ennl           

 

Congres

Verantwoord datagebruik voor maatschappelijke uitdagingen

Hoe data science effectief kan worden ingezet voor de maatschappelijke uitdaging 

Sociëteit De Witte, Den Haag

Donderdag 22 november 2018

 

Over het congres

 • Het Datacongres 2018 zal dit jaar inzicht geven in de vraag hoe het gebruik van data en nieuwe data-toepassingen bij kan dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Experts vanuit verschillende lagen van de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven zullen tijdens het congres hun visie op dit onderwerp delen, waaronder Sir Nigel Shadbolt, wereldwijd AI-expert en mede-oprichter van het gerenommeerde Britse Open Data Institute.

  Politici en beleidsmakers wereldwijd herkennen in toenemende mate de mogelijkheden die data science biedt om hardnekkige problemen in de samenleving het hoofd te bieden: van het klimaatvraagstuk tot kwesties rondom de gezondheidszorg en het stimuleren van werkgelegenheid. Het belang van data kan dan ook moeilijk worden overgeschat en niet voor niets verwijzen vele experts naar data als ‘de olie van de 21e eeuw’.

  Innovatieve technologieën, zoals AI, blockchain en nieuwe data analytics instrumenten, bieden overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau kansen om ongetemde problemen- zogeheten wicked problems- het hoofd te bieden. Dergelijke technologieën worden vaak ontwikkeld door onderzoekers van kennisinstellingen, maar uiteraard ook door innovatieve bedrijven, zowel door startups als ‘Big Tech’ bedrijven. Om deze kansen te ontsluiten en effectief in te zetten, zal de overheid dan ook nauw samen moeten werken met zowel universiteiten als het bedrijfsleven.

   

  Datacongres 2017 - Sociëteit de Witte

  Tijdens dit congres zal worden gereflecteerd op de kansen die nieuwe ontwikkelingen binnen de data science bieden en zal worden stilgestaan bij de noodzakelijke randvoorwaarden om op een verantwoorde wijze met data om te gaan. Naast kansen, herbergen deze technologieën immers ook verscheidene risico’s. Een van de kernvragen die hierbij speelt is dan ook hoe het gebruik van persoonsgegevens op een transparante en verantwoorde wijze vorm kan krijgen.

  U bent van harte uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over deze thema’s.

  Sprekers

  • Sir Nigel Shadbolt, Open Data Institute

  • Jaap van den Herik, LCDS Universiteit Leiden

   Prof. dr. Jaap van den Herik begon zijn wetenschappelijke loopbaan aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Vanaf 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was vanaf 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).


 • Het programma komt binnenkort beschikbaar
 • Datum:
  Donderdag, 22 november 2018

  Locatie:
  Sociëteit de Witte Den HaagAanmeldingsformulierIn samenwerking met

Partners

Nader te bevestigen

Dagvoorzitter

Jaap van den Herik, Dagvoorzitter, hoogleraar Recht en Informatica en Voorzitter Leiden Centre of Data Science (LCDS)