ennl           

Naast het verrichten van onderzoek en advies organiseert ScienceWorks bijeenkomsten waarin samenwerking tussen wetenschap en praktijk centraal staat. ScienceWorks organiseert bijeenkomsten op eigen initiatief of op initiatief van derden. Ook ontwikkelt en beheert ScienceWorks netwerken die de samenwerking tussen wetenschap en praktijk bevorderen.

Vorige events