ennl           

Driedaagse Training Course

Implementatie van data science binnen de overheid

Het effectief interpreteren en programmeren van datasets binnen de overheid

Vrijdagen 18 & 25 mei en 1 juni 2018

Utrecht

 • Samen met het Erasmus Centre for Data Science and Business Analytics (DSBA) organiseert ScienceWorks op 18, 25 mei en 1 juni de training course ‘Implementatie van data science binnen de overheid’.  Data zijn de nieuwe beleidsinstrumenten voor de overheid. Het aantal publieke datasets groeit exponentieel en ook de datasets zelf groeien in omvang. Ze bieden uitdagende mogelijkheden om doelmatiger en inventiever beleid te maken. Als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn, is inzicht in de nieuwste technieken voor data-analyse noodzakelijk. Wanneer u als informatiemanager, data-scientist of statisticus de grenzen van de huidige mogelijkheden wilt verkennen, biedt deze training course daarvoor de gelegenheid.


  Deze training course is speciaal bedoeld voor hen die zelf al werken met data binnen de overheid. Parallel hieraan loopt een driedaagse training course voor beleidsmakers en beleidsonderzoekers die zich wel bezighouden met data en beleidsontwikkeling, maar zelf geen voorspellende modellen bouwen (in samenwerking met Leiden Centre of Data Science). Met behulp van een case study wordt aan de data scientists geleerd welke opdrachten je van beleidsmakers kunt verwachten en wat realistisch uitvoerbaar is. Deze case zal deels uitgevoerd worden door de deelnemers aan de parallelle training course (informatie vindt u rechts van deze tekst). Tussen beide training courses vindt interactie plaats om de onderlinge verwachtingen en mogelijkheden over datagebruik nader aan te scherpen om zo uw kennis van technieken uit data science te ontwikkelen.


  Deze training course is als volgt ingericht:
  Dag 1: Nieuwe technieken voor data science en programmeren met R
  Dag 2: Algoritmen, toepassingen in beleidscontext en voorspellen met modelleren
  Dag 3: Do’s en don’ts voor data scientists binnen de overheid en afronden van de case study


  Vereist
  - Enige kennis van de basisprincipes van het programmeren. Tijdens de training course wordt intensief gewerkt met R
  - U wordt verzocht een eigen laptop mee te brengen.


  Vakdocenten

  • Eric van Heck, Erasmus Universiteit

   Eric van Heck is hoogleraar Informatiemanagement en Markten, lid van het Erasmus Center for Data Science and Business Analytics (DSBA), het Erasmus Center for Future Energy Business en voorzitter van het Department of Technology & Operations Management van Rotterdam School of Management, Erasmus University

   Op het moment gaat zijn onderzoek over Digital Business & Architecture, Big Data & Analytics, Digital Work en Renewable Energy Markets. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met innovatieve bedrijven en universiteiten uit Brazilie, China, Europa, Indonesie en de VS.

   Van Heck is betrokken bij executive teaching-programma's zoals "Leadership Challenges with Big Data" en "Leading Transformation in the Digital Economy". Hij was een visiting scholar aan New York University en aan het MIT Center for Information Systems Research (CISR). Eric behaalde zijn MSc- en PhD-diploma aan Wageningen Universiteit.

  • Coördinator: Jan van Dalen, Erasmus Universiteit

   Jan van Dalen is Associate Professor of Statistics at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University. He has a background in econometrics and obtained his PhD in quantitative modeling of wholesaling. His main research interests are in quantitative analysis of information, logistics, trade and organizational processes. He is the co-founder of the Erasmus Center for Data Science and Business Analytics, and co-founder of the Knowledge Lab Urban Big data together with the City of Rotterdam. Next to research, he has extensive teaching experience in applied statistics, forecasting and big data, in the bachelor, master and executive teaching programs.

  • Peter van der Heijden, Universiteit Utrecht

   Prof. Peter van der Heijden is hoogleraar statistiek voor de sociale wetenschappen in Universiteit Utrecht en hij is als professor social statistics verbonden aan de University of Southampton. In Utrecht is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het focusgebied Applied Data Science. Zijn onderzoek ligt voor een groot deel binnen de zgn. officiële statistiek, dw.z. statistiek zoals die wordt bedreven binnen statistische bureaus zoals het CBS. Bij het CBS zit hij de adviesraad voor op het gebied van methodologie. Daarnaast werkt hij ook aan modellen voor unsupervised learning.

  • Frank Willemsen, WODC

   Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist / onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

  • Bart Custers, Universiteit Leiden

   mr. dr. ir. Bart Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op profiling, privacy, data ethics, big data, data science en algoritmische besluitvorming en anderzijds op opsporingstechnologie en cybercrime. Hij heeft meer dan 100 (inter)nationale publicaties op zijn naam staan en presenteerde zijn werk op congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Maleisië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Tevens voerde hij verschillende interdisciplinaire onderzoeken uit, onder andere voor de Europese Commissie, het WODC, NWO en bedrijven.

  • Clint Pennings, Erasmus Universiteit

   Clint Pennings is a postdoctoral researcher at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University. His PhD research was part of the Dutch Institute for Advanced Logistics project 4C4More, a collaboration between several universities and companies.
  • Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak het voorzitterschap is van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

 • Indien u het programma als PDF-bestand wil bekijken, klik hier.


  Vakdocenten

  • Eric van Heck, Erasmus Universiteit

   Eric van Heck is hoogleraar Informatiemanagement en Markten, lid van het Erasmus Center for Data Science and Business Analytics (DSBA), het Erasmus Center for Future Energy Business en voorzitter van het Department of Technology & Operations Management van Rotterdam School of Management, Erasmus University

   Op het moment gaat zijn onderzoek over Digital Business & Architecture, Big Data & Analytics, Digital Work en Renewable Energy Markets. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met innovatieve bedrijven en universiteiten uit Brazilie, China, Europa, Indonesie en de VS.

   Van Heck is betrokken bij executive teaching-programma's zoals "Leadership Challenges with Big Data" en "Leading Transformation in the Digital Economy". Hij was een visiting scholar aan New York University en aan het MIT Center for Information Systems Research (CISR). Eric behaalde zijn MSc- en PhD-diploma aan Wageningen Universiteit.

  • Coördinator: Jan van Dalen, Erasmus Universiteit

   Jan van Dalen is Associate Professor of Statistics at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University. He has a background in econometrics and obtained his PhD in quantitative modeling of wholesaling. His main research interests are in quantitative analysis of information, logistics, trade and organizational processes. He is the co-founder of the Erasmus Center for Data Science and Business Analytics, and co-founder of the Knowledge Lab Urban Big data together with the City of Rotterdam. Next to research, he has extensive teaching experience in applied statistics, forecasting and big data, in the bachelor, master and executive teaching programs.

  • Peter van der Heijden, Universiteit Utrecht

   Prof. Peter van der Heijden is hoogleraar statistiek voor de sociale wetenschappen in Universiteit Utrecht en hij is als professor social statistics verbonden aan de University of Southampton. In Utrecht is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het focusgebied Applied Data Science. Zijn onderzoek ligt voor een groot deel binnen de zgn. officiële statistiek, dw.z. statistiek zoals die wordt bedreven binnen statistische bureaus zoals het CBS. Bij het CBS zit hij de adviesraad voor op het gebied van methodologie. Daarnaast werkt hij ook aan modellen voor unsupervised learning.

  • Frank Willemsen, WODC

   Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist / onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

  • Bart Custers, Universiteit Leiden

   mr. dr. ir. Bart Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op profiling, privacy, data ethics, big data, data science en algoritmische besluitvorming en anderzijds op opsporingstechnologie en cybercrime. Hij heeft meer dan 100 (inter)nationale publicaties op zijn naam staan en presenteerde zijn werk op congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Maleisië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Tevens voerde hij verschillende interdisciplinaire onderzoeken uit, onder andere voor de Europese Commissie, het WODC, NWO en bedrijven.

  • Clint Pennings, Erasmus Universiteit

   Clint Pennings is a postdoctoral researcher at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University. His PhD research was part of the Dutch Institute for Advanced Logistics project 4C4More, a collaboration between several universities and companies.
  • Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak het voorzitterschap is van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

 • Datum:
  Vrijdag 18, 25 mei en 1 juni 2018

  Locatie:
  Centraal Museum, Agnietenstraat 1, Utrecht  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de cursus bedragen €1.850,-. Leden van onze partnernetwerken betalen €1.650,-. Alle genoemde bedragen zijn inclusief alle lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  U ontvangt 10% korting op uw inschrijfkosten bij aanmelding van een andere deelnemer voor de training course 'Effectieve beleidsontwikkeling met behulp van data science' die gelijktijdig met deze training course plaatsvindt. Meer informatie over deze training course vindt u hier.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 6 april en 27 april wordt €95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 27 april is restitutie niet meer mogelijk.

  Door u aan te melden voor de training course ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks.

Aanmelden training course

In samenwerking met


Partners

Korting

U ontvangt 10% korting op uw inschrijfkosten bij aanmelding van een andere deelnemer voor de training course die parallel aan deze loopt.
EFFECTIEVE BELEIDSONTWIKKELING MET DATA SCIENCE

Ontdek hoe data science kan bijdragen aan beter beleid. Bekijk hier het programma van de training course 'effectieve beleidsontwikkeling met data science', welke gelijktijdig met deze training course plaatsvindt.


BELEIDSEXPERIMENTEN VOOR BETER BELEID

Leer hoe beleidsexperimenten bij kunnen dragen aan meetbaar en effectief beleid. Bekijk hier het programma van het congres 'Beleidsexperimenten voor beter beleid' en kom op 19 juni ook.