ennl           

Congres

Kennisgedreven beleid
voor effectieve Criminaliteitsbeheersing

Hoe de inzet van kennis, onderzoek en data leidt
tot meer effectieve criminaliteitsbeheersing

 Den Haag, 26 september 2018

 

 

Over het congres

 • Hoe kunnen we bewijzen dat het Nederlandse justitiële systeem effectief functioneert? En wat kunnen we doen om die effectiviteit te verhogen? Daarover komen op 26 september in Den Haag experts van de praktijk en de wetenschap bijeen. Sinds het rapport van de Commissie Kuijken ligt deze vraag op tafel in afwachting van antwoord. Met behulp van het What Works Centre for Crime reduction zullen samen met topexperts uit Nederland concrete voorstellen besproken worden. Tegelijkertijd bieden politieke en ethische afwegingen een steeds veranderend kader waarbinnen beslist moet worden of en in hoeverre wij nieuwe technieken inzetten voor onze veiligheid. En wat wij daarvoor over hebben.
  Niet alleen door de Commissie Kuijken is voor de Politie aandacht gevraagd voor meer evaluatie en bewijsvoering. Met de WODC affaire is weer eens aangetoond hoe complex—juist binnen het terrein van veiligheid— de relatie is tussen politieke sturing en waarheidsvinding. Immers, zonder erkenning van het politieke primaat zou het blind navolgen van cijfermatige onderbouwing leiden tot een technocratie. Met regelmaat wordt zo de balans tussen wetenschappelijke onderbouwing en de politieke wil opnieuw vastgesteld. Als de politieke wil er is om de effectiviteit van beleid beter te onderbouwen is er veel mogelijk, zoals zal blijken uit de bijdrage vanuit het What Works Centre for Crime Reduction uit de UK.

  Nieuwe technieken en wetenschappelijke kennis kunnen steeds meer op maat ingezet worden voor uiteenlopende verschijningsvormen zoals predictive policing, maar ook gedragspsychologische en neuro-sociale inzichten voor een gericht preventiebeleid. Maar ook de nieuwste inzichten rondom Big Data en Cybercrime zullen belicht worden door tientallen deskundigen vanuit wetenschap, beleid en praktijk. De politiek meer gevoelige vraag dit daarbij aan de orde komt is hoe we de effectiviteit van het politiebestel goed kunnen doormeten en wellicht ook verhogen. Uit een zestal sessies zullen aanbevelingen voortvloeien die aan het einde van de dag gepresenteerd zullen worden aan een panel van Tweede Kamerleden.

  U bent uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.


  Sprekers

  • Wim Saris, Directeur Generaal Politie, Ministerie van Justitie & Veiligheid  • Bart Custers , Universiteit Leiden


   Mr. dr. ir. Bart Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op profiling, privacy, data ethics, big data, data science en algoritmische besluitvorming en anderzijds op opsporingstechnologie en cybercrime. Hij heeft meer dan 100 (inter)nationale publicaties op zijn naam staan en presenteerde zijn werk op congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Maleisië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Tevens voerde hij verschillende interdisciplinaire onderzoeken uit, onder andere voor de Europese Commissie, het WODC, NWO en bedrijven.

  • Rutger Rienks, KPN

   Rutger is een voorvechter van data-gedreven denken in Nederland. Hij promoveerde in het machinaal waarnemen van menselijk gedrag in 2007 en werkte daarna bijna 8 jaar voor de Nationale Politie in het intelligence domein. Hij is een veel gevraagd spreker, doceert en schrijft artikelen over zowel de voordelen als de nadelen van het werken met data. Zijn boek over predictive policing uit 2015 is een besproken bestseller waar de nationale media vol van stonden. Voordat hij bij KPN aan de slag is gegaan als Thoughtleader Data Strategy, werkte Rutger voor de gemeente Amsterdam waar hij bijdroeg aan het ontwikkelen van het datagedreven denken en het inrichten van de Amsterdamse data voorzieningen waarmee het lonkende perspectief van de datapolis Amsterdam dichterbij is gekomen.

  • Michel van Eeten, TU Delft

   Hoogleraar Governance and Cybersecurity

  • Jan-Jaap Oerlemans, Universiteit Leiden


   Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker verbonden bij eLaw, het Centrum voor Recht en Technologie van de Universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd op het proefschrift 'Investigating Cybercrime', dat gaat over digitale opsporingsmethoden in cybercrimeonderzoeken en de wetmatigheid daarvan. Hij is als fellow verbonden aan het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Tevens is Jan-Jaap redacteur van het tijdschrift Computerrecht en lid van het Kenniscentrum Cybercrime van het Gerechtshof Den Haag.

  • Job Cohen, Voorzitter Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad

   Job Cohen studeerde rechten in Groningen (1966-1971) en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden (1981). Hij begon zijn loopbaan als wetenschapper en werd in 1983 hoogleraar Juridisch Onderwijs aan de Universiteit van Maastricht, in 1991 Rector Magnificus.
   In 1993-1994 was hij staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het derde kabinet-Lubbers. Daarna keerde hij terug naar Maastricht als Rector Magnifus en werd Eerste Kamerlid, waar hij tussen 1996-1998 voorzitter van de PvdA-Senaatsfractie was. In het tweede kabinet-Kok was Job Cohen staatssecretaris van Justitie.
   In de periode tussen 2001 tot 2010 was Cohen burgemeester van Amsterdam. Daarna tot 2012 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.
   Hij is nu onder meer voorzitter van Cedris, branche-organisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, vice-voorzitter van de Politie Onderwijs Raad en voorzitter van Politie en Wetenschap en bekleedt tot het einde van dit jaar in Leiden de Thorbecke-leerstoel.

  • Catrien Bijleveld, Directeur NSCR

  • Rachel Tuffin, Executive Lead What Works Centre for Crime Reduction

   Director of Knowledge, Research and Education For three years Rachel has worked as the College of Policing’s Director of Knowledge, Research and Education, and was the interim CEO for six months in 2017/18. Rachel previously led knowledge and research teams in the National Policing Improvement Agency and the Home Office. She has published studies on issues ranging from neighbourhood policing and police leadership to handling racist incidents and race hate on the internet, recruitment and career progression of minority ethnic police officers, and flexible working practices. Rachel has been seconded to several independent and government police reviews and was a member of the first Home Office task force sent to Macedonia to co-ordinate the evacuation of refugees from Kosovo. She began her career as a researcher in the University of East London in 1995, and prior to that became fluent in French working as a trainer, interpreter and course director in Northern France. Her OBE was awarded in 2013 for services to policing, specifically championing evidence-based policing.

  • Nico van Eijk, UvA

   Nico van Eijk is hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en Telecommunicatierecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en directeur van het Instituut voor Informatierecht (IViR). Tevens is hij werkzaam als zelfstandig adviseur. Hij is onder meer voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC), voorzitter van de Overleggroep Betaalde Informatiediensten (SER), lid van de kenniskring van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Voor een overzicht van publicaties en activiteiten: https://www.ivir.nl/nl/medewerker/eijk/

  • Pieter Tops, Nederlandse Politieacademie

  • Stefan Bogaerts, Universiteit van Tilburg

  • Erwin Rouwenhorst, Gemeente Den Haag

  • Katy de Kogel, WODC

   Dr. C.H. (Katy) de Kogel is psycholoog en werkt als senior wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is tevens als senior onderzoeker verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. De Kogel coördineert en verricht praktijkgericht onderzoek naar neurowetenschappelijke toepassingen (kennisbenutting, behandeling, assessment, risicotaxatie) in de strafrechtketen en naar het gebruik van nieuwe technieken daarbij. Zij was uitvoerend coördinator van de pijler Veiligheid van onderzoeksprogramma Hersenen & Cognitie: Maatschappelijke Innovatie (2010-2016) en is een van de boegbeelden van de route NeurolabNL van de Nationale Wetenschapsagenda (zie ook https://neurolab.nl/ en https://wetenschapsagenda.nl/route/neurolabnl-de-werkplaats-voor-hersen-cognitie-en-gedragsonderzoek/).

  • Monique Mos, Hoofd Operatiën, Politie Eenheid Den Haag

   Na het behalen van het VWO diploma, rondde ze in 1992 haar studie aan de Rijksuniversiteit Utrecht af met een master in zowel civiel- als in internationaal recht. Haar carrière verliep via het departement van Justitie waar ze werkte als juridisch adviseur en via het Openbaar Ministerie, waar ze 15 jaar lang, op diverse standplaatsen werkte als (senior) officier van justitie (georganiseerde criminaliteit en mensenhandel) en leidinggevende. In haar positie bij het ministerie voerde ze internationale onderhandelingen over strafrechtelijke verdragen bij de EU en de Verenigde Naties ook heeft ze meerdere complexe uitleveringszaken behandeld namens de minister van Justitie.
   In 2016 maakte ze de overstap naar de politie als Hoofd Operatiën van de eenheid Den Haag. In die functie heeft ze tezamen met collega’s de verantwoordelijkheid voor het operationele werk van de politie binnen de eenheid waar meer dan 6000 politiemensen werken. Onder haar verantwoordelijkheid vallen de opsporing, de informatieorganisatie en een aantal politiedistricten van de eenheid.

  • Marcel Ham,Hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale vraagstukken

   Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken.nl. Met Femmianne Bredewold en Albert Jan Kruiter was hij redacteur van het jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt, kroniek van een verandering. Met Jelle van der Meer schreef hij in 2015 De ondernemende burger, de woelige wereld van lokale initiatieven. Het jaar daarvoor stelde hij met Lilian Linders en Stijn Verhagen de bundel samen samen: Verlossing van schuld en boete, onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen.

  • Arno Rutte, Tweede Kamer lid (VVD)


   Arno Rutte (1972) is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij actief als gemeenteraadslid in Groningen en werkte hij als strateeg bij zorgverzekeraar Menzis. Eerder was hij sectormanager strafrecht bij de rechtbank in Groningen. De heer Rutte is namens de VVD woordvoerder op de portefeuilles politie, brandweer, terrorismebestrijding, crisisbeheersing en rampenbestrijding, cyberveiligheid en drugsbeleid.

  • Chris van Dam, Tweede Kamer lid (CDA)

  • Pieter van Gelder, Hoogleraar Safety Science, TU Delft

  • Arie van den Hurk,Adviseur Kennismanagement, Dienst Justitiële Inrichtingen

   Arie van den Hurk is sinds 2001 werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in de functie van adviseur kennismanagement. Zijn belangrijkste taak is het benutten van (wetenschappelijke) kennis ten behoeve van beleid en praktijk van de vrijheidsbeneming. Van origine is hij cultuurpsycholoog. Voorafgaand aan DJI was Arie werkzaam aan de universiteit Nijmegen en bij de verslavingsreclassering.


 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.
 • Datum:
  Woensdag, 26 september 2018

  Locatie:
  Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte, te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €225 (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Deelnemers vanuit academische instellingen kunnen tegen het gereduceerde tarief van €175 (excl. 21% BTW) deelnemen.
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 29 augustus en 12 september 2018 wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 12 september is restitutie niet meer mogelijk.

  Aanmeldingsformulier


  Door u aan te melden voor het congres ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks. • Erwin Muller is Vice-Voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en tevens Hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden. Voorheen is hij directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement geweest. Per 1 september treedt hij aan als decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden.

  Jan Crijns is hoogleraar straf- en strafprocesrecht en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Hij is verbonden aan het onderzoeksprogramma “Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity”. Ook maakt hij deel uit van de redactie van Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering, de redactie van het tijdschrift Strafblad en de redactie van het Platform Modernisering Strafvordering. Daarnaast is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Den Haag.

  Bart Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op profiling, privacy, data ethics, big data, data science en algoritmische besluitvorming en anderzijds op opsporingstechnologie en cybercrime. Hij heeft meer dan 100 (inter)nationale publicaties op zijn naam staan en presenteerde zijn werk op congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Maleisië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Tevens voerde hij verschillende interdisciplinaire onderzoeken uit, onder andere voor de Europese Commissie, het WODC, NWO en bedrijven.

  Joris den Bruinen is adjunct-directeur van Hague Security Delta (HSD). Bij en vanaf de oprichting van de stichting, vijf jaar geleden, is hij persoonlijk betrokken geweest. Joris heeft een achtergrond in strategie en advies in zowel de publieke als private sector en heeft in het verleden de Burgemeester van Den Haag als adviseur bijgestaan. Met energie en passie verbindt Joris personen met elkaar, creëert hij connecties, en bouwt hij een ecosysteem tot doel een veiliger maatschappij te ontwikkelen.

 • Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met:

  Partners

AanmeldingsformulierErwin Muller

Beste lezer,

Een veilige leefomgeving creëren vergt een continue inspanning. Zo zullen wij moeten anticiperen op de allernieuwste verschijningsvormen waarmee bedreigingen zich manifesteren. Het is aan het publieke bestel om vast te stellen welke instrumenten en innovaties we mogen hanteren om de criminaliteit voor te blijven; in sommige gevallen zelfs te voorkomen.

Dit congres zal ons inzicht verdiepen in de vraag hoe effectief ons justitiële systeem functioneert om de uitdagingen van nu aan te gaan; en hoe wij dit kunnen meten en stimuleren. Daarbij zullen wij met elkaar in discussie gaan over randvoorwaarden die aan de beheersing van criminaliteit gesteld moeten worden; hoe willen we het beleid hierover afrekenen op resultaten? Het congres zal afsluiten met een aantal duidelijke aanbevelingen richting de politiek.

U bent uitgenodigd uw bijdrage te leveren aan dit belangwekkende debat. Ik zie er naar uit u op dit congres te mogen ontmoeten!

Erwin Muller

Dagvoorzitter

Vice-Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid


In samenwerking met

Partners

Presentaties innovaties
Voor bedrijven bestaan er mogelijkheden om baanbrekende innovaties te tonen die impact kunnen hebben op de aard van de misdaadbestrijding. Mocht u van mening zijn dat uw bedrijf over een dergelijke innovatie beschikt neemt u dan contact op met: t.oudendijk@scienceworks.nl


Verantwoord datagebruik voor maatschappelijke uitdagingen

Ontdek hoe data science effectief kan worden ingezet voor de maatschappelijke uitdagingen van nu. Dit congres vindt plaats op woensdag 22 november in Den Haag. Bekijk het programma van dit congres en schrijf je in.Responsief Beleidsonderzoek

Ontdek hoe procedures, experimenten en technologische applicaties leiden tot bruikbaar onderzoek voor beleidsmakersu. Dit congres vindt plaats op woensdag 22 november in Den Haag. Bekijk het programma van dit congres en schrijf je in.