ennl           

Congres

Kennis voor Gedragsbewust Beleid

Hoe gedragsbewust beleid kan leiden tot
evidence-based policymaking en doelmatiger beleid

crowd_conference
Donderdag, 23 juni 2016
De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
Het Plein Den Haag

Over het Congres

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 23 juni 2016. Dank voor uw aanwezigheid!

  publiek

  Impressie van het congres 'Kennis voor Gedragsbewust Beleid'


  Gedragsbewust beleid is in Nederland een relatief nieuwe aanpak waarin met wetenschappelijke kennis en gerichte beleidsinitiatieven nu al verrassende resultaten zijn behaald. Dit congres toont de nieuwste resultaten van het Nederlandse kabinetsbeleid en de meest recente Britse ervaringen worden tevens uit de eerste hand gepresenteerd door Geoff Mulgan, Directeur Nesta.

  Op dit congres zullen voorbeelden aan bod komen die illustreren hoe deze interactie heeft geleid tot toonaangevende pilotprojecten die de politieke agenda’s van morgen kunnen beïnvloeden. Met name zal aan de orde komen hoe dergelijke projecten moeten worden ingericht en zodanig geëvalueerd, opdat er lessen uit getrokken kunnen worden voor de vormgeving van evidence-based policymaking.

  Met dit congres zullen we projecten bespreken, waarbij we streven naar de volgende kenmerken:
  - Er is sprake van kennis die ingezet kan worden in concrete beleidsvoorstellen.
  - Er bestaat een effectieve samenwerking tussen kennisdragers, beleidsmakers en stakeholders om op slagvaardige wijze goed onderbouwde initiatieven te realiseren.
  - De projecten hebben de potentie om nieuwe politieke speerpunten te kunnen onderbouwen.


 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 23 juni 2016. Dank voor uw aanwezigheid!

  Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het congresverslag. Naast het congresverslag kunt u ook de publicatie over het congres in de ESB (Economische Statistische Berichten) uit juli 2016 lezen.

  Voorkant-congresverslag
 • Alle foto’s © Hans Tak Fotografie

  SW20160511001 SW20160511180 SW20160511179 SW20160511178 SW20160511177 SW20160511176 SW20160511175 SW20160511174 SW20160511173 SW20160511172 SW20160511171 SW20160511170 SW20160511169 SW20160511168 SW20160511167 SW20160511166 SW20160511165 SW20160511164 SW20160511163 SW20160511162 SW20160511161 SW20160511160 SW20160511159 SW20160511158 SW20160511157 SW20160511156 SW20160511155 SW20160511154 SW20160511153 SW20160511152 SW20160511151 SW20160511150 SW20160511149 SW20160511148 SW20160511147 SW20160511146 SW20160511145 SW20160511144 SW20160511143 SW20160511142 SW20160511141 SW20160511140 SW20160511139 SW20160511138 SW20160511137 SW20160511136 SW20160511135 SW20160511134 SW20160511133 SW20160511132 SW20160511131 SW20160511130 SW20160511129 SW20160511128 SW20160511127 SW20160511126 SW20160511125 SW20160511124 SW20160511123 SW20160511122 SW20160511121 SW20160511120 SW20160511119 SW20160511118 SW20160511117 SW20160511116 SW20160511115 SW20160511114 SW20160511113 SW20160511112 SW20160511111 SW20160511110 SW20160511109 SW20160511108 SW20160511107 SW20160511106 SW20160511104 SW20160511103 SW20160511102 SW20160511101 SW20160511100 SW20160511099 SW20160511098 SW20160511097 SW20160511096 SW20160511095 SW20160511094 SW20160511093 SW20160511092 SW20160511091 SW20160511090 SW20160511089 SW20160511088 SW20160511087 SW20160511086 SW20160511085 SW20160511084 SW20160511083 SW20160511082 SW20160511081
 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 23 juni 2016. Dank voor uw aanwezigheid!

  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.

  Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het congresprogramma

  Voorkant-KB
 • Godfried Engbersen Prof. dr. Godfried Engbersen is al achttien jaar hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en is onderzoeksdirecteur van de afdeling Sociologie. Sinds 2014 is hij benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
  Peter van Hoesel Prof. Peter van Hoesel is emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en redactielid van Beleidsonderzoek Online. Voorafgaand aan zijn aanstelling bij de EUR was hij werkzaam bij Research voor Beleid, NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies en was hij algemeen directeur van Economisch Instituut voor het MKB (dat sinds 2005 de naam Panteia draagt).
  Marco Bik Marco Bik is sinds 2012 proceseigenaar onderzoek en (beleids)informatie bij Gemeente Rotterdam en sinds 2014 bestuurslid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Voorheen was hij strategisch adviseur onderzoek en onderzoek manager ook binnen het kader van Gemeente Rotterdam.
  Mijntje Notermans Mijntje Notermans is zakelijk leider bij BrabantKennis en beleidsmedewerker Kennis & Onderzoek voor de Provincie Noord-Brabant. Zij promoveerde in bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en zij is als projectleider werkzaam geweest bij diverse teams binnen de Provincie Noord-Brabant.
  Geert Munnichs Geert Munnichs werkt al twaalf jaar bij de afdeling Technology Assessment van het Rathenau Instituut, aanvankelijk als senior onderzoeker en sinds 2010 als themacoördinator. Hij is betrokken geweest bij (o.a.) de volgende publicaties: Goed, beter betwist – Publieksonderzoek naar mensverbetering (2012), Wetenschap als strijdtoneel – Publieke controversen rond wetenschap en beleid (2014) en Startnotitie cliëntenrechten en stand van zaken zorginfrastructuur (2015).
  Peter van der Knaap Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting. Per 19 januari is hij de nieuwe voorzitter van Vide.
  Hans Donkers Hans Donkers heeft sinds 1988 verschillende (management) functies in zowel markt- als beleidsonderzoekbureaus bekleed. Sinds een aantal jaren is hij directeur van Stratus en lid van de directieraad van Panteia. Tevens is hij docent elektronische dataverzameling en -analyse voor de Masteropleiding Beleidsonderzoek, een initiatief van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdams Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (RISBO).
  Roel van der Veen Prof. dr. Roel van der Veen is vanwege het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken bijzonder hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tevens werkt hij als beleidsadviseur binnen de Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  Jan-Maarten van Sonsbeek Jan-Maarten van Sonsbeek is Manager Planning, Control & Analyse binnen de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Per 15 april is hij Chief Science Officer bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Hugo Fernandes Mendes Hugo Fernandes Mendes is Chief Science Officer bij de Gemeente Amsterdam. Eerder was hij directeur Coördinatie Integratiebeleid Minderheden binnen de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  Rogier van der Wal Rogier van der Wal is als strategisch beleidsadviseur werkzaam bij de Wetenschapsfunctie van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voorheen was hij strategisch beleidsadviseur Hoger Onderwijs en Almere 2.0, Program Manager Almere 2.0 en lid Raad van Advies Expertisecentrum Literair Vertalen.
 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 23 juni 2016. Dank voor uw aanwezigheid!
  Klik hier voor een overzicht van onze aankomende evenementen.


  Datum: Donderdag 23 juni 2016

  Locatie: De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte

  Adres: Plein 24, 2511 CS Den Haag

  Routebeschrijving

  Kosten: Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen: € 265,5 (excl. 21% BTW) i.c.m. lidmaatschap van VSO, VBO, Vide, VB of NVRR.

  Betaling: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering: Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 5 juni 2016. Bij annulering vóór deze datum wordt € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.

Woord van de Dagvoorzitter

AF Effectief gebruik van wetenschappelijke kennis is van groot belang voor onze samenleving. Met name de integratie van deze kennis binnen de beleidsontwikkeling vereist de aandacht. Deze samenwerking biedt niet alleen inspiratie en onderbouwing voor nieuw beleid. Het is ook inspirerend voor de wetenschap zelf om dienstbaar te kunnen zijn aan de vormgeving van beleid.

Het Kennis en Beleid Congres 2016 gaat dit jaar in op de vormgeving van “Gedragsbewust Beleid”. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is al veel ervaring opgedaan met deze vormen van beleid, waarbij inzichten uit diverse wetenschappelijke disciplines worden gebruikt om gedragsveranderingen te realiseren bij burgers. Die inzichten zijn bruikbaar voor beleidsvraagstukken rond arbeidsmarkt, duurzaamheid, gezondheid, migratie & integratie en mobiliteit. Het congres heeft als doel om met experts uit binnen- en buitenland te komen tot aanbevelingen voor vruchtbare vormen van samenwerking tussen wetenschap en de Nederlandse beleidspraktijk, zowel op nationaal als op lokaal niveau.

Ik zie naar uit om u op 23 juni te mogen ontmoeten!

Godfried Engbersen,
Dagvoorzitter, Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Hoogleraar Algemene Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Sprekers

 • Geoff Mulgan

  Geoff Mulgan Geoff Mulgan (CBE) is Chief Executive of the National Endowment for Science Technology and the Arts (Nesta), and has been in post since June 2011. Under his leadership Nesta has moved out of the public sector to become a charity (in 2012), launched a range of new initiatives in investment, programmes and research, and has implemented a new strategy involving partnerships with other funders in the UK and internationally. Mulgan had various roles in the UK government including director of the Government's Strategy Unit, head of policy in the office of Tony Blair, as well as Chief Adviser to Gordon Brown MP.


  Klik hier voor de presentatie.

 • Godfried Engbersen

  Godfried Engbersen Godfried Engbersen is al achttien jaar hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en is onderzoeksdirecteur van de afdeling Sociologie. Sinds 2014 is hij benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Kernthema's in zijn onderzoek zijn vraagstukken van sociale ongelijkheid en de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. Zijn huidige onderzoek richt zich op transnationalisme, arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa en de relaties tussen internationale migratie en criminaliteit.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Frans Leeuw

  Frans Leeuw Frans Leeuw is momenteel de directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Sinds 2006 is hij hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaalwetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Maastricht (UM). Eerder was hij hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (UU) met als leeropdracht onderzoek van maatschappelijke effecten van overheidsbeleid.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Peter van der Knaap

  Peter van der Knaap Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting. In 1997 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op “Lerende overheid, intelligent beleid”, over de bijdragen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering aan het leervermogen van de overheid. Sinds het begin van dit jaar is hij de voorzitter van Vide.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Denise de Ridder

  Denise de Ridder Denise de Ridder is hoogleraar psychologie aan de Afdeling Sociale Gezondheid en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht (UU). In haar onderzoek is de zelfregulatie van gezondheidsgedrag en consumentengedrag een centraal thema (www.selfregulationlab.nl). De Ridder is projectleider van meerdere projecten (gefinancierd door NWO, ZonMw, en de EU) naar de rol van gedrag in beleid in het algemeen en de psychologische mechanismen van nudges in het bijzonder. In het onderzoeksproject Welfare Improvement through Nudging Knowledge werkt zij samen met bestuurskundigen, filosofen, psychologen en vertegenwoordigers van RIVM, WRR, NSOB, RVS en de Gemeente Utrecht om een beter inzicht te krijgen in de effectiviteit, acceptatie en implementatie van nudges op het gebied van gezondheid en welzijn.

  Denise de Ridder werd vervangen door Eva van den Broek, onderzoeker gedragseconomie, LEI Wageningen UR.

 • Odette van de Riet

  Odette van de Riet Odette van de Riet is leider van het Behavioural Insights Team (BIT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). BIT IenM is een netwerk van kennisinstellingen, gerenommeerde gedragswetenschappers en praktijkexperts op het gebied van gedrag met IenM als thuisbasis. Dit kennisnetwerk maakt het mogelijk om snel en flexibel de benodigde kennis bij elkaar te brengen en te vertalen naar de IenM-praktijk. De oprichting van BIT IenM komt voort uit de Strategische Kennis- en Innovatieagenda van IenM. Odette van de Riet is tevens Vice-President van het European Platform on Mobility Management (EPOMM).

  Odette van de Riet werd vervangen door Thomas Dirkmaat, Behavioural Insights Team, Ministerie van Economische Zaken (EZ).

  Klik hier voor de presentatie.

 • Maarten Camps

  Maarten Camps Maarten Camps is sinds augustus 2013 secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Het Ministerie staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Camps studeerde economie en bekleedde diverse managementfuncties bij het Ministerie van Financiën (MINFIN) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waar hij van 2008 tot augustus 2013 directeur-generaal 'Werk' was. Van maart 2005 tot februari 2007 was hij voorzitter van het Werkgelegenheidscomité van de Europese Unie (EMCO).

 • Eric van der Burg

  Eric van der Burg Eric van der Burg is sinds 1987 actief in de Amsterdamse politiek. Aanvankelijk als deelraadslid en portefeuillehouder in stadsdeel Zuidoost en tussen 2001 en 2010 als gemeenteraadslid. In juli 2014 is Van der Burg begonnen aan zijn tweede termijn als wethouder. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Zorg en Welzijn, Ouderen, Sport en Recreatie, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Stadsdeel Zuid. Vanaf 1 juli 2016 gaat hij aan de slag met de ‘Bewegende stad’ door Amsterdam zo in te richten dat het bewegen en gezond gedrag stimuleert waardoor zorgproblemen afnemen.

 • Joris Wijsmuller

  Joris Wijsmuller Joris Wijsmuller is sinds 2014 wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur bij Gemeente Den Haag. Binnen het college is Wijsmuller ook verantwoordelijk voor bibliotheken, monumentenzorg en archeologie. Daarnaast is hij wethouder voor stadsdeel Segbroek. Voordat Wijsmuller werd benoemd als wethouder zat hij zestien jaar in de gemeenteraad voor de Haagse Stadspartij. Hij heeft zich in deze periode bewezen als sterk en invloedrijk raadslid met een brede kennis en een goede reputatie als debater en oppositieleider.

 • Djamila Schans

  Djamila Schans Djamila Schans studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hier promoveerde zij ook op een onderzoek naar de verklaringen voor verschillen in intergenerationele solidariteit tussen migrantengroepen. Na haar promotie was ze als post-doc verbonden aan het NORFACE project Transnational Child Raising Arrangements (Universiteit Maastricht). Verder was zij een Fulbright fellow aan UCLA en een JSPS fellow aan Ochanomizu Univeristy in Japan. Momenteel is zij als senior onderzoeker asiel en migratie verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

  Klik hier voor de presentatie.

 • Henk Nijboer

  Henk Nijboer Henk Nijboer is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Daarvoor was hij coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP) van het Ministerie van Financiën. In 2003-2007 was hij lid van Provinciale Staten van Groningen. Verder was hij in Leiden wetenschappelijk onderzoeker naar gedragseconomie en de sociale zekerheid. Momenteel is hij Financieel woordvoerder namens de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid.

 • Rick Nijkamp

  Rick Nijkamp Rick Nijkamp, socioloog van origine, is nu zo’n tien jaar werkzaam als kwalitatief en kwantitatief onderzoeker. Hij heeft acht jaar gewerkt voor een beleidsonderzoeksbureau waar hij zich heeft gespecialiseerd in het verrichten van etnografisch veldwerk onder diverse moeilijk bereikbare doelgroepen, waaronder: dak- en thuislozen, illegale prostituees en inbrekers. Sinds 2014 werkt hij bij TNS NIPO waar hij zich bezig houdt met onderzoek naar gedragsverandering. Hij heeft ervaring met verschillende methoden om onbewust gedrag te meten, waaronder Lifelogging, observaties en indirecte gesprekstechnieken. Momenteel is hij bezig met een onderzoek onder vrachtwagenchauffeurs, waarbij deze instrumenten ook zijn ingezet.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Jan-Maarten van Sonsbeek

  Jan-Maarten van Sonsbeek Jan-Maarten van Sonsbeek is sinds april 2016 Chief Science Officer bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tussen 2000 en 2012 was hij ook werkzaam bij dit ministerie als economisch adviseur op het gebied van onder meer arbeidsongeschiktheid en pensioenen. Van 2012 tot 2016 was hij werkzaam bij UWV als hoofd fondsenbeheer en premiestelling. In 2011 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op een proefschrift over microsimulatiemodellen in sociale zekerheidsbeleid.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Frank Zwetsloot

  Frank Zwetsloot Frank Zwetsloot is de oprichter van ScienceWorks, een intermediair tussen wetenschap en markt. In de twintig jaar ondernemerschap tussen wetenschap en markt heeft hij tien organisaties opgericht om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis te stimuleren en te structureren. Dit betreft o.a. ASTP, de leidende organisatie op het gebied van valorisatie in Europa, en Technopolicy, het internationale netwerk van kennisregio’s. Bij ScienceWorks heeft hij verscheidene meetsystemen ontworpen, bijvoorbeeld om valorisatie te meten (de Valorisatie ranking met Elsevier) en voor het meten van wetenschappelijk ondernemerschap binnen universiteiten.

 • Gijsbert van Lomwel

  Gijsbert van Lomwel Gijsbert van Lomwel is als Hoofd Kenniscentrum UWV verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toepassen van kennis binnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het gaat daarbij om kennis die is gericht op het verbeteren van de beleids- en uitvoeringspraktijk. Hij studeerde econometrie en promoveerde in 2000 op een proefschrift over arbeidsmarkteconomie. Eerder was hij Hoofd van de R&D-afdeling en Manager WIA Schademanagement bij Achmea. Gijsbert heeft veel ervaring met het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar toepassingen voor de praktijk.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Annemieke Tuinstra-Karel

  Annemieke Tuinstra-Karel Annemieke Tuinstra-Karel is werkzaam als senior economisch medewerker bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Haar deskundigheidsgebieden zijn gedragseconomie, effectmeting, governance en marktordening. Tuinstra-Karel is o.a. de auteur van het essay getiteld ‘Wanneer bewuste consumenten profiteren van naïeve consumenten’ (2014) dat gepubliceerd werd in de Economisch Statische Berichten (ESB).

  Klik hier voor de presentatie.

 • Cees Midden

  Cees Midden Cees Midden is hoogleraar Human-Technology Interaction aan de TU Eindhoven en voorzitter van de afdeling van Human-Technology Interaction, School of Innovation Science. Hij behaalde zijn diploma Psychologie aan de Universiteit van Leiden. Midden publiceerde verschillende boeken en meer dan 100 artikelen over o.a. het milieugedrag van de consument en de perceptie en communicatie van technologische risico's. Eén van zijn specialisaties omtrent strategieën om energiebesparing gedrag te bevorderen. Zijn actuele onderzoeksinteressen zijn vertrouwen in socio-technische systemen en keuzegedrag.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Evelien van de Veer

  Evelien van de Veer Evelien van de Veer is sinds 2014 senior onderzoeker bij het Behavioural Insights Team (BIT) van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). In 2012 promoveerde zij aan de Universiteit van Wageningen (UW) op een onderzoek naar het samenspel tussen fysiologische honger en verzadiging signalen, psychische toestanden en omgevingsfactoren in de voedselconsumptie. Daarvoor was Van de Veer, ook als onderzoeker, werkzaam bij het Politiebureau Amsterdam-Amstelland.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Lida Veringmeier

  Lida Veringmeier Lida Veringmeier is sinds 2007 werkzaam bij de Gemeente Rotterdam, sinds november jl. in de rol van programmadirecteur van onder meer het programma Asiel & Vluchtelingen. Haar opdracht omvat het gehele spectrum: van het nieuw te bouwen tijdelijke asielzoekerscentrum tot en met de huisvesting en integratie van statushouders in de stad. Belangrijke onderdelen van het programma zijn de aandacht voor draagvlak in de stad en de afstemming en optimalisatie van de op Asiel & Vluchtelingen betrekking hebbende werkprocessen. Daarvoor werkte zij achtereenvolgens als hoofd beleids- en bestuurszaken bij het toenmalige regio politiekorps Rotterdam Rijnmond, in diverse functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in de sociale advocatuur.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Paul van Trigt

  Paul van Trigt Paul van Trigt is beleidsmedewerker bij de Dienst Stadsbeheer van de Gemeente Den Haag en vertegenwoordiger van de Gemeente in het landelijke project ‘Verbetering afvalscheiding en inzameling hoogbouw’. De doelstelling van het project om inzicht te krijgen wat gedragsbepalende factoren zijn voor afvalscheiding, wanneer welke factoren van belang zijn, en welke interventies gemeenten wanneer kunnen toepassen om meer huishoudelijk afval als grondstof in te inzamelen bij stedelijke hoogbouw. De Gemeente Den Haag voert een pilot afvalscheiding in hoogbouw uit.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Justine Ruitenberg

  Justine Ruitenberg Justine Ruitenberg is socioloog en werkt als afdelingshoofd bij de Directie Werk & Inkomen van de Inspectie SZW. De directie houdt stelseltoezicht op de uitvoerders van de sociaal zekerheid, zoals UWV en gemeenten. Met behulp van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden beoordeelt de inspectie de kwaliteit van de uitvoering en wil zij bijdragen aan een effectievere uitvoering. Ruitenberg werkte eerder als beleidsmedewerker bij verschillende beleidsdirecties (Arbeidsomstandigheden en Arbeidsmarkt) van het Ministerie van SZW en is gepromoveerd aan de UvA. Het onderwerp van haar proefschrift betrof het diverse arbeidsmarktgedrag van Nederlandse moeders. Hiervoor toetste zij verschillende micro-economische, psychologische en sociologische gedragstheorieën.

 • Arjen 't Hoen

  Arjen ‘t Hoen Arjen ‘t Hoen is plaatsvervangend directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en bekleedde verschillende advies- en managementfuncties bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De relatie tussen kennis en beleidsontwikkeling is zijn specialiteit. Bij het KiM is hij trekker van de kennislijnen 'Mobiliteit, bereikbaarheid en ruimte’ en ‘Duurzame mobiliteit, veiligheid en transitie'. Verder is hij verantwoordelijk voor het zakelijk management van het KiM (waaronder HRM-beleid en financiën).

  Klik hier voor de presentatie.

 • Mathilde Slump

  Mathilde Slump Mathilde Slump is campagnemanager bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daar houdt ze zich o.a. bezig met publiekscampagnes waarbij gedragsverandering vaak centraal staat, zoals de NIX18 campagne, niet roken en niet drinken onder de 18. Hiervoor was ze werkzaam in diverse communicatiefuncties (personeelswerving, communicatieadvies en persvoorlichting) bij het Ministerie van Defensie, zowel militair als burger, en bij het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken. Slump studeerde Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen en heeft zich in de loop der jaren verdiept in marketing en sociale psychologie.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Natasha Stroeker

  Natasha Stroeker Natasha Stroeker is Teammanager Sociale Vraagstukken bij Panteia. Tot haar terreinen behoren het sociale domein, waaronder werk en inkomen, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en cultuur. Zij werkt 13 jaar bij Panteia (gestart bij Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven en daarna Research voor Beleid). Haar specialisme betreft evaluatieonderzoek, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek. Zij is met name werkzaam voor de rijksoverheid en decentrale overheden. Binnen Panteia is zij één van de trekkers van het thema gedragsbewust beleid. Zij organiseerde in 2014 twee symposia over dit onderwerp. Zij is ruim 20 jaar werkzaam in het (beleids)onderzoeksvak.

  Klik hier voor de presentatie.

 • Suzanne van Melis

  Suzanne van Melis Suzanne van Melis is coördinerend raadadviseur en plv. hoofd van de sector wetgevingskwaliteitsbeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Deze sector ontwikkelt instrumenten voor het maken van goede wetgeving en voor een transparant en efficiënt wetgevingsproces, maar toetst ook de kwaliteit van wetten en algemene maatregelen van bestuur van alle ministeries. Van Melis was onder meer projectleider voor de ontwikkeling van het Integraal Afwegingskader (IAK) voor beleid en regelgeving en voor de ontwikkeling van de website internetconsultatie.nl. Eerder werkte zij in beleids- en juridische functies bij verschillende ministeries, een provincie en een adviesorgaan.

 • Adriaan Denkers

  Adriaan Denkers Adrian Denkers is sociaal psycholoog. Met zijn dissertatie over de verwerking van slachtofferschap van criminaliteit promoveerde hij in 1996. Sindsdien heeft hij 15 jaar als sociaal wetenschappelijk onderzoeker gewerkt voor de overheid (SCP, FIOD, Belastingdienst en Douane). Momenteel is hij Universitair hoofddocent bij de sectie strafrecht en criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij doet daar onder andere onderzoek naar regelnaleving binnen en door bedrijven.

 • Frank Dietz

  Frank Dietz Frank Dietz is Sectordirecteur Duurzame Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In die rol is hij onder meer verantwoordelijk voor: (1) kennis over strategieën voor verduurzaming, vergroening en een meer circulaire inrichting van de economie; (2) methoden voor ex-ante en ex-post beleidsevaluatie, zoals MKBAs, voetafdrukken, economische modellering, institutionele en gedragseconomische analyses; (3) kennis voor een effectief en efficiënt beleidsinstrumentarium, zoals fiscale analyses, bepaling van schaduwprijzen en hervorming van het CO2-emissiehandelssysteem. In het verleden is hij werkzaam geweest bij verschillende ministeries en universiteiten. In zijn publicaties past hij inzichten uit de economische wetenschap toe op milieu- en natuurvraagstukken.

Partners

VIDE
ACM De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.

Panteia Academy Panteia verricht niet alleen onderzoeks- en adviesopdrachten onder het motto ‘Research to Progress’, maar draagt ook actief bij aan kennisvalorisatie onder het motto ‘Knowledge to Progress’. Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek.

TNS TNS NIPO is onderdeel van TNS dat in meer dan tachtig landen vestigingen heeft. Deze internationale aanwezigheid koppelen wij aan puur Nederlandse wortels: onderzoeksbureau NIPO werd in 1945 opgericht door Wim de Jonge en Jan Stapel. Ze zijn één van de grootste onderzoekbureaus van Nederland en één van de innovatiefste bureaus van de wereld.

VSO De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van gemeentelijke en provinciale organisaties die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek op de uiteenlopende beleidsvelden waarop gemeenten en provincies actief zijn. Binnen de VSO zijn verschillende platforms actief. Deze platforms sluiten aan bij de gemeentelijke beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, economie en wonen. Ook is een aantal platforms gericht op methoden en technieken van (beleids)onderzoek. De VSO ondersteunt haar leden bij hun interne en externe positionering en organiseert de toegang tot databronnen. Daarnaast onderhoudt de VSO namens haar leden contact met een aantal strategische partners.

VBeleidsonderzoek De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. VBO ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus.

VIDE Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhaving acties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.

VB De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het openbaar bestuur door vervulling van een brugfunctie tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de bestuurspraktijk. De Vereniging voor Bestuurskunde draagt op verschillende manieren bij aan het bestuurskundig debat in Nederland.

NVRR_logo De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties. Eén van hun hoofddoelen is het overdragen van kennis tussen rekenkamers.