ennl           

Driedaagse Training Course

Responsief Beleidsonderzoek

Hoe procedures, experimenten en technologische applicaties
leiden tot bruikbaar onderzoek voor beleidsmakers

Donderdagen 1, 8 en 15 november 2018  

Stadskasteel Oudaen, Utrecht

Over de Training Course

 • Beleidsonderzoek staat weer op de agenda van de overheid. Weliswaar niet met zoveel woorden, maar in nieuwe verschijningsvormen, die perspectieven bieden om beleid te onderbouwen met onderzoek.

  Met het nieuwe Regeerakkoord zien we dat evaluatieonderzoek een meer structurele plek aan het veroveren is binnen de beleidscyclus. Ook vraagt dit akkoord op bijna 25 plaatsen om de vormgeving van experimenten; soms voor nieuw beleid, soms om de effectiviteit van bestaand beleid opnieuw te inspireren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van gedragsexperimenten, ook wel bekend als nudging, waarbij gedragsinzichten gebruikt worden om op niet dwingende wijze mensen te stimuleren bepaald gedrag te vertonen. Ook data science is een domein in opkomst, waarbinnen beleidsonderzoekers samen met technische experts nieuwe inzichten voor beleidsmakers helpen genereren.

  Beleidsonderzoek stond ook recent weer in het middelpunt van de belangstelling, zij het in minder positieve zin. Met de WODC-affaire werd de relatie tussen politiek en onderzoek weer eens op scherp gesteld. Zoals elke beleidsonderzoeker weet is de onafhankelijkheid van onderzoek binnen een politiek gestuurde organisatie een voortdurend vraagstuk van integriteit, souplesse en soms ook toezicht. Vanuit de allereerste hand leert u tijdens deze training course wat beleidsonderzoekers hiervan kunnen leren in het belang van hun dagelijkse werk.

  Tijdens de Training Course “Responsief Beleidsonderzoek” leert u de nieuwste inzichten, methoden en technieken toepassen om uw beleidsonderzoek weer up to date te brengen en hoe u uw beleidsmakers het beste kunt ondersteunen op de korte en lange termijn.


  Docenten


  Onder voorzitterschap van

  Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag en voorzitter van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders. Eerder was hij directeur doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en hoofd Beleidsevaluatie bij het Ministerie van Financiën, Rijksbegroting.  Met bijdrages van

  Frans Leeuw is hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht (UM) en voormalig directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij publiceerde meerdere artikelen, rapporten en boeken op het gebied van programma-evaluatie, theoriegerichte evaluatie, onderwijsevaluatie, performance monitoring en evaluatiebeleid & -planning. Tevens is hij adviseur voor meerdere organisaties werkzaam binnen de publieke sector.

  Eva van den Broek is gedragseconoom bij Wageningen Economic Research. Zij ondersteunt beleidsmakers, uitvoerders en bedrijven met het uittesten van beleidsinstrumenten. Sinds 2004 heeft ze lab- en veldexperimenten opgezet rond thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, studiekeuze, risicocommunicatie en afvalscheiding. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Economische Zaken, TNO en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Eva van den Broek studeerde Kunstmatige Intelligentie en is gepromoveerd in Experimentele Economie.

  Martin Damen is directeur van RIGO Research & Advies. Martin is tevens voorzitter van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. RIGO verricht markt- en beleidsonderzoek en ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en strategie. Onze expertise is de woon-, werk- en leefomgeving, met aandachtsgebieden als wonen, bouwen, milieu, leefbaarheid en zorg. Door onderzoek, kennisontwikkeling en beleidsondersteuning dragen we bij aan de kwaliteit van de besluitvorming. Martin houdt zich bij RIGO bezig met kwantitatieve risicoanalyse, met name op het gebied van arbeidsveiligheid, toepassing van beslissingsondersteunende instrumenten technologieverkenningen. Zijn achtergrond als informaticus (Universiteit van Amsterdam) komt hierbij van pas.

  Enno Ebels is manager bij de afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek van de gemeente Den Haag (Stedelijke Ontwikkeling). Hij is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van de dienst. Hij is tevens strategisch adviseur op het gebied van stedelijke ontwikkeling en koppelt onderzoek en kennisontwikkeling aan strategische opgaven en vraagstukken. Hij is voorzitter van het concern-brede onderzoeksoverleg en werkt in die rol aan de integrale samenwerking op het gebied van onderzoek tussen de verschillende diensten en beleidsvelden van de Gemeente Den Haag.
 • Om een PDF-versie van het conceptprogramma te bekijken, gelieve hier te klikken
 • Aanmeldingsformulier

  Datum:
  Donderdagen 1, 8 en 15 november 2018

  Locatie:
  Stadskasteel Oudaen, Utrecht
  Vanaf Utrecht CS is het 10 minuten lopen naar de locatie. Gerelateerde afbeelding

  Kosten: Kosten voor deelname aan de cursus bedragen €1.650,-. De deelname van NVRR-, VBO-, VIDE- en VSO-leden bedraagt €1.450,-. Alle genoemde bedragen zijn inclusief alle lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  Betaling: Betaling dient vooraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. Uw registratie is definitief wanneer uw inschrijving door ons is ontvangen en daarmee dient u de betalingsverplichting aan ScienceWorks na te komen.

  Annulering: Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger ruim vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 20 september en 11 oktober wordt €95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na 11 oktober is restitutie niet meer mogelijk.

Aanmeldingsformulier


PartnersAndere activiteiten


KENNISGEDREVEN BELEID VOOR EFFECTIEVE CRIMINALITEITSBEHEERSING

Ontdek hoe de inzet van kennis, onderzoek en data bij kan dragen aan meer effectieve criminaliteitsbeheersing. Dit congres vindt plaats op woensdag 26 september in Den Haag. Bekijk het programma van het congres 'kennisgedreven beleid voor effectieve criminaliteitsbeheersing' en schrijf je in.

VERANTWOORD DATAGEBRUIK VOOR MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Ontdek hoe data science effectief kan worden ingezet voor de maatschappelijke uitdagingen van nu. Dit congres vindt plaats op woensdag 22 november in Den Haag. Bekijk het programma van dit congres en schrijf je in.