ennl           

Congres

Data gedreven Beleidsontwikkeling

Hoe nieuwe data-instrumenten kunnen leiden tot effectiever en evenwichtiger beleid

crowd_conference
Dinsdag, 28 november 2017
Den Haag

Over het congres

 • Op 28 november organiseren het Leiden Centre for Data Science (LCDS) en ScienceWorks het congres “Data gedreven Beleidsontwikkeling”.

  Het congres gaat in op de mogelijkheden om data-analyse in te zetten in het beleidsproces. Er is steeds meer data beschikbaar, en overheidsorganisaties zijn ook vaak zelf datahouder. De vraag is hoe zowel nieuwe openbare databronnen, als de data waarover de overheid beschikt, kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten, en hoe deze inzichten kunnen worden ingezet om de effectiviteit van beleidsmaatregelen te vergroten.

  Tijdens het congres Data gedreven Beleidsontwikkeling zullen dan ook de mogelijkheden om data in te zetten bij het ontwikkelen van beleid centraal staan. Experts vanuit de verschillende lagen van de overheid en wetenschap zullen tijdens het congres hun perspectieven voor data gedreven beleid delen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de verschillende aspecten die van belang zijn bij het integreren van data in de beleidsontwikkeling:

  • Methoden en Technieken: Hoe kunnen data-analyse en datavisualisatie worden toegepast in de beleidscontext? Welke Methoden en Technieken kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de inzet van data voor effectiever beleid?

  • Randvoorwaarden: Welke randvoorwaarden zijn er voor het gebruik van data in de beleidscontext op zowel nationaal als regionaal/lokaal niveau? Wat zijn eventuele belemmeringen?

  • Beleidsperspectieven: Welke mogelijkheden zijn er om data in te zetten in het beleidsproces? Hoe kan data bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid?

 • Klik op de afbeelding voor een pdf-bestand van het programma.
 • Datum:
  Dinsdag 28 november 2017

  Locatie:
  Den Haag

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 10 november 2017. Bij annulering vóór deze datum wordt € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.

  AanmeldenIn samenwerking met

Leiden Centre of Data Science

Bevestigde Sprekers

 • Jaap van den Herik

  Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).


 • Jonathan Reichental

  Jonathan Reichental (PhD), currently the Chief Information Officer (CIO) for the City of Palo Alto, is a multiple award-winning technology leader whose 20-year career has spanned both the private and public sectors. In 2013 he was recognized as one of the 25 doers, dreamers, and drivers in government in America. He also won a best CIO in Silicon Valley award and a national IT leadership prize. His innovative work in government has also been recognized by the White House. Dr. Reichental works with his teams to apply technology innovation in organizations to create new value and to enable work to be more meaningful and fun. He is a popular writer and public speaker on a wide range of technology and business-related topics.
 • Liesbet van Zoonen

  Hoogleraar Sociologie; Decaan Erasmus Graduate School of Social Sciences en Geesteswetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam; Wetenschappelijk directeur Centre for BOLD Cities