ennl           

Leergang Effectief Beleidsonderzoek


31 oktober, 7 en 14 november 2014

Utrecht

Over de Leergang

Let op: deze pagina beschrijft de leergang van 2014. De eerstvolgende leergang is op onze activiteitenpagina te vinden.
 • Op vrijdag 31 oktober, 7 & 14 november 2014 vonc in Utrecht de driedaagse Leergang "Leergang Effectief Beleidsonderzoek" plaats.

  Het programma van de leergang bestaat uit 6 dagdelen:
  31 oktober:
  Ochtend: Beleidsonderzoek: schakel tussen Kennis en Beleid
  Middag: Professionalisering van de relatie beleidsonderzoeker en opdrachtgever
  7 november:
  Ochtend: Bijdrage van beleidsonderzoek aan doelmatig beleid
  Middag: Vergroting van het rendement van beleidsonderzoek
  14 november:
  Ochtend: Veelbelovend nieuwe methoden voor beleidsonderzoek
  Middag: Evaluatie: bijdrage van een beleidsonderzoeker aan het lerend vermogen van overheidsorganisatie

  De belangstelling voor de vorige leergang was groot en we hebben de leergang aangepast aan de evaluatie en de geuite wensen vanuit de deelnemers. Die waren:
  - Meer interactie met de deelnemers en tussen de deelnemers onderling
  - Aandacht voor de toekomst van het beleidsonderzoek
  - Specifieke aandacht voor de relatie tussen onderzoeker en beleidsmaker
  - Een maximum van 22 deelnemers

  Deelnemers ontvangen het boek "Management van beleidsonderzoek" van Bart Dekker, Peter van Hoesel en Yvonne Prince.


  Brochure Aanmelden

  shutterstock_65325292kleiner

 • DATUM: 31 oktober, 7 & 14 november 2014

  LOCATIE: Utrecht: Hotel NH Utrecht
  Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht

  AANMELDING: U kunt zich aanmelden via de website van leergang . Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

  KOSTEN: Kosten voor deelname aan de leergang bedragen € 1650,- (excl. 21% BTW). Leden van VSO en NVRR betalen € 1350,- (excl. 21% BTW).

  BETALING: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  ANNULERING: Indien u onverhoopt verhinderd bent de leergang bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 10 oktober, waarna het volledige inschrijfgeld verschuldigd is. Bij annulering vóór deze datum wordt € 95,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

  Aanmelden


Welkom

Peter van Hoesel De sturing van onze samenleving behoeft steeds meer kennis en beleidsonderzoek speelt daarin een sleutelrol. Tegelijkertijd bevindt beleidsonderzoek zich nog in een overgangsfase, op weg naar een volstaand vakgebied. Daarom zal deze leergang onder andere aandacht besteden aan:
• management van beleidsonderzoek, dat zich bezighoudt met de relatie tussen beleid en kennis, opdat er een hoog rendement van beleidsonderzoek wordt gerealiseerd;
• nieuwe veelbelovende methoden voor beleidsonderzoek, zoals simulatietechnieken of het internet, onmisbaar zijn geworden in het kader van beleidsonderzoek;
• de beleidstheorie als verbindende schakel tussen de beleidsontwikkelaars en kennisdragers;
• het relativeren van kennis en de zwakke positie van kennis in het beleidsproces.

Gekozen zal worden voor een interactieve opzet waarbij u wordt uitgenodigd in discussie te treden met de sprekers en deelnemers van de leergang. Het voorbereiden en uitwerken van cases en zelfstudie maken een belangrijk deel uit van de leergang. Met deze inhoud en opzet van de leergang zullen wij u praktische handvatten aanreiken voor het optimaliseren van het rendement van beleidsonderzoek in uw eigen werkomgeving.

We kijken er naar uit u tijdens de leergang te mogen ontmoeten!

Prof. dr. P.H.M. van Hoesel
Programmacoördinator

Bevestigde Docenten

 • Peter van Hoesel

  Peter van Hoesel Prof.dr. Peter van Hoesel is hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online.
 • Hans Boutellier

  Hans Boutellier Prof.dr. Hans Boutellier bekleedt de Frans Denkers Leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is Directeur van het Verwey Jonkers Instituut.
 • Frans Leeuw

  zwart-wit tot 2006 Prof.dr.Frans Leeuw is Directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en Hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht.
 • Yvonne Prince

  Yvonne M. Prince Dr. Yvonne Prince is Directeur bij Panteia Academy en Manager Bedrijvenbeleid bij Panteia.
 • Bart Dekker

  Bart Dekker Drs. Bart Dekker is Directeur bij Panteia
 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap Dr. Peter van der Knaap is Directeur van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en oud-Directeur Onderzoek bij de Algemene Rekenkamer.

Partners

nvrr_logo
De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) streeft ernaar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties. Dit doet zij door de leden direct inhoudelijk te ondersteunen, bijeenkomsten te faciliteren en de leden gezamenlijk te vertegenwoordigen.

VSO
De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van organisaties die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek. Deze bureaus zijn van oorsprong verbonden aan gemeenten, provincies of semi-overheidsinstellingen. In het algemeen gaat het om bureaus voor onderzoek en statistiek van de grotere gemeenten in Nederland.
De VSO bevordert de uitwisseling van kennis en informatie 'om niet' tussen de leden, zowel voor de aangesloten bureaus als voor hun medewerkers. Op deze wijze wordt voorkomen dat op verschillende plaatsen hetzelfde wiel wordt uitgevonden.