ennl           

 Driedaagse Leergang

Datagedreven werken binnen
de overheid 

Vrijdag 5 en 12, en woensdag 17 april, Den Haag

 • Er bestaat een behoefte bij de overheid, zowel op nationaal als sub-nationaal niveau, om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om data-analyse te gebruiken bij het vormgeven en onderbouwen van beleid. Data kan bijdragen aan de ontwikkeling en effectiviteit van beleid. Maar binnen welke randvoorwaarden is dit haalbaar?

  Deze leergang heeft als doel om de verwachtingen en doelstellingen op dit gebied op een realistische manier in beeld te brengen, om zodanig te kunnen omgaan met vraagstukken van ethische en maatschappelijke aard.

  Gedurende de leergang zal u aan het werk gaan met de case study ‘’Leefbaarheid in Den Haag’’. De case study zal u in staat stellen met meer begrip van beleidsmatige en technische randvoorwaarden met nieuwe datatoepassingen te leren omgaan. U bent hierdoor beter in staat om data-analisten aan te sturen, te ondersteunen en te begrijpen.

  De leergang richt zich primair op: beleidsonderzoekers, kennismanagers en datamanagers bij de overheid. De deelname aan deze leergang is beperkt tot 25 deelnemers om de interactie te optimaliseren. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  U wordt verzocht een eigen laptop of tablet mee te brengen.

  Vakdocenten

  • Erwin Folmer, Kadaster

   Erwin Folmer is sinds 2015 werkzaam als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen bij Kadaster. In 1999 ontving hij zijn MSc Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daarna was Folmer tot 2001 was innovator bij KPN Research en daardoor betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 ging hij aan de slag als senior wetenschapper bij TNO. Tussen 2009 en 2012 was hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente, waar hij promoveerde op zijn proefschrift 'Quality of Semantic Standards'. Ook was Erwin in 2013 en 2014 gastonderzoeker aan ERCIS/Universiteit van Munster. Tot begin 2017 was hij tevens trekker van Platform Linked Data Nederland.

  • Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik

   Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak het voorzitterschap is van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Frank Willemsen, WODC

   Frank Willemsen werkt als senior research consultant bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij studeerde Methoden & Technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna tien jaar als data analist / onderzoeker in het marktonderzoek. Naast het uitbesteden van contractonderzoek aan bureaus en universiteiten bestaat zijn huidige werk uit het verkennen en analyseren van nieuwe (Big) databronnen.

  • Frank van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam

   Prof. dr. Frank van Harmelen is hoogleraar Representation & Reasoning binnen de Computer Science-afdeling van de Vrije Universiteit Amsterdam, gastprofessor aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Wuhan, China en wetenschappelijk directeur van The Network Institute. Sinds 2000 heeft hij een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van het Semantic Web en de laatste jaren heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige reasoning engines. Frank is o.a. lid van de Cie ethische, juridische en veiligheidsaspecten big data en informaticaonderzoek en van de wetenschapscommissie IISG-KNAW binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
  • Jos Maessen, Gemeente Rotterdam

   Jos Maessen is programmamanager datagedreven werken bij de gemeente Rotterdam. Vanuit deze functie bevordert hij door middel van datagedreven werken de doelgerichtheid en het kunnen nemen van besluiten die aansluiten bij de behoeften van burgers en ondernemers in de gemeente Rotterdam. Hiervoor is hij zeventien jaar werkzaam geweest bij de gemeente Amsterdam als directeur Dienstverlening. Het professionele hart van Jos Maessen ligt bij de publiek zaak. Daar is hij tot nu toe altijd actief geweest. Jos is resultaat gedreven, met een fascinatie voor innovatie en dienstverlening.
  • Het registratieformulier voor deze cursus vindt u via deze link!
 • Klik hier voor het programma in pdf.

 • Datum:
  Vrijdag 5 en 12, en woensdag 17 april 2019

  Locatie:
  Den Haag

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan de cursus bedragen €1.650,-. Leden van VSO en VBO betalen €1.450,-. Alle genoemde bedragen zijn inclusief alle lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering
  Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 22 maart 2019, waarna het volledige inschrijfgeld verschuldigd is. Bij annulering vóór deze datum wordt € 95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Annuleringen ontvangen wij graag schriftelijk.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl