ennl           

Welkom bij ScienceWorks

ScienceWorks is een onderzoek- & adviesbureau op het gebied van kennisvalorisatie. Wij ondersteunen (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven bij het analyseren en versterken van hun kenniseconomie. Wij doen dit aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts.
Valorisatie is het proces van waardecreatie uit wetenschappelijk onderzoek en levert een bijdrage aan de economie en maatschappij. Het is een complex proces en kent vele belanghebbenden. Met goede samenwerking en inzet van de juiste instrumenten, kan maximaal rendement worden verkregen.

Wij helpen onze opdrachtgevers in het meetbaar maken en verbeteren van innovatiesystemen en deze te plaatsen in (inter)nationale context. Wij adviseren op het gebied van:

  • Vormgeven valorisatieprocessen
  • Optimalisatie regionale innovatie-economie
  • Clustervorming
  • Management Wetenschappelijke Incubators & Science Parks

Overzicht van onze diensten