ennl           

Op de vrijdagen 1, 15 en 29 november zal ScienceWorks, in samenwerking met VSO en de NVRR, de “Leergang Effectief Beleidsonderzoek” starten.

Deze leergang richt zich op het verschaffen van een verdergaand inzicht in de rol die beleidsonderzoek speelt in het beleidsproces, waarbij aandacht besteed wordt aan lokaal en regionaal niveau.

Onder leiding van cursusleider Peter van Hoesel en andere inspirerende sprekers zal aandacht besteed worden aan theorievorming op dit gebied, maar vooral aan goede praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Programma
De cursus beslaat drie dagen, opgedeeld in zes dagdelen, die plaats zullen vinden op 1, 15 en 29 november 2013.
Meer informatie over de het programma, de inhoud en de vakdocenten is te vinden in de brochure: Leergang Effectief Beleidsonderzoek.

REGISTREREN