ennl           
Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Aanhef ?
Dit is niet verplicht
Titel
Organisatie
Afdeling
Functie
Adres
Postcode en plaats
Email
Telefoonnummer
Mobiel
Uw inschrijving
Kortings - of gastcode
?
Dit veld hoeft u alleen in te vullen als u een kortingscode heeft.
Geef in een paar zinnen aan wat uw ervaring is met data en datagedreven werken. Denk hierbij aan beleidsonderzoek, data analyse, statistische programma's en programmeren.
Uw factuuradres (indien afwijkend van bovenstaand adres) en factuurkenmerk
Hoe bent u op de hoogte gesteld van onze cursus?
Anders, namelijk: