ennl           

Vormgeving van Maatschappelijke Impact door Alfa- en Gammawetenschappen

Methoden en succesvoorbeelden voor het genereren van meer maatschappelijke impact voor wetenschappelijk onderzoek


Universiteit Leiden, campus Wijnhaven te Den Haag
11 december 2019

Aanmeldingsformulier

OVER HET CONGRES

 • In Den Haag zal tijdens aankomend congres door een reeks van experts het meten en stimuleren van de maatschappelijk impact van de Alfa– en Gammadisciplines grondig worden geëvalueerd, een proces dat de afgelopen jaren weer veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. Met de formulering van het nieuwe SEP-protocol en de huidige maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, is het definiëren en stimuleren van de impact van Alfa– en Gammawetenschappen relevanter dan ooit.

  Tijdens het congres zullen deelnemers en sprekers vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven ingaan op het thema Methoden en succesvoorbeelden voor het genereren van meer maatschappelijke impact voor wetenschappelijk onderzoek. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen.

  Enkele kernvragen zijn:
  * Wat is maatschappelijke impact nu eigenlijk precies?
  * Welke parameters zijn er die de maatschappelijke relevantie van onderzoek zichtbaar maken?
  * Op welke manieren kunnen Universiteiten onderzoekers aanmoedigen (meer) oog te hebben voor het integreren van maatschappelijke impact?
  * Strategische samenwerking; Hoe kunnen universiteiten meerjarige allianties aangaan met maatschappelijke partners?
  * Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?
  * Wat is de maatschappelijke meerwaarde van interdisciplinaire consortiavorming?

  U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.

  Programma Adviesraad:

  Wiljan van den Akker
  Manon van der Heijden

  Stefan de Jong
  Erwin Muller
  Sarah de Rijcke
  Niels Schiller

  Jack Spaapen
  Lara Ummels
  Janneke Wesseling
  Paul Wouters

  Hoogleraar Taalwetenschap en Directeur Public Engagement, Universiteit Utrecht
  Hoogleraar Urban History, Directeur Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden
  Grant Advisor Luris
  Decaan Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden
  Directeur Centre for Science and Technology Studies (CWTS)
  Hoogleraar Psycho-neurolinguistiek en Directeur van Centre for Linguistics, Universiteit Leiden
  Senior Impact expert Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
  Kennismakelaar Leiden Kennisstad
  Hoogleraar Taal en Cultuur, Universiteit Leiden
  Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

 • Om het programma als PDF-bestand te bekijken, gelieve hier te klikken.
 • Datum:
  Woensdag, 11 december 2019.

  Locatie:
  Universiteit Leiden, Campus Wijnhaven te Den Haag.

  Kosten:
  Kosten voor deelname aan het congres bedragen €295,- (excl. 21% BTW), dit is inclusief een lunch, receptie en congresmateriaal. Het tarief moet vooraf voldaan zijn om deel te kunnen nemen aan het congres.

  Kortingen:
  Leden van onze partnernetwerken kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het congres. Medewerkers van Universiteiten en Hogescholen krijgen een korting van €45,- op deelname aan het evenement.

  Betaling:
  Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Registratie:
  U kunt zich via dit formulier voor het congres aanmelden.

  Annulering:
  Indien u onverhoopt verhinderd bent het congres bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim voor aanvang van het congres wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 13 en 27 november 2019 wordt €95,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 27 november 2019 is restitutie niet meer mogelijk.

  Foto's:
  Tijdens het congres zal er een fotograaf aanwezig zijn om foto's te maken van de dag. Deze foto's zullen na het congres geplaatst worden op onze website. Als u het hier niet mee eens bent kunt u tot drie dagen voor het congres een bezwaar aantekenen.

  Contact
  Tomas van den Broeke - Unit Manager
  t.vandenbroeke@scienceworks.nl
  Julia Straatman - Project Manager
  j.straatman@scienceworks.nl

In samenwerking met