zij zich op grond van haar promotieonderzoek specifiek op Europese grensoverschrijdende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio.


  We danken hen allen hartelijk voor hun input en bereidheid hun expertise te willen delen bij de vormgeving van het congres.


 • Alle foto’s © Maurits van Hout

  SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178 SW20160511178
 • Hier vindt u alle presentaties van de congresdag. Door op de betreffende naam te klikken komt u bij de presentatie.

  Plenair Ochtendprogramma
  André Oosterlinck

  Ondersteuning van impact door hogescholen
  Andre Roos en Frans Pol
  Ronald Mooijer

  Publiek-private samenwerking
  Han de Ruiter
  Kasper Lange
  Marcel Kleijn

  Living labs
  Marie Morel en Stan Majoor
  Anita Cremers

  City Deals
  Lennart Nooij
  Henk Vonk

  Veerkrachtige samenlevingen
  Bérénice Storms

  Gezondheidszorg
  Kim Bisschop
  AnneLoes van Staa
  Willem Wiegersma en Mascha de Haan

  Creative Industry
  Bart Ahsmann
  Matthijs ten Berge
  Paul Rutten en Isabella Voskuyl

  Praktijkgericht onderwijs
  Jacqueline van Swet
  Jacqueline Bosker

  Plenair slotprogramma
  Aanbevelingen uit de deelsessies
 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 27 juni 2018.

  DATUM: 27 juni 2018
  U bent welkom vanaf 09.00. Het programma vangt om 9.30 aan. Het programma wordt om 17.00 afgesloten met een receptie.

  LOCATIE: Het congres vindt plaats in de Hogeschool van Amsterdam.
  Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam

  KOSTEN: Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.
  Medewerkers van hogescholen betalen een verlaagd tarief van € 195,- (excl. BTW).
  Leden van de Vereniging van Lectoren betalen een verlaagd tarief van € 175,- (excl. BTW)

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen. Daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 30 mei 2018, dan worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30 mei en 13 juni 2018 worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €75,- (excl. BTW). Na 13 juni 2018 zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.

Dagvoorzitter

AF Beste bezoeker, De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is er trots op om dit jaar gastheer te zijn van het derde Valorisatiecongres voor Hogescholen. Dit keer richt het thema zich op de vraag hoe we de maatschappelijke impact van hogescholen kunnen bevorderen voor de regio. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken met partners bij de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven. De HvA heeft daar veel ervaring mee en wij delen die graag met u tijdens het congres.

Sommige samenwerkingsverbanden vereisen veel tijd en aandacht, terwijl andere juist heel praktisch worden opgestart. Bij de HvA werken we samen met studenten en diverse partners in Amsterdam aan actuele vraagstukken in de stad. Met elkaar ontwikkelen we multidisciplinaire oplossingen die we toetsen in de praktijk.

Het Valorisatiecongres brengt de nieuwste inzichten over regionale samenwerking en maatschappelijke impact bijeen. Ik nodig u graag uit om deze dag bij te wonen en zie ernaar uit u in Amsterdam te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Geleyn Meijer
Dagvoorzitter en decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
Per 1 juli is hij de nieuwe rector van de HvA

Bevestigde Sprekers

 • Thom de Graaf

  Thom de Graaf Mr Th.C. (Thom) de Graaf (Amsterdam, 1957) is sinds 2012 voorzitter van de Vereniging Hogescholen, voorheen HBO-raad. Hij was onder andere onderzoeker en docent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van 1994 tot 2003 was hij Tweede Kamerlid, vanaf 1997 als fractievoorzitter van D66. Hij was minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, tevens vice-premier, in het kabinet Balkenende II (2003-2005), kwartiermaker van NICIS (2005) en adviseur bij PWC (2006). Van 2007 tot 2012 was hij burgemeester van Nijmegen en onder meer voorzitter van de Euregio Rijn&Waal. Thom de Graaf was voorzitter van de Commissie Nationaal Plan toekomst onderwijswetenschappen (2010-2011). Hij is nu, naast voorzitter Vereniging Hogescholen, fractievoorzitter D66 van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
 • Huib de Jong

  Huib de Jong Huib de Jong is sinds 1 maart 2013 rector van de HvA. Per 1 maart 2017 is hij naast rector ook voorzitter van het College van Bestuur HvA. Tevens is de heer De Jong vice-voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

  De Jong begon in 1981 zijn loopbaan bij de Universiteit Twente (UT) als universitair docent en werd daar in 1991 in de toenmalige faculteit Bestuurskunde benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Na een periode als faculteitsdecaan, werd hij in de periode 2000-2004 lid van het College van Bestuur van de UT. In 2006 stapte hij over naar de Hogeschool Utrecht en vervulde daar tot maart 2013 de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur met als portefeuille onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid.

  De Jong studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 1989 is hij bij de Universiteit Twente (UT) gepromoveerd op een proefschrift over de relatie tussen schaal en kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland.
 • Geleyn Meijer

  Geleyn Meijer Geleyn Meijer (1960) is decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Per 1 juli is hij de nieuwe rector van de HvA.

  Hij is initiatiefnemer van het Amsterdam Creative Industries Netwerk. Een van de projecten hiervan is de Knowledge Mile. In 2017 nam Geleyn het initiatief voor de Digital Society School. Een aanpak voor 21ste eeuw onderwijs dat vakmanschap, ondernemingszin en een leven lang leren centraal stelt.

  Geleyn stond aan de basis van de vorming van de topsector Creatieve Industrie. Van 2012 tot 2017 was hij bestuursvoorzitter van het landelijke kennis en innovatienetwerk CLICKNL.
 • Paul van Meenen

  Paul van Meenen Paul van Meenen (1956) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij is binnen D66 woordvoerder op alle portefeuilles binnen onderwijs, van primair onderwijs tot wetenschap. Paul heeft 33 jaar in het onderwijs gewerkt. Hij begon zijn carrière als docent wiskunde op het ROC in Leiden. Daarna is hij tien jaar werkzaam geweest op de toenmalige HEAO Hogeschool West-Brabant als docent en afdelingshoofd. Later was hij bestuursvoorzitter van een groep van tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Tevens was hij rector. Daarnaast was hij tien jaar fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Leiden.

  Paul is nog steeds een docent in hart en nieren. Hij wil verder bouwen aan ruimte en vertrouwen voor de docent en maatwerk voor de leerling. Zijn belangrijkste speerpunt is de kwaliteit van ons onderwijs.
 • Harry van der Molen

  Harry van der Molen Harry van der Molen (1980) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij was in 2014-2017 wethouder van Leeuwarden. Eerder was hij onder meer voorzitter van het CDJA en hoofd marketing en communicatie van ROC Friese Poort. De heer Van der Molen houdt zich in de Tweede Kamer bezig met hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, media en binnenlandse zaken.
 • Simone Kukenheim

  Simone Kukenheim Wethouder Simone Kukenheim beheert de portefeuilles Onderwijs, Jeugd, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Monumenten, Diversiteit en Stadsdeel Oost. Simone Kukenheim was al tijdens haar studie politicologie actief in de politiek. In 2004 deed ze een fellowship voor het Amerikaanse Congreslid Tom Lantos, daarna was ze twee jaar lang medewerker van Tweede Kamerlid Lousewies van der Laan.

  Bij de internationale organisatie Humanity in Action zette Simone Kukenheim zich in voor het vergroten van de betrokkenheid van een nieuwe generatie leiders bij diversiteit en mensenrechten. In 2006 werd ze fractievoorzitter van de deelraadsfractie van D66 in Stadsdeel Zuid en in 2010 lid van het Dagelijks Bestuur.
 • Martin van Pernis

  Martin van Pernis Na zijn studie Electrotechniek trad Martin van Pernis in dienst van Siemens A.G. Na bij veel onderdelen van de onderneming gewerkt te hebben, nam hij in januari 2010 afscheid als bestuursvoorzitter van Siemens Nederland NV.

  Na zijn vertrek startte Van Pernis zijn eigen onderneming, Vapecon BV, van waaruit hij een groot aantal functies verrichtte en verricht. Zo was hij commissaris bij Dutch Space (Airbus), Batenburg Techniek en Feyenoord Rotterdam. Voorts toezichthoudende functies bij o.m. de Franciscus/Vlietland Ziekenhuisgroep en GGZ Delfland. Bestuurservaring deed hij op bij o.m. het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Den Haag Marketing, VNO-NCW, FME Syntens, Connekt en de Stichting Management Studies.

  Thans is hij commissaris bij Aalberts Industries (vz), ASM International, Sacon (vz), G4S Nederland, CM-Payments (vz), en Optixolar en bestuurder bij o.m. het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Habitat for Humanity Nederland. In 2012 leidde hij de commissie Van Pernis over het hoger technisch- en natuurkundig onderwijs en meer recent de evaluatie commissie NRPO-SIA.
 • André Oosterlinck

  Andre Oosterlinck André Oosterlinck (1946) werd aan de K.U.Leuven Burgerlijk electrotechnisch-werktuigkundig ingenieur en behaalde er een doctoraat en een bijzonder doctoraat in de Toegepaste wetenschappen. Hij startte zijn onderzoekscarrière als NFWO-mandaathouder en FGWO-onderzoeksleider in de Faculteit Geneeskunde en specialiseerde zich in ‘image processing’ in Pasadena (JPL-NASA) en in diverse Amerikaanse laboratoria. Sinds 1984 is hij gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen; later werd hij vice-rector en voorzitter van de Vlaamse raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) waar hij nu nog altijd lid van is. Daarna werd hij verkozen en herkozen tot rector. Tijdens zijn rectoraat steunde hij zeer actief het versterken van het fundamenteel onderzoek en het beschermen van deze resultaten. Hij stimuleerde ook de overdracht van kennis naar de maatschappij in de brede zin en het bedrijfsleven in het bijzonder o.a. via contractonderzoek en het opzetten van spin-offs. Tijdens zijn ambtsperiode als rector was hij bestuurslid en verschillende malen voorzitter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Tijdens de Bologna-akkoorden was hij bestuurslid van de EUA (European University Association). Als oprichter en ondervoorzitter van LERU (League of European Research Universities) stimuleerde hij onderzoekssamenwerking in Europa. Hij is nu lid van de Academia Europaea; de European Academy of Science and Arts. Hij was lid van de Wetenschappelijke adviesraad van koning Albert II. Hij was bestuurslid van het Observatorium Magna Charta Universitatum (Bologna) dat wereldwijd waakt over de academische waarden. Op basis van zijn doctoraat was hij oprichter van de spin-off ICOS Vision Systems en mede-oprichter van de spin-offs Eyetronics, QMedit en Easics. Hij zetelt/zetelde in de raden van bestuur van IMEC, Agfa-Gevaert, ICOS, Medicim, Metris, Eyetronics, Septentrio. Hij is voorzitter van de Raad van bestuur van Essensium, Easics, en Icometrix. In 2006 ontving hij de INSEAD Innovator prijs voor zijn sleutelrol in de creatie van universitaire spin-offs. Momenteel is André Oosterlinck voorzitter van de Associatie KU Leuven.
 • Jan Anthonie Bruijn

  Jan Anthonie Bruijn Jan Anthonie Bruijn is hoogleraar immunopathologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In zijn dagelijks werk houdt hij zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Maatschappelijk zet hij zich onder meer in als voorzitter van de adviesraad van Nuffic en lid van het curatorium van de Prof.Mr B.M. Teldersstichting. Eerder was hij lid van de commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) en kroonlid van de Onderwijsraad. Hij was voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), de landelijke VVD verkiezingsprogrammacommissies 2010, 2012 en 2017, de commissie Externe Validering Examenkwaliteit van de HBO-Raad en de werkgroep Onderwijs van de Teldersstichting. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en was eerder toezichthouder bij Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht en het Rijnlands Revalidatiecentrum. Tevens was hij lid van de evaluatiecommissie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het bestuur van de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (namens VWS). Internationaal werkte hij aan beleidsontwikkeling en ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs, wetenschap en gezondheidszorg, onder meer als president van de International Renal Pathology Society en in de nationale contactgroep voor onderwijs in Afghanistan. Hij is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij publiceerde ruim 300 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en was 38 maal promotor bij een academische promotie. Bruijn studeerde Geneeskunde in Baltimore en Rotterdam en specialiseerde en promoveerde in Leiden en Boston.
 • Mariska van der Giessen

  Mariska van der Giessen Mariska van der Giessen is sinds november 2017 lector International Ondernemen aan de NHLStenden in Leeuwarden waar zij zich richt op regionaal vergelijkend onderzoek in internationaal perspectief en exportinnovatie. Voordat zij naar het Noorden wisselde was zij ruim 4 jaar als lector International Business verbonden aan de Fontys International Business School in Venlo.

  In haar positie als lector in Leeuwarden en ook in haar vorige positie heeft zij voor al haar (onderzoeks)activiteiten steeds de verbinding naar het regionale (werk)veld gezocht en gevonden. Voor haar is de regio de basis om vanuit Nederland internationaal te gaan opereren, zowel voor de hogescholen in de rol van kennisinstellingen, voor de bedrijven als ook voor de regionale en nationale overheid.

  Naast haar lectoraat is Mariska verbonden als senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht (ITEM) . Hier concentreert zij zich op grond van haar promotieonderzoek specifiek op Europese grensoverschrijdende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio.
 • Andre Roos

  Andre Roos André Roos is sinds 15 augustus 2016 begonnen bij Saxion, waar hij directeur is van het Saxion Centrum voor Ondernemerschap (SCvO) en lid van het management team van Novel-T. Hij is binnen Saxion verantwoordelijk voor het faciliteren van ondernemerschap en valorisatie. Roos heeft inmiddels een incubator bij Saxion gerealiseerd in 2017, waar de studentondernemers van Saxion hun bedrijven starten.

  Hiervoor was Roos ook al betrokken bij ondernemerschap én onderwijs. Hij was beleidsadviseur Ondernemerschapsonderwijs en Valorisatie bij het Ministerie van Economische Zaken. Vanuit deze functie stond hij aan de basis van het nationale platform Dutch Centers for Entrepreneurship, was hij verantwoordelijk voor het Nationale Valorisatieprogramma en heeft hij het investeringsfonds voor vroege fase financiering opgezet. Roos werkte sinds 2001 bij het ministerie en bekleedde er diverse functies rond innovatie en ondernemerschap.
 • Ronald Mooijer

  Ronald Mooijer Ronald Mooijer is Business Development Manager van de HvA/IXA en adviseert high-tech start ups over commercialisering en licentiemogelijkheden. Mooijer heeft na zijn studie negen jaar gewerkt als consultant bij het Innovatie centrum, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, nu bekend als Syntens. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het samenbrengen van innovatieve producten en ideeën vanuit bedrijven.

  Vanuit zijn posities bij het Innovatie centrum en bij IXA weet hij veel van het initiëren van netwerken en het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten, kennis en technologieën voor innovatie met maatschappelijke impact. Tevens is Mooijer mede-oprichter van Ditems Group; een holding met meerdere dochterbedrijven, actief in productie en ontwikkeling door onder meer het leveren van innovatie ideeën en het bieden van een excellent kennisnetwerk.
 • Han de Ruiter

  Han de Ruiter Han de Ruiter is sinds september 2006 werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen. Momenteel vervult hij daar de functie van directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing. In het CoE Healthy Ageing gaat het om de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de vragen uit het bedrijfsleven en instellingen. Met lectoren, studenten en docenten wordt via zogenaamde Innovatie Werkplaatsen gewerkt aan antwoorden op de gestelde vragen uit de bedrijven en instellingen. Naast publicaties hierover worden resultaten in bachelor en master onderwijs van de hogeschool vervlochten.

  Eerder was De Ruiter dean van de Academie van Sociale Studies en lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Voor 2006 werkte hij bij de concernstaf van het UMCG en was onder meer verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van het ‘chronisch ziekenbeleid’ zowel in het UMCG en in directe relatie met andere regionale instellingen. In 1995 is De Ruiter gepromoveerd bij de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Bart Ahsmann

  Bart Ahsmann Bart Ahsmann graduated in 1988 with a degree in Industrial Design at TU Delft, followed by 13 years of professional design experience for Dutch design consultancies. This is where he developed his skills in developing sustainable consumer and industry products for major (inter)national manufacturing and SME clients. In 2001 he joined Syntens, working on innovation consultancy for Dutch SMEs. While there, he initiated partnerships with knowledge institutes and was involved in developing new innovation methods. In 2009 he joined TU Delft to stimulate and professionalise knowledge transfer in design research. He was responsible for initiating and developing a number of large-scale research and innovation projects, industry partnerships, design start-ups, and the 3TU Research Centre Design United. Amongst others, he was one of the architects of the major Dutch research programme CRISP (2011-2015). On March 9th 2016, Bart started as Managing Director of CLICKNL, the Dutch Creative Industries knowledge and innovation network (www.clicknl.nl ). He continues his association with Design United for 1 day a week (www.designunited.nl). In June 2017 Bart was elected president of BEDA (Bureau of European Design Associations): a network of around 50 design centres, associations and innovation support organisations.
 • Anka Mulder

  Anka Mulder Anka Mulder is voorzitter van het College van Bestuur Saxion University of Applied Science. Tevens is zij lid van de supervisory board van de TU Hamburg en van de Comité d’Orientation Stratégique van Sorbonne. Anka Mulder studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Groningen, waar ze later docent International Relations was. Nadat zij een aantal jaren werkte in Brussel en Wenen, werd zij in 1996 hoofd van een afdeling bij ROI; het Nederlandse Instituut voor Public Administration. In 2003 startte zij bij de Technologische Universiteit van Delft, waar ze werkte tot 2017; aanvankelijk als directeur van Onderwijs en Algemene Ondersteuning, later als vice-voorzitter Onderwijs en Bedrijfsvoering.

  Anka Mulder was vele jaren een voorvechter voor open en online onderwijs. In 2008 werd zij lid van de board van het International OpenCourseWare Consortium en van 2011 tot 2013 was zij voorzitter van de board. Ook was ze van 2014 tot 2017 lid van de EdX University Advisory Board.
 • Willem Wiegersma

  Willem Wiegersma Willem is Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum. Op 1 januari 2019 zal de juridische fusie tot stand komen, waardoor zij één Revalidatie Centrum worden voor de regio Den Haag en Leiden met 1,9M inwoners. Met deze fusie wordt de grootste Revalidatie Centrum van Nederland gerealiseerd. De fusieorganisatie werkt langdurig samen de HHS en Hogeschool Leiden.

  Willem is april 2017 begonnen bij Sophia Revalidatie. Daarvoor heeft hij gewerkt als directeur Thoraxcentrum van het Erasmuc MC (2014 – 2017) en daarvoor als manager Acute Zorg in het ETZ Tilburg. Daar was hij initiatiefnemer van het eerste regionale opleidingsconvenant. Hij was ook mede verantwoordelijk voor de redding van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Naast zijn werk bij Sophia Revalidatie, is Willem lid van de Adviesraad Zorg en Welzijn bij ROC Mondriaan in Den Haag.
 • Kasper Lange

  Kasper Lange Kasper werkt sinds 2015 bij de HvA aan het onderzoeksproject ‘Re-organise’ binnen het thema Circular Design and Smart Production. Hij onderzoekt hoe decentrale verwerkingstechnologieëen en businessmodellen voor het hoogwaardig herbenutten van organische reststromen zou kunnen bijdragen aan de circulaire economie. Zijn focus ligt op het ontwikkelen van een circulaire ontwerpstrategie en het ontwikkelen van nieuwe product-markt-technologie combinaties. Een belangrijke motivatie voor Kasper is om ontwerpers te ondersteunen, en samen met diverse stakeholders uit de maatschappij (overheden, bedrijven en burgers) ecologische en economische oplossingen voor de stad in de praktijk te brengen.

  Na het afronden van de master Industrial Design Engineering aan de TU Delft werkte Kasper als Research & Development Engineer aan verscheidene technologieën in de machinebouw. In het bedrijfsleven was hij onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van diverse productietechnologiën en energiesystemen voor industriële voedselverwerkers in binnen- en buitenland. Eén van de resultaten was een gepatenteerd industrieel warmteterugwinningssysteem voor thermische batchprocessen. Vanaf 2012 werkte Kasper binnen het HvA onderzoeksprogramma CleanTech aan het prijswinnende RAAK-mkb project ‘Sustainable Systems for Food’, waar de focus lag op het duurzaam bewaren van fruit en smart urban farming. Vanaf december 2015 kreeg hij van de HvA de mogelijkheid om een promotieonderzoek bij de TU Delft te starten. Hiermee werd ook de kiem gelegd voor de door SIA gefinancierde RAAK-mkb projecten Re-Organise en Re-Store rondom decentrale verwerking van organische reststromen in de stedelijke omgeving. In 2017 ontving hij een NWO Promotiebeurs voor Leraren (projectnr. 023.009.037).
 • Bérénice Storms

  Bérénice Storms Bérénice Storms studeerde sociologie aan de K.U.Leuven (1987). Ze begon haar professionele carrière op de Universiteit Antwerpen als assistent van professor Herman Deleeck. Nadien ging ze aan de slag als lector en onderzoeker binnen het departement ‘Sociaal Werk’ van de Thomas More Hogeschool te Geel. In 2012 doctoreerde ze aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over ‘Referentiebudgetten voor sociale participatie’. De maatschappelijke valorisatie van dit proefschrift leidde tot de oprichting van CEBUD, het Centrum voor Budgetadvies- en -onderzoek (CEBUD, Thomas More), waarvan ze tot op vandaag het onderzoek coördineert. Daarnaast werkt ze sinds 2011 deeltijds op de Universiteit van Antwerpen. Hier is ze samen met Tim Goedemé verantwoordelijk voor de wetenschappelijke valorisatie van de referentiebudgetten en de ontwikkeling van cross-nationaal vergelijkbare budgetten.
 • Ben Kokkeler

  Ben Kokkeler Dr. Ben Kokkeler is lector en leider van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid (DenV) van de Avans Hogeschool. Hij is daarnaast senior consultant bij de Europese Technopolis Group, kantoor Amsterdam, hij voert evaluaties en verkenningen uit rond ehealth en smart cities voor de Nederlandse overheid, de EU en coalities van steden en universiteiten. Voor de PvdA Statenfractie in Overijssel is hij woordvoerder Economie. Hij promoveerde aan de Universiteit Twente (UT) op innovatie in emergente netwerkorganisaties. Gedurende ruim dertig jaren was hij onderzoeker, adviseur en bestuurder in het publieke domein met focus op de relatie tussen nieuwe technologie en samenleving. Voor de UT en de Technische Universitaet Dortmund (NRW) was hij directeur internationale marketing en secretaris van het ondernemende universiteiten netwerk ECIU (eciu.org).

  Voor de maatschappelijke impact van het DenV onderzoekprogramma ‘smart public safety’ ontwikkelt DenV samen met maatschappelijke partners een smart fieldlab aanpak voor verantwoord experimenteren met digitale technologie in het sociale veiligheidsdomein.
 • Frans Pol

  Frans Pol Frans Pol Werkt bij Saxion als directeur van de Saxion Research & Graduate School. Hij is verantwoordelijk voor het corporate onderzoeksprogramma Living Technology waaraan de ruim 40 Saxion Lectoren allen een bijdrage leveren. Saxion presenteert zich als University of Applied Sciences (UAS) met een focus op innovatie door technologie en innovatieve technologie. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en de impact van technologie op de samenleving is groot. Technologie is verweven met ons denken, ons leven en werken. Saxion heeft gekozen voor profilering op ‘Living Technology’, een begrip waarin de wisselwerking tussen technologie en samenleving weerklinkt.

  Daarnaast is Pol verantwoordelijk voor het Saxion Masteronderwijs en het beleid rondom promovendi. Voorheen was hij bij Saxion directeur van de Academie Gezondheidszorg en voorzitter van het Kenniscentrum Gezondheid/Welzijn & Technologie.

  Saxion heeft wat betreft het onderzoek de keus gemaakt zich vooral te richten op het zwaartepunt Living Technology en brengt eveneens focus aan op ondernemerschap.
 • Mirre Stallen

  Mirre Stallen Mirre Stallen is universitair docent bij het instituut Psychologie van de Universiteit Leiden en senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de mentale processen die ten grondslag liggen aan gedrag. Centraal in haar werk staat het verbinden van wetenschap en praktijk. In haar onderzoek combineert zij methoden uit verschillende disciplines, waaronder de neurowetenschappen, psychologie en economie.

  Mirre Stallen is afgestudeerd in de Cognitieve Wetenschappen aan de UvA (cum Laude) en gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2013). Zij werkte als postdoctoraal onderzoeker bij Stanford University in de Verenigde Staten (2015-2017) en bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2013-2015).
 • Henk Vonk

  Henk Vonk Henk Vonk is strategisch adviseur kennismanagement bij de gemeente Zwolle. Hij werkt aan het versterken en positioneren van kennismanagement in de Zwolse organisatie, waaronder de strategische en duurzame samenwerking met kennispartners, onderwijs en onderzoek. Vanuit de visie dat samenwerken met netwerkpartners aan maatschappelijke opgaven van (regio) Zwolle en het benutten van de gezamenlijke krachten noodzakelijkerwijs moet leiden tot innovatieve oplossingen en zal bijdragen aan het opleiden en behouden van de aankomend en werkend talent in deze regio. Tot 2018 was Henk werkzaam als leidinggevende bij gemeente Zwolle en Tebodin.
 • Miriam Weber

  Miriam Weber Miriam Weber PhD (1967) studeerde milieu- en natuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Na haar internationale carrière als milieu consultant, combineerde ze haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht en leiding geven aan de geluidafdeling van DCMR Milieudienst Rijnmond. Sinds april 2016 heeft Miriam haar professionele focus verbreed van milieubeleid naar ‘gezond stedelijk leven’. Als senior onderzoeker / beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht, is zij coördinator voor het WHO European Healthy Cities Network en voorzitter van de WHO-werkgroep milieu en gezondheid. Daarnaast is Miriam verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van kennis- en onderzoeksagenda’s Gezond Stedelijk Leven en Volksgezondheid. In nauwe samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten, zoals Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Economic Board Utrecht en andere wordt gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs, experimenten in de stad, en het zoeken van antwoorden op de Utrechtse maatschappelijke opgaven.
 • Jacqueline van Swet

  Jacqueline van Swet Jacqueline van Swet is als (oud)lector werkzaam bij Fontys Opleidingen Speciale Onderwijszorg waar de masteropleiding Educational Needs (M EN) wordt aangeboden. Zij is, samen met Lisette Munneke, auteur van het boek ‘Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs’. Samenwerken met het werkveld en andere belangrijke onderzoekspartners en van daaruit bijdragen aan de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek is één van de vanzelfsprekende thema’s.

  Dat samenwerken is echter complex. In haar lectoraat ‘Leerkracht in Samenwerken’ deed zij onderzoek naar samenwerken en thema’s als boundary crossing, benutten van sociaal kapitaal en de specifieke expertise en perspectieven van alle betrokkenen te benutten. Binnen de theorie van sociaal kapitaal en daaraan gerelateerd van de netwerkanalyse is niet alleen oog voor de kansen van samenwerken maar ook voor de lastigheden ervan, zoals omgaan met verschillen in taal en cultuur, of het belang én de broosheid van onderling vertrouwen.
 • Bruno van Koeckhoven

  Bruno van Koeckhoven Sinds 2011 werkt Bruno Van Koeckhoven als beleidsadviseur op de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met expertise in wetenschappelijk onderzoek, personeelsbeleid en kunsten aan de hogescholen. Daarnaast is hij sinds 2017 ook secretaris-generaal van de Universities of Applied Sciences Network (UASnet) bestaande uit vertegenwoordiging van hogescholenkoepels uit 8 EU-landen: België, Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Litouwen, Nederland en Portugal. Het doel van UASnet is hogescholen op Europees vlak dichter bij elkaar te brengen voor onderzoeksfinanciering door de Europese Commissie. Vanaf 1 juni 2018 zal UASnet voor één jaar het grotere UAS4Europe-platform voorzitten ten einde de EU-instellingen bewust te maken van de kracht van het meer praktijkgerichte of toepassingsgerichte onderzoek aan de hogescholen.

  Bruno behaalde zijn master in de geschiedenis aan de KU Leuven in 1996 na een ERASMUS-jaar op King’s College in London. Hij volgde een bijkomende specifieke lerarenopleiding geschiedenis en tevens een postgraduaat in internationale politiek (1997). Daarna werkte hij meer dan 5 jaren als dossierbehandelaar, supervisor en adjunct-sectiehoofd op het Belgische Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Vervolgens was hij meer dan 7 jaar adviseur in de Belgische politieke wereld voor parlementsleden in de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en een ministerkabinet.
 • Jeroen Bos

  Jeroen Bos Jeroen Bos is sinds 1 november 2015 directeur van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Bos richt zich op verbinding: “Een goede verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven levert meerwaarde op en groei op langere termijn.”

  Voordien was hij directeur Dienstverlening bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor was hij 11 jaar werkzaam als adjunct-directeur en senior adviseur bij Bureau Blaauwberg. Hij gaf advies op het gebied van regionale economie en onderwijs-arbeidsmarkt en kwam in die rol veelvuldig in aanraking met het middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Bos studeerde Sociologie aan Tilburg University en volgde onder meer deelopleidingen op het gebied van geschiedenis en management bij verschillende internationale universiteiten in Denemarken en IJsland.
 • Bronne Pot

  Bronne Pot Bronne Pot is strategisch adviseur en public affairs bij de Hogeschool Utrecht (HU). Hij draagt bij aan het versterken van de strategische relaties en verkent mogelijkheden om deze te verduurzamen. De missie van de HU is kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving. In combinatie met het Utrechtse profiel Gezond Stedelijk Leven is er een goede basis om nauw samen te werken met andere instellingen als de gemeente, provincie, Economic Board, Universiteit en mbo’s. Zo ontstaan er kansen om gezamenlijke ambities te formuleren om antwoorden te vinden op maatschappelijke opgaves in de stad en regio. Tot 2016 was hij werkzaam bij het CDA als internationaal secretaris. Aan de Universiteit Twente heeft hij bestuurskunde gestudeerd.
 • Michael Schifferling

  Michael Schifferling Michael Schifferling (1981), lecturer at the Fontys University of Applied Sciences, department ICT. He is course director of the sub-department ICT & Smart Mobile, coordinator of the Personalized Courses Program and member of the Fontys ICT innovation team where new educational concepts are designed and deployed.

  He started his career as a technical consultant and software engineer at companies such as Philips Research, Philips Healthcare and ASML. With his technical background in 3D graphics and mobile development he teaches several courses regarding Mobile App development, Virtual Reality and Game Design projects. Key element of these courses is offering students a playground where they can choose their own subjects and apply their skills to real world projects within a broad range of partner companies.
 • Anita Cremers

  Anita Cremers Anita Cremers is sinds 2010 bijzonder lector Multimodal User Interface Design bij het lectoraat Co-Design van de Hogeschool Utrecht. Ze heeft daarnaast een aanstelling als senior onderzoeker bij TNO binnen het vakgebied mens-computer interactie sinds 2000. In haar onderzoek richt ze zich voornamelijk op het ontwerpen en evalueren van gebruikersinterfaces voor mensen met beperkte digitale vaardigheden (bv. laaggeletterden, ouderen, beperkte cognitieve vaardigheden), en het betrekken van deze groepen in het co-design proces (inclusive design). Toepassingsgebieden zijn vooral de digitale overheid en de zorg. Ze was hoofdonderzoeker van het SIA RAAK Publiek project Powertools (2016-2018), waarin onderzoek is gedaan naar het ontwikkelen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid van cliënten met een cognitieve beperking. Anita heeft computationele taalkunde gestudeerd aan de Tilburg University en is gepromoveerd op een proefschrift over natuurlijke taaldialogen tussen mens en computer aan de Technische Universiteit Eindhoven (1996).
 • Isabella Voskuyl

  Isabella Voskuyl Isabella Voskuyl is als onderzoeker bij Creating 010 (Hogeschool Rotterdam) verbonden aan het project "Mapping Creative Rotterdam". Daarnaast is zij als docent werkzaam bij de opleiding Communicatie en Multimedia Design.
 • Matthijs ten Berge

  Matthijs ten Berge Matthijs ten Berge (1975) is directeur van het Amsterdam Creative Industries Network, katalysator van publiek-private-samenwerkingen op het gebied van creatieve industrie en digitale technologie in de Metropoolregio Amsterdam. Het netwerk is opgericht in 2013 door de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. Eén van de initiatieven van van het Amsterdam Creative Industries Network is de Knowledge Mile: een living lab dat grootstedelijke vraagstukken en kennis tussen het Amstelplein en Stadhuis in Amsterdam bij elkaar brengt en waar inmiddels meer dan 200 partners bij betrokken zijn. Zie ook www.knowledgemile.amsterdam.
 • Kim Bisschop

  Kim Bisschop Sinds 2012 werkt Kim in de management staf van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam als Manager Externe Betrekkingen en Internationalisering. Ze is betrokken bij het vormen van strategie en beleid met een specifieke belangstelling voor innovatie in Publiek-Private Samenwerking (PPS). Haar master thesis bij TIAS Business School was gericht op bijbehorende governance vraagstukken.

  Daarnaast werkt Kim bij TU Delft in het Medical Delta consortium. Dit consortium, gevormd door vijf universiteiten, vier hogescholen en de lokale overheid, is een innovatienetwerk voor PPS rond het gebruik van technologie in de medische en LSH sector. Kim vertegenwoordigt de vier hogescholen als Liaison Officer en verbindt als zodanig kennisinstellingen, bedrijven en overheidspartijen in de Delta regio met als doel het hoger onderwijs, toegepast onderzoek en valorisatie van kennis in het werkveld te versterken.
 • Marie Morel

  Marie Morel Marie Morel is docent-onderzoeker bij het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en geeft les bij de opleiding Bestuurskunde. Als planoloog en antropoloog ligt haar interesse op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en sociale en culturele vraagstukken. Eerder heeft ze onderzoek gedaan in Zanzibar naar de betekenis van immaterieel erfgoed in stedelijke vernieuwing. Bij de HvA werkt zij aan het CIVIC-project, waar zij onderzoek doet naar smart governance strategieën in bouwlogistiek. Samen met Stan Majoor en anderen heeft ze het boek Laboratorium Amsterdam samengesteld over de fieldlabs van Urban Management. Op dit moment werkt zij aan een verkenning voor een mogelijk fieldlab in het Universiteitskwartier.
 • Stan Majoor

  Stan Majoor Stan Majoor is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken. Daarnaast is hij coördinerend lector van het onderzoekspeerpunt Urban Management. Als planoloog en bestuurskundige heeft hij expertise in de organisatie van ruimtelijke ontwikkeling, specifiek in complexe grootstedelijke gemengde ontwikkelingsprojecten. Daarop promoveerde hij in 2008. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de spanning tussen innovatie en vernieuwing enerzijds en borging en consolidatie anderzijds in complexe organisaties. Binnen het Speerpunt Urban Management focust hij op de ontwikkeling van de fieldlab methodiek om tot sociale innovatie rondom grootstedelijke vraagstukken te komen. Samen met Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie, leidt hij het thema inclusieve gebiedsontwikkeling van het Speerpunt dat zich richt op verschillende ontwikkelingslocaties in de Amsterdamse metropoolregio en de uitdagingen deze meer sociaal en duurzaam inclusief te ontwikkelen. Hij is daarnaast adviseur van het Projectmanagement Bureau van de gemeente Amsterdam.
 • Lennart Nooij

  Lennart Nooij Lennart is de strategisch adviseur van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. Hij werkt aan verschillende onderwerpen, zoals het meerjarenbeleid van de instelling, de verbondenheid met de omgeving, internationalisering, het portfoliobeleid. In het verleden werkte hij als voor verschillende hoger onderwijsinstellingen in binnen en buitenland als adviseur van het bestuur. Ook werkte hij bij het Ministerie van OCW, waar hij onder andere de RAAK-subsidieregeling schreef.
 • Marcel Kleijn

  Marcel Kleijn Marcel Kleijn werkt bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA als coördinerend programmamanager. Hij houdt zich onder meer bezig met beleidsontwikkeling ten aanzien van samenwerking tussen mkb en hogescholen, de verdere uitbouw en professionalisering van het regieorgaan en monitoring en evaluatie.

  Van 2010 tot 2016 werkte hij als raadsmedewerker bij de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) waar hij penvoerder was van diverse adviezen over topsectoren, mkb, innovatie en ondernemerschap. Een van de adviezen waarvoor hij penvoerder was, ging specifiek over de samenwerking tussen hogescholen en mkb op het gebied van innovatie en (praktijkgericht) onderzoek. Daarvoor was hij jarenlang werkzaam voor SenterNovem (nu RVO) als beleidsonderzoeker- en adviseur.
 • Paul Rutten

  Paul Rutten Paul Rutten is programmadirecteur van Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam. Hij is tevens lector Creative Business bij Creating 010. Hij werkt sinds 2012 voor Hogeschool Rotterdam. Daarvoor werkte hij voor de Universiteit Antwerpen, Universiteit Leiden, Hogeschool INHOLLAND, Erasmus Universiteit, TNO en Radboud Universiteit. Ook was hij geruime tijd actief als onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het terrein van media, creatieve industrie en innovatie. Hij is samen met Olaf Koops verantwoordelijk voor de Monitor Creatieve Industrie waarvan in 2017 de meest recente editie van vijf tweejaarlijkse edities verscheen.
 • Jacqueline Bosker

  Jacqueline Bosker Jacqueline Bosker is lector Werken in Justitieel Kader bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Haar onderzoeksterrein bestrijkt het professioneel handelen van hbo-opgeleide professionals die werken in een justitieel kader, zoals reclasseringswerkers en jeugdbeschermers. Onderzoeksthema’s zijn onder andere: beslissen over veiligheid en risico’s, methodisch handelen in een onvrijwillige setting, professioneel samenwerken rond een cliënt of cliëntsysteem. Daarnaast is zij verbonden aan de Master Forensisch Sociale Professional van Hogeschool Utrecht, die zij mede heeft ontwikkeld. Deze masteropleiding voor professionals die werken in een context van dwang of drang is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld, en leidt op tot senior uitvoerend professionals op grond van ervaring en gevoed door empirische kennis mede vorm geven aan de ontwikkeling van hun vak.
 • Mascha de Haan

  Mascha de Haan Mascha de Haan werkt als coördinator opleiden voor het Leerhuis van Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatiecentrum. Zij houdt zich bezig met het leren en ontwikkelen van zowel medewerkers, stagiaires en vrijwilligers in beide organisaties.

  Continu leren en leren op de werkplek hebben haar volle interesse. Zij prikkelt graag om van iedere ontmoeting een leermoment te maken. Naast het opzetten en onderhouden van een LMS, geeft zij met enthousiasme trainingen op het gebied van softskills waarbij zij haar vaardigheden als trainingsacteur ook kan inzetten.
 • AnneLoes van Staa

  AnneLoes van Staa AnneLoes van Staa is opgeleid tot kinderverpleegkundige voordat zij afstudeerde in de geneeskunde en de culturele antropologie. Van 1994-2016 werkte zij bij de Erasmus Universiteit. In 2003 werd zij lector Transities in Zorg aan Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) waar zij een uitgebreid portfolio van toonaangevende projecten op het terrein van zelfmanagement(ondersteuning) bij mensen met chronische aandoeningen heeft opgebouwd. Voorbeelden zijn Op Eigen Benen- SPIL programma (ZonMw, RAAK Pro) over transities in zorg bij jongeren met chronische aandoeningen), NURSE-CC (ZonMw), Platform Zelfmanagement. Zij is programmaleider van het regionale Vitale Delta programma (SIA Spring) waarin vier hogescholen samenwerken aan vitaliteit en gezondheid in Zuid Holland.