ennl           

Dataset 1: Handhaving

Dataset 2: Leefbaarheid

Dataset 3: DataAdjusted

Dataset 4: ProgramsCleaning

Dataset 5: NamenStadsdelen

Dataset 6:  Data Jan van Dalen

Dataset 7: veiligheidsbeleving uit buurtmonitor 2015

Dataset 8: Veiligheidsmonitor 2015 Den Haag

Dataset 9: Case-Jan-van-Dalen-28-05-2018

Extra commentaar van Jan van Dalen:

  • Afgelopen vrijdagen zijn de oorspronkelijke bestanden zijn wat bijgeknipt en weggeschreven onder dezelfde namen met toevoeging ‘Adj’.
  • De `Adj’ bestanden zijn input geweest voor programma’s die de gegevens omzetten in de gangbare datastructuur voor analyse. Deze bestanden zijn opgeslagen onder dezelfde namen als de oorspronkelijke bestanden, maar met toevoeging ‘Attributes’ als het gaat om informatie over de variabelen, en toevoeging `Clean’ als het gaat om de data die nodig is voor de analyse.
  • In het geval van de veiligheidsmonitor bleek de `Clean’ data set nog wat ver af te staan van een bruikbaar en koppelbaar bestand omdat: (i) een afwijkende wijkindeling wordt gebruikt; (ii) veel wijken niet beschikbaar zijn. Daarom is een extra programma gemaakt dat de wijknamen opschoont, en dat ontbrekende wijkinformatie vervangt door gegevens op stadsdeel niveau. De resulterende gegevens bestanden zijn opgeslagen met toevoegingen `Clean Wijk’ (wijkdata) en `Clean Stadsdeel’ (stadsdeel data, maar die zal verder niet meer nodig zijn).
  • Het programma Analysis01 Basic.R is niets anders dan een eerste aanzet om de data in beweging te krijgen met voorbeelden van koppelingen op wijkniveau, het maken van plaatjes en, natuurlijk, een definitie van de wijktypen. Die laatste is wellicht wat arbitrair ingestoken, en alternatieven zijn uiteraard welkom.

Dataset 10: Definities

Dataset 11: NamenWijkStadsdelen

Data visualisatie: klik hier (alleen voor deelnemers van ‘Implementatie van data science binnen de overheid’)