ennl           

2-daagse leergang

Rendement van EU onderzoek voor Hogescholen


Neth-ER gebouw, Brussel
donderdag 17 en vrijdag 18 november 2016


Over de Leergang

 • Hogescholen doen, in navolging van Universiteiten, steeds vaker een beroep op subsidies van de Europese Unie om onderzoek te bekostigen. Het beroep op dit EU onderzoek zal in de toekomst sterk toenemen. Binnen universiteiten zien we dat het aandeel van EU onderzoek is toegenomen tot bijna 25% van de derde geldstroom. In andere landen zien we reeds dat het aandeel van Hogescholen binnen EU onderzoeksconsortia al sterk is toegenomen. Nederlandse Hogescholen profiteren nog slechts in beperkte mate van de mogelijkheden die de EU biedt om praktijkgericht onderzoek te combineren met het meer fundamentele universitaire onderzoek.

  Deze Leergang zal voor Hogescholen aangeven op welke wijze ze beter kunnen profiteren van de mogelijkheden van EU onderzoek uit Horizon2020 en andere EU-programma's. In deze leergang zullen de belangrijkste aspecten aan de orde hoe u als vertegenwoordiger van Hogescholen zich beter kunt voorbereiden op het werven van middelen uit de EU en hoe u effectief om kunt gaan met EU onderzoek indien u deze middelen reeds heeft geworven.

  Tijdens deze tweedaagse Leergang zullen de volgende thema’s aan de orde komen:

  - Hoe kan een Hogeschool haar interne organisatie inrichten (subsidie desks, in– of externe ondersteuning) om tot succes in Brussel te komen?
  - Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle applicatie voor een onderzoeksprogramma van de EU? Hoe kunt u (voor)tijdig op de hoogte worden gebracht als er een relevante Call voor u uitstaat en hoe kan deze het best worden ingevuld?
  - Hoe wordt er een succesvol onderzoeksconsortium gevormd? Een aanvraag voor een EU subsidie kan een onderwijs instelling nooit alleen indienen maar moet altijd gebruik maken van een internationaal onderzoeksconsortium , veelal in samenwerking met universiteiten en/of bedrijven.
  - Wat is het rendement van uw subsidieaanvragen? Voor het rendement van subsidie aanvragen moet niet alleen gekeken worden naar de slagingskansen maar ook naar het mogelijke rendement van een afgewezen aanvraag.

  Let op, inschrijving is beperkt tot 30 personen om de interactie te optimaliseren - inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Aanmeldingsformulier


 • Klik op de afbeelding voor de programmabrochure:

  Voorkant-LNN
 • DATA
  Donderdag 17 en vrijdag 18 november 2016

  LOCATIE
  Kantoor Neth-ER
  Aarlenstraat 22
  1050, Brussel
  België

  AANMELDING
  U kunt zich aanmelden via de website van de leergang. Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname

  KOSTEN
  Kosten voor deelname aan de leergang bedragen €945,-. Abonnees van HO-Management betalen €845,-. In dit bedrag zijn koffie, thee, lunches en diner op donderdag 17 november inbegrepen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

  HOTEL SUGGESTIE
  ScienceWorks adviseert twee Hotels in de buurt van de locatie van de leergang

  BETALING
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging.

  ANNULERING
  Indien u verhinderd bent de leergang bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van de leergang wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 1 november. Bij annulering voor deze datum wordt €95,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 1 november is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

  CONTACT
  ScienceWorks
  Mauritskade 5
  2514 HC Den Haag
  T: +31 (0)70 346 2505
  E: info@scienceworks.nl
  W: www.scienceworks.nl
  Informatie: Olivier ter Meulen (o.termeulen@scienceworks.nl)

  Aanmeldingsformulier


Bevestigde docenten

 • Fried Kramer

  Fried Kramer

  Fried Kramer is de Directeur van Neth-ER. Hij bepaalt met het bestuur de strategie van de Vereniging en vertaalt de grote lijnen naar concrete projecten. De komende jaren wil Fried ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van de Nederlandse kennisinstellingen in ‘Brussel’ verder zal toenemen door ervoor te zorgen dat in Nederland de kennis van en begrip van de Europese (kennis) programmering op een hoger niveau komt. Als afgeleide hiervan zou de Nederlandse invloed op de Europese beleidsvorming op de gebieden Onderwijs, Onderzoek en Innovatie groter moeten worden en kan de Nederlandse deelname aan de Europese kennisprogramma’s op het huidige hoge niveau worden gehandhaafd.

  Fried zal de Leergang openen op 17 november.

 • Koen de Pater

  Koen de Pater

  Koen de Pater werkt tijdelijk bij het Directoraat Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Hij is gedetacheerd door het ministerie van Economische Zaken. Hij werkt mee aan 'making money with science': het vergroten van de impact van onderzoek in de samenleving. Daarnaast werkt hij mee aan de voorbereiding van de mogelijke European Innovation Council.

  Hiervoor werkte Koen de Pater onder meer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij de RVO richtte hij zich op het stimuleren van de Nederlandse deelname aan de Europese Kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie.

  Koen zal tijdens het diner op 17 november een presentatie verzorgen

 • Joren Selleslaghs

  Joren Selleslaghs

  Joren Selleslaghs is EU & Innovatie consultant bij PNO Consultants. Hij werkt bij PNO in het team Universiteiten en Kennisinstellingen. Joren werkte eerder bij diverse instellingen van de Europese Unie waardoor zijn expertise gebied binnen PNO Consultants ligt bij het vormen van onderzoeksconsortia en het begeleiden van kennisinstellingen bij aanvragen voor Europese subsidies zoals Horizon2020.

  Daarnaast is Joren ook als externe expert betrokken bij het beoordelen van subsidieaanvragen van het Erasmus+ fonds van de Europese Unie en doceert hij over onder diverse factoren van de Europese Unie in het masterprogramma Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit Leiden.

  Joren zal de sessie over Consortium vorming leiden.

 • Annejet Goede

  Annejet Goede

  Annejet Goede werkt als EU Liaison Officer voor NHTV, Avans Hogeschool en ROC West-Brabant, vanuit het regionale triple helix verband Strategic Board Delta Region. Annejet informeert over Europese beleidsontwikkelingen en adviseert binnen de instellingen over het gebruik van Europese programma’s voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Hierbij richt zij haar werk op de economische speerpunten van de regio, o.m. logistiek en biobased economy. Annejet is overtuigd van de meerwaarde van Europese samenwerking en projecten voor de taak van hogescholen in het doen van praktijkgericht onderzoek om zo bij te dragen aan regionale ontwikkeling en innovatie. Hiervoor werkte Annejet als beleidsadviseur internationalisering voor het bestuur van ROC West-Brabant. De stap naar het onderwijs zette Annejet via Neth-ER, waar zij haar thesis schreef over de invloed van Europa op het Nederlandse onderwijs.

  Annjet zal de sessie over effectieve aanvragen leiden.

 • Hans Burgmans

  Hans Burgmans

  Hans Burgmans is adviseur en (interim)manager voor (beroeps)onderwijsorganisaties. Zijn advieswerk richt zich op het richten, inrichten en verrichten van onderwijsorganisaties. Daarnaast liggen het versterken van innovatievermogen en het versterken van leiderschap van een school binnen zijn expertise gebied. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in het opzetten, financieren, leiden en (be)geleiden van “nieuwe dingen doen”, van Primair onderwijs tot Hogescholen.

  Hij was ander andere subsidie coördinator voor Fontys Hogescholen, auteur van de Elsevier Subsidie Almanak en is sinds 1998 betrokken bij vormgeven van subsidie-management onderwijs, onder andere vanuit de Stichting De Subsidie Academie. Hans Burgmans is momenteel voorzitter van het SHOP-netwerk, het netwerk van subsidiedeskundigen van Hogescholen. Hij is aanvrager en projectleider geweest van diverse EU-projecten voor (Hoge)scholen en is als adviseur betrokken geweest bij de inrichting van de subsidie-functie van verschillende Hogescholen.

  Hans zal de sessie over interne organisaties van Hogescholen leiden.

 • David Crombie

  David Crombie

  David Crombieis werkzaam bij de Hogeschool van de Kunsten Utrecht (HKU). Hij is hier verantwoordelijk voor Europese Strategic Planning & Research. In 2012 stond hij aan de basis van een pan Europese studie naar ‘Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries. David is sinds FP4 betrokken geweest bij meer dan 40 Europese onderzoeksprojecten en is actief in onderzoek, innovatie en beleidssamenwerking op Europees niveau. De focus van zijn onderzoek richt zich op het contextualiseren van het gebruik van ICT.

  David zal de sessie over het management van EU onderzoek leiden.

In samenwerking met

HO-Management