ennl           

Driedaagse Training Course

Effectieve beleidsontwikkeling met data science

Hoe data science kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het sneller analyseren van beleidsinformatie

Vrijdagen 18 & 25 mei en 1 juni 2018

Centraal Museum, Utrecht

 • Samen met het Leiden Centre of Data Science (LCDS) organiseert ScienceWorks op 18, 25 mei en 1 juni de training course 'Effectieve Beleidsontwikkeling met data science'.  Onderbouwing van beleid is een proces dat steeds meer mogelijkheden biedt. Data spelen daarin een cruciale rol. De technieken om data te analyseren en in te zetten voor beleidsontwikkeling worden steeds geavanceerder en dat vraagt van beleidsmakers inzichten in de allernieuwste mogelijkheden. Tevens moet daarbij bekend zijn onder welke randvoorwaarden deze kunnen en mogen worden ingezet. Rekening moet worden gehouden met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei dit jaar.  Deze training course is speciaal bedoeld voor beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderbouwen van beleid met kennis en data. Parallel hieraan loopt een driedaagse training course voor data scientists en statistici die data daadwerkelijk bewerken. Met behulp van een case study wordt aan de beleidsmakers geleerd welke opdrachten je kunt uitzetten met data en wat je daarvan kunt verwachten. Deze case zal deels uitgevoerd worden door de deelnemers aan de parallelle training course (informatie vindt u rechts van deze tekst). Tussen beide training courses vindt interactie plaats om de onderlinge verwachtingen en mogelijkheden over datagebruik nader aan te scherpen om zo uw beleid doelmatiger en innovatief te ontwikkelen.  Deze training course is als volgt ingericht:
  Dag 1: Mogelijkheden van data science en experimenteren in een beleidsomgeving
  Dag 2: Beleidsmatige randvoorwaarden en de mogelijkheden van CBS-data
  Dag 3: Data-analyse voor beleidsmakers en afronden van de case study

  U wordt verzocht een eigen laptop of tablet mee te brengen.

  Vakdocenten

  • Erwin Folmer, Kadaster

   Erwin Folmer is sinds 2015 werkzaam als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen bij Kadaster. In 1999 ontving hij zijn MSc Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daarna was Folmer tot 2001 was innovator bij KPN Research en daardoor betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 ging hij aan de slag als senior wetenschapper bij TNO. Tussen 2009 en 2012 was hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente, waar hij promoveerde op zijn proefschrift 'Quality of Semantic Standards'. Ook was Erwin in 2013 en 2014 gastonderzoeker aan ERCIS/Universiteit van Munster. Tot begin 2017 was hij tevens trekker van Platform Linked Data Nederland.

  • Coördinator: Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik

   Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak het voorzitterschap is van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Peter van der Heijden, Universiteit Utrecht

   Prof. Peter van der Heijden is hoogleraar statistiek voor de sociale wetenschappen in Universiteit Utrecht en hij is als professor social statistics verbonden aan de University of Southampton. In Utrecht is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het focusgebied Applied Data Science. Zijn onderzoek ligt voor een groot deel binnen de zgn. officiële statistiek, dw.z. statistiek zoals die wordt bedreven binnen statistische bureaus zoals het CBS. Bij het CBS zit hij de adviesraad voor op het gebied van methodologie. Daarnaast werkt hij ook aan modellen voor unsupervised learning.

  • Bart Custers, Universiteit Leiden

   mr. dr. ir. Bart Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op profiling, privacy, data ethics, big data, data science en algoritmische besluitvorming en anderzijds op opsporingstechnologie en cybercrime. Hij heeft meer dan 100 (inter)nationale publicaties op zijn naam staan en presenteerde zijn werk op congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Maleisië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Tevens voerde hij verschillende interdisciplinaire onderzoeken uit, onder andere voor de Europese Commissie, het WODC, NWO en bedrijven.

  • Anne Fleur van Veenstra, TNO

   Anne Fleur van Veenstra is senior onderzoeker ICT Beleid bij TNO. Ze doet onderzoek naar de impact van ICT op de publieke sector, zoals naar data-gedreven beleid, (big) data governance en smart cities. Op dit moment zet ze het ‘Policy Lab’ op, een omgeving waarin ICT-innovaties binnen de publieke sector worden getest en waarin nieuwe (big) data-gedreven methodieken voor het maken van beleid worden ontwikkeld, in nauwe samenwerking met nationale en lokale overheden. In 2012 promoveerde ze aan de TU Delft op een proefschrift getiteld ‘IT-induced public sector transformation’.

  • Frank Willemsen, WODC

   Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist / onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

  • Sunil Choenni, WODC

   Sunil Choenni is afgestudeerd in theoretische informatica aan de TU Delft en gepromoveerd in databasetechnologie aan de universiteit Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest aan verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van informatica en toepassingen van informatica. Thans is hij hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse bij het WODC en lector Smart and Inclusive Society aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresses betreffen (big) data management, e-government, cyber security and human centered design.

  • Jan van Dalen, Erasmus Universiteit Rotterdam

   Jan van Dalen is Associate Professor of Statistics at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University. He has a background in econometrics and obtained his PhD in quantitative modeling of wholesaling. His main research interests are in quantitative analysis of information, logistics, trade and organizational processes. He is the co-founder of the Erasmus Center for Data Science and Business Analytics, and co-founder of the Knowledge Lab Urban Big data together with the City of Rotterdam. Next to research, he has extensive teaching experience in applied statistics, forecasting and big data, in the bachelor, master and executive teaching programs.

  • Clint Pennings, Erasmus Universiteit

   Clint Pennings is a postdoctoral researcher at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University. His PhD research was part of the Dutch Institute for Advanced Logistics project 4C4More, a collaboration between several universities and companies.
  • Niels Netten, WODC

   Niels Netten werkt sinds 2012 als onderzoeker bij de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse van het WODC en sinds 2016 ook bij Kenniscentrum Creating010 aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is afgestudeerd in informatica aan de Universiteit Leiden en gepromoveerd in data mining aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij bij het WODC aan de slag ging is hij werkzaam geweest als software engineer in het bedrijfsleven. Zijn onderzoeksinteresses betreffen (big) data analytics, profiling, machine learning, e-government, mens machine interactie en serious gaming.

 • Als het programma niet zichtbaar is of u wilt het downloaden als PDF, klik hier.


  Vakdocenten

  • Erwin Folmer, Kadaster

   Erwin Folmer is sinds 2015 werkzaam als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen bij Kadaster. In 1999 ontving hij zijn MSc Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daarna was Folmer tot 2001 was innovator bij KPN Research en daardoor betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 ging hij aan de slag als senior wetenschapper bij TNO. Tussen 2009 en 2012 was hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente, waar hij promoveerde op zijn proefschrift 'Quality of Semantic Standards'. Ook was Erwin in 2013 en 2014 gastonderzoeker aan ERCIS/Universiteit van Munster. Tot begin 2017 was hij tevens trekker van Platform Linked Data Nederland.

  • Coördinator: Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak het voorzitterschap is van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Peter van der Heijden, Universiteit Utrecht

   Prof. Peter van der Heijden is hoogleraar statistiek voor de sociale wetenschappen in Universiteit Utrecht en hij is als professor social statistics verbonden aan de University of Southampton. In Utrecht is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het focusgebied Applied Data Science. Zijn onderzoek ligt voor een groot deel binnen de zgn. officiële statistiek, dw.z. statistiek zoals die wordt bedreven binnen statistische bureaus zoals het CBS. Bij het CBS zit hij de adviesraad voor op het gebied van methodologie. Daarnaast werkt hij ook aan modellen voor unsupervised learning.

  • Bart Custers, Universiteit Leiden

   mr. dr. ir. Bart Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op profiling, privacy, data ethics, big data, data science en algoritmische besluitvorming en anderzijds op opsporingstechnologie en cybercrime. Hij heeft meer dan 100 (inter)nationale publicaties op zijn naam staan en presenteerde zijn werk op congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Maleisië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Tevens voerde hij verschillende interdisciplinaire onderzoeken uit, onder andere voor de Europese Commissie, het WODC, NWO en bedrijven.

  • Anne Fleur van Veenstra, TNO

   Anne Fleur van Veenstra is senior onderzoeker ICT Beleid bij TNO. Ze doet onderzoek naar de impact van ICT op de publieke sector, zoals naar data-gedreven beleid, (big) data governance en smart cities. Op dit moment zet ze het ‘Policy Lab’ op, een omgeving waarin ICT-innovaties binnen de publieke sector worden getest en waarin nieuwe (big) data-gedreven methodieken voor het maken van beleid worden ontwikkeld, in nauwe samenwerking met nationale en lokale overheden. In 2012 promoveerde ze aan de TU Delft op een proefschrift getiteld ‘IT-induced public sector transformation’.

  • Frank Willemsen, WODC

   Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist / onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

  • Sunil Choenni, WODC

   Sunil Choenni is afgestudeerd in theoretische informatica aan de TU Delft en gepromoveerd in databasetechnologie aan de universiteit Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest aan verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van informatica en toepassingen van informatica. Thans is hij hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse bij het WODC en lector Smart and Inclusive Society aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresses betreffen (big) data management, e-government, cyber security and human centered design.

  • Jan van Dalen, Erasmus Universiteit Rotterdam

   Jan van Dalen is Associate Professor of Statistics at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University. He has a background in econometrics and obtained his PhD in quantitative modeling of wholesaling. His main research interests are in quantitative analysis of information, logistics, trade and organizational processes. He is the co-founder of the Erasmus Center for Data Science and Business Analytics, and co-founder of the Knowledge Lab Urban Big data together with the City of Rotterdam. Next to research, he has extensive teaching experience in applied statistics, forecasting and big data, in the bachelor, master and executive teaching programs.

  • Clint Pennings, Erasmus Universiteit

   Clint Pennings is a postdoctoral researcher at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University. His PhD research was part of the Dutch Institute for Advanced Logistics project 4C4More, a collaboration between several universities and companies.
  • Niels Netten, WODC

   Niels Netten werkt sinds 2012 als onderzoeker bij de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse van het WODC en sinds 2016 ook bij Kenniscentrum Creating010 aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is afgestudeerd in informatica aan de Universiteit Leiden en gepromoveerd in data mining aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij bij het WODC aan de slag ging is hij werkzaam geweest als software engineer in het bedrijfsleven. Zijn onderzoeksinteresses betreffen (big) data analytics, profiling, machine learning, e-government, mens machine interactie en serious gaming.

 • Datum:
  Vrijdag 18, 25 mei en 1 juni 2018

  Locatie:
  Centraal Museum, Agnietenstraat 1, Utrecht  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de cursus bedragen €1.650,-. Leden van onze partnernetwerken betalen €1.450,-. Alle genoemde bedragen zijn inclusief alle lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  U ontvangt 10% korting op uw inschrijfkosten bij aanmelding van een andere deelnemer voor de training course 'Implementatie van data science binnen de overheid' die gelijktijdig met deze training course plaatsvindt. Meer informatie over deze training course vindt u hier.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 6 april en 27 april wordt €95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 27 april is restitutie niet meer mogelijk.

  Door u aan te melden voor de training course ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks.

Aanmelden Training Course

In samenwerking met

Leiden Centre of Data Science (LCDS)

Partners

Korting

U ontvangt 10% korting op uw inschrijfkosten bij aanmelding van een andere deelnemer voor de training course die parallel aan deze loopt.

Woord van de cursuscoördinator

"In de huidige wereld gaat het steeds vaker om data. Juist binnen de overheid spelen data een belangrijke, gecompliceerde rol. Er is op dit moment zelfs sprake van een disruptieve ontwikkeling die heel veel inspanning van beleidsmakers vraagt. Immers, zij moeten begrijpen wat data al of niet kunnen betekenen, wat realistische verwachtingen hierover mogen zijn en binnen welke juridische en beleidsmatige kaders ermee kan worden gewerkt. Om inzicht te verschaffen in de nieuwe vormen van werken met data science en de mogelijkheden ervan bij beleidsvorming, organiseert het Leiden Centre of Data Science (LCDS) samen met ScienceWorks de training course ‘Effectieve beleidsontwikkeling met data science’.


Deze training course zal in het teken staan van de nieuwste methoden en technieken om op effectieve wijze data scientists in te zetten voor beleidsvorming. Het gaat hier vooral om het leren omgaan met valkuilen en de juiste afweging van mogelijkheden om data te analyseren en te interpreteren. Binnen de overheid, maar ook voor onderzoeks- en adviesbureaus die actief zijn voor de overheid is het van belang hierin een degelijk en actueel inzicht te verkrijgen. Samen met de vakdocenten zult u dit nieuwe terrein verkennen zodat data science ook binnen uw beleidsomgeving kan gaan leveren wat u ervan verwacht.Ik zie ernaar uit u tijdens de training course te ontmoeten!"


Jaap van den Herik,
Coördinator, hoogleraar Recht en Informatica en Voorzitter Leiden Centre of Data Science (LCDS)


IMPLEMENTATIE VAN DATA SCIENCE BINNEN DE OVERHEID

Indien u reeds enige ervaring heeft met het programmeren van data verwijzen we u graag naar de training course Implementatie van data science binnen de overheid, welke gelijktijdig met deze training course plaatsvindt.


BELEIDSEXPERIMENTEN VOOR BETER BELEID

Ontdek hoe beleidsexperimenten bij kunnen dragen aan aantoonbaar effectiever beleid! Bekijk het programma van het congres 'Beleidsexperimenten voor beter beleid' en kom op 19 juni ook.