ennl           

Driedaagse Leergang

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid


Vrijdagen 2, 9 & 16 juni 2017

NH Hotel Utrecht

Over de leergang

 • Deze leergang heeft reeds plaatsgevonden op 2, 9 en 16 juni 2017.

  Tijdens de leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid zal worden ingegaan op wat u binnen de overheid zelf, al dan niet met behulp van derde partijen, kunt doen om via data-analyse tot nieuwe inzichten te komen voor de beleidspraktijk.

  Deze Leergang richt zich primair op de volgende doelgroepen:

  Managers van kennis en informatie binnen de overheid, waaronder
  - Beleidsonderzoekers
  - Statistici
  - Data Scientists

  Tijdens deze Leergang leert u:
  - Hoe u overheidsdata kunt operationaliseren en interpreteren
  - Hoe u als onderzoeker structurele data-analyse aan kunt wenden
  - Welke nieuwe inzichten u kunt genereren door het onderling koppelen van publieke databestanden
  - Welke data er beschikbaar is bij het CBS en hoe u deze kunt inzetten binnen uw organisatie
  - Hoe u effectief gebruik kunt maken van gemeentelijke data

 • Deze leergang heeft reeds plaatsgevonden op 2, 9 en 16 juni 2017.

  Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het programma.
 • Deze leergang heeft reeds plaatsgevonden op 2, 9 en 16 juni 2017.

  Data:
  Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017

  Locatie:
  Hotel NH Utrecht

  Adres:
  Jaarbeursplein, 24 3521AR Utrecht

  Aanmelding:
  U kunt zich aanmelden via de website van de leergang. Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname.

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de leergang bedragen € 1.650,- (excl. 21% BTW). De deelname van VBO-, VSO- en Platform Linked Data-leden bedraagt € 1.450,- (excl. 21% BTW).

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de leergang bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 20 mei, waarna het volledige inschrijfgeld verschuldigd is. Bij annulering vóór deze datum wordt € 95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht.

Woord van de Programmacoördinator

In toenemende mate is er binnen de overheid vraag naar de mogelijkheden om (Big) data in te zetten voor het ontwikkelen en onderbouwen van beleid. Om inzicht in het omgaan met diverse verschilllende dataverzamelingen te verschaffen organiseert het Leiden Centre of Data Science (LCDS) samen met Scienceworks de leergang “Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid”. Het LCDS beoogt daarmee data gedreven oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens de leergang zullen moderne technieken en ideeen worden besproken om op effectieve wijze data-analyse aan te wenden. Het gaat daarbij om het creëren van waardevolle kennis voor de publieke sector. De leergang richt zich vooral op het omgaan met obstakels die overwonnen moeten worden om de data te doorgronden. Dit is van belang voor de overheid zelf als ook voor onderzoeks-– en adviesbureaus die de overheid ondersteunen. De vakdocenten zullen, samen met u, de mogelijkheden verkennen en inzichtelijk maken, zo dat Big, Open en Linked Data in de beleidscontext door u adequaat toegepast kunnen worden.

Ik zie ernaar uit u tijdens de leergang te ontmoeten!

Prof. dr. Jaap van den Herik
Programmacoördinator Leergang
Leiden Centre of Data Science
Universiteit Leiden

Vakdocenten

 • Jaap van den Herik

  Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).


 • Frank van Harmelen

   Frank van Harmelen Prof. dr. Frank van Harmelen is hoogleraar Representation & Reasoning binnen de Computer Science-afdeling van de Vrije Universiteit Amsterdam, gastprofessor aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Wuhan, China en wetenschappelijk directeur van The Network Institute. Sinds 2000 heeft hij een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van het Semantic Web en de laatste jaren heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige reasoning engines. Frank is o.a. lid van de Cie ethische, juridische en veiligheidsaspecten big data en informaticaonderzoek en van de wetenschapscommissie IISG-KNAW binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).


 • Marike Knoef

   Marike Knoef Dr. Marike Knoef werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden en is fellow bij Netspar en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Zij studeerde Econometrie aan de Universiteit van Tilburg en is in 2011 gepromoveerd op haar proefschrift "Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health". Marike heeft contractonderzoek gedaan bij CentERdata en heeft ervaring opgedaan bij het Centraal Planbureau (CPB) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Haar interesses omvatten onderzoek op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsmarkt, inkomens en pensioenen. Ze geeft masterclasses aan de TIAS School for Business and Society en is betrokken bij het Centre for BOLD Cities, dat big data-onderzoek inzet bij het oplossen van stedelijke vraagstukken.

 • Frank Willemsen

   Frank Willemsen Drs. Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist/onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

 • Jaring Hiemstra

  Jaring Hiemstra Dr. Jaring Hiemstra heeft zich als oprichter van Hiemstra & De Vries veel bezig gehouden met innovatie in de publieke sector. De afgelopen drie jaar heeft hij zich, met dochterorganisatie Ynformed, volledig gericht op het toepassen van data science in de publieke sector. "Steeds weer kom ik tot de conclusie dat radicalere organisatieaanpassingen en het toepassen van nieuwe technologie hand in hand gaan en leiden tot een nieuwe publieke sector."

In samenwerking met

Leiden Centre of Data SciencePlatform Linked Data

VSO

VBeleidsonderzoek