ennl           

 

Congres

Data science voor maatschappelijke uitdagingen

Hoe data science verantwoord kan worden ingezet door wetenschap, overheid en bedrijfsleven

Sociëteit De Witte, Den Haag

Donderdag 22 november 2018

Over het congres

 • Het Datacongres 2018 zal dit jaar inzicht geven in de vraag hoe het gebruik van data en nieuwe data-toepassingen bij kan dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Experts vanuit verschillende lagen van de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven zullen tijdens het congres hun visie op dit onderwerp delen, waaronder Sir Nigel Shadbolt, wereldwijd AI-expert en mede-oprichter van het gerenommeerde Britse Open Data Institute.

  Politici en beleidsmakers wereldwijd herkennen in toenemende mate de mogelijkheden die data science biedt om hardnekkige problemen in de samenleving het hoofd te bieden: van het klimaatvraagstuk tot kwesties rondom de gezondheidszorg en het stimuleren van werkgelegenheid. Het belang van data kan dan ook moeilijk worden overschat en niet voor niets verwijzen vele experts naar data als ‘de aardolie van de 21e eeuw’.

  Innovatieve technologieën, zoals AI, blockchain en nieuwe data analytics instrumenten, bieden overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau kansen om ongetemde problemen- zogeheten wicked problems- het hoofd te bieden. Dergelijke technologieën worden vaak ontwikkeld door onderzoekers van kennisinstellingen, maar uiteraard ook door innovatieve ondernemingen, zowel door startups als ‘Big Tech’ bedrijven. Om deze kansen te ontsluiten en effectief in te zetten, zal de overheid dan ook nauw samen moeten werken met zowel universiteiten als het bedrijfsleven.

  Datacongres 2017 - Sociëteit de Witte

  Tijdens dit congres zal worden gereflecteerd op de kansen die nieuwe ontwikkelingen binnen de data science bieden en zal worden stilgestaan bij de noodzakelijke randvoorwaarden om op een verantwoorde wijze met data om te gaan. Naast kansen, herbergen deze technologieën immers ook risico’s die recent pregnant naar voren zijn gekomen. Een van de kernvragen die hierbij speelt is dan ook hoe het gebruik van persoonsgegevens op een transparante en verantwoorde wijze vorm kan krijgen.

  U bent van harte uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over deze thema’s.

  Voorlopige Sprekers

  • Sir Nigel Shadbolt, Open Data Institute

   Professor Sir Nigel Shadbolt is one of the UK’s foremost computer scientists. He is a leading researcher in Artificial Intelligence (AI) and was one of the originators of the interdisciplinary field of Web Science. He is Principal of Jesus College Oxford and a Professor of Computing Science at the University of Oxford. He is chairman of the Open Data Institute which he co-founded with Sir Tim Berners-Lee. Both of them leading the development of the highly acclaimed data.gov.uk website. In 2010, he joined the UK government’s Public Sector Transparency Board – overseeing Open Data releases across the public sector. He was knighted in 2013 for ‘services to science and engineering’. .
  • Jaap van den Herik, LCDS Universiteit Leiden

   Prof. dr. Jaap van den Herik begon zijn wetenschappelijke loopbaan aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Vanaf 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was vanaf 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Jan Middendorp, Tweede Kamerlid VVD

   Jan Middendorp (1975) is sinds maart Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werd geboren in Amsterdam, groeide op in Amsterdam en Oost-Groningen en woont inmiddels in Amsterdam Oost. Jan is getrouwd en heeft drie kinderen. Voor hij Tweede Kamerlid werd, werkte hij vijftien jaar in het bedrijfsleven, waarvan zeven jaar in India en Engeland.
  • Anja Lelieveld, Ministerie van BZK

   Anja Lelieveld is DT-lid / Hoofd van de afdeling Informatiesamenleving van de directie Informatiesamenleving en Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid rond borging van publieke waarden en grondrechten in de I-samenleving, data en transparantie, regie op eigen gegevens, smart society en interbestuurlijke samenwerking.
  • Jaron Haas, Ministerie van BZK

  • Patricia Prüfer, JADS

   Dr. Patricia Prüfer is Head of Data Science Unit bij CentERdata. Ze houdt zich bezig met het toepassen van Data Science technieken en methodes op uiteenlopende vraagstukken zoals het identificeren van de voorspellers van georganiseerde misdaad en ondermijning op bedrijventerreinen, de belangrijkste risicofactoren die een kansrijke ontwikkeling van kinderen in een wijk kunnen belemmeren of het in kaart te brengen van de impact van digitalisering en automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast heeft zij veel ervaring met het uitvoeren van effectmetingen van (veranderingen in) beleid en met kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de werking van de (onderwijs-)arbeidsmarkt. Patricia is in 2008 gepromoveerd in Economie aan Tilburg University. Van 2008 tot 2015 werkte Patricia als onderzoeker bij het Centraal Planbureau (CPB) en was tevens ze als affiliated researcher verbonden aan Tilburg University.
  • Chris Vast, VNG Realisatie

   Chris Vast is op dit moment werkzaam als programmamanager bij VNG realisatie op de ambities van de Digitale Agenda 2020. Het focusgebied daarbinnen is de Datagedreven Gemeente, daarin wordt o.a. gewerkt aan een Open Data stelsel, toepassing van data, het opschalen van gemeentelijke data innovaties en het ontwikkelen van een kennisnetwerk.
  • Saskia Bruines, Gemeente Den Haag


 • Het programma komt binnenkort beschikbaar

  • Erwin Folmer

   Erwin Folmer ontving in 1999 zijn MSc Technische Bedrijfskunde (Industrial Engineering) aan de Universiteit Twente. Van 1999 tot 2001 was Erwin als innovator bij KPN Research betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 werd hij senior wetenschapper bij TNO. Sinds 2009 is hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente waar hij in 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift “Quality of Semantic Standards”. In 2013-2014 werd Erwin gastonderzoeker aan ERCIS / Universiteit van Munster. Sinds 2015 is hij als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen werkzaam bij Kadaster. Erwin leidt sinds 2012 het Platform Linked Data Nederland dat opgericht is door Geonovum, TNO, SLO, Forum Standaardisatie, Ordina, Ministerie van IenM, Kadaster, Belastingdienst, DANS, DEN, Ministerie van BZK en Rijkswaterstaat.
  • Paul Suijkerbuijk

   Paul Suijkerbuijk Paul Suijkerbuijk is de drijvende kracht achter open data bij de Nederlands overheid. Hij helpt overheidsorganisaties met het openen van data door ondersteuning te geven op het vlak van organisatie, beleidsvraagstukken en techniek. Op Europees gebeid werkt Paul als innovatie expert voor de Europese Commissie. Hij werkt mee aan evaluaties en reviews van Horizon 2020 gefinancierde projecten.

  • Lynda Hardman

  • Carlien Roodink


 • Aanmeldingsformulier

  Datum:
  Donderdag, 22 november 2018

  Locatie:
  Sociëteit de Witte Den Haag

  Kosten: Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal.

  Kortingen: PLDN-, VBO-, VSO-leden betalen € 245,- (excl. 21% BTW).

  Betaling: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering: Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 10 november 2017. Bij annulering vóór deze datum wordt € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.  Kosten: Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Betaling: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering: Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 25 oktober en 8 november wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 8 november is restitutie niet meer mogelijk

AanmeldingsformulierDagvoorzitter

Jaap van den Herik, Dagvoorzitter, hoogleraar Recht en Informatica en Voorzitter Leiden Centre of Data Science (LCDS)


In samenwerking met:Partners:


Amsterdam Data Science (ADS)


KENNISGEDREVEN BELEID VOOR EFFECTIEVE CRIMINALITEITSBEHEERSING

Ontdek hoe de inzet van kennis, onderzoek en data bij kan dragen aan meer effectieve criminaliteitsbeheersing. Dit congres vindt plaats op woensdag 26 september in Den Haag. Bekijk het programma van het congres 'kennisgedreven beleid voor effectieve criminaliteitsbeheersing' en schrijf je in.