ennl           

Congres

Beleidsexperimenten voor beter beleid

Hoe beleidsexperimenten bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid

Dinsdag 19 juni 2018
Universiteit Leiden, Wijnhaven Den Haag

Over het congres

 • Het Kennis en Beleid Congres 2018 zal dit jaar inzicht geven in de vraag hoe beleidsexperimenten kunnen bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid.

  Het onderbouwen van beleid door middel van beleidsexperimenten wordt regelmatig bepleit, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de wereld van politiek en beleid. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt nu de ambitie uitgesproken om binnen een breed scala aan beleidsterreinen verdere ruimte te scheppen voor experimenten.

  Met deze toenemende aandacht voor beleidsexperimenten sluit Nederland zich aan bij een internationale trend. In landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is reeds veel ervaring met het vormgeven en implementeren van beleidsexperimenten, bijvoorbeeld aan de hand van de What Works methode. Ook in landen als Canada, Finland en Denemarken wordt een nationale regie gevoerd om met behulp van beleidsexperimenten effectiever beleid te genereren.

  Met het Kennis en Beleid congres 2018 "Beleidsexperimenten voor beter beleid" gaan wij dieper in op dit thema. Op dit congres staat de vraag centraal op welke manier effectief invulling gegeven kan worden aan de ambitie om beleidsexperimenten systematisch te incorporeren in de Nederlandse beleidspraktijk. Tevens bieden wij zo inzicht in nieuwe mogelijkheden om 'ongetemde' maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.

  U bent uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.


  “The country needs (…) bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it” - Franklin D. Roosevelt 1932  Sprekers

  • Hans Mommaas, Planbureau voor de Leefomgeving


   Hans Mommaas is sinds 1 november 2015 directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University.
  • Eva van den Broek, Wageningen University

   Eva van den Broek is gedragseconoom bij Wageningen Economic Research. Zij ondersteunt beleidsmakers, uitvoerders en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, TNO en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde Kunstmatige Intelligentie en is gepromoveerd in Experimentele Economie.
  • Jonathan Breckon, Alliance for Useful Evidence


   Jonathan Breckon is the director of the Alliance for Useful Evidence, a network hosted by the UK's innovation charity Nesta in London. He has 15 years experience in policy, research and public affairs. His expertise lies particularly in brokering relationships between decision-makers and researchers from across disciplines - social science, science and the humanities. He is the author of the "Better public services through experimental government" report, in which he addressed the potential benefits and limits of policy experimentation.
  • Bernard Steunenberg, Universiteit Leiden

   Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.
  • Peter van der Knaap, SWOV & Vide


   Peter van der Knaap
   Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.

 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken. • Datum:
  Dinsdag, 19 juni 2018

  Locatie:
  Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Deelnemers vanuit Universiteiten kunnen tegen het gereduceerde tarief van € 195,- (excl. 21% BTW) deelnemen.
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 22 mei en 5 juni wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 5 juni is restitutie niet meer mogelijk.

  Door u aan te melden voor het congres ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks. • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en de voorzitter van Vide. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.


  Peter van Hoesel
  Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online. Voorafgaand aan zijn aanstelling bij de EUR was hij werkzaam bij Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies en was hij algemeen directeur van het Economisch Instituut voor het MKB (dat sinds 2005 de naam Panteia draagt).


  Marco BikMarco Bik is sinds 1 januari 2017 kenniscoördinator en onderzoeksprogrammamanager bij de Onderzoek en Business Intelligence afdeling (OBI) van de gemeente Rotterdam. Tevens is hij sinds 2014 bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).


  Geert Munnichs werkt als themacoördinator bij het Rathenau Instituut. Hij houdt zich onder andere bezig met de discussie over vertrouwen in wetenschap. In de studie Wetenschap als strijdtoneel (2014) heeft hij onderzoek gedaan naar publieke controversen rond evidence based policy. Ook is hij betrokken geweest bij diverse stakeholderprocessen over wicked problems.


  Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.


  Eva van den Broek is gedragseconoom bij Wageningen Economic Research. Zij ondersteunt beleidsmakers, –uitvoerders en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, TNO en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde Kunstmatige Intelligentie en is gepromoveerd in Experimentele Economie


  Jan Maarten van Sonsbeek is sinds april 2016 Chief Science Officer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2011 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op een proefschrift over microsimulatiemodellen in het sociale zekerheidsbeleid.  Enno Ebels is manager bij de afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek van de gemeente Den Haag (Stedelijke Ontwikkeling). Hij is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van de dienst. Hij is tevens strategisch adviseur op het gebeid van stedelijke ontwikkeling en koppelt onderzoek en kennisontwikkeling aan de strategische opgaven en vraagstukken. Hij is voorzitter van het concernbrede onderzoeksoverleg en werkt in die rol de aan de integrale samenwerking op het gebied van onderzoek tussen de verschillende diensten en beleidsvelden.
 •  

  Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met:

  Onze partners worden nader bevestigd

AanmeldingsformulierIn samenwerking met

Partners

Nader te bevestigen

Woord van de dagvoorzitter

Peter van der Knaap

Beste Lezer,

Volgens het regeerakkoord vindt er de komende jaren een recordaantal beleidsexperimenten plaats. De belofte is dat beleidsexperimenten kunnen bijdragen aan beleid dat aantoonbaar effectiever is, maar is dat ook echt zo en op welke manier lukt dat dan het beste? Dat is in het kort de vraag die tijdens dit congres centraal staat.

Beleidsexperimenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van beleid. Mits goed vorm gegeven kunnen zelfs kleinschalige experimenten al significante inzichten opleveren over de kans van slagen van beleidsmaatregelen en mogelijke neveneffecten. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan een effectievere vormgeving, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid. Nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van data science, maken het mogelijk beleidsexperimenten zorgvuldiger op te zetten en te evalueren, waardoor de kennisbasis – de ‘evidence-base’ – voor doeltreffende beleidsinterventies steviger wordt. Daarnaast geeft het starten van een experiment op zich ook al een signaal: het probleem wordt erkend, de overheid zoekt naar remedies. Het wekt dan ook geen verbazing dat het belang van beleidsexperimenten de afgelopen jaren regelmatig is bepleit, zowel door onderzoekers als door beleidsmakers. En met effect! Het nieuwe regeerakkoord bevat op veel plaatsen de ambitie om meer beleidsexperimenten mogelijk te maken .

Het congres vergroot het inzicht in de wijze waarop de mogelijke voordelen van beleidsexperimenten beter benut kunnen worden. In de deelsessies zal aandacht worden besteed aan verschillende relevante onderwerpen, zoals de opzet en timing van experimenten, methoden en technieken voor beleidsexperimenten, de rol die beleidsexperimenten kunnen spelen op lokaal niveau en de wijze waarop experimenten kunnen helpen om zogeheten ‘ongetemde problemen’ het hoofd te bieden.

Inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland zullen tijdens het congres hun visie hierop geven. Wij hopen dat u de gedachtevorming in Nederland hierover komt versterken met uw komst en door het congres verrijkt en geïnspireerd raakt.

Ik zie ernaar uit u op 19 juni te mogen verwelkomen!

Peter van der Knaap
Dagvoorzitter
Voorzitter Vide – Vakvereniging voor Toezichthouders, Inspecties en Evaluatoren
Directeur-bestuurder van SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidEFFECTIEVE BELEIDSONTWIKKELING MET DATA SCIENCE

Ontdek hoe data science kan bijdragen aan het ontwikkelen van beter beleid. Deze driedaagse leergang vindt plaats op de vrijdagen 18 mei, 25 mei en 1 juni. Bekijk het programma van de leergang 'effectieve beleidsontwikkeling met data science' en schrijf je in.