ennl           

3-daagse Leergang

Leergang Beleidsonderzoek met Impact

Innovatie en responsiviteit binnen beleidsonderzoek op nationaal en lokaal niveau


Vrijdag 3, 10 en 17 november 2017
Utrecht

Over de Leergang

 • Op 3, 10 en 17 november organiseert ScienceWorks de leergang 'Beleidsonderzoek met Impact'.

  In onze kennis- en informatiemaatschappij is de behoefte aan goed onderbouwd beleid groot. Tijdsdruk en kwaliteit staan daarbij op gespannen voet met elkaar. Alleen daarom al is het toepassen van effectieve onderzoeksmethoden en -technieken dan ook van fundamenteel belang. Niet alleen om de kwaliteit van uw onderzoek te garanderen maar ook om de opgebouwde kennis zoveel mogelijk effect te laten hebben. Deze Leergang gaat in de op de vraag hoe dat kan worden ingericht.

  Deze driedaagse Leergang is als volgt ingericht
  • Dag 1. Impact = kwaliteit + invloed: het inrichten van beleidsonderzoek op een zodanige wijze dat het snel is waar nodig, effectief in zijn dataverzameling en robuust zoals dat binnen de overheid vereist is. Tevens zal ingegaan worden op het snel schakelen met de politieke en beleidsmatige kernspelers; hoe krijgen ze zo snel mogelijk de onderbouwing waar ze om vragen?

  • Dag 2. Vergroot de Impact van uw onderzoek in media en politiek: het effect van de door u verzamelde data. Hoe kunnen resultaten zodanig gepresenteerd worden dat uw opdrachtgevers krijgen waar ze om vragen en waar liggen daarbij de grenzen? Data-visualisatie zal aan de orde komen maar ook een pragmatische omgang met de media en de communicatie-afdeling.

  • Dag 3. Impact van nieuwe kennis in de praktijk: de deelnemers van de Leergang worden aan het werk gezet met een casus uit de praktijk waarin kennis en beleid elkaar tegenkomt, soms op hardhandige wijze, soms juist op een meer tactische manier. Hoe kan de kennis worden ingezet op een manier die de pijn verzacht maar toch effectief is?

 • Klik op de afbeelding voor een PDF-bestand van het programma. Als de afbeelding niet zichtbaar is, klik hier.
 • Datum:
  Vrijdag 3, 10 en 17 november 2017

  Locatie:
  Utrecht

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 1.650,-. De deelname van VBO-, VSO-, NVRR- en VIDE-leden bedraagt € 1.450,-. Alle genoemde bedragen zijn inclusief alle lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 3 oktober 2017. Bij annulering vóór deze datum wordt € 115,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 4 oktober is restitutie niet meer mogelijk.

 • U kunt zich direct aanmelden voor deze Leergang via onze website:

  Aanmelden

In samenwerking met

Bevestigde sprekers

 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in Den Haag en tevens voorzitter van het bestuur van Vide, de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Eerder was Van der Knaap directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën.


 • Frank Kalshoven

  Frank Kalshoven is mede-oprichter van de Argumentenfabriek, waar hij sinds het begin in 2006 directeur is. Het bedrijf specialiseert zich in het ordenen en visualiseren van complexe informatie. Daarvoor was hij jarenlang adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Nog steeds verschijnen columns van zijn pen in het dagblad, onder de vaste naam ‘Het Spel & De Knikkers’. Kalshoven promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Amsterdam als econoom met zijn proefschrift Over marxistische economie in Nederland (1883-1939).


 • David Kok

  David Kok is na het afronden van zijn studie Communicatiewetenschap in 2002 voor de gemeente Amsterdam gaan werken. Daar deed hij dat onder andere als adviseur financiën, beleidsmedewerker Sport en Kunst en Cultuur, directiesecretaris en adviseur nieuwe media bij de Dienst Advies en Onderzoek. Na elf jaar heeft hij van Amsterdam afscheid genomen. Sinds 1 juli 2013 werkt hij voor de raadsgriffie van de gemeente Almere als communicatieadviseur/social media manager. In deze rol was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Daarnaast is Kok leidend publicist in Nederland op het gebied van sociale media, met boeken zoals Open Gemeenten. Laatstgenoemde gaat over het gebruik van sociale media voor gemeenten.


 • Prof. Frans Leeuw

  Prof. Frans Leeuw is directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is ook hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht (UM). Hij publiceerde meerdere artikelen, rapporten en boeken op het gebied van programma-evaluatie, theoriegerichte evaluatie, onderwijsevaluatie, performance monitoring en evaluatiebeleid & -planning. Tevens is Leeuw betrokken bij het World Bank IPDET-programma en is hij adviseur voor meerdere organisaties werkzaam in de publieke sector in Nederland en daarbuiten.


 • Marco Bik

  Marco Bik is sinds 2016 Coördinator kennis/onderzoek bij de gemeente Rotterdam. Dat is daar niet zijn eerste functie, want gelijk nadat Bik in 1998 zijn studie voltooide aan de Universiteit van Amsterdam, begon hij er aan een baan als onderzoeker en projectleider. Sindsdien droeg hij verschillende titels en is niet meer weggegaan. De focus in Bik’s werk ligt op onderzoek en in de huidige functie voor Rotterdam coördineert hij het Rotterdam Kennisfestival, de Mastercourse kennisgedreven beleidsadvisering en ook de relatie met kennisinstellingen Inholland, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daarnaast doceert hij onderzoeksgebruik in een politiek-bestuurlijke context. Tevens is Bik sinds 2014 algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Statistieken Onderzoek (VSO), waar hij gaat over de positionering van de VSO-bureaus, methoden, benchmarks en big/open data.