ennl           

Innovatieve Evaluatie voor Effectiever Beleid

Deze leergang heeft reeds plaatsgevonden op 8, 15 & 22 november 2019

 • Er bestaat een groeiende behoefte bij de overheid om de evaluatie van beleid meer te integreren met de beleidsontwikkeling. Evaluatie heeft nu nog vooral het imago van verantwoording en afrekening. Door beleidsevaluatie eerder toe te passen in het stadium van de beleidscyclus kan het van meerwaarde zijn om de effectiviteit van nieuw beleid niet alleen beter vast te stellen maar zelfs te stimuleren. Hierdoor kan de onderzoeker op een positievere wijze betrokken worden bij de inrichting van het nieuwe beleid als het gaat om niet alleen het vaststellen van de gewenste (tussentijdse) resultaten maar ook op het stimuleren van een positieve uitkomst ervan.

  Een vorm van ex-ante evaluatie doormiddel van het vooraf vaststellen van evaluatiemomenten zal het inzicht in de effectiviteit van nieuwe beleidsinitiatieven versterken. De rol en betrokkenheid van onderzoekers in de beleidscyclus wordt op deze manier versterkt. Door de toepassing van nieuwe technieken bestaan er zelfs mogelijkheden om ook real-time vast te stellen wat de effecten van nieuwe beleidsinitiatieven zijn.

  Met deze leergang wil ScienceWorks aandacht geven aan het proces en de nieuwste methoden om door innovatieve evaluatie zowel meer kwaliteit als effectiviteit aan beleid te verbinden.

  Er zal aandacht worden besteed aan de volgende thema’s:
  • Wat is ex ante evaluatie en wat zijn de mogelijkheden;
  • Welke technieken en methoden komen kijken bij ex ante evaluatie;
  • Mogelijkheden voor betere samenwerking tussen beleidsmakers en onderzoekers;
  • Verschillende manieren om te monitoren op het huidig beleid;
  Real-time data: Op welke manieren kan real-time data bijdragen aan het volgen en meten van het huidige beleidsproces.

  Net als in eerdere edities zal deze Leergang gebruik maken van de best beschikbare expertise die momenteel in Nederland voorhanden is. Deelnemers zal gevraagd worden een Case Study in te richten en te presenteren in kleine groepjes. Elke docent zal ingaan op de Case Study en vragen daarover beantwoorden. De Case Study zal vragen aan de deelnemers om zelf een evaluatieproces te verbinden aan een nieuw beleidsproces, waar zowel ex ante, ex durante als ex post elementen in zijn opgenomen.

  Doelgroepen:
  - Beleidsonderzoekers
  - Beleidsevaluatoren
  - Toezichthouders
  - Lokale Rekenkamers
  - Beleidsonderzoeksbureaus

  Wij kijken uit naar uw deelname!

  Vakdocenten

  • Peter van der Knaap, SWVOV & VIDE

   Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.
  • Frans Leeuw, Maastricht University

   Frans L Leeuw (socioloog, 1953) is sinds 2006 als hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Maastricht verbonden. Tevens onder andere adviseur Wereldbank, Europese Unie ( evaluation review board & helpdesk), docent bij de NSOB enz. Eerder was hij hoogleraar evaluatieonderzoek aan de Universiteit Utrecht ( 1993-2006). Hij deelde zijn universitaire aanstellingen sinds die tijd met leidinggevende functies in de wereld van het toezicht ( Hoofdinspecteur, Onderwijsinspectie [ 2000-2003), de Algemene Rekenkamer (directeur doelmatigheidsonderzoek, 1987-1995) en het beleidsonderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Directeur WODC, 2003-2018). Promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over bevolkingsbeleid en gedrag(theorieën). Auteur van diverse boeken over beleidsonderzoek, evaluaties, effectmetingen en beleidstheorieën en van enkele handboeken (waaronder met Schmeets “Empirical Legal Research”, 2016 en de Nonie Guidance for development Evaluations (met Vaessen, 2011). Artikelen in tal van peer reviewed journals. Thans in voorbereiding artikelen en een boek over (Legal) Big Data, AI en evaluatieonderzoek in de wereld van Recht, Justitie en Veiligheid.

  • Tineke Abma, Vrije Universiteit Amsterdam

   Tineke Abma is hoogleraar Participatie & Diversiteit aan Amsterdam UMC, en onderzoeksleider in Amsterdam Public Health. Per 1 december 2019 tevens directeur-bestuurder van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing. Voorheen bijzonder hoogleraar Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg, en verbonden aen de Erasmus Universiteit (Beleid & Management Gezondheidzorg) en Maastricht University (Health, Ethics & Society). Tineke Abma doet al meer dan vijftwintig jaar onderzoek naar de methodologie van goed beleids- en participatief actieonderzoek. Zij ontwikkelde de responsieve evaluatie, een gefaseerde multi-stakeholder benadering waarin het burgerperspectief en de participatie en dialoog centraal staan. Ze werkt in de context van de gezondheidszorg en sociaal domein aan thema’s zoals patiëntparticipatie, ethiek en diversiteit. Zij zette samen met partners in de stad Amsterdam en regio het Centrum voor Clientervaringen (www.centrumvoorclientervaringen.com). Haar werk werd onderscheiden vanwege de maatschappelijke impact ervan met de Crebolder prijs, en Abma ontving een ASPASIA laureaat van NWO. Zij is actief in de European Evaluation Society en consortium member van de International Collaboration for Participatory Health Research. Ze publiceerde vele internationale artikelen en bracht onlangs Evaluation for a Caring Society uit (JAI Press, 2018) en Participatory Research for Health and Social Well-Being (Springer, 2019) uit.

  • Maurice Fransen, Deloitte

   Maurice Fransen is adviseur met passie voor data, al 15 jaar aan de slag met data en het creëren van waardevolle inzichten. Eerst bij de overheid en vanaf 2006 bij Deloitte Consulting. Hij helpt overheidsorganisaties beter inzicht te krijgen in de huidige prestaties en de consequenties van beleidskeuzes op basis van alle beschikbare data (Data Analytics) en als organisatie zelf meer inzicht gedreven te worden. Met de grote overtuiging dat de overheid zichzelf een grote dienst bewijst door alle beschikbare data openbaar te maken. Zo zijn ze volledig transparant over eigen prestaties en zal de innovatiekracht van de samenleving de overheid nieuwe inzichten opleveren die ze helpt beter te presteren.

  • Rolf Willemse, Rekenkamer Rotterdam

   Rolf Willemse (1970) is afgestudeerd politicoloog en gepromoveerd in de bestuurskunde op het bestaansrecht van de Nederlandse gemeente. Hij is ruim acht jaar verbonden geweest aan de Vrije Universiteit, laatstelijk als universitair docent. Sinds 2006 is hij werkzaam bij de Rekenkamer Rotterdam, momenteel als bureauhoofd. Hij heeft ervaring met allerlei soorten onderzoeken, met beleidsevaluaties als zwaartepunt. Rolf is tevens plaatsvervangend directeur van de rekenkamers van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Ten slotte is hij regelmatig gastdocent aan de EUR, de VU en The Hague Academy for Local Governance.

  • Margriet Veeger, Gemeente Lisse

   Margriet Veeger (1962) is afgestudeerd als antropologe/ niet-westers sociologe aan de Vrije Universiteit. Sinds 1996 werkt zij voor het lokaal bestuur. Eerst bij de gemeente Amsterdam als woordvoerder van de wethouder en adviseur van de gemeentesecretaris. Vanaf 2003 is Veeger raadsgriffier bij achtereenvolgens stadsdeel Amsterdam-Noord, de gemeente Bergen (N-H) en de gemeente Lisse. Zij bekleedde daarnaast diverse bestuursfuncties waaronder bij het landelijke bestuur van de Vereniging van Griffiers en de landelijke toezichtraad van GroenLinks. Momenteel is zij plaatsvervangend voorzitter van de commissie openbaar bestuur van de beroepsvereniging. Zij was enkele jaren als gastdocent verbonden aan de Bestuursacademie Nederland.

 • Klik hier voor het programma in PDF.
 • Datum:
  Vrijdag 8, 15 en 22 november 2019.

  Locatie:
  The Hague Humanity Hub  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de cursus bedragen €1.650,-. Leden van onze partnernetwerken betalen €1.450,-. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 3 lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 27 september en 18 oktober 2019 wordt € 95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na 18 oktober 2019 is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleringen ontvangen wij graag schriftelijk.

  Foto's: Tijdens de leergang zullen er foto's gemaakt worden van de dag. Deze foto's zullen eventueel gebruikt worden voor promotie doeleinden. Als u liever niet in beeld komt kunt u tot drie dagen voor de leergang een bezwaar aantekenen.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl
  Dion Koerntjes - Project Manager
  d.koerntjes@scienceworks.nl

Partners

VSO