ennl           
Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Aanhef ?
Dit is niet verplicht
Titel
Organisatie
Afdeling
Functie
Adres
Postcode en plaats
Email
Telefoonnummer
Mobiel
Uw inschrijving
Kortings - of gastcode
?
Dit veld hoeft u alleen in te vullen als u een kortingscode heeft.
Uw factuur emailadres (indien afwijkend van bovenstaand adres) en factuurkenmerk
Hoe bent u op de hoogte gesteld van onze cursus?
Anders, namelijk:
Geef in enkele zinnen aan wat uw ervaring is met beleidsonderzoek en -evaluatie.
Geef in enkele zinnen aan wat u hoopt mee te nemen van deze cursus.