ennl           

Congres

Regionale impact van Hogescholen

Hoe een gezamenlijke aanpak van hoger onderwijsinstellingen
maatschappelijke en economische impact bevordert voor de regio


Hogeschool van Amsterdam
27 juni 2018

Over het Congres


 • De derde editie van het “Impactcongres voor Hogescholen” zal zich richten op de vraag hoe Hogescholen hun Maatschappelijke Impact kunnen vergroten door samenwerkingen binnen de regio. Zowel de Centres of Expertise als de Valorisatieprogramma’s hebben hier de afgelopen jaren goede ervaring mee opgedaan. Het is nu aan de Hogescholen om hier een vervolg aan te geven. Daarbij is de vraag wat de succesfactoren zijn van deze samenwerkingsvormen en hoe ook andere Hogescholen daar hun voordeel mee kunnen doen. Op de achtergrond speelt ook de vraag op welke wijze de Rijksoverheid deze samenwerking gaat ondersteunen en welke rol de regio’s hierbij gaan spelen.

  In de afgelopen jaren zijn veel samenwerkingsvormen van de grond gekomen waar veel van geleerd kan worden. De wijze waarop Hogescholen hun onderzoek positioneren speelt daarbij ook een rol. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen hierover. Er zal voldoende ruimte zijn om uw eigen inzichten te delen over dit belangrijke onderwerp.

 • Klik op onderstaande afbeelding om het programma te openen.

  Conceptprogramma

 • Het samenstellen van een divers en relevant programma is ambitieus, en vergt aandacht en expertise. Om die reden is een adviesraad samengesteld met experts op het gebied van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek en valorisatie & impact door hogescholen en universiteiten. We zijn trots om de leden van de adviesraad van de derde editie van het congres Valorisatie door Hogescholen hieronder te presenteren:


  Andre Roos Andre Roos is sinds 15 augustus 2016 begonnen bij Saxion, waar hij directeur is van het Saxion Centrum voor Ondernemerschap (SCvO) en lid van het management team van Novel-T. Hij is binnen Saxion verantwoordelijk voor het faciliteren van ondernemerschap en valorisatie. Roos heeft inmiddels een incubator bij Saxion gerealiseerd in 2017, waar de studentondernemers van Saxion hun bedrijven starten.

  Hiervoor was Roos ook al betrokken bij ondernemerschap én onderwijs. Hij was beleidsadviseur Ondernemerschapsonderwijs en Valorisatie bij het Ministerie van Economische Zaken. Vanuit deze functie stond hij aan de basis van het nationale platform Dutch Centers for Entrepreneurship, was hij verantwoordelijk voor het Nationale Valorisatieprogramma en heeft hij het investeringsfonds voor vroege fase financiering opgezet. Roos werkte sinds 2001 bij het ministerie en bekleedde er diverse functies rond innovatie en ondernemerschap.


  Ronald Mooijer Ronald Mooijer is Business Development Manager van de HvA/IXA en adviseert high-tech start ups over commercialisering en licentiemogelijkheden. Mooijer heeft na zijn studie negen jaar gewerkt als consultant bij het Innovatie centrum, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, nu bekend als Syntens. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het samenbrengen van innovatieve producten en ideeën vanuit bedrijven.

  Vanuit zijn posities bij het Innovatie centrum en bij IXA weet hij veel van het initiëren van netwerken en het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten, kennis en technologieën voor innovatie met maatschappelijke impact. Tevens is Mooijer mede-oprichter van Ditems Group; een holding met meerdere dochterbedrijven, actief in productie en ontwikkeling door onder meer het leveren van innovatie ideeën en het bieden van een excellent kennisnetwerk.


  Caroline Nevejan Caroline Nevejan is een onderzoeker die al sinds de jaren 80 betrokken is bij de opkomende digitale cultuur en netwerkmaatschappij. Ze is adviseur voor nationale en Europese beleidsmakers, en is een vaste spreker en presentator op nationale en internationale fora.

  Per april 2017 is dr. Caroline Nevejan benoemd tot Chief Science Officer van de stad Amsterdam Met een klein team zorgt ze ervoor dat ambtenaren en onderzoekers met elkaar in contact komen en dat ze samen nieuwe werkwijzen uitvinden. Tussen 2004 en 2006 was Nevejan verbonden aan de Amsterdam School of Communication Research van de Universiteit van Amsterdam(ASCOR), waar ze werkte aan de realisering en totstandkoming van het proefschrift ‘Presence and the design of Trust’.


  Dymph van Outersterp Dymph van Outersterp is sinds 2008 teamleider en beleidsadviseur onderzoek bij de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Ze houdt zich bezig met Strategisch onderzoeksbeleid en alles wat daar bij komt kijken. Belangrijk aandachtspunt voor haar is het vergroten van de zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek en een grotere impact van het onderzoek.

  In maart 2017 ontving zij onder meer de maandelijkse HBOAward voor haar betrokkenheid bij het creëren en implementeren van nieuw open access beleid van HvA publicaties. Dit moet er voor gaan zorgen dat de resultaten van onderzoek 100% open acces zijn en onbelemmerd gevonden worden door beroepspraktijk, onderzoekers en een breder publiek. Tevens is Van Outersterp lid van de adviescommissie HKI (hogeschool kennisinfrastructuur) en van de stuurgroep platform praktijkgericht onderzoek (SIA, SURF, VH, HKI).


  Helma Kaptein Helma Kaptein faciliteert organisaties om maatschappelijke impact te creëren door het oplossen van praktijkvraagstukken met inzet van onderzoek. Zij heeft hiervoor Science2Change opgericht. Zij zet haar kennis op het gebied van business development, intellectueel eigendom en alliance management in bij het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden. Kaptein heeft ruime ervaring en een sterk netwerk, mede uit haar vorige nationale en internationale posities, waaronder directeur van ‘Generade’, het Centre of Expertise Genomics, licensing manager bij Syngenta en Technology Transfer Manager bij het Nederlands Kanker Instituut.


  Mariska van der Giessen Mariska van der Giessen is sinds november 2017 lector International Ondernemen aan de NHLStenden in Leeuwarden waar zij zich richt op regionaal vergelijkend onderzoek in internationaal perspectief en exportinnovatie. Voordat zij naar het Noorden wisselde was zij ruim 4 jaar als lector International Business verbonden aan de Fontys International Business School in Venlo. In haar positie als lector in Leeuwarden en ook in haar vorige positie heeft zij voor al haar (onderzoeks)activiteiten steeds de verbinding naar het regionale (werk)veld gezocht en gevonden. Voor haar is de regio de basis om vanuit Nederland internationaal te gaan opereren, zowel voor de hogescholen in de rol van kennisinstellingen, voor de bedrijven als ook voor de regionale en nationale overheid.

  Naast haar lectoraat is Mariska verbonden als senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht (ITEM) . Hier concentreert zij zich op grond van haar promotieonderzoek specifiek op Europese grensoverschrijdende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio.


  We danken hen allen hartelijk voor hun input en bereidheid hun expertise te willen delen bij de vormgeving van het congres.


 • AANMELDEN: U kunt zich aanmelden door op onderstaande button te klikken.

  Aanmeldingsformulier

  DATUM: 27 juni 2018
  U bent welkom vanaf 09.00. Het programma vangt om 9.30 aan. Het programma wordt om 17.00 afgesloten met een receptie.

  LOCATIE: Het congres vindt plaats in de Hogeschool van Amsterdam.
  Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam

  KOSTEN: Het standaard tarief voor het congres is € 250,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief entree voor het congres, documentatie tijdens het congres, lunch en drankjes. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.
  Medewerkers van hogescholen betalen een verlaagd tarief van € 195,- (excl. BTW).
  Leden van de Vereniging van Lectoren betalen een verlaagd tarief van € 175,- (excl. BTW)

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen. Daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Wanneer u onverhoopt niet deel kan nemen aan het congres, is een vervanger welkom zonder extra kosten, mits u ons voor het congres informeert. Mocht u annuleren voor 30 mei 2018, dan worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30 mei en 13 juni 2018 worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €75,- (excl. BTW). Na 13 juni 2018 zijn er geen restituties meer mogelijk. Annuleringen ontvangen wij graag in geschrift.

Dagvoorzitter

AF Beste bezoeker, De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is er trots op om dit jaar gastheer te zijn van het derde Valorisatiecongres voor Hogescholen. Dit keer richt het thema zich op de vraag hoe we de maatschappelijke impact van hogescholen kunnen bevorderen voor de regio. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken met partners bij de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven. De HvA heeft daar veel ervaring mee en wij delen die graag met u tijdens het congres.

Sommige samenwerkingsverbanden vereisen veel tijd en aandacht, terwijl andere juist heel praktisch worden opgestart. Bij de HvA werken we samen met studenten en diverse partners in Amsterdam aan actuele vraagstukken in de stad. Met elkaar ontwikkelen we multidisciplinaire oplossingen die we toetsen in de praktijk.

Het Valorisatiecongres brengt de nieuwste inzichten over regionale samenwerking en maatschappelijke impact bijeen. Ik nodig u graag uit om deze dag bij te wonen en zie ernaar uit u in Amsterdam te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Geleyn Meijer
Dagvoorzitter en decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Hogeschool van Amsterdam

Bevestigde Sprekers

 • Thom de Graaf

  Thom de Graaf Mr Th.C. (Thom) de Graaf (Amsterdam, 1957) is sinds 2012 voorzitter van de Vereniging Hogescholen, voorheen HBO-raad. Hij was onder andere onderzoeker en docent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van 1994 tot 2003 was hij Tweede Kamerlid, vanaf 1997 als fractievoorzitter van D66. Hij was minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, tevens vice-premier, in het kabinet Balkenende II (2003-2005), kwartiermaker van NICIS (2005) en adviseur bij PWC (2006). Van 2007 tot 2012 was hij burgemeester van Nijmegen en onder meer voorzitter van de Euregio Rijn&Waal. Thom de Graaf was voorzitter van de Commissie Nationaal Plan toekomst onderwijswetenschappen (2010-2011). Hij is nu, naast voorzitter Vereniging Hogescholen, fractievoorzitter D66 van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
 • Huib de Jong

  Huib de Jong Huib de Jong is sinds 1 maart 2013 rector van de HvA. Per 1 maart 2017 is hij naast rector ook voorzitter van het College van Bestuur HvA. Tevens is de heer De Jong vice-voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

  De Jong begon in 1981 zijn loopbaan bij de Universiteit Twente (UT) als universitair docent en werd daar in 1991 in de toenmalige faculteit Bestuurskunde benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Na een periode als faculteitsdecaan, werd hij in de periode 2000-2004 lid van het College van Bestuur van de UT. In 2006 stapte hij over naar de Hogeschool Utrecht en vervulde daar tot maart 2013 de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur met als portefeuille onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid.

  De Jong studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 1989 is hij bij de Universiteit Twente (UT) gepromoveerd op een proefschrift over de relatie tussen schaal en kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland.
 • Geleyn Meijer

  Geleyn Meijer Geleyn Meijer (1960) is decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is initiatiefnemer van het Amsterdam Creative Industries Netwerk. Een van de projecten hiervan is de Knowledge Mile. In 2017 nam Geleyn het initiatief voor de Digital Society School. Een aanpak voor 21ste eeuw onderwijs dat vakmanschap, ondernemingszin en een leven lang leren centraal stelt.

  Geleyn stond aan de basis van de vorming van de topsector Creatieve Industrie. Van 2012 tot 2017 was hij bestuursvoorzitter van het landelijke kennis en innovatienetwerk CLICKNL.
 • Paul van Meenen

  Paul van Meenen Paul van Meenen (1956) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij is binnen D66 woordvoerder op alle portefeuilles binnen onderwijs, van primair onderwijs tot wetenschap. Paul heeft 33 jaar in het onderwijs gewerkt. Hij begon zijn carrière als docent wiskunde op het ROC in Leiden. Daarna is hij tien jaar werkzaam geweest op de toenmalige HEAO Hogeschool West-Brabant als docent en afdelingshoofd. Later was hij bestuursvoorzitter van een groep van tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Tevens was hij rector. Daarnaast was hij tien jaar fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Leiden.

  Paul is nog steeds een docent in hart en nieren. Hij wil verder bouwen aan ruimte en vertrouwen voor de docent en maatwerk voor de leerling. Zijn belangrijkste speerpunt is de kwaliteit van ons onderwijs.
 • Harry van der Molen

  Harry van der Molen Harry van der Molen (1980) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij was in 2014-2017 wethouder van Leeuwarden. Eerder was hij onder meer voorzitter van het CDJA en hoofd marketing en communicatie van ROC Friese Poort. De heer Van der Molen houdt zich in de Tweede Kamer bezig met hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, media en binnenlandse zaken.
 • Caroline Nevejan

  Caroline Nevejan Caroline Nevejan is een onderzoeker die al sinds de jaren 80 betrokken is bij de opkomende digitale cultuur en netwerkmaatschappij. Ze is adviseur voor nationale en Europese beleidsmakers, en is een vaste spreker en presentator op nationale en internationale fora.

  Per april 2017 is dr. Caroline Nevejan benoemd tot Chief Science Officer van de stad Amsterdam Met een klein team zorgt ze ervoor dat ambtenaren en onderzoekers met elkaar in contact komen en dat ze samen nieuwe werkwijzen uitvinden. Tussen 2004 en 2006 was Nevejan verbonden aan de Amsterdam School of Communication Research van de Universiteit van Amsterdam(ASCOR), waar ze werkte aan de realisering en totstandkoming van het proefschrift ‘Presence and the design of Trust’.
 • Han de Ruiter

  Han de Ruiter Han de Ruiter is sinds september 2006 werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen. Momenteel vervult hij daar de functie van directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing. In het CoE Healthy Ageing gaat het om de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de vragen uit het bedrijfsleven en instellingen. Met lectoren, studenten en docenten wordt via zogenaamde Innovatie Werkplaatsen gewerkt aan antwoorden op de gestelde vragen uit de bedrijven en instellingen. Naast publicaties hierover worden resultaten in bachelor en master onderwijs van de hogeschool vervlochten.

  Eerder was De Ruiter dean van de Academie van Sociale Studies en lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Voor 2006 werkte hij bij de concernstaf van het UMCG en was onder meer verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van het ‘chronisch ziekenbeleid’ zowel in het UMCG en in directe relatie met andere regionale instellingen. In 1995 is De Ruiter gepromoveerd bij de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Ronald Mooijer

  Ronald Mooijer Ronald Mooijer is Business Development Manager van de HvA/IXA en adviseert high-tech start ups over commercialisering en licentiemogelijkheden. Mooijer heeft na zijn studie negen jaar gewerkt als consultant bij het Innovatie centrum, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, nu bekend als Syntens. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het samenbrengen van innovatieve producten en ideeën vanuit bedrijven.

  Vanuit zijn posities bij het Innovatie centrum en bij IXA weet hij veel van het initiëren van netwerken en het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten, kennis en technologieën voor innovatie met maatschappelijke impact. Tevens is Mooijer mede-oprichter van Ditems Group; een holding met meerdere dochterbedrijven, actief in productie en ontwikkeling door onder meer het leveren van innovatie ideeën en het bieden van een excellent kennisnetwerk.