ennl           

ScienceWorks adviseert overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Onze diensten bestaan uit:

  • Het analyseren en benchmarken van innovatiesystemen & -instrumenten in een internationale context
  • Het adviseren bij de verbetering van het proces van economische en/of maatschappelijke waarde creatie uit wetenschappelijk onderzoek
  • Het ondersteunen bij de implementatie van strategieĆ«n voor het verbeteren en verkrijgen van economische en maatschappelijke waarde uit de wetenschap
  • Het initiĆ«ren van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en lokale overheden om kennisvalorisatie mogelijk te maken
  • Het plaatsen van innovatiebeleid in nationale of internationale context