ennl           

Begrijpelijke Ziekenhuiscommunicatie in een Veranderende Maatschappij

Hoe ziekenhuizen beter kunnen communiceren met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en met diverse culturele achtergronden


Over de conferentie

 • Dit congres heeft reeds plaatsgevonden op 2 april 2019.


  Tijdens deze bijeenkomst worden communicatieprofessionals, communicatie-onderzoekers en coördinatoren vanuit ziekenhuizen samengebracht, om kennis uit te wisselen en de dialoog tussen de verschillende partijen rondom deze thema’s te bevorderen. Het uiteindelijk doel is om in kaart te brengen welk onderzoek en welke interventies en instrumenten het best bijdragen aan een verbetering in de communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of patiënten met verschillende culturele achtergronden. Voor deze werkconferentie vindt een inventarisatie plaats van de ervaringen en oplossingsrichtingen binnen Nederlandse ziekenhuizen.

  Doelgroepen van de werkconferentie
  - Experts op het gebied van communicatie en kwaliteitszorg binnen ziekenhuizen
  - Coördinatoren van gezondheidsvaardigheden binnen ziekenhuizen
  - Deskundigen op het gebied van andere culturen en beperkte gezondheidsvaardigheden

  Doelstellingen
  De grotere doelstelling is antwoorden te vinden op de vraag: hoe kunnen wij de communicatie (mondeling/schriftelijk/visueel/digitaal) door ziekenhuizen voor deze patiëntdoelgroepen optimaliseren? Welke mogelijkheden tot verbetering zouden we de komende jaren kunnen nastreven? Dit geeft ons de volgende deeldoestellingen:

  1) Op welke punten kunnen wij de communicatie door ziekenhuizen met en voor deze patiënten verbeteren rekening houdend met eerder (communicatie)onderzoek? Lessen uit de wetenschap over nieuwe methodes en de onderbouwing daarvan.

  2) Op welke punten kunnen wij de communicatie door ziekenhuizen met en voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en/of verschillende culturele achtergronden verbeteren, rekening houdend met de praktijk binnen ziekenhuizen? Wat zijn de ambities en ervaringen vanuit de wetenschap over nieuwe methodes en de onderbouwing daarvan.

  3) Op welke manier kan er een agenda voor toekomstbestendige ziekenhuizen over dit onderwerp opgezet worden? Na de werkconferentie is het doel om te bezien hoe bestaande procesinstrumenten verbeterd kunnen worden met onderzoek en ervaringen vanuit het buitenland. Nadat de agenda adequaat is aangevuld met internationale input en voorzien is van een goede wetenschappelijke onderbouwing, is het de bedoeling om in oktober 2020 een logische vervolgstap te zetten in de ontwikkeling van het proces, met de organisatie van een internationale conferentie. Zo kunnen internationale experts input leveren, en andersom kunnen de Nederlandse partijen zich presenteren met de activiteiten en ambities op dit gebied.

 • Klik hier om het programma te downloaden.
 • Het samenstellen van een divers en relevant programma is ambitieus, en vergt aandacht en expertise. Om die reden is een adviesraad samengesteld met experts op het gebied van communicatie vanuit het ziekenhuis en op het gebied van laaggeletterdheid, lage gezondheidsvaardigheden en cultuurverschillen in deze setting. We zijn trots om de leden van de adviesraad hieronder te presenteren:

  Yvonne van Rooy Yvonne van Rooy
  Oud-voorzitter NVZ en voormalig voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

  Iris Verberk Iris Verberk-Jonkers
  Voorzitter CMIO Medisch Informatienetwerk Nederland  Margriet Schneider Margriet Schneider
  Voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht  Hans Agten Hans Agten
  Manager Kwaliteit CZ

  Ted Sanders Ted Sanders
  Hoogleraar en Vice-Decaan Taal & Communicatie Universiteit Utrecht

  Patricia Heijdenrijk-Can
  Directeur Pharos  Bart Andriessen Bart Andriessen
  Directeur Volksgezondheid, Gemeente Utrecht  Jany Rademakers
  Hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Hoofd Onderzoek NIVEL
  We danken hen allen hartelijk voor hun input en bereidheid hun expertise te willen delen bij de vormgeving van de conferentie.
 • Datum
  Dinsdag 2 april 2019

  Locatie
  Domplein 29, 3512 JE Utrecht

  Deelname
  Dit betreft een besloten seminar. Het kan bijgewoond worden op basis van persoonlijke uitnodiging. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  Contact
  Anne van Doorn - Project Manager
  a.vandoorn@scienceworks.nl
 • Fotografie door Maurits van Hout

Dagvoorzitter

Yvonne van Rooy De dagvoorzitter voor dit evenement is Yvonne van Rooy. Yvonne was van 2012 tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Verder is zij voormalig Voorzitter van het College van Bestuur van zowel de Universiteit Utrecht als de Universiteit Tilburg en was zij Staatssecretaris van Economische Zaken in de kabinetten Lubbers II en III.

Bevestigde Sprekers

 • Bruno Bruins

  Bruno Bruins
  Minister voor Medische Zorg

 • Yvonne van Rooy

  Yvonne van Rooy Yvonne van Rooy
  Oud-voorzitter NVZ en voormalig voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

 • Patricia Heijdenrijk

  Patricia Heijdenrijk-Can
  Directeur Pharos • Ted Sanders

  Ted Sanders Ted Sanders
  Hoogleraar en Vice-Decaan Taal & Communicatie Universiteit Utrecht
 • Bart Andriessen

  Bart Andriessen Bart Andriessen
  Directeur Volksgezondheid Gemeente Utrecht • Margriet Schneider

  Margriet Schneider Margriet Schneider
  Voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht • Jany Rademakers

  Jany Rademakers
  Hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Hoofd Onderzoek NIVEL
 • Hans Agten

  Hans Agten Hans Agten
  Manager Kwaliteit CZ
 • Tessa van Charldorp

  Tessa van Charldorp
  Onderzoeker Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht • Adam de Jong

  Adam de Jong
  Portefeuillehouder Ziekenhuizen Stichting Lezen en Schrijven


 • Brigitte Zonneveld

  Brigitte Zonneveld
  Plv. Directeur Patient & Zorgordening VWS
 • Chandra Verstappen

  Chandra Verstappen
  Strategisch Adviseur en Projectleider Pharos • Margreet Ausems

  Margreet Ausems
  Klinisch Geneticus en Projectleider UMCU


 • Jeanine van der Giessen

  Jeanine van der Giessen-van der Doelen
  Onderzoeker Genetica en Directie Raad van Bestuur UMCU • Iris Verberk

  Iris Verberk Iris Verberk-Jonkers
  Voorzitter CMIO Medisch Informatienetwerk Nederland


 • José Sanders

  José Sanders
  Hoogleraar Departement Taal en Communicatie Radboud Universiteit


 • Atja Apituley

  Atja Apituley
  Wayfinding Consultant Mijksenaar • Marco Boonstra

  Marco Boonstra
  Onderzoeker Gezondheidsvaardigheden UMCG
 • Janneke van der Velden

  Janneke van der Velden
  Huisarts en Trainer Professionals Pharos
 • Annet Hofmeijer

  Annet Hofmeijer
  Adviseur Gezondheid Gemeente Utrecht
 • Colinda Tijssen

  Colinda Thijssen
  Project “De Wijk In!” Maasstad Ziekenhuis
 • Robbert van Bokhoven

  Robbert van Bokhoven
  Programmaleider eHealth4All Pharos
 • Bettine Pluut

  Bettine Pluut
  Adviseur en Onderzoeker Pluut & Partners


 • Pauline Hulter

  Pauline Hulter
  Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Jan ten Thije

  Jan ten Thije
  Universitair Hoofddocent Afdeling Interculturele Communicatie UU
 • Jos van Campen

  Jos van Campen
  Klinisch Geriater OLVG
 • Petra van Wezel

  Petra van Wezel
  Manager Stichting Overvecht Gezond • Hannah Dijkhuis

  Hannah Dijkhuis
  Programmacoördinator ZonMw
 • Janneke van Zelst

  Janneke van Zelst
  Adviseur Communicatie en Marketing Maasstad Ziekenhuis
 • Mariëlle van Rooij

  Mariëlle van Rooij
  Taalconsulente en Materiaal Ontwikkelaar Gezonde Taal!
 • Annelies Limpers

  Annelies Limpers
  Vrijwilliger Taalcoaching Gezonde Taal!
 • Miriam Goudsmit

  Miriam Goudsmit
  Klinisch Psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut OLVG West

Ondersteund door