ennl           

groepvalor2015Naast het doen van fundamenteel onderzoek en het opleiden van studenten, leveren universiteiten met hun kennis op verschillende wijzen een bijdrage aan onze samenleving. Zo zorgen zij voor nieuwe bedrijvigheid via spin-offs, doen ze onderzoek voor bedrijfsleven en participeren zij in het publieke debat. Dit inzetten van wetenschappelijke of technologische kennis voor maatschappelijk of economische nut wordt valorisatie genoemd. Elke universiteit in Nederland doet dit op haar eigen wijze. Maar hoe succesvol zijn ze hierin?

De waarde die een universiteit toevoegt aan de samenleving is moeilijk uit te drukken in cijfers of lijstjes. Wel zijn universiteiten onderling te vergelijken in welke activiteiten zij ondernemen om hun kennis te valoriseren. De ene universiteit is goed in het samenwerken met het bedrijfsleven en de overheid, de andere is sterk in het uitdragen van haar kennis ten behoeve van het publieke debat, weer een ander zet in op het stimuleren van ondernemerschap.

In navolging op het succes van 2011 en 2013 heeft ScienceWorks, in samenwerking met Elsevier, ook dit jaar haar tweejaarlijkse Valorisatieranking opgesteld. Hierin worden alle Nederlandse universiteiten beoordeeld op de mate waarin zij succesvol zijn in het valoriseren van hun kennis. Hiervoor zijn drie categorie├źn gedefinieerd waarin de universiteiten worden vergeleken: de ondernemende, de samenwerkende en de communicerende universiteit. In 2015 zijn hierbij ook enkele nieuwe indicatoren meegewogen, zoals in hoeverre de universiteiten genoemd worden in Kamerstukken en zitting nemen in adviescolleges van de rijksoverheid.

De ranking van 2015 is gepubliceerd in het Elseviernummer van 3 december 2015, en de belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn op onze website nader toegelicht.