ennl           

Innovatieve Evaluatie voor Effectiever Beleid

Vrijdag 8, 15 en 22 november, Den Haag

 • Er bestaat een groeiende behoefte bij de overheid om de evaluatie van beleid meer te integreren met de beleidsontwikkeling. Evaluatie heeft nu nog vooral het imago van verantwoording en afrekening. Door beleidsevaluatie eerder toe te passen in het stadium van de beleidscyclus kan het van meerwaarde zijn om de effectiviteit van nieuw beleid niet alleen beter vast te stellen maar zelfs te stimuleren. Hierdoor kan de onderzoeker op een positievere wijze betrokken worden bij de inrichting van het nieuwe beleid als het gaat om niet alleen het vaststellen van de gewenste (tussentijdse) resultaten maar ook op het stimuleren van een positieve uitkomst ervan.

  Een vorm van ex-ante evaluatie doormiddel van het vooraf vaststellen van evaluatiemomenten zal het inzicht in de effectiviteit van nieuwe beleidsinitiatieven versterken. De rol en betrokkenheid van onderzoekers in de beleidscyclus wordt op deze manier versterkt. Door de toepassing van nieuwe technieken bestaan er zelfs mogelijkheden om ook real-time vast te stellen wat de effecten van nieuwe beleidsinitiatieven zijn.

  Met deze leergang wil ScienceWorks aandacht geven aan het proces en de nieuwste methoden om door innovatieve evaluatie zowel meer kwaliteit als effectiviteit aan beleid te verbinden.

  Er zal aandacht worden besteed aan de volgende thema’s:
  • Wat is ex ante evaluatie en wat zijn de mogelijkheden;
  • Welke technieken en methoden komen kijken bij ex ante evaluatie;
  • Mogelijkheden voor betere samenwerking tussen beleidsmakers en onderzoekers;
  • Verschillende manieren om te monitoren op het huidig beleid;
  Real-time data: Op welke manieren kan real-time data bijdragen aan het volgen en meten van het huidige beleidsproces.

  Net als in eerdere edities zal deze Leergang gebruik maken van de best beschikbare expertise die momenteel in Nederland voorhanden is. Deelnemers zal gevraagd worden een Case Study in te richten en te presenteren in kleine groepjes. Elke docent zal ingaan op de Case Study en vragen daarover beantwoorden. De Case Study zal vragen aan de deelnemers om zelf een evaluatieproces te verbinden aan een nieuw beleidsproces, waar zowel ex ante, ex durante als ex post elementen in zijn opgenomen.

  Doelgroepen:
  - Beleidsonderzoekers
  - Beleidsevaluatoren
  - Toezichthouders
  - Lokale Rekenkamers
  - Beleidsonderzoeksbureaus

  Wij kijken uit naar uw deelname!

 • Klik hier voor het programma in PDF.
 • Datum:
  Vrijdag 8 15 en 22 november 2019.

  Locatie:
  Den Haag (exacte locatie wordt binnenkort bekendgemaakt).

  Registreren:
  U kunt zich via dit formulier registeren.

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de cursus bedragen €1.650,-. Leden van onze partnernetwerken betalen €1.450,-. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 3 lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 27 september 18 oktober 2019 wordt € 95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na 18 oktober 2019 is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleringen ontvangen wij graag schriftelijk.

  Foto's: Tijdens de leergang zullen er foto's gemaakt worden van de dag. Deze foto's zullen eventueel gebruikt worden voor promotie doeleinden. Als u liever niet in beeld komt kunt u tot drie dagen voor de leergang een bezwaar aantekenen.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl
  Dion Koerntjes - Project Manager
  d.koerntjes@scienceworks.nl