ennl           

Communicatie door Ziekenhuizen en Gezondheidsvaardigheden

Ziekenhuiscommunicatie in de 21e eeuw: Hoe ziekenhuizen beter kunnen communiceren met patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en met diverse culturele achtergronden


Over de conferentie


 • Tijdens deze bijeenkomst worden communicatieprofessionals, communicatie-onderzoekers en coördinatoren vanuit ziekenhuizen samengebracht, om kennis uit te wisselen en dialoog tussen de verschillende partijen rondom deze thema’s te bevorderen. Het uiteindelijk doel is om in kaart te brengen welke instrumenten van ziekenhuizen het meest bijdragen aan een verbetering in de communicatie met patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en/of patiënten met verschillende culturele achtergronden. Voor deze werkconferentie vindt een inventarisatie plaats van de ervaringen en oplossingsrichtingen binnen Nederlandse ziekenhuizen.

  Doelgroepen van de werkconferentie
  - Communicatie-experts vanuit de wetenschap
  - Experts communicatiegebied en kwaliteitszorg gezondheidsvaardigheden binnen ziekenhuizen
  - Deskundigen op het gebied van andere culturen en lage Gezondheidsvaardigheden

  Doelstellingen
  De bredere doelstellingen die wij nastreven zijn: hoe kunnen wij de communicatie (mondeling/ schriftelijk/visueel/digitaal) door ziekenhuizen voor deze patiëntdoelgroepen optimaliseren? Welke mogelijkheden tot verbetering zouden we de komende jaren kunnen realiseren? nastreven? Dit geeft ons de volgende deeldoestellingen:

  1) Op welke punten kunnen wij de communicatie binnen en rondom ziekenhuizen met en voor deze patiënten verbeteren kijkend naar de praktijk binnen ziekenhuizen? Aanbevelingen en ambities vanuit de praktijk.
  2) Op welke punten kunnen wij de communicatie binnen en rondom ziekenhuizen met en voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en/of verschillende culturele achtergronden verbeteren, kijkend naar eerder (communicatie-)onderzoek? Wat zijn de ambities en ervaringen vanuit de wetenschap over nieuwe methodes en de onderbouwing daarvan.
  3) Het inzichtelijk krijgen van een agenda voor toekomstbestendige ziekenhuizen over dit onderwerp. Na de werkconferentie is het doel om te bezien hoe bestaande procesinstrumenten verbeterd kunnen worden met onderzoek en ervaringen vanuit het buitenland. Als de agenda eenmaal is voldragen met internationale input en wetenschappelijke onderbouwing, dan kan een internationale conferentie in 2020 een logische vervolgstap betekenen om het proces verder door te ontwikkelen. • Klik op onderstaande afbeelding om het programma te openen.

 • Het samenstellen van een divers en relevant programma is ambitieus, en vergt aandacht en expertise. Om die reden is een adviesraad samengesteld met experts op het gebied van communicatie vanuit het ziekenhuis en op het gebied van laaggeletterdheid, lage gezondheidsvaardigheden en cultuurverschillen in deze setting. We zijn trots om de leden van de adviesraad hieronder te presenteren:

  Yvonne van Rooy Yvonne van Rooy
  Oud-voorzitter NVZ en voormalig voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht


  Iris Verberk Iris Verberk
  Voorzitter CMIO Medisch Informatienetwerk Nederland  Margriet Schneider Margriet Schneider
  Voorzitter Raad van Bestuur UMCU  Hans Agten Hans Agten
  Manager Kwaliteit CZ

  Bart Andriessen Bart Andriessen
  Directeur Volksgezondheid, gemeente Utrecht  Wiljan van den Akker Wiljan van den Akker
  Directeur Centre for the Humanities
  Ted Sanders Ted Sanders
  Hoogleraar Taal & Communicatie
  We danken hen allen hartelijk voor hun input en bereidheid hun expertise te willen delen bij de vormgeving van de conferentie.


Dagvoorzitter

Bevestigde Sprekers

  PARTNERS