ennl           

ScienceWorks ondersteunt overheden, kennisinstellingen en bedrijven om het rendement van wetenschap voor de praktijk te verhogen. Zij verleent hiertoe de volgende diensten:

Het modelmatig meten van de impact van wetenschap voor de praktijk, en het monitoren van de voortgang, op de volgende niveaus:

  • Voor regio’s: Het analyseren en benchmarken van regionale innovatiesystemen en -instrumenten in een internationale context via het Technopolicy-model.
  • Voor universiteiten: Het meten van het proces van economische en/of maatschappelijke waardecreatie uit wetenschappelijk onderzoek via het Valorisatie-model.
  • Voor onderzoekers: Het meten van de wijze waarop onderzoekers wetenschappelijke kwaliteit en ondernemerschap combineren via het model van de Meest Ondernemende Wetenschapper.

 

Het vormgeven van de samenwerking van wetenschap en praktijk door middel van:

  • Het organiseren van kennisoverdracht door middel van kwalitatief hoogwaardige trainingen en seminars.
  • Het opzetten van netwerken en organisaties waarin wetenschap en praktijk structureel samenwerken.