ennl           

3-daagse Leergang

Beleidsonderzoek met Impact

Innovatie en responsiviteit binnen beleidsonderzoek op nationaal en lokaal niveau

Vrijdag 3, 10 en 17 november 2017

Karel V, Utrecht

 • Op 3, 10 en 17 november organiseert ScienceWorks de leergang 'Beleidsonderzoek met Impact'.

  In onze kennis- en informatiemaatschappij is de behoefte aan goed onderbouwd beleid groot. Tijdsdruk en kwaliteit staan daarbij op gespannen voet met elkaar. Alleen daarom al is het toepassen van effectieve onderzoeksmethoden en -technieken dan ook van fundamenteel belang. Niet alleen om de kwaliteit van uw onderzoek te garanderen maar ook om de opgebouwde kennis zoveel mogelijk effect te laten hebben. Deze Leergang gaat in de op de vraag hoe dat kan worden ingericht.

  Deze driedaagse Leergang is als volgt ingericht
  • Dag 1. Impact = kwaliteit + invloed: het inrichten van beleidsonderzoek op een zodanige wijze dat het snel is waar nodig, effectief in zijn dataverzameling en robuust zoals dat binnen de overheid vereist is. Tevens zal ingegaan worden op het snel schakelen met de politieke en beleidsmatige kernspelers; hoe krijgen ze zo snel mogelijk de onderbouwing waar ze om vragen?

  • Dag 2. Vergroot de Impact van uw onderzoek in media en politiek: het effect van de door u verzamelde data. Hoe kunnen resultaten zodanig gepresenteerd worden dat uw opdrachtgevers krijgen waar ze om vragen en waar liggen daarbij de grenzen? Data-visualisatie zal aan de orde komen maar ook een pragmatische omgang met de media en de communicatie-afdeling.

  • Dag 3. Impact van nieuwe kennis in de praktijk: de deelnemers van de Leergang worden aan het werk gezet met een casus uit de praktijk waarin kennis en beleid elkaar tegenkomt, soms op hardhandige wijze, soms juist op een meer tactische manier. Hoe kan de kennis worden ingezet op een manier die de pijn verzacht maar toch effectief is?
  Vakdocenten:

  • Frans Leeuw

   Prof. Frans Leeuw is directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is ook hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht (UM). Hij publiceerde meerdere artikelen, rapporten en boeken op het gebied van programma-evaluatie, theoriegerichte evaluatie, onderwijsevaluatie, performance monitoring en evaluatiebeleid & -planning. Tevens is Leeuw betrokken bij het World Bank IPDET-programma en is hij adviseur voor meerdere organisaties werkzaam in de publieke sector in Nederland en daarbuiten.

  • Frank Willemsen

   Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist / onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

  • Martine Olde Wolbers

   Martine Olde Wolbers is managing consultant bij Berenschot. Naast projecten op het gebied van procesbegeleiding, voert zij veelvuldig (evaluatie)onderzoek uit. Zo begeleidde zij als projectleider verschillende beleidsdoorlichtingen voor ministeries en eindevaluaties voor projecten met de Groot Project Status ten behoeve van verantwoording aan de Tweede Kamer. Ook ander type onderzoek, bijvoorbeeld gericht op de verbetering van samenwerking tussen partijen, maakt deel uit van haar werk. Voordat Olde Wolbers in 2007 bij Berenschot kwam werken, was ze bij de Provincie Zuid-Holland in dienst als beleidsmedewerker en daarvoor bij Research voor Beleid als onderzoeker.

  • Frank Kalshoven

   Frank Kalshoven (1965) is econoom en oprichter en directeur van De Argumentenfabriek. Na zijn promotie aan de Universiteit van Amsterdam (1993) werkt hij ruim tien jaar in de journalistiek (Elsevier, de Volkskrant). In 2006 startte bij met Kees Kraaijeveld De Argumentenfabriek. Frank Kalshoven schrijft sinds jaar en dag elke zaterdag een column in de Volkskrant, Het Spel & De Knikkers. Hij is auteur van meerdere boeken, waaronder Groeiland (2015) en Naar een nieuw Sociaal Contract (2017).

  • David Kok

   David Kok is na het afronden van zijn studie Communicatiewetenschap in 2002 voor de gemeente Amsterdam gaan werken. Daar deed hij dat onder andere als adviseur financiën, beleidsmedewerker Sport en Kunst en Cultuur, directiesecretaris en adviseur nieuwe media bij de Dienst Advies en Onderzoek. Na elf jaar heeft hij van Amsterdam afscheid genomen. Sinds 1 juli 2013 werkt hij voor de raadsgriffie van de gemeente Almere als communicatieadviseur/social media manager. In deze rol was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Daarnaast is Kok leidend publicist in Nederland op het gebied van sociale media, met boeken zoals Open Gemeenten. Laatstgenoemde gaat over het gebruik van sociale media voor gemeenten.

  • Frank Bruijninckx

   Frank Bruijninckx is oprichter van HowAboutYou en heeft een paar honderd organisaties ondersteund op het gebied van klantcontact (web, e-mail, call) en onderzoek. Hij heeft gewerkt in veel branches, maar richt zich sinds enkele jaren op de publieke sector. Vanuit deze rol ondersteunt Frank ca. 250 overheden, veel gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties. Hij benadert dit soort vraagstukken in de volle breedte: van visie en beleid naar klantgerichte operaties, van processen tot medewerkers, van besturing tot informatie. De afgelopen jaren heeft Frank de stap gezet naar sociale media en open data. Hij wil met zijn deelname aan dit initiatief de kansen van de digitale innovatie benutten: beter beleid is een keuze (voor data).

  • Marco Bik

   Marco Bik is sinds 2016 Coördinator kennis/onderzoek bij de gemeente Rotterdam. Dat is daar niet zijn eerste functie, want gelijk nadat Bik in 1998 zijn studie voltooide aan de Universiteit van Amsterdam, begon hij er aan een baan als onderzoeker en projectleider. Sindsdien droeg hij verschillende titels en is niet meer weggegaan. De focus in Bik’s werk ligt op onderzoek en in de huidige functie voor Rotterdam coördineert hij het Rotterdam Kennisfestival, de Mastercourse kennisgedreven beleidsadvisering en ook de relatie met kennisinstellingen Inholland, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daarnaast doceert hij onderzoeksgebruik in een politiek-bestuurlijke context. Tevens is Bik sinds 2014 algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Statistieken Onderzoek (VSO), waar hij gaat over de positionering van de VSO-bureaus, methoden, benchmarks en big/open data.

  • Peter van der Knaap

   Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in Den Haag en tevens voorzitter van het bestuur van Vide, de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Eerder was Van der Knaap directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën.

 • Als het programma niet zichtbaar is of u wilt het downloaden als PDF, klik hier.
  Vakdocenten:

  • Frans Leeuw

   Prof. Frans Leeuw is directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is ook hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht (UM). Hij publiceerde meerdere artikelen, rapporten en boeken op het gebied van programma-evaluatie, theoriegerichte evaluatie, onderwijsevaluatie, performance monitoring en evaluatiebeleid & -planning. Tevens is Leeuw betrokken bij het World Bank IPDET-programma en is hij adviseur voor meerdere organisaties werkzaam in de publieke sector in Nederland en daarbuiten.

  • Frank Willemsen

   Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist / onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

  • Martine Olde Wolbers

   Martine Olde Wolbers is managing consultant bij Berenschot. Naast projecten op het gebied van procesbegeleiding, voert zij veelvuldig (evaluatie)onderzoek uit. Zo begeleidde zij als projectleider verschillende beleidsdoorlichtingen voor ministeries en eindevaluaties voor projecten met de Groot Project Status ten behoeve van verantwoording aan de Tweede Kamer. Ook ander type onderzoek, bijvoorbeeld gericht op de verbetering van samenwerking tussen partijen, maakt deel uit van haar werk. Voordat Olde Wolbers in 2007 bij Berenschot kwam werken, was ze bij de Provincie Zuid-Holland in dienst als beleidsmedewerker en daarvoor bij Research voor Beleid als onderzoeker.

  • Frank Kalshoven

   Frank Kalshoven (1965) is econoom en oprichter en directeur van De Argumentenfabriek. Na zijn promotie aan de Universiteit van Amsterdam (1993) werkt hij ruim tien jaar in de journalistiek (Elsevier, de Volkskrant). In 2006 startte bij met Kees Kraaijeveld De Argumentenfabriek. Frank Kalshoven schrijft sinds jaar en dag elke zaterdag een column in de Volkskrant, Het Spel & De Knikkers. Hij is auteur van meerdere boeken, waaronder Groeiland (2015) en Naar een nieuw Sociaal Contract (2017).

  • David Kok

   David Kok is na het afronden van zijn studie Communicatiewetenschap in 2002 voor de gemeente Amsterdam gaan werken. Daar deed hij dat onder andere als adviseur financiën, beleidsmedewerker Sport en Kunst en Cultuur, directiesecretaris en adviseur nieuwe media bij de Dienst Advies en Onderzoek. Na elf jaar heeft hij van Amsterdam afscheid genomen. Sinds 1 juli 2013 werkt hij voor de raadsgriffie van de gemeente Almere als communicatieadviseur/social media manager. In deze rol was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Daarnaast is Kok leidend publicist in Nederland op het gebied van sociale media, met boeken zoals Open Gemeenten. Laatstgenoemde gaat over het gebruik van sociale media voor gemeenten.

  • Frank Bruijninckx

   Frank Bruijninckx is oprichter van HowAboutYou en heeft een paar honderd organisaties ondersteund op het gebied van klantcontact (web, e-mail, call) en onderzoek. Hij heeft gewerkt in veel branches, maar richt zich sinds enkele jaren op de publieke sector. Vanuit deze rol ondersteunt Frank ca. 250 overheden, veel gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties. Hij benadert dit soort vraagstukken in de volle breedte: van visie en beleid naar klantgerichte operaties, van processen tot medewerkers, van besturing tot informatie. De afgelopen jaren heeft Frank de stap gezet naar sociale media en open data. Hij wil met zijn deelname aan dit initiatief de kansen van de digitale innovatie benutten: beter beleid is een keuze (voor data).

  • Marco Bik

   Marco Bik is sinds 2016 Coördinator kennis/onderzoek bij de gemeente Rotterdam. Dat is daar niet zijn eerste functie, want gelijk nadat Bik in 1998 zijn studie voltooide aan de Universiteit van Amsterdam, begon hij er aan een baan als onderzoeker en projectleider. Sindsdien droeg hij verschillende titels en is niet meer weggegaan. De focus in Bik’s werk ligt op onderzoek en in de huidige functie voor Rotterdam coördineert hij het Rotterdam Kennisfestival, de Mastercourse kennisgedreven beleidsadvisering en ook de relatie met kennisinstellingen Inholland, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daarnaast doceert hij onderzoeksgebruik in een politiek-bestuurlijke context. Tevens is Bik sinds 2014 algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Statistieken Onderzoek (VSO), waar hij gaat over de positionering van de VSO-bureaus, methoden, benchmarks en big/open data.

  • Peter van der Knaap

   Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in Den Haag en tevens voorzitter van het bestuur van Vide, de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Eerder was Van der Knaap directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën.

 • Datum:
  Vrijdag 3, 10 en 17 november 2017

  Locatie:
  Karel V, Geertebolwerk 1, Utrecht

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 1.650,-. De deelname van MOA-, NVRR-, VBO-, VIDE- en VSO-leden bedraagt € 1.450,-. Alle genoemde bedragen zijn inclusief alle lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 15 oktober. Bij annulering vóór deze datum wordt € 95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 16 oktober is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Aanmelden leergang

In samenwerking met
ZET DATA IN VOOR EFFECTIEVER EN BETER BELEID

Zet data in voor effectiever en beter beleid! Bekijk het programma van het congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling' en kom op 28 november ook.