ennl           

Transparante Algoritmes voor Beter Beleid

Werken met transparante data voor het bestrijden van maatschappelijke problemen


Sociëteit de Witte
28 november 2019

Aanmeldingsformulier Gratis aanmelden door middel van gastcode

 • De status van Algoritmes neemt momenteel mythische vormen aan. Zoals bij veel mythes leidt dit tot verwachtingen en onrust die niet altijd even goed gefundeerd zijn. Het systematische gebruik van data kan inderdaad maatschappelijke misstanden effectiever traceren en helpen bestrijden. Het kan echter ook misstanden veroorzaken, met name voor burgers. Mede daarom worden door overheden en bedrijven lang niet alle mogelijkheden hiertoe ook daadwerkelijk gebruikt. Het is nu vooral zaak om transparant te maken wat er precies gebeurt, wat er kán, en wat er mág met algoritmes. Kan het beleid in de toekomst daadwerkelijk voldoende “grip op data” krijgen om dit te realiseren?

  Beleidsinitiatieven, als de ‘Agenda Digitale Overheid’ van het Ministerie van BZK en de ‘Nederlandse AI-coalitie’ van het Ministerie van EZK zijn mede gestimuleerd door media en politiek die de onrust over dit onderwerp verwoorden. Verscheidene moties van Kamerleden als Middendorp, Verhoeven en Van der Molen over het maken van richtlijnen voor het gebruik door overheden van algoritmes met mogelijk ingrijpende consequenties voor burgerrechten zouden deze angsten moeten wegnemen. Hoe kunnen we de randvoorwaarden voor het gebruik van algoritmes vaststellen en zo grondig controleren dat we angst voor misstanden voldoende wegnemen om de technologische kansen te kunnen benutten?

  Het bedrijfsleven loopt voor met het gebruik van algoritmes en big data. Vormen van publiek-private samenwerking lijken daarom perspectieven te bieden maar laten op zich wachten. De verantwoordelijke ministeries werken al samen met verscheidende partijen in het beleidsinitatief 'Strategisch Actieplan AI' over onder andere het delen en het gebruiken van elkaars data. Het bedrijfsleven kan via dit initiatief meedenken over de regelgeving aangaande privacy en transparantie. De vraag is of hiermee extra toezichthoudende instanties zoals de instelling van een Privacy Commissionair kunnen worden voorkomen.

  Internationaal toonaangevende partijen leveren een belangrijke bijdrage aan dit debat. Inmiddels is bekend geworden dat het grootste netwerk van AI-onderzoekers ter wereld, CLAIRE, haar hoofdkantoor in Nederland zal gaan vestigen. Daarnaast wordt de toon van het debat gezet door universitaire data science centers en actiegroepen als ALLAI die een rol spelen om problemen vast te stellen en technologische oplossingen aan te dragen.

  Graag nodigen we u uit om op het congres met ons in discussie te gaan over maatregelen die voor langere termijn baanbrekende perspectieven bieden voor burger, bedrijf en overheid.

  Voorlopige Programma Adviesraad:

  Erwin Folmer

  Lynda Hardman

  Holger Hoos

  Jaap van den Herik

  Jeroen van den Hoven

  Senior adviseur Kadaster; Universiteit Twente, Platform Linked Data Nederland.
  Directeur van Amsterdam Data Science & Professor of Multimedia Discourse Interaction, Universiteit Utrecht
  Professor Machine Learning, Universiteit Leiden & Mede- oprichter van CLAIRE
  Professor of Computer Science and Law, Leiden Universiteit & Director van het Leiden Centre of Data Science
  Professor Ethiek en Technologie, TU Delft

 • Indien u het programma als PDF-bestand wil bekijken, klik hier.
  • Jeroen van den Hoven, TU Delft

   Jeroen van den Hoven Professor Ethiek en Technologie, TU Delft  • Bas den Hollander, Ministerie van BZK

   Bas den Hollander is directeur Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  • Holger Hoos, Universiteit Leiden & CLAIRE

   Holger Hoos is Professor Machine Learning, Universiteit Leiden & Mede-oprichter van CLAIRE.  • Peter Werkhoven, TNO

   Peter Werkhoven is a member of the TNO Executive Board (CSO) and a professor in Computer Science at Utrecht University. He is a physicist by training, has a PhD degree psychophysics and was a research fellow at New York University. At TNO he held the positions of Business Director Multimedia, Staff Director ICT, Research Director Defence, Security & Safety, Managing Director Technical Sciences and Corporate Science Director. Peter also served as a member of various boards, including the NATO Research and Technology Board, the Advisory Council of the UT Digital Society Institute, the board of TKI High Tech Systems and Materials, and the national Taskforce AI.

  • Aimee van Wynsberghe, TU Delft, Deloitte & Lid van High Level Expert Group on AI van de Europese Commissie

   Aimee van Wynsberghe is Lid van High Level Expert Group on AI van de Europese Commissie. Tevens is zij Assistant Professor Ethiek en Technologie, TU Delft, mede-oprichter ALLAI en Senior Advisor, Deloitte  • Jacques Vroon, Provincie Zuid-Holland

   Jacques Vroon is Directeur Informatisering en Automatisering, Provincie Zuid-Holland.  • Tanaquil Arduin, Gemeente Den Haag

   Tanaquil Arduin is sinds januari 2019 Chief Data Officer bij de gemeente Den Haag. In haar rol is zij data-evangelist en is zij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de gemeentelijke strategie op datagedreven werken. Zij zorgt samen met de gemeentelijke diensten en bestuurders voor verbinding en integraliteit tussen de verschillende data-initiatieven binnen en buiten de gemeente. Zij startte haar carrière in het bedrijfsleven en werkte voor diverse internationale organisaties onder meer in de consultancy en digitale dienstverlening. Voordat zij bij de gemeente Den Haag ging werken, werkte zij voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken waar zij bij Logius verschillende management posities bekleedde en werkte aan de digitale transformatie binnen de overheid. Tanaquil studeerde Vertaalwetenschap Frans en Spaans en Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurskunde aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Bij de NSOB is zij ook gastdocent van de Master of Public Administration.

  • Otto Koppius, Erasmus Universtiteit

   Dr.ir. Otto Koppius is universitair docent Business Analytics bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij doet o.a. kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de ethische toepassingen van machine learning algoritmes. Dit doet hij deels door het ontwikkelen van audit- en assessment-procedures om algoritmes te testen en deels door te onderzoeken wat de praktische barrières zijn waar organisaties tegenaan lopen op dit vlak en hoe die vervolgens op te lossen. Daarnaast doet hij onderzoek naar toepassingen van Big Data binnen de sport om de prestaties van atleten te verbeteren en het gebruik van wearables en slimme kleding om stress en burnout bij werknemers te verminderen.

  • Frank van Praat, KPMG

   Frank van Praat is Lead AI in Control, KMPG.

  • Kees van der Klauw, Nederlandse AI Coalitie

   Kees van der Klauw graduated from the department of Electronics Engineering of the Delft University of Technology in the Netherlands and received a Ph.D. in the area of semiconductor devices (CCD’s) in 1987. He joined Philips Research where he worked several years on the design and characterization of CMOS devices and processes. In 1992 he moved to Philips’ Flat Panel Displays where he held positions in project management, engineering-, operations- and general management of Philips LCD activities and was involved in the establishment of Philips’ LCD joint ventures in Japan and Korea. In 1999, he joined Philips Consumer Electronics and became the development manager for High-End TV in Bruges, Belgium. From 2003 he was in charge of worldwide platform development for Philips Television and in 2005 became CTO of Philips Television, Monitors and Professional Display Business. Kees joined Philips Lighting in 2009, where he was the Chief Architect and the R&D Manager for Professional Lighting Solutions driving the transition to LED lighting and to connected digital lighting systems. From October 2013, he has been the Head of the Research for Philips Lighting and he played a key role in the split of corporate Philips Innovation in a Healthcare and Lighting Company. Starting in 2018, Kees has created the independent Innovation Consultancy and Interim Management Company, InnoAdds (www.innoadds.com) engaged with digital innovation in various areas, building collaboration platforms. Since 2015 Kees has been involved in the establishment of the Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) and until July 2019 he was the first elected chairman of this registered Association, driving IoT innovation in Europe (www.aioti.eu). Currently Kees’ main activity is in starting the Netherlands AI Coalition (www.nlaic.com), a public private collaboration to boost AI developments in the Netherlands.

  • Marco van Etten, Buddy Payment

   Marco van Etten is de CTO en mede-oprichter van de sociale fintech startup Buddy Payment. Marco is in 2012 afgestudeerd in de econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als een van de eerste Data Scientists binnen Coolblue heeft hij vervolgens aan de wieg gestaan van de eerste geautomatiseerde datagedreven voorspelmodellen op basis van Big Data en Artificial Intelligence. Sindsdien heeft Marco meerdere sociale startups opgericht. Zo heeft hij met Easycollect Services de pincollectebus ontwikkeld en op de markt gezet voor de Nederlandse landelijke goede doelen. Momenteel houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van de Buddy-app, een schaalbare financiële coach voor de kwetsbare burger om zo de landelijke schuldenproblematiek, in samenwerking met gemeenten, kredietbanken en schuldhulpverleningsorganisaties, op een effectieve manier aan te pakken.

  • Jaron Haas, Ministerie van BZK

   Jaron Haas is coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn expertiseveld is databeleid bij de digitale overheid.

  • Remo Boersma, Ministerie van JenV

   Remco Boersma is IT-architect en Senior projectleider Ministerie van Veiligheid en Justitie (CIO Office Justitie).

  • Marlies van de Meent, NWO

   Marlies van de Meent is plaatsvervangend directeur geesteswetenschappen, NWO.

  • Sander van der Waal, Waag

   Sander van der Waalis Lead Future Internet Lab bij Waag.

  • Sunil Choenni, WODC

   Sunil Choenni is afgestudeerd in theoretische informatica aan de TU Delft en gepromoveerd in databasetechnologie aan de universiteit Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest aan verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van informatica en toepassingen van informatica. Thans is hij hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse bij het WODC en lector Human Centered ICT aan de Hogeschool Rotterdam.

  • Evert Haasdijk, Deloitte

   Evert Haasdijk is senior manager bij Deloitte.

  • Rutger Rienks, KPN

   Rutger is een voorvechter van data-gedreven denken in Nederland. Hij promoveerde in het machinaal waarnemen van menselijk gedrag in 2007 en werkte daarna bijna 8 jaar voor de Nationale Politie in het intelligence domein. Hij is een veel gevraagd spreker, doceert en schrijft artikelen over zowel de voordelen als de nadelen van het werken met data. Zijn boek over predictive policing uit 2015 is een besproken bestseller waar de nationale media vol van stonden. Voordat hij bij KPN aan de slag is gegaan als Thoughtleader Data Strategy, werkte Rutger voor de gemeente Amsterdam waar hij bijdroeg aan het ontwikkelen van het datagedreven denken en het inrichten van de Amsterdamse data voorzieningen waarmee het lonkende perspectief van de datapolis Amsterdam dichterbij is gekomen.

  • Hinda Haned, Universiteit van Amsterdam & Ahold Delhaize

   Hinda Haned has been lead data scientist at Ahold Delhaize since 2015, where her activities involve designing and building solutions to answer business questions with data mining and machine learning techniques. In 2018, she was named professor by special appointment at the University of Amsterdam, where she focuses on researching and developing solutions for best practices for safe and responsible machine learning. From 2010 to 2015, she worked as a research statistician at the Netherlands Forensic Institute, during this time, she developed statistical models and open source software to facilitate the interpretation of complex DNA profiles..

  • Kees Verhoeven, D66

   Kees Verhoeven is geboren in Utrecht en opgegroeid in Zeeland. Studeerde Economische Geografie in Utrecht en een deel in Madison, Wisconsin VS. Na een verblijf als leraar in Antigua Guatemala, begon hij in 2002 als beleidsadviseur bij de KvK van Amsterdam. In 2004 ging hij naar MKB Nederland en in 2006 werd hij directeur van Ondernemersorganisatie MKB Amsterdam. In 2010 werd hij verkozen als lid van de Tweede Kamer voor D66 en kreeg hij de portefeuilles EZ, Wonen en Vervoer. In de jaren daarna werd hij woordvoerder Media, Terreurbestrijding, Politie en Europese Zaken, Cybersecurity en Privacy. Tevens was hij vijf keer campagneleider en voorzitter van een onderzoekscommissie naar de Woningmarkt. Sinds 2015 richt hij zich steeds meer op digitalisering en de impact van digitale technologieën op onze samenleving. Hij schreef onder meer 2 Techvisies, een initiatiefnota over data en mededinging plus een initiatiefwet over het gebruik van software kwetsbaarheden door de overheid. Onlangs publiceerde hij het pamflet Digitale Revolutie.

  • Harry van der Molen, CDA

   Vanaf maart 2017 is Harry van der Molen lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Als woordvoerder Algemene Zaken en Koning, Binnenlandse Zaken, Hoger Onderwijs, Wetenschap, Media en Medisch Ethiek spreekt hij in de Kamer regelmatig over de digitalisering van onze samenleving en bij de overheid. Van 2014 tot en met 2017 was hij als wethouder in de gemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor digitalisering, open data en informatieveiligheid. Daarvoor werkte hij onder andere als hoofd marketing en communicatie in het middelbaar beroepsonderwijs.

  • Jaap van den Herik, Universiteit Leiden & Leiden Centre of Data Science

   Jaap van den Herik is Professor of Computer Science and Law, Universiteit Leiden & Director van het Leiden Centre of Data Science. Hij werkt op dit moment samen met de Gemeente Den Haag en het Ministerie JenV aan het opzetten van de Executive Master in Den Haag (FGGA) op het gebied van Legal Technologies.

  • Sander Klous, Universiteit van Amsterdam & KPMG

   Sander Klous is Professor in Big Data Ecosystems, Universiteit Amsterdam & Partner in charge of Data & Analytics, KPMG. • Datum:
  Donderdag, 28 november 2019

  Locatie:
  Sociëteit de Witte, te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres. Medewerkers van Universiteiten en Hogescholen en Leden van Platform Linked Data Nederland en eScience Center krijgen een korting van €45,- op deelname aan het evenement.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Registratie:
  U kunt zich via dit formulier voor het congres aanmelden. Voor gratis deelname via een verkregen gastcode kunt u zich hier aanmelden.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 1 november en 15 november 2019 wordt €95,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 15 november is restitutie niet meer mogelijk.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager Kennis, Data & Beleid
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl
  Dion Koerntjes - Project Manager
  d.koerntjes@scienceworks.nl

Georganiseerd door


ScienceworksIn samenwerking met

Gemeente Den Haag