ennl           

Training Courses Data Science

 

Case Study

 • De drie casussen

  Casus 1: Dimensie reductie
  - beleidsmakers zouden graag zien dat de indicatoren m.b.t. leefbaarheid naar een leefbaarheidsindex wordt teruggebracht (per Haagse wijk)
  - mogelijke aanpak: clustering

  Casus 2: Profilering
  - beleidsmakers willen graag het verschil weten tussen de leefbaarheid van een goede wijk versus die van een slechte wijk o.b.v. subjectieve 'belevingsdata' en objectieve 'feitelijke' data.
  - bijvoorbeeld wat is het profiel (kenmerken) van een aandachtswijk o.b.v. indicatoren uit de objectieve data en het profiel o.b.v.indicatoren uit de subjectieve data.
  - geformuleerde randvoorwaarden:
  1) data kwaliteit indicatoren voldoende;
  2) uitlegbaarheid (bijvoorbeeld d.m.v. een beslisboom)

  Casus 3: Regressie
  - beleidsmakers zouden willen weten of er een samenhang is tussen de objectieve (afhankelijke) indicatoren en een (onafhankelijke) subjectieve leefbaarheidscore.
 • Groepen Case Study

  De groepen voor de case study vindt uhier.
 • Informatie Case Study

  Uitleg en informatie over de case study vindt u hier.
 • Datasets

  Hier vindt u de datasets voor de case study.
 • Eindpresentaties

  Casus 1:hier

  Casus 2:hier

  Casus 3: hier

Programma 1 juni

Training Courses

 • Effectieve beleidsontwikkeling met data science

  Artikel van Tjerk Timan vindt u hier.

 • Implementatie van data science binnen de overheid

  R R is een programmeertaal die uitermate geschikt is voor data-analyse doeleinden. Tijdens de training course leert u hiermee omgaan. Via de volgende link kunt u het R-softwarepakket downloaden. Op deze website kiest u de aangegeven optie voor uw besturingssysteem. Hierna kiest u voor de optie 'base'. Klik hierna op 'Download R' en volg de instructies in de installatie-wizard. Kies hierbij voor de 'standaard-instellingen'. U kunt nu R op uw computer openen R-studio Wij verzoeken u ook R-studio te downloaden via de volgende link. R-studio is een programma dat u verschillende tools aanbiedt om te werken in R. U kunt kiezen voor de gratis versie van R-studio. Onderaan de pagina van deze link kunt u kiezen voor uw besturingssysteem waarna u direct wordt doorgeleid naar de installatie-wizard. Na voltooiing kunt u R-studio openen.


  DataCamp Met behulp van DataCamp leert u omgaan met R en kunt u verscheidene oefenopdrachten maken. Via bovenstaande link kunt u een account aanmaken voor DataCamp. Klik op: 'Start Learning R' en dan op 'enroll'. U maakt zo een account als R-programmer Na een e-mailadres en wachtwoord te hebben ingevoerd, wordt gevraagd naar enkele gegevens. Na deze te hebben ingevuld is uw profiel voltooid. U krijgt onmiddellijk na aanmelding een tutorial aangeboden waarin u wordt geleerd hoe u met behulp van R-code opdrachten kunt voltooien. Wij raden u aan de gehele tutorial te doorlopen.U kunt met DataCamp verschillende courses voltooien. De course 'Introduction to R' verschaft u goede basiskennis. Wij raden u aan in ieder geval te kijken naar de chapters: (1) 'Intro to basics', (2) 'Vectors' en (6) 'Lists'.


  Update 22-5-18: Wij raden u aan om te kijken naar hoofdstukken (3) 'Matrices', (4) 'Factors' en (5) 'Data frames'.

Extra informatie

Presentaties

 • 18 mei 2018

  Effectieve beleidsontwikkeling met data science

  1. Jaap van den Herik: presentatie deel 1, presentatie deel 2

  2. Sunil Choenni & Niels Netten: presentatie


  Implementatie van data science binnen de overheid
  1. Eric van Heck: presentatie

  2. Clint Pennings: via Rpress
 • 25 mei 2018

  Effectieve beleidsontwikkeling met data science

  1. Bart Custers: presentatie

  2. Tjerk Timan: hier

  3. Peter van der Heijden: hier


  Implementatie van data science binnen de overheid
  1. Peter van der Heijden:hier

  2. Jan van Dalen: een handout met slides is uitgedeeld
 • 1 juni 2018

  Effectieve beleidsontwikkeling met data science

  1. Erwin Folmer:hier

  2. Frank Willemsen: Hier


  Implementatie van data science binnen de overheid
  1. Frank Willemsen: Presenatie a, Presentatie b