ennl           

Inkomsten vanuit de samenleving voor universiteiten komen steeds minder van bedrijven

groepvalor2015

De Universiteit Twente (midden), Wageningen University (links) en Tilburg University (rechts) scoorden het hoogst in één van de categorieën.

De Investeringen en bijdragen vanuit de maatschappij voor wetenschappelijke kennis stagneren op ruim 25%. De rest van het budget voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek komt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Universiteiten worden gestimuleerd om meer samen te werken met de praktijk, maar de externe investeringen nemen de afgelopen jaren niet meer toe.

Alleen de onderzoeksbijdragen vanuit Europa nemen toe, deze steeg de afgelopen 4 jaar met 50%. Bedrijfsinvesteringen in universitair onderzoek namen in die periode juist af. De sterkste groei van de derde geldstroom vond plaats bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar deze in vier jaar groeide van 96 naar 148 miljoen euro. Verder is het opmerkelijk dat de externe investeringen sterk verschillen per universiteit. Bij de TU Delft is 60% van de derde geldstroom afkomstig van bedrijven; in Tilburg komt maar 5% van de externe inkomsten van bedrijven.
Valorisatieranking.

Dit blijkt uit onderzoek van het Haagse bureau ScienceWorks dat vandaag haar tweejaarlijkse Valorisatieranking heeft gepubliceerd in het weekblad Elsevier. Het bureau heeft met twintig variabelen gemeten welke universiteit het meest ondernemend is, welke het beste samenwerkt en welke universiteit het best naar de samenleving communiceert. De ranking wordt tweejaarlijks gepubliceerd sinds 2011.

Net als voorgaande edities scoren de vier universiteiten met een technisch profiel (Twente, Delft, Eindhoven en Wageningen) weer goed in de ranking. De Universiteit Leiden is de best scorende brede universiteit in de overall ranking. Universiteit Twente gaat er net als in 2013 vandoor met de titel ‘best valoriserende universiteit’, maar wint ook in de categorie ‘meest ondernemende universiteit’. Wageningen University scoort goed als de ‘best samenwerkende universiteit’ en Tilburg University weet zich wederom te profileren als de ‘best communicerende universiteit’.

Enkele observaties uit het onderzoek:

Universiteit Twente: best valoriserende Universiteit en meest ondernemende universiteit

– De Universiteit Twente scoort overall het beste als ‘valoriserende universiteit’ en profileert zich vooral goed als ondernemende universiteit;
– Twente had in 2012/2013 met 40 bedrijven het hoogste aantal spin-offs met formele betrokkenheid van de universiteit, gevolgd door Delft met 34 bedrijven.
– Kennispark Twente huisvest van alle Nederlandse scienceparks het grootste aantal bedrijven: 400;
– Twente ontvangt geen traditionele licentie-inkomsten, maar verhandelt patenten in ruil voor aandelen in spin-off bedrijven.

Wageningen University: best samenwerkende universiteit.

– Met €55.000 heeft Wageningen de hoogste baten in opdracht van derden per wetenschapper;
– Wageningen University zag haar bedrijfsinkomsten stijgen met meer dan 60% (2013 t.o.v. 2011);
– Wageningen is goed vertegenwoordigd in Den Haag: de universiteit heeft de hoogste vermelding in de Kamerstukken (141) en ook in adviescolleges van de overheid scoren ze in de top 3.
– Wageningen krijgt ook veel publiciteit op radio & tv.

Tilburg University: best communicerende universiteit

– Per wetenschapper scoort Tilburg University op vermeldingen in dagbladen het hoogste van Nederland
– Ook staan ze tweede als het gaat om de vermeldingen per onderzoeker in de Tweede Kamerstukken
– Tilburg University haalt als relatief kleine universiteit maar liefst €20.5 miljoen inkomsten op uit contractonderwijs en dat is – per onderzoeker – het hoogste van alle universiteiten
– Scoort met 8 deelnames binnen adviescolleges het best op het aantal deelnames binnen adviesraden per wetenschapper.

Verdere informatie:

Publicatie op website Elsevier
Presentatie slides van de aankondiging
Foto’s van de uitreiking
Toelichting op de indicatoren van de valorisatie ranking 2015