ennl           

Transparante Algoritmes voor beter beleid

Naar een transparante inzet van data voor het bestrijden van maatschappelijke problemen


Sociëteit de Witte
28 november 2019

Aanmeldingsformulier

 • De status van Algoritmes neemt momenteel mythische vormen aan. Zoals bij veel mythes leidt tot verwachtingen en onrust die niet altijd even goed gefundeerd zijn. Het systematische gebruik van data kan inderdaad maatschappelijke misstanden effectiever traceren en helpen bestrijden. Het kan echter zelf juist ook misstanden veroorzaken. Mede daarom worden door overheden en bedrijven lang niet alle mogelijkheden hiertoe ook daadwerkelijk gebruikt. Het is nu vooral zaak om transparant te maken wat er precies gebeurt, wat er kán, en wat er mág met algoritmes. Kan het beleid in de toekomst daadwerkelijk voldoende “grip op data” krijgen om dit te realiseren?

  Beleidsinitiatieven, als de ‘Agenda Digitale Overheid’ van het Ministerie van BZK en ‘Actieplan AI’ van het Ministerie van EZK zijn genomen, gestimuleerd door media en politiek die de onrust over dit onderwerp verwoorden. Verscheidende moties van Kamerleden als Middendorp, Verhoeven en Van der Molen over het maken van richtlijnen voor het gebruik door overheden van algoritmes met mogelijk ingrijpende consequenties voor burgerrechten zouden deze angsten moeten wegnemen. Hoe kunnen we de randvoorwaarden voor het gebruik van algoritmes vaststellen en zo grondig controleren dat we angst voor misstanden voldoende wegnemen om de technologische kansen te kunnen benutten?

  Het bedrijfsleven loopt voor met het gebruik van algoritmes en big data. Vormen van publiek-private samenwerking lijken daarom perspectieven te bieden maar laten op zich wachten. Het Ministerie van Economische Zaken werkt al samen met verscheidende partijen in het programma ‘Dare2share’ over het delen en het gebruiken van elkaars data. Het bedrijfsleven kan via deze samenwerking meewerken aan de regelgeving aangaande privacy en transparantie. De vraag is of hiermee extra toezichthoudende instanties zoals de instelling van een Privacy Commissionair kan worden voorkomen.

  Internationaal toonaangevende partijen leveren een belangrijke bijdrage aan dit debat. Inmiddels is bekend geworden dat het grootste netwerk van AI-onderzoekers ter wereld, CLAIRE, haar hoofdkantoor vrijwel zeker in Nederland zal gaan vestigen. Daarnaast wordt de toon van het debat gezet door nieuwe onderzoeksinstituten als het Amerikaanse AI Now Institute en actiegroepen als ALLAI die een rol spelen om problemen vast te stellen en oplossingen aan te dragen.

  Graag nodigen we u uit om op het congres met ons in discussie te gaan over maatregelen die voor langere termijn perspectieven bieden voor burger, bedrijf en de overheid.

  Voorlopige Programma Adviesraad:

  Lynda Hardman

  Holger Hoos

  Jaap van den Herik

  Jeroen van den Hoven

  Directeur van Amsterdam Data Science & Professor of Multimedia Discourse Interaction, Universiteit Utrecht
  Professor Machine Learning, Universiteit Leiden & Mede- oprichter van CLAIRE
  Professor of Computer Science and Law, Leiden Universiteit & Director van het Leiden Centre of Data Science
  Professor Ethiek en Technologie, TU Delft

 • Indien u het programma als PDF-bestand wil bekijken, klik hier.
 • Datum:
  Donderdag, 28 november 2019

  Locatie:
  Sociëteit de Witte, te Den Haag  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres. Medewerkers van Universiteiten en Hogescholen krijgen een korting van €45,- op deelname aan het evenement.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Registratie:
  U kunt zich via dit formulier voor het congres aanmelden

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 1 november en 15 november 2019 wordt €95,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 15 november is restitutie niet meer mogelijk.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl
  Dion Koerntjes - Project Manager
  d.koerntjes@scienceworks.nl

Georganiseerd door


Scienceworks


In samenwerking met

Gemeente Den Haag