ennl           

Congres

Data gedreven Beleidsontwikkeling

Hoe nieuwe data-toepassingen kunnen leiden tot effectiever en evenwichtiger beleid

Dinsdag 28 november 2017

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag

 • Op 28 november organiseren het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en ScienceWorks het congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'.

  Het congres gaat in op de mogelijkheden om data-analyse in te zetten in het beleidsproces. Er is steeds meer data beschikbaar, en overheidsorganisaties zijn ook vaak zelf datahouder. De vraag is hoe zowel nieuwe openbare databronnen, als de data waarover de overheid beschikt, kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten, en hoe deze inzichten kunnen worden ingezet om de effectiviteit van beleidsmaatregelen te vergroten.

  Tijdens het congres Data gedreven Beleidsontwikkeling zullen dan ook de mogelijkheden om data in te zetten bij het ontwikkelen van beleid centraal staan. Experts vanuit de verschillende lagen van de overheid en wetenschap zullen tijdens het congres hun perspectieven voor data gedreven beleid delen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de verschillende aspecten die van belang zijn bij het integreren van data in de beleidsontwikkeling:

  • Methoden en Technieken: Hoe kunnen data-analyse en datavisualisatie worden toegepast in de beleidscontext? Welke Methoden en Technieken kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de inzet van data voor effectiever beleid?

  • Randvoorwaarden: Welke randvoorwaarden zijn er voor het gebruik van data in de beleidscontext op zowel nationaal als regionaal/lokaal niveau? Wat zijn eventuele belemmeringen?

  • Beleidsperspectieven: Welke mogelijkheden zijn er om data in te zetten in het beleidsproces? Hoe kan data bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid?
  Bevestigde sprekers

  • Anja Lelieveld, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   Anja Lelieveld is Hoofd van de afdeling Digitale Agenda bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze was onder meer programmamanager voor het programma Digitaal 2017.  • Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Liesbet van Zoonen, Erasmus Universiteit Rotterdam en BOLD Cities

   Liesbet van Zoonen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities en medeverantwoordelijk voor de Kenniswerkplaats Urban Big Data in Rotterdam. Ze onderzoekt media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Bij BOLD Cities leidt zij verschillende projecten waarin teams van onderzoekers de mogelijkheden van big, open en linked data binnen het besturen en bewonen van de stad inzichtelijk maken.

  • Mark Vermeer, gemeente Rotterdam

   Mark Vermeer is directeur Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair & Onderzoek bij de Gemeente Rotterdam. In die hoedanigheid leidt hij de vorming en uitvoering van de informatiestrategie van de stad. Er huist veel ervaring, want Vermeer werkt inmiddels 17 jaar voor de gemeente. In die tijd bekleedde hij verschillende functies, waaronder CIO en Hoofd Informatiemanagement.

  • Marijn Fraanje, gemeente Den Haag

   Marijn Fraanje is sinds augustus 2016 CIO van de gemeente Den Haag. In zijn functie voor Den Haag is Fraanje verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatievoorziening. Dat betekent niet dat hij nieuw is, want daarvoor was de CIO vier jaar lang afdelingshoofd van het CIO Office van de gemeente Amsterdam. Tevens werkte hij binnen laatstgenoemde gemeente ook als bestuursadviseur ICT.

  • Jeroen van Vught, provincie Zuid-Holland

   Jeroen van Vught is hoofd Verkenning en Monitoring bij de provincie Zuid-Holland. Hij is verantwoordelijk voor de concernbrede opgave ‘Public Intelligence’. Zuid-Holland wil niet alleen de meest open en transparante provincie zijn, zij wil de realisatie van maatschappelijke opgaven ook data gedreven aanpakken. Eerder was Jeroen in diverse provinciale functies op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, kennisontwikkeling en beleidsinformatie actief. Daarin ontdekte hij dat beschikbare data beter gebruikt kan worden: om te ontdekken wat er speelt en voor het maken van effectiever beleid.

  • Erwin Folmer, Kadaster

   Erwin Folmer is sinds 2015 werkzaam als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen bij Kadaster. In 1999 ontving hij zijn MSc Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daarna was Folmer tot 2001 was innovator bij KPN Research en daardoor betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 ging hij aan de slag als senior wetenschapper bij TNO. Tussen 2009 en 2012 was hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente, waar hij promoveerde op zijn proefschrift 'Quality of Semantic Standards'. Ook was Erwin in 2013 en 2014 gastonderzoeker aan ERCIS/Universiteit van Munster. Tot begin dit jaar was hij tevens trekker van Platform Linked Data Nederland.

  • Arne Weverling, Tweede Kamerlid voor VVD

   Arne Weverling is Tweede Kamerlid voor de VVD.

  • Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66

   Kees Verhoeven is sinds juni 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Verhoeven houdt zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met de portefeuille ICT, privacy en cybersecurity. In 2016 werd Verhoeven uitgeroepen tot IT-Politicus van het Jaar. Dit had hij te danken aan zijn Techvisie en zijn initiatiefnota ‘Internet of Things’. Ook werd veelvuldig zijn optreden genoemd in het grote Kamerdebat over de wet computercriminaliteit – ook wel hackwet genoemd.

  • Carlien Roodink, Open State Foundation

   Carlien Roodink is bestuurslid van de Open State Foundation en oud-raadslid voor D66 Amsterdam.

  • Marco Pastors, Nationaal Programma Rotterdam Zuid

   Foto: Hannah Anthonysz

   Marco Pastors is sinds februari 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken de gemeente Rotterdam, het rijk, corporaties, onderwijs, zorginstellingen, werkgevers, het openbaar ministerie, en politie aan een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Doel van deze samenwerking is dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Daarnaast is Pastors voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding en ambassadeur E-factureren bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Pastors was van maart 2006 tot januari 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Van maart 2002 tot november 2005, was Pastors wethouder Fysieke Infrastructuur en locoburgemeester van de Gemeente Rotterdam. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor invoering van de Rotterdamwet, de verhoging van de bouwproductie met 3000 woningen per jaar en introduceerde hij de Rotterdamse Aanpak gericht op afrekenbaarheid resultaten van de overheid.

  • Caspar de Jonge, Ministerie van Infrastructuur & Milieu

   Caspar de Jonge werkt vanaf 1998 bij het Directoraat Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (en voorgangers daarvan) in verschillende functies die als rode draad ‘versnelling en vernieuwing’ hebben. Vanaf 2011 is hij verantwoordelijk voor investeringen in uiteenlopende projecten en programma’s in Smart Mobility en Intelligente Transportsystemen, die digitalisering en het doen toenemen van intelligentie in Mobiliteit, Verkeer en Vervoer doen bevorderen op basis van publiek-private samenwerking en co-investeringen. Naast techniek gaat het dan nadrukkelijk ook om organisatie- en samenwerkingsvormen, duurzame verdienmodellen, interoperabiliteit en maatschappelijk rendement.

  • Frank van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam

   Frank van Harmelen is Hoogleraar kennisrepresentatie en redeneren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

  • Frans de Graaf, Provincie Zuid-Holland

   Frans de Graaf is programmamanager Transparante en Open Provincie bij Provincie Zuid-Holland.

  • Stef van den Elzen, Synerscope

   Stef van den Elzen is Visualization Architect bij SynerScope.

  • Kees de Rooij, Gemeente Amsterdam

   Kees de Rooij is Informatiespecialist Directie Openbare Orde en Veiligheid en Coördinator Team Dashboard bij de gemeente Amsterdam .

 • Als het programma niet zichtbaar is of u wilt het downloaden als PDF, klik hier.
  Bevestigde sprekers

  • Anja Lelieveld, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   Anja Lelieveld is Hoofd van de afdeling Digitale Agenda bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze was onder meer programmamanager voor het programma Digitaal 2017.  • Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik Prof. dr. Jaap van den Herik studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) op het proefschrift Computerschaak, Schaakwereld en Kunstmatige Intelligentie. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon aan de VU, daarna volgde de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft en de School of Computer Science van McGill University (Montreal, Canada). Sinds 1987 was hij hoogleraar Informatica aan de Universiteit Maastricht (UM) en sinds 1988 ook bijzonder hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij was sinds 1 september 2008 als directeur van Tilburg Center for Cognition and Communication verbonden aan Tilburg University. Sinds 1 januari 2014 is hij werkzaam bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), alwaar zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

  • Liesbet van Zoonen, Erasmus Universiteit Rotterdam en BOLD Cities

   Liesbet van Zoonen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities en medeverantwoordelijk voor de Kenniswerkplaats Urban Big Data in Rotterdam. Ze onderzoekt media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Bij BOLD Cities leidt zij verschillende projecten waarin teams van onderzoekers de mogelijkheden van big, open en linked data binnen het besturen en bewonen van de stad inzichtelijk maken.

  • Mark Vermeer, gemeente Rotterdam

   Mark Vermeer is directeur Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair & Onderzoek bij de Gemeente Rotterdam. In die hoedanigheid leidt hij de vorming en uitvoering van de informatiestrategie van de stad. Er huist veel ervaring, want Vermeer werkt inmiddels 17 jaar voor de gemeente. In die tijd bekleedde hij verschillende functies, waaronder CIO en Hoofd Informatiemanagement.

  • Marijn Fraanje, gemeente Den Haag

   Marijn Fraanje is sinds augustus 2016 CIO van de gemeente Den Haag. In zijn functie voor Den Haag is Fraanje verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatievoorziening. Dat betekent niet dat hij nieuw is, want daarvoor was de CIO vier jaar lang afdelingshoofd van het CIO Office van de gemeente Amsterdam. Tevens werkte hij binnen laatstgenoemde gemeente ook als bestuursadviseur ICT.

  • Jeroen van Vught, provincie Zuid-Holland

   Jeroen van Vught is hoofd Verkenning en Monitoring bij de provincie Zuid-Holland. Hij is verantwoordelijk voor de concernbrede opgave ‘Public Intelligence’. Zuid-Holland wil niet alleen de meest open en transparante provincie zijn, zij wil de realisatie van maatschappelijke opgaven ook data gedreven aanpakken. Eerder was Jeroen in diverse provinciale functies op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, kennisontwikkeling en beleidsinformatie actief. Daarin ontdekte hij dat beschikbare data beter gebruikt kan worden: om te ontdekken wat er speelt en voor het maken van effectiever beleid.

  • Erwin Folmer, Kadaster

   Erwin Folmer is sinds 2015 werkzaam als Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen bij Kadaster. In 1999 ontving hij zijn MSc Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daarna was Folmer tot 2001 was innovator bij KPN Research en daardoor betrokken bij onder andere de orderinvoer en factureringsystemen van ADSL-diensten. In 2001 ging hij aan de slag als senior wetenschapper bij TNO. Tussen 2009 en 2012 was hij onderzoekmedewerker aan de Universiteit Twente, waar hij promoveerde op zijn proefschrift 'Quality of Semantic Standards'. Ook was Erwin in 2013 en 2014 gastonderzoeker aan ERCIS/Universiteit van Munster. Tot begin dit jaar was hij tevens trekker van Platform Linked Data Nederland.

  • Arne Weverling, Tweede Kamerlid voor VVD

   Arne Weverling is Tweede Kamerlid voor de VVD.

  • Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66

   Kees Verhoeven is sinds juni 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Verhoeven houdt zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met de portefeuille ICT, privacy en cybersecurity. In 2016 werd Verhoeven uitgeroepen tot IT-Politicus van het Jaar. Dit had hij te danken aan zijn Techvisie en zijn initiatiefnota ‘Internet of Things’. Ook werd veelvuldig zijn optreden genoemd in het grote Kamerdebat over de wet computercriminaliteit – ook wel hackwet genoemd.

  • Carlien Roodink, Open State Foundation

   Carlien Roodink is bestuurslid van de Open State Foundation en oud-raadslid voor D66 Amsterdam.

  • Marco Pastors, Nationaal Programma Rotterdam Zuid

   Foto: Hannah Anthonysz

   Marco Pastors is sinds februari 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken de gemeente Rotterdam, het rijk, corporaties, onderwijs, zorginstellingen, werkgevers, het openbaar ministerie, en politie aan een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Doel van deze samenwerking is dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Daarnaast is Pastors voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding en ambassadeur E-factureren bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Pastors was van maart 2006 tot januari 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Van maart 2002 tot november 2005, was Pastors wethouder Fysieke Infrastructuur en locoburgemeester van de Gemeente Rotterdam. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor invoering van de Rotterdamwet, de verhoging van de bouwproductie met 3000 woningen per jaar en introduceerde hij de Rotterdamse Aanpak gericht op afrekenbaarheid resultaten van de overheid.

  • Caspar de Jonge, Ministerie van Infrastructuur & Milieu

   Caspar de Jonge werkt vanaf 1998 bij het Directoraat Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (en voorgangers daarvan) in verschillende functies die als rode draad ‘versnelling en vernieuwing’ hebben. Vanaf 2011 is hij verantwoordelijk voor investeringen in uiteenlopende projecten en programma’s in Smart Mobility en Intelligente Transportsystemen, die digitalisering en het doen toenemen van intelligentie in Mobiliteit, Verkeer en Vervoer doen bevorderen op basis van publiek-private samenwerking en co-investeringen. Naast techniek gaat het dan nadrukkelijk ook om organisatie- en samenwerkingsvormen, duurzame verdienmodellen, interoperabiliteit en maatschappelijk rendement.

  • Frank van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam

   Frank van Harmelen is Hoogleraar kennisrepresentatie en redeneren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

  • Frans de Graaf, Provincie Zuid-Holland

   Frans de Graaf is programmamanager Transparante en Open Provincie bij Provincie Zuid-Holland.

  • Stef van den Elzen, Synerscope

   Stef van den Elzen is Visualization Architect bij SynerScope.

  • Kees de Rooij, Gemeente Amsterdam

   Kees de Rooij is Informatiespecialist Directie Openbare Orde en Veiligheid en Coördinator Team Dashboard bij de gemeente Amsterdam .

 • Bernard Steunenberg Prof. dr. Bernard Steunenberg is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar Europese politiek en Europese beleidsvorming. Ook onderzoekt hij de relatie tussen de EU en haar lidstaten in het kader van de transpositie en implementatie van Europees beleid.
  Jaap van den HerikProf. dr. Jaap van den Herik is hoogleraar Juridische Informatica aan de Universiteit Leiden. Hij is voorzitter van bestuur van het Leiden Centre of Data Science (LCDS). Zijn onderzoek richt zich op intelligente systemen, data management, data protection, big data en social innovation.
  Liesbet van Zoonen Liesbet van Zoonen Liesbet van Zoonen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities. Ze onderzoekt media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Bij BOLD Cities leidt zij een team van onderzoekers om Big Data inzichtelijk te maken en om te zetten in kennis.

 • Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met:

  Onze partners zijn: • Datum:
  Dinsdag 28 november 2017

  Locatie:
  De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal.

  Kortingen:
  - Medewerkers van universiteiten en hogescholen kunnen deelnemen tegen het gereduceerde tarief van € 195,- (excl. 21% BTW)
  - BDA-, PLDN-, VBO-, VSO-leden betalen € 245,- (excl. 21% BTW).

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Annuleren is mogelijk tot 10 november 2017. Bij annulering vóór deze datum wordt € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk.

  Aanmelden

Aanmelden voor het congres

 

In samenwerking met:

Leiden Centre of Data Science

Partners:

Woord van de dagvoorzitter

"Data zijn bezig hun weg te vinden in de haarvaten van onze samenleving. Ze worden gebruikt voor voorspellen, analyseren, het nemen van beslissingen, en het besturen van auto's. Volgend jaar worden de eerste tests uitgevoerd met auto’s die zonder chauffeur op Nederlandse wegen rijden. We zijn er bijna aan gewend, toch is het disruptief. We zien dat de overheid deze ontwikkelingen faciliteert en stuurt waar mogelijk.

Dit congres biedt een waardevolle bijdrage aan het implementeren van best practices om data-instrumenten effectief te gebruiken. Het LCDS ondersteunt daarom dit congres waar de nieuwste en beste methoden en technieken aan de orde komen, vanuit ons eigen land en vanuit Sillicon Valley.

Naast de technologische ontwikkelingen is er ook een andere zijde. Immers, toepassingen van data behoeven transparantie en leiden tot maatschappelijk-ethische vraagstukken. Om die rol goed te duiden en de mogelijke risico’s bloot te leggen dienen we gezamenlijk de grenzen en prioriteiten vast te stellen. We nodigen u uit om deel te nemen aan dit debat van de toekomst.

Ik zie er naar uit u op 28 november te mogen ontvangen in Den Haag!"


Jaap van den Herik,
Dagvoorzitter, hoogleraar Recht en Informatica en Voorzitter Leiden Centre of Data Science (LCDS)VERGROOT DE IMPACT
VAN UW BELEIDSONDERZOEK

Vergroot de impact van uw beleidsonderzoek! Bekijk het complete programma voor de Leergang 'Beleidsonderzoek met Impact' op 3, 10 en 17 november.