ennl           

Congres

Vormgeving van experimenten voor beter beleid

Hoe experimenten kunnen bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid

Dinsdag 19 juni 2018
Universiteit Leiden, Wijnhaven Den Haag

 

Over het congres

 • Het Kennis en Beleid Congres 2018 zal dit jaar inzicht geven in de vraag hoe experimenten kunnen bijdragen aan aantoonbaar effectiever beleid.

  Het onderbouwen van beleid door middel van beleidsexperimenten wordt regelmatig bepleit, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de wereld van politiek en beleid. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt nu de ambitie uitgesproken om binnen een breed scala aan beleidsterreinen verdere ruimte te scheppen voor experimenten.

  Met deze toenemende aandacht voor experimenten sluit Nederland zich aan bij een internationale trend. In landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is reeds veel ervaring met het vormgeven en implementeren van experimenten, bijvoorbeeld aan de hand van de What Works methode. Ook in landen als Canada, Finland en Denemarken wordt een nationale regie gevoerd om met behulp van experimenten effectiever beleid te genereren.

  Met het Kennis en Beleid congres 2018 "Vormgeving van experimenten voor beter beleid" gaan wij dieper in op dit thema. Op dit congres staat de vraag centraal op welke manier effectief invulling gegeven kan worden aan de ambitie om experimenten systematisch te incorporeren in de Nederlandse beleidspraktijk. Tevens bieden wij zo inzicht in nieuwe mogelijkheden om 'ongetemde' maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.

  U bent uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.


  “The country needs (…) bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it” - Franklin D. Roosevelt 1932  Sprekers

  • Hans Mommaas, Planbureau voor de Leefomgeving


   Hans Mommaas is sinds 1 november 2015 directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University.
  • Eva van den Broek, Wageningen University

   Eva van den Broek is gedragseconoom bij Wageningen Economic Research. Zij ondersteunt beleidsmakers, uitvoerders en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, TNO en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde Kunstmatige Intelligentie en is gepromoveerd in Experimentele Economie.
  • Jonathan Breckon, Alliance for Useful Evidence


   Jonathan Breckon is the director of the Alliance for Useful Evidence, a network hosted by the UK's innovation charity Nesta in London. He has 15 years experience in policy, research and public affairs. His expertise lies particularly in brokering relationships between decision-makers and researchers from across disciplines - social science, science and the humanities. He is the author of the "Better public services through experimental government" report, in which he addressed the potential benefits and limits of policy experimentation.
  • Bernard Steunenberg, Universiteit Leiden

   Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.
  • Peter van der Knaap, SWOV & Vide


   Peter van der Knaap
   Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.
  • Erik Gerritsen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   Erik Gerritsen is sinds juni 2015 Secretaris Generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erik heeft zowel binnen als buiten de rijksoverheid ruime ervaring opgedaan.
   Zo was hij tot juni 2015 Bestuursvoorzitter bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Daarvoor was hij Gemeentesecretaris, en later ook Kennisambassadeur, bij de Gemeente Amsterdam. Eerder was hij plaatsvervangend Secretaris Generaal en Directeur Financiële en Economische Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Erik begon zijn carrière bij het Ministerie van Financiën.
   Erik Gerritsen werd in 1962 in Den Haag geboren. Erik studeerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en later ook Bestuurskunde en Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij op De Slimme Overheid.
  • Maarten Camps, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   Maarten Camps (53 jaar) is sinds augustus 2013 secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (tot 26 oktober 2017: Ministerie van Economische Zaken). Hij bekleedde eerder diverse managementfuncties bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar hij van 2008 tot 2013 directeur-generaal Werk was. Van 2005 tot 2007 was hij voorzitter van het Werkgelegenheidscomité van de Europese Unie (EMCO). Van januari 2016 tot juli 2017 was hij voorzitter van de Europese hoogambtelijke werkgroep voor concurrentievermogen en groei. Maarten Camps heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en de University of Exeter.

  • Linda Voortman, GroenLinks

   Voordat ze in 2010 werd gekozen in de Tweede Kamer, was Linda Voortman raadslid in Groningen. Hier studeerde ze Engels en Literatuurwetenschap. Tijdens haar studie was ze actief in de studentenbeweging. Na haar studie werd Linda vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. Daar leidde ze bijvoorbeeld begin 2010 de spraakmakende acties van het schoonmaakpersoneel op Schiphol en op de NS-stations voor betere arbeidsomstandigheden. Linda Voortman is al sinds 2010 hét gezicht van GroenLinks in de zorg. Zij wil dat mensen die afhankelijk zijn van zorg zelf grip op hun eigen leven kunnen houden. Linda leidde de strijd tegen bezuinigingen op het persoonsgebonden budget die mensen in staat stelt om zelf de zorg in te huren die ze nodig hebben. In de Tweede Kamer gaat Linda ook voorop in de strijd voor eerlijke kansen voor mensen met een arbeidshandicap. Ook maakt ze zich sterk voor een open en transparante overheid, bijvoorbeeld met het wetsvoorstel voor een nieuwe wet open overheid.

  • Thomas Dirkmaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   Thomas Dirkmaat.

  • Odette van de Riet, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

   Odette van de Riet is coördinator van het Behavioural Insights Team (BIT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). BIT IenM is een netwerk van kennisinstellingen, gerenommeerde gedragswetenschappers en praktijkexperts op het gebied van gedrag met IenM als thuisbasis. Dit kennisnetwerk maakt het mogelijk om snel en flexibel de benodigde kennis bij elkaar te brengen en te vertalen naar de IenM-praktijk. De oprichting van BIT IenM komt voort uit de Strategische Kennis- en Innovatieagenda van IenM. Odette van de Riet is tevens Vice-President van het European Platform on Mobility Management (EPOMM).

  • Paul van Meenen, D66

   Paul van Meenen(1956) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij is binnen D66 woordvoerder op alle portefeuilles binnen onderwijs, van primair onderwijs tot wetenschap. Paul heeft 33 jaar in het onderwijs gewerkt. Hij begon zijn carrière als docent wiskunde op het ROC in Leiden. Daarna is hij tien jaar werkzaam geweest op de toenmalige HEAO Hogeschool West-Brabant als docent en afdelingshoofd. Later was hij bestuursvoorzitter van een groep van tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Tevens was hij rector. Daarnaast was hij tien jaar fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Leiden.
   Paul is nog steeds een docent in hart en nieren. Hij wil verder bouwen aan ruimte en vertrouwen voor de docent en maatwerk voor de leerling. Zijn belangrijkste speerpunt is de kwaliteit van ons onderwijs.


 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken. • Datum:
  Dinsdag, 19 juni 2018

  Locatie:
  Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Deelnemers vanuit Universiteiten kunnen tegen het gereduceerde tarief van € 195,- (excl. 21% BTW) deelnemen.
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 22 mei en 5 juni wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 5 juni is restitutie niet meer mogelijk.

  Door u aan te melden voor het congres ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks. • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en de voorzitter van Vide. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.


  Peter van Hoesel
  Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Beleidsonderzoek Online. Voorafgaand aan zijn aanstelling bij de EUR was hij werkzaam bij Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies en was hij algemeen directeur van het Economisch Instituut voor het MKB (dat sinds 2005 de naam Panteia draagt).


  Marco BikMarco Bik is sinds 1 januari 2017 kenniscoördinator en onderzoeksprogrammamanager bij de Onderzoek en Business Intelligence afdeling (OBI) van de gemeente Rotterdam. Tevens is hij sinds 2014 bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).


  Geert Munnichs werkt als themacoördinator bij het Rathenau Instituut. Hij houdt zich onder andere bezig met de discussie over vertrouwen in wetenschap. In de studie Wetenschap als strijdtoneel (2014) heeft hij onderzoek gedaan naar publieke controversen rond evidence based policy. Ook is hij betrokken geweest bij diverse stakeholderprocessen over wicked problems.


  Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en specialist op het terrein van Europese politiek en beleidsprocessen. Hij publiceert onder meer over adaptiviteit en de wijze waarop de digitalisering van de samenleving invloed heeft op het overheidsbeleid en bestuur. Verder is hij Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Founding Editor van Research and Politics, een open-acces tijdschrift op het terrein van politiek en bestuur.


  Eva van den Broek is gedragseconoom bij Wageningen Economic Research. Zij ondersteunt beleidsmakers, –uitvoerders en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, TNO en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde Kunstmatige Intelligentie en is gepromoveerd in Experimentele Economie


  Jan Maarten van Sonsbeek is sinds april 2016 Chief Science Officer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2011 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op een proefschrift over microsimulatiemodellen in het sociale zekerheidsbeleid.  Enno Ebels is manager bij de afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek van de gemeente Den Haag (Stedelijke Ontwikkeling). Hij is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van de dienst. Hij is tevens strategisch adviseur op het gebeid van stedelijke ontwikkeling en koppelt onderzoek en kennisontwikkeling aan de strategische opgaven en vraagstukken. Hij is voorzitter van het concernbrede onderzoeksoverleg en werkt in die rol de aan de integrale samenwerking op het gebied van onderzoek tussen de verschillende diensten en beleidsvelden.
 •  

  Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met:

  Onze partners worden nader bevestigd

AanmeldingsformulierIn samenwerking met

Partners

Nader te bevestigen

Woord van de dagvoorzitter

Peter van der Knaap

Beste congresbezoeker,

Volgens het regeerakkoord vindt er de komende jaren een recordaantal beleidsexperimenten plaats. De belofte is dat experimenten kunnen bijdragen aan beleid dat aantoonbaar effectiever is, maar is dat ook echt zo en op welke manier lukt dat dan het beste? Dat is in het kort de vraag die tijdens dit congres centraal staat.

Experimenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van beleid. Mits goed vorm gegeven kunnen zelfs kleinschalige experimenten al significante inzichten opleveren over de kans van slagen van beleidsmaatregelen en mogelijke neveneffecten. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan een effectievere vormgeving, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid. Nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van data science, maken het mogelijk beleidsexperimenten zorgvuldiger op te zetten en te evalueren, waardoor de kennisbasis – de ‘evidence-base’ – voor doeltreffende beleidsinterventies steviger wordt. Daarnaast geeft het starten van een experiment op zich ook al een signaal: het probleem wordt erkend, de overheid zoekt naar remedies. Het wekt dan ook geen verbazing dat het belang van experimenten de afgelopen jaren regelmatig is bepleit, zowel door onderzoekers als door beleidsmakers. En met effect! Het nieuwe regeerakkoord bevat op veel plaatsen de ambitie om meer beleidsexperimenten mogelijk te maken.

Het congres vergroot het inzicht in de wijze waarop de mogelijke voordelen van experimenten beter benut kunnen worden. In de deelsessies zal aandacht worden besteed aan verschillende relevante onderwerpen, zoals de opzet en timing van experimenten, methoden en technieken voor beleidsexperimenten, de rol die experimenten kunnen spelen op lokaal niveau en de wijze waarop experimenten kunnen helpen om zogeheten ‘ongetemde problemen’ het hoofd te bieden.

Inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland zullen tijdens het congres hun visie hierop geven. Wij hopen dat u de gedachtevorming in Nederland hierover komt versterken met uw komst en door het congres verrijkt en geïnspireerd raakt.

Ik zie ernaar uit u op 19 juni te mogen verwelkomen!

Peter van der Knaap
Dagvoorzitter
Voorzitter Vide – Vakvereniging voor Toezichthouders, Inspecties en Evaluatoren
Directeur-bestuurder van SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidEFFECTIEVE BELEIDSONTWIKKELING MET DATA SCIENCE

Ontdek hoe data science kan bijdragen aan het ontwikkelen van beter beleid. Deze driedaagse leergang vindt plaats op de vrijdagen 18 mei, 25 mei en 1 juni. Bekijk het programma van de leergang 'effectieve beleidsontwikkeling met data science' en schrijf je in.