ennl           

ScienceWorks ondersteunt overheden, kennisinstellingen en bedrijven om het rendement van wetenschap voor de praktijk te verhogen. Zij verleent hiertoe de volgende diensten:

Het modelmatig meten van de impact van wetenschap voor de praktijk, en het monitoren van de voortgang, op de volgende niveaus:

  • Voor regio’s: Het analyseren en benchmarken van regionale innovatiesystemen en -instrumenten in een internationale context via het Technopolicy-model.
  • Voor universiteiten: Het meten van het proces van economische en/of maatschappelijke waardecreatie uit wetenschappelijk onderzoek via het Valorisatie-model.
  • Voor onderzoekers: Het meten van de wijze waarop onderzoekers wetenschappelijke kwaliteit en ondernemerschap combineren via het model van de Meest Ondernemende Wetenschapper.
  • Voor incubators: Het analyseren van ‘best practices’ bij incubators en de gradatie van hun prestaties op verschillende niveaus en onderdelen aan de hand van het Incubator-model.

 

Het vormgeven van de samenwerking van wetenschap en praktijk door middel van:

  • Het organiseren van kennisoverdracht door middel van kwalitatief hoogwaardige trainingen en seminars.
  • Het opzetten van netwerken en organisaties waarin wetenschap en praktijk structureel samenwerken.