ennl           

Leergang Ondernemerschap in Alfa- en Gammawetenschappen

Amsterdam

10, 17 en 24 juni 2016
American Hotel, Amsterdam

Over de Leergang

 • Hermes en Athene Binnen de Bètawetenschap wordt ondernemerschap al op grotere schaal waargenomen, waar dit in de Alfa- en Gammawetenschappen nog beperkt het geval is. Deze leergang speelt in op de behoefte om de kansen voor ondernemerschap in het Alfa- en Gammadomein effectief te benutten.

  Op vrijdag 10, 17 en 24 juni vindt de driedaagse "Leergang Ondernemerschap in Alfa- en Gammawetenschappen " plaats, bedoeld voor onderzoekers met een belang in ondernemerschap, net opgestarte ondernemingen binnen het Alfa- en Gammadomein, experts van universitaire holdings, ‘knowledge transfer experts’ en zakelijk directeuren van Alfa- en Gammafaculteiten.

  Let op, inschrijving is beperkt tot 22 personen om de interactie te optimaliseren - inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Aanmeldingsformulier

  Het programma van de leergang valt uiteen in 3 dagen met 6 dagdelen, waarbij ingegaan zal worden op de volgende thema's:

  - De verschillen tussen ondernemen en onderzoeken

  - Sociaal-wetenschappelijk onderzoek en ondernemerschap

  - Definities en verschijningsvormen van ondernemerschap in het Alfa- en Gammadomein

  - Ondernemerschap binnen en buiten de universiteit: over synergie en scheiding

  - Toepassingen van Alfa-ondernemerschap binnen specifieke disciplines

  - Het perspectief van investeerders in Alfa- en Gamma ondernemerschap

  Onderaan deze pagina is informatie te vinden over de vakdocenten van de leergang.

  Reader

  Routebeschrijving

 • DATUM: 10, 17 & 24 juni 2016

  LOCATIE: Amsterdam: American Hotel
  Leidsekade 97, 1017 PN Amsterdam

  AANMELDING: U kunt zich aanmelden via de website van leergang . Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

  KOSTEN: Kosten voor deelname aan de leergang bedragen € 1450,00 (excl. 21% BTW).

  GROEPSARRANGEMENT: Als u met 3 of meer personen van dezelfde organisatie deelneemt aan de leergang, mag de derde deelnemen met 25% korting. U kunt via het aanmeldingsformulier aangeven dat u hiervan gebruik wilt maken.

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Indien u onverhoopt verhinderd bent de leergang bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van de leergang wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot een maand van tevoren, waarna het volledige inschrijfgeld verschuldigd is. Bij annulering vóór deze datum wordt € 95,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

  Aanmeldingsformulier

Introductie

Deze Leergang komt precies op tijd. Vaak hebben we mogen constateren dat ondernemerschap vanuit de Alfa- en Gammawetenschappen nog onvoldoende de aandacht krijgt. Op vrijwel alle universiteiten zijn succesvoorbeelden te noemen van dit ondernemerschap, maar een actief stimuleringsbeleid ontbreekt vooralsnog. Bovendien verschilt de regelgeving op dit gebied sterk tussen universiteiten.

De Leergang zal vanuit diverse perspectieven ingaan op deze vorm van ondernemerschap; de juridische aspecten, de financiële aspecten en zeker ook de culturele aspecten zullen aan bod komen. Binnen de wetenschap is een ondernemer een vreemd verschijnsel en dat is in de dagelijkse praktijk goed te merken. De vraag is in welke mate dit ook combineerbaar is en waar je moet streven naar synergie en vermenging en waar en wanneer je juist het ondernemerschap beter kunt afscheiden.

Deze Leergang is naar ons beste weten de enige en eerste in zijn soort en raad alle betrokkenen bij dit complexe proces aan om deel te nemen. U zult leren hoe een wetenschappelijk ondernemer haar marktinkomsten kan positioneren binnen de strikte universitaire verantwoordingsmechanismen; hoe de onderwijs- en onderzoekstaken combineerbaar kunnen zijn met het ondernemerschap; hoe een onderhandeling met het management het best gevoerd kan worden. U hoort dit verhaal van twee kanten, hetgeen deze Leergang op voorhand tot een verrijkende ervaring maakt.

Ik zie er naar uit om dit fascinerende verschijnsel met u te bespreken en te bezien hoe we deze vorm van ondernemerschap duurzaam kunnen inrichten voor de toekomst, zeker nu de HO-inspectie en OC&W nadere maatregelen voorstellen,

We kijken er naar uit u tijdens de leergang te mogen ontmoeten!

Met beste groet,

Andre Krouwel

Functie- en programma-coördinator voor de Leergang

Bevestigde Docenten

 • André Krouwel

  Andre Krouwel Dr. André Krouwel is Universitair hoofddocent van de afdeling Politicologie en Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich hoofdzakelijk op politieke partijen en verkiezingen met een specialisme in de transformatie van politieke partijen in Europese Democratieën. Daarnaast is hij oprichter en Academisch Directeur van het Kieskompas, een applicatie op het gebied van stemadvies bij verschillende verkiezingen. Het Kieskompas wordt door miljoenen stemmers in meer dan 40 landen gebruikt, waardoor Kieskompas projecten grote hoeveelheden data van niet-waarschijnlijke samples verzamelen die een unieke mogelijkheid bieden om de besluitvormende mechanismen die aan partijkeuze ten grondslag liggen te onderzoeken.
 • Marnix Pool

  Marnix Pool Drs. Marnix Pool is Directeur van de RUG Houdstermaatschappij B.V., de Holding van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise richt zich met name op ‘business development’, waar de RUG Houdstermaatschappij (RHM) zich primair richt op het ondersteunen van wetenschappers in het proces om een bedrijf te starten. De RHM is in 1996 opgericht om kennisintensieve bedrijven te starten vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om inhoud te geven aan het exploiteren van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Sinds de oprichting zijn er ongeveer 50 bedrijven gestart waarvan het grootste deel van de deelnemingen binnen de Holding spin-offs zijn vanuit de RUG.
 • Hilde Hacquebord

   Hilde Hacquebord Dr. Hilde Hacquebord is Universitair hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens oprichter en Directeur van Diataal B.V. Diataal B.V. is in 2011 door haar opgericht vanuit het toen door haar uitgevoerde onderzoek. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van toetsen op het gebied van Nederlands, Engels en Rekenen die zijn bedoeld als instrumenten voor leraren om het onderwijs te verbeteren. Daarbij wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteit van wetenschappelijk onderbouwde toetsen en een vooruitstrevende wijze om vervolgens om te gaan met de toetsresultaten.
 • Willem Verbeke

   Willem Verbeke Prof. Dr. Willem Verbeke is hoogleraar Sales en Account Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in de neurowetenschap op het gebied van commercie. Willem Verbeke studeerde filosofie aan de universiteit van Gent (België) en behaalde vervolgens zijn PhD in Onderwijspsychologie aan de universiteit van Pennsylvania. Hij was oprichter van de universitaire BV ISAM en is tevens mede-eigenaar van het Sales en Accountmanagement Instituut ‘Professional Capital’. Professional Capital combineert haar trainingsprogramma’s met wetenschappelijke onderzoeken en realistische, alledaagse praktijksituaties.
 • Roel in 't Veld

   Roel in ’t Veld Prof. Dr. Roel in ’t Veld is mede-oprichter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Emeritus Hoogleraar bij diverse universiteiten. Eerder was Roel in ’t Veld directeur-generaal op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en in 1989 richtte hij samen met Uri Rosenthal de NSOB op, waarvan hij later ook decaan werd. Hij heeft verder een lange academische loopbaan achter de rug en was adviseur van diverse startende ondernemers, zowel binnen- als buiten de universiteit. Daarnaast is In ’t Veld voor een korte periode staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen geweest.
 • Wiljan van den Akker

   Wiljan van den Akker Prof. Dr. Wiljan van den Akker is Vice-Rector van het College van Bestuur en Faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 1987 werd hij benoemd als hoogleraar Moderne Nederlandse Literatuur aan de Universiteit Utrecht en in 1994 als Directeur van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (OGK). Daarna werd hij Directeur Instituten Geestes- en Sociale Wetenschappen bij de KNAW en voorzitter Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen bij NWO. Nadat hij aan de Universiteit Utrecht ook Decaan Geesteswetenschappen werd, is hij nu Vice-Rector van het CvB en Faculteitshoogleraar.
 • Maaike Verrips

   Maaike Verrips Dr. Maaike Verrips Verrips is eigenaar van ‘De Taalstudio’ en heeft ook de dagelijkse leiding van het bedrijf. Ze studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de psycholinguïstiek en de sociolinguïstiek. Ze werkte daarna als onderzoeksassistent aan het Max Planck Insitituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen, en promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift, getiteld 'Potatoes must peel', behelst een empirisch onderzoek naar de taalverwerving van de syntactische eigenschappen van passieve zinnen in het Nederlands. Van 1998-2000 werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan het Utrechts Instituut voor Linguïstiek. Haar bedrijf, De Taalstudio, stelt zich ten doel om taalwetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor praktische doeleinden.
 • Frank Zwetsloot

   Zwetsloot-Frank Mr. F.J.M. (Frank) Zwetsloot is de oprichter van ScienceWorks een intermediair tussen wetenschap en markt. In de twinig jaar ondernemerschap tussen wetenschap en markt heeft hij tien organisaties opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft onder andere ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa en Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s. Bij ScienceWorks heeft hij verscheidene meetsystemen ontworpen, onder andere om valorisatie te meten (de Valorisatieranking met Elsevier) en voor het meten van wetenschappelijk ondernemerschap binnen universiteiten.