ennl           

Vormgeving van Informatiegedreven Criminaliteitsbeheersing

Over de inzet van wetenschap, technologie en publiek-private samenwerking voor effectieve criminaliteitsbestrijding


Sociëteit de Witte
25 september 2019

Aanmeldingsformulier

OVER HET CONGRES

 • Misdaadbestrijding kan effectiever als we alle beschikbare middelen zouden inzetten. Toch mogen deze middelen nu nog maar beperkt ingezet worden. Digitale ontwikkelingen, innovaties in de biomedische en gedragswetenschappelijke sfeer bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden om op te treden tegen criminelen, zowel preventief als opsporingstechnisch. Politieke en ethische afwegingen bieden een steeds veranderd kader waarbinnen we moeten besluiten welk van de beschikbare technieken we wel of niet inzetten voor onze eigen veiligheid. Hierbij speelt op de achtergrond de nieuwe opzet van het Wetboek van Strafrecht een rol, dat meer recht wil doen aan de technische ontwikkelingen van deze tijd.

  Niet alleen de inzet van wetenschappelijke kennis voor technologische innovatie staat centraal; ook de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid speelt hier een centrale rol. Nu de ambities om de monitoring van de effectiviteit van de politie recent op een hoger plan zijn gesteld zal aan de orde gesteld worden hoe dit met onderzoek op een verantwoorde wijze inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat dus niet alleen om evidence based policy maar ook om evidence based policing en wat daar precies bij komt kijken.

  Een ander vernieuwend aspect binnen de opsporing is de inzet van private partijen. Met name als het gaat om het gebruik van Big Data is het onontkoombaar dat de overheid de samenwerking met datatech bedrijven zal moeten organiseren om effectief te kunnen blijven binnen de cybercrime. Maar ook misstanden rondom de manipulatie van burgers en datagebruikers behoren tot het domein waarin de positionering van opsporing binnen de datatech opnieuw bekeken worden. Ten slotte zal aandacht besteed worden aan de sterk groeiende groep van private actoren binnen de opsporing; burgers die de opsporing steeds vaker helpen en vaak effectiever zijn in hun optreden. Het internationale opsporingsbedrijf Bellingcat is daar het ultieme voorbeeld van en haar komst dit jaar naar Den Haag is een bewijs van haar internationale impact.

  Als stad van vrede, recht, veiligheid en vestigingsplaats van ministeries en onderzoeksinstituten vormt Den Haag een logische plek voor een congres over de onderlinge samenhang tussen wetenschap, innovatie en misdaadbestrijding. De afstemming van beleidsmatige ambities op technologische innovaties zullen besproken worden. Afgesloten wordt met een adviserend beleidspanel over de mogelijkheden en randvoorwaarden om de nieuwste innovaties ook daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen binnen de praktijk.

  U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.  Voorlopige Programma Adviesraad:

  Annelies Daalder
  Erwin Muller
  Wim van Amerongen

  Joris den Bruinen
  Michiel Zwinkels
  Erik Ploegmakers
  Hugo Wittekoek

  Waarnemend Directeur WODC
  Dean of the Faculty of Governance and Global Affairs Universiteit Leiden
  Landelijk Programmadirecteur Toekomstbestendige opsporing en vervolging
  Plaatsvervangend Hoofdofficier van justitie Den Haag
  Directeur Hague Security Delta
  Managing Director Fox IT
  Hoofd Dienst Regionale Operationeel Centrum Den Haag

   
 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.
 • Datum:
  Woensdag, 25 september 2019

  Locatie:
  Sociëteit de Witte, te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres. Medewerkers van Universiteiten en Hogescholen krijgen een korting van €45,- op deelname aan het evenement.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Registratie:
  U kunt zich via dit formulier voor het congres aanmelden

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 29 augustus en 12 september 2019 wordt €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 12 september is restitutie niet meer mogelijk.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Door u aan te melden voor het congres ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van ScienceWorks.

  Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met Tomas van den Broeke, Unit Manager Kennis, Data & Beleid, via t.vandenbroeke@scienceworks.nl

Georganiseerd doorScienceworks

In samenwerking met

Politie Fox IT Presentaties innovaties
Voor bedrijven bestaan er mogelijkheden om baanbrekende innovaties te tonen die impact kunnen hebben op de aard van de misdaadbestrijding. Mocht u van mening zijn dat uw bedrijf over een dergelijke innovatie beschikt neemt u dan contact op met: t.vandenbroeke@scienceworks.nl